Kertészeti szakkifejezések szószedete

 • 2023-12-16  
 • Szállítónyalábok - edénynyalábok
 • Springcrest őszibarack - Springcrest őszibarack elterjedés származás és elterjedés. V. E. Prince Fort Valleyban (Georgia, USA) az FV 89-14 = (Fireglow x Hiley) x Fireglow és a Springtime keresztezésével állította elő. Kereskedelmi forgalomba 1969-ben került.
 • Örökölhetőség Örökölhetőség (h2, hereditabilitás, örökölhetőségi értékszám) a mennyiségi tulajdonságok öröklődésének valószínűsége, mértéke, amely 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Szokták százalékban is kifejezni
 • Vitaminok - Vízben oldódok a B-vitamin csoportbeliek és a C-vitamin, zsírban oldódik az A-, D-, E-, K-vitamin. Míg a vízben oldódó V. pótlásáról állandóan gondoskodnunk kell, addig a zsírban oldódó V. nagyobb mennyiségben tartalékolódnak, ezek bizonyos ideig hiányozhatnak a táplálékból.
 • Torma
 • Kínai kel Kínai kel (Brassica pekinensis Rupr., Cruciferae). Kínában már az V. század óta termesztik. Kétéves, kötöző salátára emlékeztető növény, főként salátaként fogyasztott káposztaféle.
 • Paraszövet A paraszövet rendszerint három szövettájra tagolódik, kívül többrétegű, holt sejtekből álló paraszövet,alatta egy-két soros osztódó szövet: a parakambium, ezen belül a paraalapszövet: a phelloderma építi fel.
 • Lavatera-madármályva Lavatera (madármályva, Malvaceae). Kb. huszonöt faja a Földközi-tenger vidékén, Ausztráliában és Közép-Ázsiában honos dísznövény. Lavatera trimestris L., 60-120 cm magas, egynyári dísznövény.
 • Ragadozó gombák Ragadozó gombák. Sajátságos hurokszerű fogókészülékkel v. bunkós végű, ragadós hifa ággal élő fonálférgeket és amőbákat megfognak és táplálékul felhasználnak.
 • Repce fénybogár Repcefénybogár (Meligethes aeneus F.) 2-3 mm hosszú, zöldes. fém fényű, szárnyfedőjén finom pontokat viselő bogár. Lárvája kifejlett állapotban 4 mm hosszú sárgásfehér, nyakpajzsán 2 nagyobb, testének többi szelvényén 3-3, ill. 4-4 vörösbarna folttal.
 • Gyanta   - Gyanta. Egyes növényi részekből, elsősorban a faszövetből, a kéregből vagy a termésből aromás illatú anyagok választódhatnak ki, emiatt az állatok kevésbé szívesen fogyasztják őket.
 • Dendrológia növénytan
 • Mészkő - Mészkő kálciumkarbonátból álló fehér Kőzet. Mészkőből égetik a meszet, a mészkő porával javítják a savanyú erdőtalajt.
 • Vírus nukleinsav - Vírus nukleinsav a vírusok- lényeges alkotórésze a protein (Vírus-fehérje) mellett. A Vírus nukleinsav-ban levő cukor-rész típusa szerint megkülönböztetünk ribo-, és dezoxiribo-nukleinsavat.
 • Edzett-ellenálló   kertészetben fagyállóság - Kedvezőtlen környezeti körülményeket is elviselő, túlélő.
 • Rézkénpor - Sárgászöld színű, szagtalan finom por, mely 20 % rézhidroxidot és 70 % kénport tartalmaz. Szőlővédelemben jó eredménnyel használják fürtperonoszpóra ellen, különösen csapadékosabb vidékeken.
 • Sziklakert Magas hegységek és sztyeppék növényzetének, évelő virágainak ápolására berendezett kertrészlet. A természeti mintaképek követésével készül, s ennek megfelelően csak akkor elégít ki bennünket, ha olyan helyen áll, ahol természetes alakzatoknak megfelelően vannak elhelyezve.
 • Kányazsombor   - Kányazsombor (Alliaria officinalis Andrz., Cruciferae). Kétéves, 20- 100 cm magas, felálló szárú, nagyobbrészt ágatlan növény, vese alakú, hosszú nyelű tőlevelekkel és szíves alapú, kihegyezett-tojásdad, rövid nyelű, egyenlőtlenül öblösen fogas szárlevelekkel.
 • Sziklevél
 • Olajnyerés Olajnyerés a zsíros olajú magvakból (ricinus, napraforgó, mustár) sajtolással történik. Hideg sajtolással tiszta, világos olaj állítható elő, de hátránya, hogy sok olaj marad a pogácsában
 • Keménység mérés Keménységmérés. Valamely anyag ellenállóképességének meghatározása egy másik anyag behatolásával szemben. Általában valamilyen testnek (gúla, golyó stb.) - ún. szúrótestnek - a mérendő anyag felületébe, meghatározott erővel való benyomásával határozható meg
 • Koffein - (coffein, thein, 1-3-7-trimetil-xantin) a xantin metil-származéka.
 • Metilalkohol Metilalkohol (metanol, faszesz, CH3OH) telített, egy értékű alkohol, szabadon a Heracleum giganteum éretlen gyümölcsében, szalicilsavas észtere alakjában a Gaultheria procumbens Illóolajában ...
 • Pirregő tücsök - 1-1,5 cm nagyságú, szalmasárga, karcsú, egyenes szárnyú rovar, a hímet széles szárnya nagyobbnak mutatja. Tojás alakban telel; nyár közepére kifejlődik az imágó és a hím kellemes pirregő hangja széltében hallható szőlős dombokon, bozótos meleg helyeken.
 • Termőréteg - A feltalaj és az altalaj együttesen alkotják a talaj Termőrétegét, amely tehát a felszíntől az anyakőzetig vagy a növények gyökerei számára áthatolhatatlan rétegig (szikfok, mészkőpad) terjed.
 • Fák átültetése - Az öregebb korban átültetésre szánt fákat elő kell készíteni évenkénti átültetéssel vagy a fák gyökérzetések dús tápanyagú talajjal töltött, rozsdamentes dróthálóba való helyezésével, esetleg a gyökérzetnek évenkénti körülásásával amikor 20-30 cm vastag komposztburkolattal vesszük körül a meg nem bolygatott gyökérzetet.
 • Heracleum medvetalp - Heracleum (medvetalp, Umbelliferae). Nagytermetű növény.Heracleum sphondylium L., termetes medvetalp, erdőkben, hegyi rőteken, ligetekben növő kórós növény.
 • Alkaloidok, Alkaloidák Leginkább növényi eredetű szerves anyagok egy csoportja, gyakran emberre és állatra erős mérgező hatásúak
 • Kocsány Kocsány (virágkocsány, pedunculus) a virágtengelynek az a része, amely a virágot tartja. Ha a Kocsány közvetlenül a föld alatti szárból vagy tőrózsából indul ki (és nem visel leveleket), tő-Kocsány a neve.
 • Részarányosság - A testrész Részarányosság-át az határozza meg, hogy az illető növényi szervezet hány radiális síkkal (szimmetriasíkkal) oszthatjuk két egyenlő szimmetrikus félre.
 • Ormányos bogarak Ormányosbogarak (Curculionidae) a bogarak rendjének fajokban egyik leggazdagabb családja. Jellemzőjük az ormányszerűen megnyúlt fej. Rágószervek és szájnyílás az ormány csúcsán helyezkednek el
 • Parkosítás A Parkosítás célja városban vagy épület mellett a levegő tisztítása, üdülési, pihenési lehetőségek megteremtése és a város ill. a környezet szépségének fokozása. A parkok tervezésekor figyelembe veszik a táj természeti adottságait, a domborzati és a meteorológiai viszonyokat.
 • Peechi Lukach - Peechi Lukach. A XVI. században élt. Az első botanikus kert létesítője hazánkban.
 • Saláta gyökértetű Saláta-gyökértetű (Pemphigus bursarius) a nyárfa levélnyelés okoz sokszor mogyorónagyságú zacskó-gubacsot. A szárnyas egyedek kora nyáron saláta, cikória, csorbóka gyökerén alapítanak szűznemzéssel kolóniákat, ahol az elszaporodó Saláta gyökértetű-k sokszor károkat is okoznak.
 • Solanum - Csucsor, ebszőlő Solanum (Solanaceae). Solanum capsicastrum. Hazája D-Amerika. Lándzsás, fényes zöld levelű, hidegházi félecserje. Virágai fehérek, bogyótermése piros. Magvetéssel szaporítjuk. A növényeket nyáron kiültetve tűző napon neveljük fel, ősszel ültetjük cserépbe és begyökeresedés után értékesítjük. termései soká díszítenek.
 • Növényi viaszok
 • Szitakötők
 • Renaissance kert Renaissance kert. A XIV. sz. elején kialakuló humanista szellem képviselői feltámasztották a római házikeri-kultúrát is, s középkori hagyományokkal bővítve, az épületekkel szoros architektonikus egységben megoldott méretű felületdekorációvá tették.
 • Orvosi angelika Orvosi angelika (angelika, angyelika, Angelica archangelica). Európa északi vidékein és a havasok közt honos. Sokfelé, így nálunk is termesztik. Magasra növő, erőteljes fejlődésű, kétéves növény. Gyökere répaszerű, levelei nagyok, levéllemezei kétszer szárnyaltak
 • Kertművészeti kompozíció Kertművészeti kompozíció. Az a művészeti munka, amellyel a kert részeit, részleteit, a kerti kép elemeit elrendezzük, szerves egésszé fűzzük össze. A Kertművészeti kompozíció-ban nagy jelentősége van a kertben álló építménynek, az épületnek is; sok esetben ez a kiindulópontja a Kertművészeti kompozíció-nak, s annak jellegét meghatározza, legalábbis közvetlen környezetére vonatkozólag.
 • Kilúgozott szikesek A szikes talajok nagy részénél, különösen a szolonyeceknél az oldható sók, a szénsavas mész és egyéb anyagok a felső szintekben kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint egyes alsóbb szintekben. Ilyen alapon nevezzük ezeket kilúgozott szikeseknek.
 • Phototaxia Phototaxia (phototaxis) némelyik mikroorganizmusnak olyan helyváltoztató mozgása, amelyet a fény irányít. Az Euglena pl. a fényforrás irányába úszik (poritív Phototaxia). A jelenség vizsgálatakor kiderült, hogy valahányszor árnyékot vet a színes "szemfolt" a sejtből kinyúló ostor ...
 • Koelreuteria, Csörgőfa Koelreuteria Laxm. Csörgőfa, Sapindaceae.Lombhullató fák, szórt állású, páratlanul v. kétszer szárnyalt levelekkel. Sárga virágaik végálló bugában nyílnak. Termésük felfújt tok.
 • Parkosítás A Parkosítás célja városban vagy épület mellett a levegő tisztítása, üdülési, pihenési lehetőségek megteremtése és a város ill. a környezet szépségének fokozása. A parkok tervezésekor figyelembe veszik a táj természeti adottságait, a domborzati és a meteorológiai viszonyokat.
 • Ammónia (NH3) színtelen, átható szagú, könnyezésre ingerlő gáz, sűrűsége fél akkora, mint a levegőé.
 • Szegfűbors
 • Mézelő méh
 • Pezsgőbor Pezsgőbor (Vin de Champagne, e. vert dö sampány) olyan szénsavdús bor, melyben a szénsav a könnyű, vékony, üde, savanyú, előzően kikezelt alapborhoz hozzáadott cukorból alkoholos erjedés útján képződött s melyet a borban visszafojtottak. Pezsgőbor készítése. A Pezsgőbor-hoz hasonló italok készítése igen régi keletű
 • Kórtünet Kórtünet (szimptóma). Minden növénybetegség rendszerint jellemző v. nem jellemző, de látható külsó tünetekkel árulja el magát. A betegséget kísérő külső elváltozást hívjuk kórtünetnek.
 • Szamóca fonálféreg
 • Lágy szár Lágy szár egyéves, kevéssé fásodott növények áttelelésre alkalmatlan szára. A szalmaszár (calmus) a pázsitfűfélékre jellemző szár, mely belül rendszerint üres, erősen csomós, s szártagjai az alaptól a csúcsig fokozatosan hosszabbodnak. Az osztódásra képes szövetek (merisztémák) a csomók felett helyezkednek el. A palkaszár calamus ...
 • Inda   - sarmentum. Heverő kapaszkodó, hosszú szártagú hajtás, melynek csomóiból vegetatív szaporodásra alkalmas gyökeres hajtások fejlődnek. Az Inda a növény vegetatív szaporodó szerve.
 • Császárkörte - Császárkörte. Származása ismeretlen. A pomológiai munkák megegyeznek abban, hogy az egyik legrégibb körtefajta. Már a rómaiak előtt is ismerték Sementinum néven.
 • Növényi festékek
 • Öntermékenyülő fajta Öntermékenyülő fajta. Olyan fajta, amelynek virágai saját virágporukkal termékenyülnek, aminek eredményeként a gyümölcsökben csíraképes magvak fejlődnek
 • Növekedési periódus - A növekedés évi ütemében egy vegetációs cikluson belül bizonyos ritmikusság figyelhető meg.
 • Termőhely - Termőhely a növényfaj részére a tenyészeti feltételeket biztosító környezet, ill. a termesztés színhelye.
 • Rokokó kertek - Rokokó kertek. A XVIII. sz. utolsó harmadában, az arisztokrácia hatalmának hanyatlásával egyidejűleg, Franciaországból kiinduló kertművészeti irányzat.
 • Sós talajok - Ha a talajban az oldható sók nagy mennyiségben halmozódnak fel a felső szintekben, ez sós talajok képződésehez vezet.
 • Penicillium, ecsetpenész Penicillium (ecsetpenész) a tömlős gombák Plectascales sorozatának nemzetsége. Élelmiszereken, szerves anyagokon a leggyakoribb penész. A különböző, leggyakrabban kékeszöld (penészzöld) színű penésztelepekből nagy számban emelkednek a levegőbe a konidium-tartók, melyek ecsetszerűen elágaznak
 • Likacsos gombák - Likacsos gombák Polyporaceae a hártyagombák Hymenomycetes egyik családja. Gyakran taplógombáknak is nevezik a Polyporaceae családot, és likacsos gombák alatt a Polyporus nemzetséget értik.
 • Revesedés - korhadás Revesedés (korhadás). A fás növények sejtfalának gombák okozta bomlása, korhadása. Két típusa van: 1, destrukciós korhadás, ebben az esetben főleg a faanyag cellulóztartalma tűnik el, a lignin megmarad; 2. korróziós revesedésnél főleg a lignin bontódik le.
 • Fajtahibridek - Két fajta keresztezésével létrehozott hibrid kombináció, amely a tiszta fajtákhoz viszonyítva 10-12% terméstöbbletet eredményez.
 • Olajnövények Olajnövények azok a növények, amelyeknek magja jelentős mennyiségű olajat tartalmaz, és amelyeket elsősorban olajnyerés céljából termelnek. Nem tartoznak az Olajnövények közé a nagy olajtartalmú gyümölcsnemek (dió, mandula, mogyoró stb.)
 • Téli arany parmen A Téli arany parmen Angol eredetű, Arany ranet néven ismeretes, igen elterjedt alma fajta.
 • Szőlőlevél
 • Kalanchoe korallvirág   évelő, félcserje - Kalanchoe (Crassulaceae). Felálló szárú évelők v. félcserjék. Átellenes leveleik húsosak, ép szélűek v. szárnyaltak. Fehér, sárga, karminpiros, négyszirmú virágaik álernyőben fejlődnek. A trópusokon kb. 200 fajuk él.
 • Ribiszkeszörp - A ribiszkeszörp zúzott és kisajtolt ribiszke gyümölcsléből cukor hozzáadásával készül. Előállítható friss vagy konzervált léből meleg és hideg úton.
 • Sonkoly - Sonkoly a méhviasz nyersanyaga: Lépek, léptörmelék, zugépítmény, mézeslépek lenyesett födelezése, a Kaptárból kisöpört viasztartalmú szemét.
 • Mangán   kémiai elem, Mangán (Mn) szürkésfehér, kemény fém. Olvadáspontja 1221 C. A természetben főként mint Mangán-dioxid, barnakő (MnO2) fordul elő
 • Sárga cserebogár Sárga cserebogár (Cucumis melo). A sárga vagy júniusi cserebogár a lemezescsápúak csoportjába tartozik. A szalmasárga bogár hossza 16-20 mm, csápja 9 ízből áll. A lárva utolsó szelvényének hasi oldalán az ívben kikanyarodó sertesor egysoros.
 • Immunitás   - Immunitás védettség az élő szervezet azon állapota, amelyben valamely kórokozó mikroszervezet, ill. terméke hatásával szemben védettnek bizonyul.Ilyenkor a kórokozó a szervezetben a betegséget kiváltani nem tudja, és elpusztul, v. egyensúlyi állapotban él vele.
 • Tea - Tea (Thea sinensis). Távolkeleti örökzöld cserje; termesztett növény. Tojásdad-lándzsás leveleit évente négy ízben szedik, majd erjesztik, ezután kiszárítják.
 • Ioncserélés Ioncsere   - Ioncserélés olyan kémiai cserebomlás, amikor valamilyen oldatban levő ionokat aktív csoportokat tartalmazó anyaggal hozzuk érintkezésbe, amely képes az oldatban levő ionokat velük egyenértékű, de más ionokkal kicserélni.
 • Nedves talaj Nedvesnek akkor nevezzük a talajt, ha kb. a vízfoghatóságának megfelelő nedvességet tartalmaz. Ezen felüli nedvességtartalomnál a talaj már vizes.
 • Támfal - Vízszintes vagy ferde irányú erők vagy terhek felvételére földpart, ömlesztett anyagok kitámasztására épül. A támfal anyaga lehet kő, tégla, beton, vasbeton, fa vagy vegyes (pl. kő és beton).
 • Termőhely - Termőhely a növényfaj részére a tenyészeti feltételeket biztosító környezet, ill. a termesztés színhelye.
 • Szőlőilonca
 • Abiotikus tényezők ökológia - a víz, a szárazföldi környezet, a levegő, a tengerszint fölötti magasság
 • Ananászfélék Egyszikű neotropikus növénycsalád. Többnyire lágy szárú növények, rendszerint tőrózsában álló, húsos szúrós fogú levelekkel
 • Vízáteresztő képesség - Vízáteresztő képesség (vízvezető képesség) a víz mozgási lehetőségének jellemzője. A talajszelvény Vízáteresztő képesség szempontjából sokszor igen különböző rétegek sorozatából áll.
 • Erdeifenyő-szövőlepke   lepkék - Erdeifenyő szövőlepke (Dendrolimus pini L.) barna színű, elülső szárnyain egy-egy fehér folttal és világosabb barna harántsávval. Szárnytávolság 50-80 mm. Jún.-júl.-ban rajzik.
 • Tinorú gombák Tinorú gombák (vargányák, Boletus) tönkre és kalapra elkülönült húsos gombák. A kalap alján levő csövecskék belső felületét bazidiumok borítják. Régebben a likacsos gombák (Polyporaceae) családjába sorolták őket, újabban külön családba v. a kalapos gombák közé tartoznak a lemezes gombákkal együtt.
 • Pörgetés - Pörgetés a méhek gyűjtötte méznek különválasztása a lépekből az e célra készült géppel, a centrifugális erőn alapuló mézpörgetővel. Ideje akkor érkezik el, amikor a mézkamra lépjei jórészt megteltek s a méhek a mézeslépeknek legalább felét, kétharmadát viasszal befödték.
 • Méhlegelő - Méhlegelő valamely környék mindazon növényeinek az összessége, amelyek a méheknek táplálékot, nektárt és virágport v, más szükséges anyagokat, pl, ragasztót szolgáltatnak.
 • Sólyom, Sólyomfélék (Falconidae) a sólyom alkatúak (Falconiformes) rendjébe tartozó, közép termetű v. kis termetű, hosszú hegyes szárnyú, kitűnően repülő nappali ragadozó
 • Levélbogarak Levélbogarak (Chrysomelidae) a bogarak rendjének fajokban gazdag családja. Többnyire ovális, erősen domború hátú, néha hosszúkás (spárgabogár, vetésfehérító bogár) vagy pajzs alakú (pajzsos labodabogár) kis és közepes nagyságú bogarak; többségük élénk színezetű fémesen csillogó
 • Korona ritkítás Koronaritkítás a kialakított, termőrefordult gyümölcsfák fontos ápolási munkája. Minél gondosabban nevelték a fát fiatal korában, annál kevesebb ritkítást igényel idősebb korában.
 • Szegfűbors
 • Picea - Lucfenyő Picea (lucfenyő, Abietaceae). Az északi féltekén Amerikától K-Ázsiáig előforduló, örökzöld tűlevelű fa. Koronája kúp alakú, magasba törő. Sekély gyökérzetű. Koronáját örvösen, szabályosan elhelyezkedő ágak alkotják. Kérge pikkelyesedő. Hegyes, szúrós tűi a hajtást rendszerint teljesen körbefogják. Toboza nem széthulló, csüngő, az őszi maghullás után is még a fán marad. Magja szárnyalt.
 • Talajvíz - A Föld felszíne alatt elhelyezkedő vizek származása többféle lehet. A felszínről beszivárgó vagy infiltrációs vizekből keletkezik a talajvíz, mely a felszínhez legközelebb eső vízzáró réteg fölött helyezkedik el, és a talaj hézagait teljesen kitölti.
 • Barokk kert   Barokk kert. Európai kertstílus a XVI. sz. közepétől a XVIII. sz. közepéig. Első példái Olaszországban lelhetők fel, iskolapéldája azonban a Le Nótre (e.: lönótr) által XIV. Lajos részére tervezett versailles i (e.: verszáji) kastélykert (francia kert).
 • Komló szövőpille   - Komló szövőpille (Hepialus humuli L.). Lepkéje sárga szárnyú, halványpiros foltokkal és sávokkal. A hím alapszíne krétafehér; 45-70 mm szárnytávolságú. Június júliusban rajzik.
 • Lucfenyő betegségei - A Pinus fajok tűlevél hullását előidéző Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.-val rokon a lucfenyő leveleit károsító Lophodermium macrosporum (Hartig) Rehm.
 • Sáskák Sáskák (Acrididae) az Egyenesszárnyú rovarok rendjének mezőgazdaságilag legfontosabb családja. Négy szárnyuk van. Az első pár keményebb, mint a hátsó s az utóbbi számára fedőül szolgál. Hallószervük az első potrohszelvény két oldalán foglal helyet.
 • Metaplazia Metaplazia (szöveti átalakulás). Sejteknek vagy szöveteknek működési vagy alaki szempontból más sejt-, ill. szövetféleségekké való átalakulása, vagy bennük új sejttartalom képződése.
 • Szenna levél
 • Karfiol A karfiol a rózsák teljes kifejlődésekor szedhető. Hetenként egyszer, hűvösebb időben 10-14 naponként szedik úgy, hogy közvetlenül a rózsa alatt elvágják a szárat. A kései karfiolt a fagyok beállta elótt be kell takarítani
 • Podzolosodás - Podzolosodás a talajképződési folyamat jellegzetes iránya, amely savanyú talajokat eredményez. Lényege a kilúgzással egy időben végbemenő ásványi bomlás.
 • Tűlevél
 • Madarak   tojással szaporodó, melegvérű gerinces állatok - Madarak (Aves) kemény, mészhéjú tojások által szaporodó, melegvérű, állandó testhőmérsékletű gerinces állatok. Az emlősök után a legmagasabb rendű állatosztály. Testalkatuk, szervezetük a repüléshez idomult. A váz csontjai vékonyak, de szilárd felépítésűek
 • Réti szolonyec talaj - Réti szolonyec olyan viszonyok között képződik, ahol a felszínhez közel (1-3 m) levő talajvizek közvetlen befolyást gyakorolnak a talajképződésre.
 • Puhatestűek
 • Bor, Borok, Borvidékek   borászat
 • Rügy A rügyek belső központi része a rügytengely, amelynek csúcsa a hajtástenyészőcsúcs.
 • Száraz talaj
 • Dendrológia növénytan egy ága - A fásszárú növények dísznövényként való hasznosításával, szaporításával foglalkozó tudományág. (A fák ipari célú hasznosításával az erdészet foglalkozik.)
 • Májusi cserebogár   szárnyas rovarok, Májusi cserebogár (Melolontha melolontha L.). A májusi cserebogár a lemezescsápúak (Lamellicornia) csoportjába tartozik. A 23-30 mm hosszú, barna szárnyfedelű bogár farfedője (farnyele) fokozatosan keskenyedik el
 • Növények fényigénye - A növényi szervezetek fényigénye igen változó. Ugyanazon a tájon évszakok, napszakok, tengerfeletti magasság, földrajzi szélesség és növénytakaró szerint változik.
 • Legyező alakú korona A fák koronaalakja leginkább gömb, gúla, sudaras v. lecsüngő (szomorú). A fáknál a legyező alakú korona mindig mesterséges alakítás útján jön létre. Ezt a koronaformát főleg gyümölcsfáknál és alakfáknál alkalmazzuk ...
 • Statice - sóvirág
 • Termőképesség - A termesztett növények legfontosabb tulajdonsága a nagy Termőképesség. Genetikai-élettani alapjaiban és megnyilvánulásaiban is igen bonyolutl összetett sajátság; a növény valamennyi élettani funkciójának szintézise.
 • Őszibarack - Fayette   csonthéjas gyümölcsök
 • Hótakaró - Hótakaró a talaj felszínén hideg időben megmaradó, összefüggő hóréteg. Hőmérsékleti szigetelő hatása, nagy levegőtartalma miatt igen jelentős.
 • Talajkeverék Talajkeverék (földkeverék) a kertészeti, főleg a dísznövény termesztésben használt különböző talajnemek meghatározott arányú, az egyes növények talajigényéhez alkalmazkodó kombinációja.
 • Ásványi sók Ásványi sók fémek és nem fémes elemek vegyületei. Vízben oldva elektromos töltésű részecskékre, ionokra esnek szét.
 • Biológia   természettudomány - A Biológia az élet tudománya. Az élő világ tagolódása szerint a Biológia-nak három iránya van: növényélettan Botanika, álattan (zoológia) és embertan (antropológia)
 • Paraszövet A paraszövet rendszerint három szövettájra tagolódik, kívül többrétegű, holt sejtekből álló paraszövet,alatta egy-két soros osztódó szövet: a parakambium, ezen belül a paraalapszövet: a phelloderma építi fel.
 • Törzs
 • Pektinek - Pektinek a növényvilágban igen elterjedt poliszacharidek. A sejtfal alkotórészei kocsonyás természetűek vagy könnyen alakulnak ilyenekké.
 • Sóska - A keserűfű-félék (Polygonaceae) családjába tartozik. A termesztésben három faja ismert: kerti sóska (Rumex acatosa L.), angol sóska (Rumex patientia L.), francia sóska (Rumex scututus L.), Európában őshonos.
 • Hártyásszárnyú-rovarok - Hártyásszárnyú rovarok (Hymenoptera) a rovarok osztályának rendje. Igen változatos testalkotású állatok. Fejükön összetett szemet és 3 pontszemet találunk. Csápjuk különféle alakú. Szájszerveik rágók vagy nyalók. Torszelvényeik szorosan összenőttek.
 • Odvasodás Odvasodás rendszerint helytelenül eltávolított nagyobb ágak sebhelyén át indul meg, innen korhad és revesedik a törzs. A fatestet pusztító gombák az odvasodás útegyengetői
 • Martilapu   Martilapu (Tussilago farfara L., Compositae). Évelő, tarackos növény. 10-30 cm magas, virágzó szárai csak pikkelylevelesek. A sárga virágfészkek kora tavasszal a levelek előtt jelennek meg már febr. márciusban
 • Kőzet
 • Ifjítás   erősebb visszametszés - Ifjítás a gyümölcsfák koronájának erősebb visszametszése. Célja a kiöregedett, értéktelen korona helyett új korona kinevelésével a korona életének meghosszabbítása, a termések minőségi és mennyiségi fokozása.
 • Penészfélék
 • Borászat   Borászat (önológia, oenologia) azon ismeretek rendszere, amely a bor készítése, kezelése, fejlődése és stabilizációja során végbemenő biológiai, kémiai és fizikai folyamatokat, valamint az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat és technológiai eljárásokat foglalja magában
 • Szivárvány
 • Szőlő
 • Kerek pajzsú pajzstetvek Kerekpajzsú pajzstetvek (Diaspididae) gyümölcsfáink leggyakoribb pajzstetvei, amelyekre közösen jellemző, hogy a tetvek által kiválasztott pajzs nincsen összeforrva az állat hátával, arról könnyen leemelhető. A pajzs színe fekete, szürke v. szennyesfehér. Az állatok sárgák
 • Rovarok hőmérséklete - Rovarok hőmérséklete az embrionális fejlődést erősen befolyásolja. A rovarok hőmérsékletenek alsó hőhatára nagyjából a közeg fagyáspontjával azonos.
 • Többsejtű állatok
 • Rózsa sodrómoly - Lepkéje szürkésbarna, elülső szárnyain nagy, háromszögletű barna folttal, ülve 6 mm.
 • Ricinus communis - Ricinus communis Hazája valószínűleg Afrika és K-India, ahol 10-12 m magas fává fejlődik. Nálunk egynyári olajnövényként termesztik. Levelei hosszú nyelűek, nagyok, tenyeresen osztottak. Virága igénytelen, termése sima vagy barnán tarkázott. Több fajtája és változata ismeretes.
 • Polygonum-keserűfű - Polygonum (keserűfű, Polygonaceae}. Változó megjelenésű és életmódú, egyéves v. évelő gyom-, gyógy-, ill. dísznövények. A Polygonum amphibium L., vidra keserűfű, az ártéri területek, réti agyagtalajok egyik leggyakoribb szántóföldi gyomnövénye. Tulajdonképpen vízinövény, a víz tetején úsznak bőrnemű levelei.
 • Szikes talaj Azokat a talajtípusokat, amelyek képződésénél az oldható, főképp Na-sók fontos szerepet játszanak, a szikes talajokhoz soroljuk.
 • Saláta gyökértetű Saláta-gyökértetű (Pemphigus bursarius) a nyárfa levélnyelés okoz sokszor mogyorónagyságú zacskó-gubacsot. A szárnyas egyedek kora nyáron saláta, cikória, csorbóka gyökerén alapítanak szűznemzéssel kolóniákat, ahol az elszaporodó Saláta gyökértetű-k sokszor károkat is okoznak.
 • Keresztes szőlőmoly   szárnyas rovarok - Keresztes szőlőmoly (Polychrosis botrana Schiff.) sárga fejű világoszöld hernyója a szőlőbimbók és fürtök károsítója. Lepkéi rügyfakadás körül rajzanak, rajzása vontatott.
 • Túlérés
 • Efemer kérészéletű   rövid tenyészidejű - Olyan egyéves növény, amelynek élettartama jóval rövidebb, mint egy naptári év, gyakran csak néhány hétig tart
 • Ivarsejt   - Ivarsejt gaméta, csírasejt. Új utód létrehozására, a szaporodásra megfelelően differenciálódott sejt. Vannak olyan élő szervezetek, amelyekben a gaméták egyformák: izogaméták, de legtöbbszőr különbözők: heterogaméták, anizogaméták.
 • Őzlábgombák Őzlábgombák (Lepiota) a lemezes gombák (Agaricaceae) nem. zetsége. A tönk gyűrűs (galléros), a kalap világos alapon sötétebb pikkelyes. A lemezek fehéresek. Lomberdőkben gyakori a nagy őzlábgomba (Lepiota procera). Kalapjának átmérője és a tönk hossza 30 cm-t is elérhet. Jóízű ehető gomba
 • Relatív szexualitás Relatív szexualitás (viszonylagos nemiség) az a biológiai jelenség, amikor alaktanilag egymástól nem különböző, de nemiség tekintetében egymással ellentétes egyedek kopulációs képessége nem magától az ivartól függ, hanem kizárólag az ivari erősségtől.
 • Királydinnye Királydinnye (magyar királydinnye, Tribulus orientalis Kern., Zygophyllaceae). Egyéves, tövétől ágas, lefekvő szárú növény, átellenes, rövid nyelű, 5-8 pár levélkéjű levelekkel. A növény hosszú, merev szőröktől borzas.
 • Ragadozó emlősök Ragadozó emlősök (Carnivora) méhlepényes emlősök alosztályába tartozó, többnyire húsevő állatok. Agyvelejük fejlett, testük arányos, erős, fejük gömbölyű, orruk hegye kopasz, füleik felfelé állnak, szájuk körül tapogató serték vannak. Ujjaik karmokkal ellátottak
 • Évelő   áttelelő, több évig élő - Botanikai szóhasználatban határozatlan idejű, de legalább három éves élettartalmú növény.
 • Önmagára oltás   szaporítási mód - Önmagára oltás (szőlő). Régi, ma már alig alkalmazott agrotechnikai eljárás, amelynek során az erősen fejlődő, rugós, keveset termő szőlőtőkéket saját vesszejével oltották át. Célja az volt, hogy a nedvkeringés gátlása révén az oltásforradás a gyűrűzéshez hasonló hatást fejtsen ki, és így a szőlőtőke jobban teremjen.
 • Nagy aranka Nagy aranka (Cuscuta campestris Yuncker) gyakori élősködő gyom, mely több mint 80 növényen fordul elő hazánkban is. Hajtásai narancssárgák, a gazdanövényre tekerőzők. Virágai sárgás színűek, 2-3 mm nagyok, öttagúak
 • Recés poloska Recés poloska (Stephanitis piai F., recés levélpoloska) 6-8 mm hosszú, szinte csipkeszerűen finom rajzolatú, sárgásfehér, átlátszószárnyú, barnaerű poloska. Teste rendkívül lapos.
 • Ormányos bogarak Ormányosbogarak (Curculionidae) a bogarak rendjének fajokban egyik leggazdagabb családja. Jellemzőjük az ormányszerűen megnyúlt fej. Rágószervek és szájnyílás az ormány csúcsán helyezkednek el
 • Alany fajták tulajdonságai Az Alanyfajták tulajdonságai az egyes szőlőalany fajták termesztési értékét határozzák meg.
 • Szín öröklődés
 • Csírázás - Az új növény kikelése a magból. Elsődleges feltételei a mag vízfelvétele, a megfelelő hőmérséklet és fény.
 • Díszcserje alanyok - Díszcserje alanyok általában az oltással szaporított változatok tőalakjai.Ha lehet, az oltott változattól eltérő levél- vagy veszszőszínű alanyokat használjunk, így a megeredés után könnyen felismerhető a nemes.
 • Termés - A Termés a zárvatermő virág női ivarleveleiből, a termőből a megtermékenyítés után kialakuló képződmény, mely a magokat magába zárja, védi, esetleg elterjesztésükre is szolgál.
 • Virágkötészet Virágkötészet (kötészet). A dísznövények felhasználásának egyik módja. Általában vágott virágok és levélzöld, ritkábban élőnövények feldolgozásával foglalkozik. A vágott virágok elrendezésének művészetével sok évszázad óta foglalkoznak elsősorban K-Ázsiában, ahol a virágok elhelyezésére szolgáló művészi kivitelű edények, vázák készítése is nagy múltra tekint vissza.
 • Seregély Seregély az énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Nálunk két nembe tartozó faj fordul elő. A seregély (Sturnus vulgaris vulgaris) színe fehér pettyekkel tarkított zöldes fémfényű fekete. Seregekben járó közismert madár.
 • Lösz - Lösz a jégkorszakban a folyók kiszáradt árteréből kifújt porból, szélárnyékos oldalakon vagy szélcsendben történő porhullásból létrejött, sárga színű, laza, üledékes kőzet.
 • Peento barack - Peento, Kínai lapos őszibarack, hazájában penton a kiejtése. Dél-kínai eredetű, augusztus közepétől érő őszibarackfajta.
 • Bigenerikus hibrid   utód - Leggyakrabban orchideáknál előforduló hibridek, amikor a növény két különböző nemzetségbe tartozó faj keresztezésével állítottak elő
 • Szállítónyalábok - edénynyalábok
 • Támfal - Vízszintes vagy ferde irányú erők vagy terhek felvételére földpart, ömlesztett anyagok kitámasztására épül. A támfal anyaga lehet kő, tégla, beton, vasbeton, fa vagy vegyes (pl. kő és beton).
 • Léggyökér
 • Mezei tücsök - Réteken, legelőkön, háborítatlanabb füves útszegélyeken fordul elő. Művelt területeken jóval ritkább, mint a fekete tücsök.
 • Osztódó szövetek Osztódó szövetek (merisztémák) a fejlődésben levő növényi testrészek mindazon szövetei, amelyek sejtjeik osztódása és növekedése által elősegítik a test hosszanti gyarapodását, vastagodását, ill. új szervek keletkezését. E szövetek sejtjeire jellemző, hogy vékonyfalúak, bőséges plazmatartalmúak, nagy sejtmagvúak, s a szomszédos sejtekhez többnyire szorosan kapcsolódnak
 • Redhaven őszibarack Származás és elterjedés. S. Johnston a Halehaven és Kalhaven keresztezésével South Havenben (Michigan, USA) állította elő, 1940-től kezdődően a világ valamennyi őszibarack-termesztő országában elterjedt.
 • Sáskák Sáskák (Acrididae) az Egyenesszárnyú rovarok rendjének mezőgazdaságilag legfontosabb családja. Négy szárnyuk van. Az első pár keményebb, mint a hátsó s az utóbbi számára fedőül szolgál. Hallószervük az első potrohszelvény két oldalán foglal helyet.
 • Kisugárzási fagy Kisugárzási fagy (radiációs fagy) a fagyponton túlterjedő olyan éjszakai lehűlés, amelyet derült időben, szélcsendben és száraz levegőben a talajfelszín igen erős hőkisugárzása okoz.
 • Levélatka levélatka (Phyllocoptes) kizárólag fásodott szárú növények levelein élnek. A fajok egy része a levél színét, mások a fonákot szívogatják, de ellephetik a levéllemez mindkét oldalát is. Nagyobb populációjuk esetén a megtámadott levelek
 • Nappali lepkék     lepkék - Nappali lepkék (Rhopalocera) csoportja a lepkék (Lepidoptera) rendjébe tartozó közepes vagy nagy termetű lepkék, nappal repülnek és a virágokat látogatják. Csápjuk jellegzetes bunkós csáp
 • Poloskák - Poloskák Hemiptera alrendje a szipókás rovarok rendjébe tartozik. Lapostestűek, némelyeknek kiszélesedő nyakpajzsa van, szívó szájszervük ízelt szipóka.
 • Parakambium Parakambium (paraosztódószövet, phellogen) a másodlagos bőrszövet-rendszert (peridermát) létrehozó másodlagos osztódószövet, amely többnyire két irányban fűzi le az új sejteket. Kifelé szorosan záródó pataszövetet és helyenként lazán összefüggő, ún. töltősejteket hoz
 • Tereprendezés - Általános értelemben olyan földmunka, mely a terep többnyire szabálytalan felületét valamely műszaki vagy mezőgazdasági cél érdekében tervszerűen szabályos felületté alakítja.
 • Növények kiválasztó rendszere - A növények anyagcseréjük folyamán sokféle terméket hoznak létre, amelyek egy részét a környezetükbe, más részét testük belsejébe választják ki.
 • Saláta levéltetű Saláta levéltetű téli gazdanövénye a ribiszke. A tavasszal megjelenő kolóniák szívásának hatására a levelek enyhén görbülnek, de sohasem színeződnek el különbség a levélpirosító ribiszke-levéltetűtől
 • Hordóíz - Hordóíz jelentkezik a borban akkor, ha hosszabb ideig üresen álló fahordóba kerül a bor s a hordó kellő ápolásban vagy előkészítésben (gőzölés, szódás kezelés, forrázás stb.) nem részesült.
 • Pajzstetvek Általában pajzzsal borított testfelületű, alig néhány mm nagyságú, szívó szájszervű rovarok. A növényeket szívogatásukkal gyengítik és pusztulásukat okozhatják. A pajzstetvek egy- vagy többnemzedékesek ..
 • Erdei-rozsdagombák   gombák, élősködők - Erdei rozsdagombák. A fák törzsén, ágain daganatokat, hajtásain csavarodást, torzulást, a tű- és lombleveleken pedig foltosodást, elhalást okoznak.
 • Térállás, tőtávolság - Térállás az a távolság, amelyre a gyümölcsfákat és szőlőtőkéket egymástól ültetjük. A térállást - a fák és szőlőtőkék tenyészterülete alapján - igen gondosan kell meghatározni, úgy, hogy a térállás az ültetvények optimális fejlődését lehetővé tegye.
 • Rokokó kertek - Rokokó kertek. A XVIII. sz. utolsó harmadában, az arisztokrácia hatalmának hanyatlásával egyidejűleg, Franciaországból kiinduló kertművészeti irányzat.
 • Juhtrágya Juhtrágya. A friss trágya átlagos összetétele 65 % víz, 35 % száraz anyag, ebben 30 % szerves anyag, 0,8 % N, 0,23 % P2O5, 0,67 %K2O2, 0,33 % CaO. A Juhtrágya a foszfor kivételével minden más trágyáknál több hatóanyagot tartalmaz, amellett N-tartalma a növények által jól értékesíthatő
 • Talajnedvesség - A talajnedvesség csapadékból, talajvízből és némi levegőnedvességből származik, sohasem tiszta víz, hanem kisebb-nagyobb mértékben mindig oldott anyagokat tartalmaz.
 • Redhaven őszibarack Származás és elterjedés. S. Johnston a Halehaven és Kalhaven keresztezésével South Havenben (Michigan, USA) állította elő, 1940-től kezdődően a világ valamennyi őszibarack-termesztő országában elterjedt.
 • Párosítás - Párosítás olyan oltási mód, amelyet azonos vastagságú alannyal és nemes vesszővel nyugalmi időszakban végezhetünk.
 • Perje Poa L. (perje, Gramineae).Több, mint száz faja él a mérsékelt égövben. Egynyári évelő füvek, lapos v. összegöngyölődött levelekkel. Bugájuk laza, széles, a pelyvák jóval rövidebbek a füzérkénét. A toklász töve gyapjas. Poa pratensis L. (réti perire). Hazája Eurázia, É-Afrika, É-Amerika. Hazánkban őshonos, országszerte előfordul kaszálókon, legelőkön, ligeterdőkben, enyhén szikes laposokon. Tarackos fejlődésű
 • Eső   csapadék, csapadékforma - Eső folyékony halmazállapotú légköri csapadék. Különböző nagyságú vízcseppekből áll, amelyek felhőből hullanak a talajra.
 • Nedvkeringés A gyökerek a talajból elsősorban vizet és ásványi anyagokat vesznek fel. Eu utóbbiakat részben már szerves vegyületekké alakítva, részben változatlanul szállítódnak a gyökér és a szár farészében a levelek felé
 • Virág Virág (flos) a magasabbrendű növények (nyitva- és zárvatermők) hajtásrendszerén fejlődő, és az ivaros szaporodás ( Növények szaporodása) céljára módosult hajtás. A zárvatermők Virág-a a Virág-tengely csúcsán ( Vacok) fejlődő takarólevelekből (ez lehet egy nemű Lepel, vagy csészére és pártára különülő), valamint ivarlevelekből ( Porzó és Termő) áll. A nyitvatermők Virágai csak egyivarúak (diclin), a zárvatermők virágai nagyrészt hímnősek, azaz kétivarúak (monoclin).
 • Vírusok változékonysága - Vírusok változékonysága. A vírusokra jellemző, hogy hajlamosak eredeti tulajdonságaik megváltoztatására. Ezáltal új törzsek (variánsok) jönnek létre.
 • Csemegebor - Csemegebor (dessert bor v. likőrbor). Összetételében különbözik a közönséges boroktól; a Csemegebor-ok általában nagyobb extrakt tartalmúak, rendszerint édesek, alkoholtartalmuk nagy, többnyire jellegzetes ízűek, zamatúak.
 • Levegő kapacitás A talajrészecskék közötti hézagokat részben víz, részben levegő tölti ki. Ha a talaj pórustérfogatából kivonjuk a mindenkori víztartalmát tf%-ban, megkapjuk a levegőtérfogatot. Ha pedig a vízkapacitást
 • Jégeső Jégeső 5 mm-t elérő átmérőjű, részben átlátszó jégszemek esővel vagy anélkül ( száraz Jégeső ) történő záporszerű hullása, többnyire zivatar kíséretében. Nagy páratartalmú levegő igen heves felszállása a felhő vízcseppjeit a fagyos légterekbe ragadja, ahol megfagyva még tovább is lebegteti
 • Helianthus napraforgó - Helianthus L. (napraforgó, Compositae). Mintegy száz faja Amerikában honos. Helianthus annuus L. egyéves közismert, olajos magvú növény. Hazánkban kiterjedten termesztik.
 • Öröklődés Öröklődés (öröklés, átöröklés). biológiai folyamat, amelynek során a szülők magukhoz hasonló utódokat hoznak létre, és - Liszenko szerint - a saját életükhöz, fejlődésükhöz meghatározott életfeltételeket igényelnek, és a különböző életkörülményekre meghatározott módon reagálnak.
 • Bor   borászat
 • Juniperus boróka Juniperus boróka, Cupressaceae. Örökzöld, kétlaki fák v. cserjék. A levelek többnyire hármasával örvökben v. szórtan állnak, a fiatal növényeken rendszerint tűszerűek, szúrósak, idősebb korban pikkelyalakúak
 • Kén Kén sulfur, S természetes állapotban is előfordul. Ásványai igen elterjedtek. Többféle módosulatban is ismeretes. Sárga kristályos módosulatai (monoklin, rombos) szénkénegben oldhatók. Amorf Kén keletkezik, ha kristályos Kén -t megolvasztunk és hirtelen lehűtünk.
 • Lestyán Lestyán (Levisticum officinale Koch., Umbelliferae). Ernyős virágzatú, ázsiai eredetű, magasra növő, erőteljes fejlődésű, évelő növény. Levelei szórtállásúak, lemeze kétszer szárnyalt, virágai sárgák. A gyökérzetét (Levistici radix) gyűjtik, illata, íze fűszeres.
 • Földimogyoró - Valószínűleg Brazíliából származik. Egyéves, lágy szárú, erős karógyökeret fejlesztő növény. Bokros és fekvő fajtái ismeretesek. A bokros (felálló) típusba tartozó fajták szára az 50-60 cm magasságot is eléri.
 • Kétéltűek Kétéltűek (Amphibia) a gerincesek egyik osztálya. 1. rend: Farkos kétéltűek (Urodela). Családjai: Barlangi gőtefélék (Proteidae), Szalamandrafélék (Salamandridae).2. rend: Békák (Apura). Családjai: Nyelvetlen békafélék ( Pipidae), Karmos békafélék (Xenopodidae), Korongnyelvű békafélék
 • Dixired őszibarack csonthéjas gyümölcsök - Dixired őszibarack származás. J. H. Weinberger 1939-ben a Halehaven öntermékenyítésével állította elő Fort Valleyben (Georgia, USA). 1945-ben került kereskedelmi forgalomba. Idény és típus.
 • Talajvizsgálat - Valamely terület talajviszonyai egyrészt helyszíni megfigyelésekkel és vizsgálatokkal (helyszíni talajfelvételek és vizsgálat), másrészt laboratóriumi vizsgálatok alapján ismerhetők meg. A Talajvizsgálatok célja különböző lehet, mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, kultúrtechnikai, építészeti stb.
 • Osztódó szövetek Osztódó szövetek (merisztémák) a fejlődésben levő növényi testrészek mindazon szövetei, amelyek sejtjeik osztódása és növekedése által elősegítik a test hosszanti gyarapodását, vastagodását, ill. új szervek keletkezését. E szövetek sejtjeire jellemző, hogy vékonyfalúak, bőséges plazmatartalmúak, nagy sejtmagvúak, s a szomszédos sejtekhez többnyire szorosan kapcsolódnak
 • Lapozás Lapozás. A nyugalmi idő végén, a lombfakadás előtt használható oltásmód. Az oltóvesszőnél vastagabb alany visszametszett csúcsára az oltóvessző párosításszerű metszlapjával azonos metszlapot készítenek, összeillesztik, bekötik és oltóviasszal bekenik az oltást
 • Genotípus   genom, genetikai felépítés - Egy adott növény vagy klón szemmel nem látható genetikai jellege (génkészlete), függetlenül attól, hogy a környezet által meghatározott módon milyen méretű vagy növekedésű az a bizonyos növény.
 • Datura - Datura (maszlag, Solanaceae). Nagy termetű, kórós, nyárutói gyom, gyógy, ill. dísznövények. A Datura stramonium, mérges maszlag, 30-120 cm hosszú, vastag, csöves szára felső részében ágas. Tojásdad, kihegyezett levelei egyenlőtlenül öblösen fogasak, nyelesek.
 • Keményítő Keményítő (amilum) a növényvilágban a legelterjedtebb tartalék-tápanyag poliszaccharid. A növény szénhidrát-tartalékul használja és különböző alakú szemcsék alakjában raktározza a sejtekben.
 • Kínai lapos őszibarack   csonthéjas gyümölcsök
 • Szőlő gyökértetű
 • Rigófélék - Rigó. Rigófélék (Turdidae) az Énekesmadár alkatúak családja. Középtermetű, a legarányosabb testalkatú Madarak, egy részük kiváló énekes. Rovarokkal, férgekkel, csigákkal élnek, s azokat főleg az erdő talaján, a lombtakaró alól keresik elő. Hasznosságuk különösen erdővédelmi szempontból jelentős. Ősszel, télen bogyókkal táplálkoznak.
 • Balaton   Balaton. Közép-Európa legnagyobb tava.A Dunántúl középső részén terül el.Felszíne kb. 595 km2
 • Botanika   növénytan, Növénytan. A növények anatómiájával foglalkozó tudományág. Sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan, növényföldrajz, ökológia
 • Hínár - Hínár. A vízben élő magasabbrendű növények összessége. Beszélünk lebegő vagy az altalajhoz rögzített, alámerült vagy a víz felszínén úszó Hínár-ról.
 • Baktériumos növénybetegségek   bakteriológia, Baktériumos növénybetegségek. A növényi Betegségek kb. 20%-át baktériumok okozzák
 • Őszibarack - Redhaven   csonthéjas gyümölcsök
 • Talajmorfológia - Talajmorfológia a talaj alaki tulajdonságainak ismerete, amint a talajszelvényben megjelenik. Szelvény (profil) a talaj függőleges metszete, a felszíntől az el nem változott anyakőzetig. Megismerésére a talajba gödröt ásnak s a gödör falán leolvassák a talaj sajátságait.
 • Reverzió Reverzió (atavizmus, visszaütés) az a genetikai jelenség, amikor az utód egyes tulajdonságaiban nem közvetlen szülőire hasonlít, hanem valamelyik távolabbi ősére.Reverzió a tulajdonságok rejtett öröklődése nemzedékek során.
 • Kitaibel Pál Kitaibel Pál (1757-1817) világhírű botanikus, a magyar flórakutatás egyik úttörője. Bejárta egész Magyarországot és hatalmas növénygyűjteményt állított össze. Kutatásait elsősorban Buda és Pest környékén kezdte
 • Mandula kajszi   sárgabarack gyümölcsfa
 • Rovarmegporzás - A rovarmegporzás az állatmegporzásnak Közvetett megporzás leggyakoribb módja, amidőn különböző csalogató berendezések (virágszín, csíkoltság, nagyság, illat, nektár) folytán ...
 • Genom   örökítő információ - Egy bizonyos szervezet egy sejtjében található gének összessége és elrendeződése a kromoszómákon, valamint a mitokondriumokban.
 • Ökörfarkkóró Ökörfarkkóró (Verbascum, Scrophulariaceae). Nagyobbrészt kétéves, nagy termetű, kórós gyom-, ill. dísznövények. A szöszös Ökörfarkkóró (V. phlomoides L.) kétéves, felálló szárú, minden részében nemezesen molyhos-gyapjas, sárgászöld növény, széles elliptikus v, tojásdad levelekkel
 • Szél
 • Szamóca atka
 • Pirregő tücsök - 1-1,5 cm nagyságú, szalmasárga, karcsú, egyenes szárnyú rovar, a hímet széles szárnya nagyobbnak mutatja. Tojás alakban telel; nyár közepére kifejlődik az imágó és a hím kellemes pirregő hangja széltében hallható szőlős dombokon, bozótos meleg helyeken.
 • Pisztácia - A pisztácia fa (Pistacia vera) termését Pisztácia mandula vagy Pisztácia-dióként is emlegetik. A Földközi-tenger vidékén, Kaliforniában és Kelet-Ázsiában termesztik.
 • Lágy rothadás Lágyrothadás. Egyes kórokozó baktériumok és gombák pektinbontó enzimjeik segítségével képesek arra, hogy a húsos növényi szövetek sejtjeit összetapasztó pektin anyagot elbontsák ...
 • Salétromsav Salétromsav (acidum nitricum, HNO2) színtelen, erős sav. Közönséges Hőmérsékleten oxigénre és nitrogénhidroxidra bomlik. Igen erélyes oxidáló szer. Sói a nitrátok. A Salétromsav a fémeket, az arany és platina kivételével oldja
 • Öntözővíz Öntözővíz. A hiányzó csapadék pótlására, fil, a termesztett növények vízellátására felhasznált víz. Mennyiségén kívül igen fontos a víz minősége is. Az öntözhető terület nagyságát az Öntözővíz-et szolgáltató vízforrás hozamának nagysága szabja meg. Öntözésre felhasználható vizek ...
 • Káposzta poloska   rovarok, szívó kártevők - Káposzta poloskák (Eurydema-fajok) névvel egymáshoz nagyon hasonló három kártevő poloska fajt jelölünk: káposzta poloska (E. ornatum L.), paréj poloska (E. oleracea L.) és tarka címeres poloska (E. festivum L.). Vörös v. narancssárga alapon fekete rajzolatúak, hosszuk 6-10 mm.
 • Laskatök Laskatök (télitök, istengyalulta tök). Hazája Kelet-India. Kúszó szárú. Levelei a sütőtök leveleinél valamivel kisebbek, kerek-tojásdad, közepéig tompán karéjos, alul szürkén érdes, bársonyos színűek. 3-6 kg-os fehér, zöldesfehér márványozott, hosszában kissé megnyúlt, gömbölyű termését télen, amikor kevés friss zöldségféle ...
 • Beporzó fajta - Beporzó fajta olyan gyümölcs fajta, melyet más, általa jól termékenyülő fák közé ültetünk. A beporzó fajta, porzó fa jó virágporú, értékes termésű legyen, a megporzandó fajtával egy időben virágozzék.
 • Réz Réz Cu, cuprum elemi állapotban és szulfidjaiban fordul elő. Vörös színű, nehéz fém. Fajsúlya 8,92, olvadáspontja 1083 fok. Jól munkálható, hőt és elektromos áramot igen jól vezet. Ötvözetei könnyen megmunkálhatók és kitűnően önthetők.
 • Impregnálás   - Impregnálás az a művelet, amellyel különböző anyagokat (szövetet, papírt, fát, bőrt stb.) külső behatások (víz, tűz, vegyszerek stb.) ellen előzetes kezeléssel igyekszünk megvédeni.
 • Szőlő rügy
 • Pasztinák - Pasztinák paszternák. Vad változata hazánkban is gyakori.Kétéves növény. Termesztésével már a középkorban is foglalkoztak.Elsősorban a nyugati országokban kedvelt levesízesítő.
 • Kétéves növények - diciklikus növények, a Kétéves növények két tenyészeti időszakon át élnek
 • Kaptár   Kaptár. Valamikor minden méhlakást kaptárnak neveztek. Ma csak a mozgatható, kiszedhető építményűt nevezzük Kaptár- nak. Ebben minden lép külön-külön, lécekből készült keretbe épül, azzal együtt kivehető, tetszés szerint cserélhető, v. más Kaptár-ba helyezhető át; a méz kipörgetése után újra használható.
 • Víz - Víz (HaO). Színtelen, vastagabb rétegben zöldeskék, tiszta, állapotban íztelen, szagtalan folyadék, mely tengerek alakjában Földünk felszínének 2/3 részét borítja. A Víz sűrűsége az anyagsűrűség egysége. A Víz sűrűsége 4 C°-nál a legnagyobb.
 • Pelargonium - muskátli - Sivatagi v. félsivatagi cserjék, félcserjék, évelők, D-Afrikából a múlt század elején sok pelargoniumfajt hoztak Európába, itt indult meg nemesítésük.
 • Törkölybor
 • Sárga cserebogár Sárga cserebogár (Cucumis melo). A sárga vagy júniusi cserebogár a lemezescsápúak csoportjába tartozik. A szalmasárga bogár hossza 16-20 mm, csápja 9 ízből áll. A lárva utolsó szelvényének hasi oldalán az ívben kikanyarodó sertesor egysoros.
 • Ivaros szaporodás   - Ivaros szaporodás (generatív szaporodás, szexuális szaporodás) esetén az utódok két különbözőképpen differenciálódott ivarsejt (hím és női gaméta) egyesülése (megtermékenyülés) útján jönnek létre. Ivarosan szaporodik a legtöbb magasabb rendű állat és növény.
 • Rovarevők - (Insectivora) rendje az emlősök (Mammalia) osztályához tartozik. Kisebb termetű, félig v. egészen talponjáró állatok.
 • Kórfolyamatok Kórfolyamatok a megbetegedés folyamán jelentkező minden, a normálistól eltérő életfolyamat. A megbetegedés általában mindig az élő szervezet valamely funkcionális zavarából ered.
 • Fűfélék - A fűfélék botanikai értelemben az egyszikűek osztályába tartozó pázsitfűfélék (Poaceae vagy Gramineace) pázsitfüvek családjának tagjai, de a szintén ebbe a családba tartozó magasabb termetű bambuszokat általában nem nevezzük füveknek.
 • Ligustrum, Fagyal - Ligustrum (fagyal, Oleaceae). Lombhullató v. félig örökzöld cserjék, átellenes, ép szélú levelekkel. Apró, fehér, hímnős virágaik végálló bugában nyílnak. Termésük egy-négy magú, bogyószerő csontár.
 • Poloskák - Poloskák Hemiptera alrendje a szipókás rovarok rendjébe tartozik. Lapostestűek, némelyeknek kiszélesedő nyakpajzsa van, szívó szájszervük ízelt szipóka.
 • Prima alma - Származás és elterjedés. Az USA három nagy egyetemének (Purdue, Rutgers és Illionis) együttműködésével végzett rezisztencia nemesítési program (PRI program) első minősített fajtája.
 • Keresztesvirágúak - Keresztesvirágúak (Cruciferae, keresztesek). Kétszikű növénycsalád. Tagjai egyéves v, évelő, lágy szárú növények szórt levelekkel.
 • Inulin   - Inulin a fészkes virágúak (Compositae) tartalék tápanyaga, poliszacharid. Hidrolizálva d-fruktózmolekulát ad. Meleg vízben jól oldható, a Jód sárgára színezi.
 • Rezisztencia - Az élő szervezet sejtjeinek v, szöveteinek ellenállása külső fizikai tényezőkkel v. kórokozó szervezetekkel szemben.
 • Ózon Ózon (03) az oxigén allotrop módosulata. Oxigénből keletkezik elektromos kisülések hatására. Jellegzetes, átható szagú gáz, erősen lehűtve nagy nyomáson indigókék folyadékká sűrűsödik.
 • Levéltetű A levéltetvek levélen, hajtáson, virágon, termésen szívogatnak. Szívásuk nyomán a levél bepödrődik, a hajtás elsatnyul, a levél, a termés deformálódik, a levél megsárgul, elhal, lehullik.
 • Penészgombák
 • Ökotípus Ökotípus. Egy fajnak megszabott élethelyen található, egységes jellegű alakja, melynek sajátosságát az élethely környezeti tényezői biztosítják. Rendszerint a tájfajta is ökotípus.
 • Metán-baktériumok   bakteriológia - A metánképzésben illetve a metán lebontásában szerepet játszó baktériumok összefoglaló elnevezése. A Methanobacterium soehngenii szerves savak fermentálásakor metánt és széndioxidot képez ...
 • Sambucus - Bodza Sambucus L. (bodza, Caprifoliaceae). Lombhullató cserjék v. kis fák, ritkán lágy szárúak, vastag belű hajtásokkal. Átellenes leveleik páratlanul szárnyaltak, a levélkék fűrészes élűek. Apró, fehér virágaik végálló, összetett bogernyőben v. bugában nyílnak. Termésük leveses bogyó. Virág- és termésdíszükért ültetett növények.
 • Pándy üvegmeggy - Pándy üvegmeggy külföldi elnevezései: Griotte de Pándy, Pándy's Glas-weichsel, Köröser Weichsel. Hasonnevei: Pándy meggy, Kőrösi meggy, Kecskeméti-, Szentesi meggy, Spanyol meggy, Oltott meggy stb.
 • Salátamoly Salátamoly (Semasia conterminanta HS.). Szárnyai okkersárga v. barna alapon vörösesbarna rajzolattal, fesztávolságuk 17 -18 mm. Hernyója 13 mm-re nő meg, zömök testű, hátoldala vörösesszürke, hátoldala sárgásfehér.
 • Penészedés - Szerves anyagok romlása különböző penészgombák hatására. A penészedés rendszerint magasabb Hőmérsékleten és főleg páratelt környezetben (85-100 % relatív páratartalom) következik be.
 • Alma levéltetű kártevők - Az alma és körtefák veszélyes kártevője. Az 1,5-2 mm nagyságú elevenszülő, szárnyatlan nőstények teste fűzöld, potrohcsöveik feketék; a szárnyasok tora, lábvége és csápvége fekete
 • Békák   - Anura, farkatlan kétéltűek kifejlett korban zömöktestű, farok nélküli gerinces állatok. Hátsó pár lábuk az elsőnél jóval hosszabb, helyüket ugrálva változtatják. Megtermékenyített petéik a vízben átalakulással fejlődnek.
 • Rezisztencia - Az élő szervezet sejtjeinek v, szöveteinek ellenállása külső fizikai tényezőkkel v. kórokozó szervezetekkel szemben.
 • Protoplazma - Protoplazma a sejt élő anyaga. Különleges fizikai és kémiai tulajdonságai következtében életjelenségeket mutat.
 • Kötött víz
 • Periodicitás Periodicitás (szakaszosság). Némely életjelenségnek bizonyos időközönkénti ismétlődése (pl. ivarzás, virágzás, súlygyarapodás stb.).
 • Vinca meténg Alacsony évelők vagy félcserjék, átellenes állású levelekkel. Tölcséres virágaik a levelek hónaljában állnak. Tőosztással szaporítjuk. Vinca (meténg) herbaceae W. et K. Hazája DK-Európa, Kisázsia. Elhajló, gyökeresedő hajtású, lombhullató, szálas, lándzsás levelű faj. Május júniusban nyílnak sötétkék vagy fehér virágai. Sziklakertbe, száraz virágos gyepbe való.
 • Tökfélék
 • Populációs genetika - Populációs genetika a genetika egyik ága, amely a szervezetek kvantitatív jellegű tulajdonságai átörökölhetőségével és ennek törvényszerűségeivel foglalkozik.
 • Labdarózsa levélbogár Labdarózsa levélbogár (Galerucella viburni Payk.) fél cm hosszú, sárgásbarna; lárvája sárgászöld, feketefoltos. Gyakran tarrágást okoz, a levelekből csak a főbb erek maradnak meg
 • Mezei-gabonamoly   szárnyas rovarok - A mezei gabonamoly selyemfényű, sárga lepkéje összecsukott szárnyakkal 7-9 mm hosszú. Az első kihegyesedő szárnyon barna foltok vannak.
 • Rovarmegporzás - A rovarmegporzás az állatmegporzásnak Közvetett megporzás leggyakoribb módja, amidőn különböző csalogató berendezések (virágszín, csíkoltság, nagyság, illat, nektár) folytán ...
 • Levélrózsa
 • Talajtan - Talajtan a talajról, keletkezéséről, fejlődéséről, termékenységéről szóló tudomány. A talajtan foglalkozik a növényzet és talaj kölcsönhatásával és az élő, valamint élettelen folyamatok szerepével a talajok kilakulása és fejlődése során.
 • Kender Kender (Cannabis sativa). Közép-Ázsiából származik. Egyéves, kétlaki növény, 1-2 m magasságot is elér. Fontos, rostot szolgáltató ipari növény. Ezenkívül termése drogot szolgáltat. Zsíros olajat, trigonellin alkaloidot, cholint
 • Alany szaporítás - Egyes vegetatív szaporításoknál ( oltás és szemzés) használt, rendszerint magról nevelt növény, aminek a szárán, különböző helyeken végzik a szemzést vagy az oltást, a nemes, azaz a szaporítani kívánt növényről származó oltóvesszővel vagy rüggyel
 • Badacsonyi borvidék   borászat, A borvidék magában foglalja Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Kisapáti, Nemesgulács Raposka, Révfülöp, Szigliget községeknek, továbbá Káptalantóti község
 • Kémhatás - Kémhatás valamely oldat savas, lúgos vagy semleges jellegét jelenti.
 • Szaporító sejtek
 • Magonc   magról kelt utód - Magonc a magról kelt növényegyed. Azoknál a kultúrnövényeknél (pl. gyümölcsfáknál) különböztetik meg, amelyeket általában vegetatív úton szaporítanak. Oltványok esetében csak az alany lehet magonc
 • Szállítósejtek
 • Somkóró Hazánkban kétfaja ismert. Az egy- és kétéves fehérvirágú somkóró (Melilotus albus Desr.) a meszes homokok takarmány-és zöldtrágyanövénye. Tavasszal az őszi gabonára, esetleg az árpával, zabbal együtt vetjük.
 • Aesculus vadgesztenye, bokrétafa - Aesculus vadgesztenye, bokrétafa, Hippocastanaceae). Lombhullató fák vagy bokrok. Átellenes, ujjasan összetett, hosszú nyelű leveleik 5-9, fűrészes élű levélkéből állnak.
 • Mango   csonthéjas gyümölcs, Mango (Magnifera). Sok faja van. Kétlaki növény. Levelei bőrszerűek, termése ovális, csonthéjas, amelyben egy mag van. A kelet-indiai Mango indica-t gyümölcséért termesztik, amely lúdtojás nagyságú
 • Terasz - Terasz a lejtőn kialakított lépcsőszerű felszíni forma, amely a lejtőre merőlegesen, a szintvonallal közel párhuzamosan helyezkedik el. Két részből áll: aszélesebb, enyhe lejtésű szakaszból ...
 • Lopótök - Lopótök (Lagenaria siceraria, Cucurbitaceae). Hazája a trópusi Afrika, Kelet-India.
 • Szerbtövis
 • Rokonság - Származási kapcsolat. Az egyes rendszertani egységek (taxonok) közötti rokonság fokát a genomok rokonságának mértéke is jelzi.
 • Perje Poa L. (perje, Gramineae).Több, mint száz faja él a mérsékelt égövben. Egynyári évelő füvek, lapos v. összegöngyölődött levelekkel. Bugájuk laza, széles, a pelyvák jóval rövidebbek a füzérkénét. A toklász töve gyapjas. Poa pratensis L. (réti perire). Hazája Eurázia, É-Afrika, É-Amerika. Hazánkban őshonos, országszerte előfordul kaszálókon, legelőkön, ligeterdőkben, enyhén szikes laposokon. Tarackos fejlődésű
 • Túlöntözés
 • Melioráció Melioráció latin szó, pontos fordításban: jobbátételt jelent. Melioráción elsősorban vízrendezéssel öntözéssel v, lecsapolással egybekötött talajtermékenység-fokozást értünk. Meliorációnak nevezhetjük mindazon kémiai ...
 • Oltvány Oltvány. Olyan növényegyed, amelyben két vagy több oltási alkotóelem tartósan úgy él együtt, hogy a tápanyag-felvételt és az asszimilációt más-más alkotóelem végzi. Szóhasználatunkban általában az alany és a nemes együttélése az oltvány
 • Vilmos körte Vilmos körte a világ legelterjedtebb körtefajtája; Angliában már 1770-ben ismerték. Williams terjesztette el. Innen vette eredeti nevét: Williams, Bon-chrétien Williams, Williams Christbirne, de Amerikában, ahol a legelterjedtebb, Bartlett néven ismerik.
 • Kakaslábfű   egyéves gyomnövény - Kakaslábfű (Echinochloa, Gramineae). Egyéves, nyárutói, terhes gyomnövények. A közönséges Kakaslábfű [E. crus-galli (L.) Beauv.] népi nevei kakasláb muhar, piros v. vörös muhar, vízi muhar.
 • Talajjavítás A Talajjavítás célja kedvezőtlen kémiai, fizikai és egyben biológiai tulajdonságaik miatt csökkent termőképességű vagy terméketlen talajok megjavítása, mezőgazdasági termelésbe vonásuk, ill. termőképességük nagymérvű emelése végett. Tágabb értelemben talajjavítás-nak nevezhetők általában a mezőgazdaságban alkalmazott agrotechnikai eljárások, így a vetésforgó és talajjavító növények alkalmazása. (zöldtrágyázás), továbbá az ún. meliorációs munkák a fásítás, az erdősávok telepítése is.
 • Kávé   örökzöld cserje - Kávé (Coffea arabica). Örökzöld trópusi cserje. A Coffea liberica magasabb növésű, magja is nagyobb. A Coffea arabica törpe változatát mint cserepes dísznövényt termeszthetjük. Virága fehér, illatos. Csonthéjas termésében két mag van
 • Szín öröklődés
 • Fotoszintézis  biológiai folyamat - Fotoszintézis a szervetlen vegyületekből szerves vegyületek előállításának folyamata a növény zöld részeiben, főleg a levélben, a Klorofill nevű zöld pigment segítségével.
 • Lódarázs - Lódarázs Vespa crabro L. sárga testű, feketén tarkázott állat. Papírszerű anyagból épített fészkében társasan él.
 • Hagyma - A hagyma a lágyszárú évelők raktározó szerve, mely keresztmetszetben koncentrikus gyűrűket alkotó, megvastagodott, húsos levélalapokból és az ezeket összekető kicsiny szárból (tönk) áll.
 • Panasirozottság - tarkalevelűség Panasirozottság (tarkalevelűség). Részleges Klorofillhiány, amely lehet nem fertőző és fertőző eredetű. A nem fertőző panasirozottság genetikai eredetű. Normális zöld és fehéres részek váltakoznak a leveleken.
 • Ragadozó poloska Ragadozó poloska (Perillus bioculatus, rabló poloska) hossza 0,7-1,3 mm, a káposzta poloskához hasonló. Fedőjének felső részén kevesebb sárga vagy vörös folt van. Észak-Amerikában honos. Az utóbbi években telepítették át Európába a Burgonyabogár ellen.
 • Faszövet - A fák és cserjék fő szállító és támasztószövete, csak kétszikűeknél fordul elő. A kambium gyűrű hozza létre a fa belső szövetei felé. Tudományos neve a xylem.
 • Kerti mag Kerti mag (aprómag). Zöldségnövények (zöldségmag) és dísznövények, virágok (virágmag) közfogyasztásra termesztett vetőmagja. A kereskedelemben kapható Kerti mag fajok és fajták adatait (felsorolás, ár, tulajdonságok rövid leírása) az évenként megjelenő árjegyzékek közlik.
 • Erdei-bagolypille   lepkék, élősködő - Erdei bagolypillék (Noctuidae). Erdei csemetekertekben vagy erdőállományokban stb., lombos fa- és fenyőcsoportokon károsító fajok.
 • Toboz Toboz (conus). A fenyők osztályának (Nyitvatermők) spirálisan, néha á átellenesen, gyakran fásodott, ritkábban elhúsosodó termő- és meddőpikkelyekből álló képlete. A kétféle pikkely esetén az alsó, a meddő fedőpikkely rendesen kisebb a toboz-pikkelyekké fejlődő termőpikkelyeknél (Pinus).
 • Parlagfű A Parlagfű 20-150 cm magas, terebélyes, egyéves nyárutói gyom. Tompán négyélű szára rányomottan szőrös vagy érdes. Levelei egyszer-kétszer szárnyasan szeldeltek, tojásdad szeletekkel. Apró porzós virágfészkei füzérekben állnak, a termős virágok levélhónaljiak.
 • Barázdabillegető   Barázdakészítés öntözéshez legegyszerűbben fogatos ekével végezhető oly módon, hogy a kívánt barázdamélységnek megfelelően összeszántanak, v. pedig a megfelelő távolságban egy oldalra szántva készítik a bakhátat
 • Pseudotsuga duglászfenyő
 • Bab   /paszuly, Phaseolus vulgaris L., Leguminosae/. A termesztésben háromféle Bab-ot különböztetünk meg: Bokor-Bab-ot /Phaseolus vulgaris var. nanus/, karós-Bab-ot
 • Csávázás - Csávázás Vegyszeres vagy hőhatáson alapuló védekezés a vetőmag felületére tapadt, ill. belsejében levő kórokozók elpusztítására.
 • Szemzőhajtás
 • Öregedés Öregedés. Az élő szervezetek egyedfejlődési ciklusának a főbb életfunkciók hanyatlásával járó szakasza, amely a teljes kifejlettség, az érettség, a szaporodási szervek funkcionálása és az utódok létrehozása után következik be.
 • Csapadék - Főleg a többször átültetett fák, fenyők esetében szükséges, hogy mélyebbre, a legalsó gyökerekhez is eljusson a víz. Bőséges téli csapadék esetén a tavaszi, sőt a nyári szárazságot is jobban elviselik a növények.
 • Ökörszem Ökörszem (Troglodytes troglodytes troglodytes) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjében az ökörszemfélék (Troglodytidae) családjának egyetlen képviselője. Egyik legkisebb madarunk, alig nagyobb a királykánál
 • Sólyom, Sólyomfélék (Falconidae) a sólyom alkatúak (Falconiformes) rendjébe tartozó, közép termetű v. kis termetű, hosszú hegyes szárnyú, kitűnően repülő nappali ragadozó
 • Szövőlepke - szövőlepke
 • Polaritás - Polaritás (sarkosság). A növényi részek belső tulajdonsága, melynek következtében alapi részükön gyökereket, csúcsi részükön pedig hajtásokat fejlesztenek.
 • Mécsvirág - (Melandrium, Caryophyllaceae). Egy-kétéves v. évelő növény.
 • Párolgás - A Párolgáshoz hő kell, melyet a párolgó anyagok részben önmaguktól, részben környezetüktől vonnak el, ezért a Párolgás a környezet lehűlésével jár.
 • Illóolaj   aromás olaj, zsírban oldódó vegyületek - Erősen aromás olaj, mely bizonyos növények különféle részeiben, például levelekben, virágszirmokban vagy termésekben (olajjáratokban vagy mirigyszőrökben) termelődik vagy gyantákkal keverve mint balzsam a növény felületére ürül. A legtöbb növény Illóolaja többféle tiszta olaj változó arányú keveréke.
 • Növénykórtan
 • Növények mozgása - Megkülönböztetünk helyváltoztató taxisok és helyzetváltoztató tropizmusok, nasztiák mozgásokat. A helyváltoztató mozgások alacsonyabbrendű növények sajátságai
 • Rajnai fürtös Rajnai fürtös rövid tenyészidejű uborkafajta. Levele középnagy, középzöld színű, felső csúcsa jól fejlett. Termése rövid (10-12 cm), keskeny, majdnem nyaknélküli, a bibepont felé fokozatosan keskenyedő.
 • Kotu - Kotu lápos területek 10-25% szerves anyagot tartalmazó talaja. Színe fekete, szerkezete poros. Könnyű fajsúlya miatt szárazon a szél könnyen felragadja és elhordja.
 • Ozmózis Ozmózis jelenségét észleljük, ha oldatot és tiszta oldószer vagy két különböző töménységű oldat félig áteresztő hártyán keresztül érintkezik egymással. Az oldott anyag szétterjedni törekszik, de ezt a hártya megakadályozza. Az oldószer molekulái ellenben áthatolnak (átdiffundálnak, beáramlanak) oldat-oldószer esetén az oldatba, két oldat esetén a töményebb oldatba.
 • Szimmetria
 • Redukált hajtás Redukált hajtás az életformához és az életmódhoz való alkalmazkodottság következtében részben v. egészen elcsökevényesedett hajtás. A kaktuszokon és az élősködő növényeken a lomblevelek redukálódnak.
 • Kányafű   - Kányafű (Rorippa, Cruciferae). Évelő, változó megjelenésű, sárga virágú gyomnövények.
 • Szőlő gutaütés
 • Termőképesség - A termesztett növények legfontosabb tulajdonsága a nagy Termőképesség. Genetikai-élettani alapjaiban és megnyilvánulásaiban is igen bonyolutl összetett sajátság; a növény valamennyi élettani funkciójának szintézise.
 • Repedés
 • Kerttervezés Kerttervezés. Kert (főként díszítő v. egészségügyi célból létesítendő kert) megépítéséhez szükséges tervek elkészítése.
 • Réti csernozjom talaj - Réti csernozjom talaj (réti jellegű csernozjom, réti mezőségi talaj) szelvényén a mezőségi talaj jellemző bélyegei mellett réti talajra jellemző bélyegek is előfordulnak.
 • Összetett virágzat Összetett virágzatok az elágazó virágzati főtengely első-, másod-, harmad- stb. rendű ágain elhelyezkedő virágok öszszessége, mely egyszerű virágzatokból van felépítve
 • Laboda Laboda (Atriplex, Chenopodiaceae). Nyárutói egyéves gyom-, ill. zöldségnövények. A terebélyes L. (Atriplex patula L.) sűrűn ágas, 1 m-nél is nagyobbra megnövő növény,lefekvő v. felemelkedő, dúsan ágas szárral ...
 • Rézmészpor - Rézmészpor 20 % rézhidroxidot tartalmazó növényvédelmi porzószer; vivőanyaga talkum. Kékesszürke színű, finom por.
 • Mustjavítás
 • Nemhez kapcsolt öröklődés     Nemhez kapcsolt öröklődés testi tulajdonságoknak a nemi jellegekkel együtt történő öröklődése. A nemhez kapcsolt öröklődést a génelmélet az ivari kromoszómákban (gonoszómákban - heterokromoszomák) a nemiséggel kapcsolatos tulajdonságok génjei mellett együtt letéteményezett testi tulajdonságokat kialakító gének együttes öröklődésével magyarázza
 • Vízkultúra - A vízkultúra lényege, hogy a növényt föld helyett szerves anyagtól mentes kavicsba, kőtörmelékbe ültetik, s lágy vízben oldott vagy hígított tápoldattal öntözik. E célra jól beválnak - a már nálunk is kapható-kettős, ún. hidropóniás cserepek.
 • Korompenész Korompenész a növények felületén barnásfekete v. zöldes-fekete, aránylag könnyen letörölhető bevonatot alkotnak.
 • Szivárvány
 • Nitrogénkedvelő növények - Nitrogénkedvelő növények (nitrophyta).Olyan helyeken élnek, amelyeknek talaja szerves hulladékokban gazdag. Ezek közt sok a gyom, az emberi lakások körül, kertekben, trágyadombok körül, komposzttelepeken élő növény, mint pl. a csalán (Urtica), a libatop (Chenopodium), a laboda (Atriplex), a disznóparéj (Amaranthus)fajainaknagy része, több sóska- (Rumex)- faj.
 • Növények vízháztartása
 • Láperdő Láperdő (Alnetalia glutinosae). A láperdőt edafikus növénytársulások alkotják. Mocsári v, láptalajokon, állóvizek és nedves rétek zsombékosain a megtelepedő fűz, nyír, éger cserjéssé, erdővé alakítja át a területet, és kifejlődnek a fűzlápok ...
 • Talajvédelem - Talajvédelem feladata megelőzni vagy meggátolni a talajpusztulást. A talajpusztulás megjelenési formájától függően a talajvédelem módja is változó.
 • Fészek - Többek között a fészkesekre (Asteraceae) és a mácsonyafélékre (Dipsacaeae) jelemző, ellaposodó tengelyű, egyszerű fürtös virágzat,
 • Opuntia - Medvetalp Opuntia Mill. (medvetalp, Cactaceae). Fa v. cserje alakú kaktuszféle, mintegy százötven faja Amerikában Kanadától Patagóniáig honos. A tüskecsomók tövében horgas szőrképletek vannak, a virágok többnyire nagyok, selymes fényűek. A magvak kemények. A Földközi-tenger mentén és Ausztráliában néhány faj elvadult. Sok faja változatos növekedésű.
 • Alkalmi élősködők kártevők - Az alkalmi növényi élősködő gombák, baktériumok leélhetik életüket úgy is, hogy kizárólag korhadékból táplálkoznak (szaprofitonok), sajátos körülmények között azonban egészséges vagy legyengült növényeken élősködnek
 • Lencse gubacslégy Lencse gubacslégy (Contarinia lentis Aczél). Ez a kártevő lencsetermesztő vidékeinken található meg. Az 1,5-2 mm hosszú légy a lucernabimbó-gubacslégy közeli rokona, és először Magyarországon találták meg ...
 • Botanikus kert
 • Pillangók
 • Gyümölcs   - Gyümölcs (növ.), a közéletbeli jelentése szerint általában a nyersen is megehető, jóizü és legtöbbször húsos vagy leves termés.Gyümölcse ilyen értelemben csak a virágzóknak van, a kriptogramok szaporodó szerve egészen másnemü.
 • Barka   virágzat, Csüngő füzérvirágzat, (ülő virágokat viselő, hosszabb tengelyű, egyszerű, fürtös virágzat), többnyire szélmegporzású fáknál fordul elő, ahol a virágok gyakran redukáltak (virágtakaró leveleik csökevényesek), általában csak egyivarúak
 • Szoliter
 • Peptidek Peptidek keletkeznek, ha aminosavak lépnek egymással reakcióba úgy, hogy az egyik aminosav amino-csoportja a másik aminosav carboxil-csoportjával egyesül vízkilépés mellett.
 • Másodlagos kártevők   Másodlagos kártevők (szekundér kártevők), amelyek más kórokozó v. kártevő (ún. prímér v. elsődleges kártevők) nyomán fertőznek és fejtik ki hatásukat. Így a rágó rovarkártevők nyomán jelentkező másodlagos kártevők pl. a monília, a fuzáriumos és más penészedés
 • Dolomit ásvány - Üledékes kőzet, átkristályosodott kalcium-magnézium-karbonát, melynek magnézium tartalma mindig kevéssel a kalciumtartalom alatt marad.
 • Termés - A Termés a zárvatermő virág női ivarleveleiből, a termőből a megtermékenyítés után kialakuló képződmény, mely a magokat magába zárja, védi, esetleg elterjesztésükre is szolgál.
 • Recésszárnyúak Recésszárnyúak (Neuroptera) változatos testalkatú rovarok. Két pár szárnyuk recés erezetű, kb. egyenlő alakú és nagyságú. Teljes átalakulással fejlődnek. Fürge kampodeoid (ragadozó) lárváiknak 3 pár torlábuk és megnyúlt állkapcsuk van
 • Orvosi angelika Orvosi angelika (angelika, angyelika, Angelica archangelica). Európa északi vidékein és a havasok közt honos. Sokfelé, így nálunk is termesztik. Magasra növő, erőteljes fejlődésű, kétéves növény. Gyökere répaszerű, levelei nagyok, levéllemezei kétszer szárnyaltak
 • Talajmenti fagy Talajmenti fagy a föld felszínétől:5 cm-re levő levegőrétegben fellépőfagy,amelygyakran nem is terjed ki a magasabb levegőszintekre. A talajmenti fagy mindig erősebb és gyakoribb, mint a 2 m-es magasságban is jelentkező fagy. A talajmenti fagyot az ún. radiációs minimum hőmérővel mérik. A talajmenti fagy veszélyes az alacsony növényzetre, ezért ellene fűtéssel, füstöléssel, takarással és öntözéssel védekeznek.
 • Sziklakert Magas hegységek és sztyeppék növényzetének, évelő virágainak ápolására berendezett kertrészlet. A természeti mintaképek követésével készül, s ennek megfelelően csak akkor elégít ki bennünket, ha olyan helyen áll, ahol természetes alakzatoknak megfelelően vannak elhelyezve.
 • Tarkalevelűség - A lomblevelek általában zöld színűek, vannak azonban olyan esetek, hogy ezt a színt szőrözet vagy viaszbevonat a levél egész felületén vagy annak egy részén (pl. a fonákon v, az erek mentén) megváltoztatja.
 • Termő - Termő (pistillum). A zárvatermők virágának női ivarszerve.Részei: legalul a termőlevél v. termőlevelek összenövéséből keletkezett Magház (ovarium)
 • Szemzés
 • Pitypang - Pitypang. Tőkocsányos, sárga virágú, fehér tejnedvet tartalmazó gyom-, ill. gyógynövény. A pongyola pitypang, gyermekláncfű évelő, függőleges gyöktörzsű növény. Levélrózsát képező levelei visszás-tojásdadok, kacurosak vagy öblösen fogasak.
 • Juliska bab A Juliska bab sárga hüvelyű szálkamentes karósbab. Erősen kúszó, sűrű levélzetű. Levélszíne középzöld. Virágja sárgásfehér. Hüvelye nagyon hosszú, széles, lapos, egyenes, kissé görbült
 • Salétromsav Salétromsav (acidum nitricum, HNO2) színtelen, erős sav. Közönséges Hőmérsékleten oxigénre és nitrogénhidroxidra bomlik. Igen erélyes oxidáló szer. Sói a nitrátok. A Salétromsav a fémeket, az arany és platina kivételével oldja
 • Szik javítás
 • Sövény - Sövény (spalier) védelem v. elhatárolás céljából létesített keskeny, összefüggő, aljától ágas ültetvény. Lehet természetes v. nyírott. Méretei a cél szerint különböznek.
 • Szöcske - szöcske
 • Lepkeszeg görögszéna Lepkeszeg (görögszéna, bakszarv, Trigonella foenum-graecum, L., Leguminosae). A Földközi-tenger vidékéről származó, jellegzetesen erős illatú, egyéves növény, nálunk elvétve termesztik. Régebben fűszerező hatása kedvéért vetették csalamádé, bükköny közé ...
 • Szaporítás
 • Magyarország talajai A csernozjom talajok tulajdonságai a füves sztyepp növényzet alatt alakultak ki. Hazánkban ugyanúgy, mint a Duna-völgy más tájain, leggyakrabban a mészlepedékes csernozjomok találhatók.
 • Bujtás   szaporítási mód, Ivartalan szaporítási mód, amely során a talajba lehajlított, vagy a tő körül laza, nedves homokkal feltöltött vesszőket járulékos gyökerek képzésére serkentjük
 • Somkóró Hazánkban kétfaja ismert. Az egy- és kétéves fehérvirágú somkóró (Melilotus albus Desr.) a meszes homokok takarmány-és zöldtrágyanövénye. Tavasszal az őszi gabonára, esetleg az árpával, zabbal együtt vetjük.
 • Podzol - Podzol a hűvös, nedves éghajlatú területek szélsőséges erdőtalajának elnevezése, ezeken érvényesül legnagyobb mértékben a kilúgzás hatása.
 • F1 hibrid - F1 hibrid - Két különböző génállományú egyed keresztezéséből származó első utódnemzedék.
 • Ivari kiválogatódás   - Ivari kiválogatódás. A Darwini evolúciós elmélet szerinti fejlődési folyamat egyik tényezője, amely a magasabb rendű állatok életében a párért való küzdelmen alapszik.
 • Aerob légzés biológia - Aerob légzés (sejtlégzés, biológiai oxidáció) disszimilációs folyamat: asszimilátáknak energiafelszabadulóssal járó oxidációja a levegő oxigénjének segítségével
 • Abszolút alkohol etil-alkohol, borszesz - Abszolút alkohol vízmentes - etilalkohol (borszesz), 99%-os ún. finomszeszből vízelvonással állítják elő
 • Oszlopos talajszerkezet Oszlopos talajszerkezet rendszerint a szolonyec típusú szikes talajokban fordul elő, amelyeknek B-szintje megszáradás után jól elhatárolt oszlopokra reped. Ezek az oszlopok igen tömörek, kemények
 • Mannitos erjedés   borbetegség
 • Díszfák a kertben - Mint térhatár különösen a magas, fejlett fa értékes, ezért kertépítéskor a meglevő, öregebb fát kímélni kell, mert legfeljebb csak hosszú idő múlva pótolhatjuk hasonlóval.
 • Kabóca   néhány kabóca faj lárváját habos burok takarja, melynek védelme alatt gazdanövényüket szívogatják szipókás rovarok
 • Peribléma Peribléma a gyökér tenyészőcsúcsának az az osztódó szövettája, amely a dermatogén szövet és a pleroma között helyezkedik el. Plazmában gazdag, nagymagvú, vékonyfalú sejtjei ...
 • Springcrest őszibarack - Springcrest őszibarack elterjedés származás és elterjedés. V. E. Prince Fort Valleyban (Georgia, USA) az FV 89-14 = (Fireglow x Hiley) x Fireglow és a Springtime keresztezésével állította elő. Kereskedelmi forgalomba 1969-ben került.
 • Repedés
 • Megbetegítő képesség Megbetegítő képesség (pathogenitás) a kórokozó szervezet azon tulajdonsága, hogy a fertőzés után igyekszik a gazdanövény szervezetében...
 • Somlói borvidék - A Somlói borvidék magába foglalja Veszprém megyéből Somlóvásárhelynek és három községnek (Doba, Somlójenő és Somlószőllős) szőlőtermelésre kijelölt területeit. Területe 760 kh.
 • Katicabogár   szárnyas rovarok, bogarak - Katicabogár. Katicabogarak bödék (Coccinellidae) a bogarak rendjének egyik családját alkotják. Apró termetűek, félgömb alakú testalkattal. Lábfejük három ízből áll, csápjaik rövidek. A szárny-fedők élénk színűek, rajtuk több-kevesebb világos vagy sötét petty. Egy részük ragadozó
 • Kenderkefű Kenderkefű (Galeo pais, Labiatae). Egyéves, ajakos virágú gyógynövények. A piros kenderkefű (G. ladanum L.) 10-20 cm magas, terebélyes, szürkén pelyhes v. mirigyes, négyélű szárú gyomnövény.
 • Lomb - Lomb a lomblevelek összessége. A lomblevelek a növények levélképleteinek egyik csoportját alkotják. Nagy mennyiségben képződnek, színük nagy Klorofill-tartalmuk miatt zöld, de néha egészben v. részlegesen más (vörös, ezüstös) színűek is lehetnek.
 • Korona alkat Korona alkat (habitus). A lombkorona ágrendszere, vagyis a lombkorona váza adja a fás növények alkatát habitusát.
 • Manifesztáció   Egy adott gén v. génegyüttes (Komplement gének, Kumulatív gének) hatásának érvényre jutása egy adott környezetben az élő szervezet bizonyos jellegeinek kialakításában.
 • Iglice   évelő - Iglice (Ononis L. Leguminosae). Fásodó szárú évelő növény.A tövises Iglice (iglic, gilice, gilicetövis. O. spinosa L.) 20-60 cm magas, többnyire erősen ágas felálló v. felemelkedő, kemény szárú növény, hármas levelekkel.
 • Kertművészet Magyarországon Kertművészet Magyarországon. Hazánk földjén már a római uralom alatt fejlett kertészkedés folyt, főként Pannóniában, a mai Dunántúlon. A magyarságnak a virágok iránti szeretetét a honfoglalás korából származó iparművészeti tárgyak díszei bizonyítják.
 • Florina alma  gyümölcsfa - A Florina almát Franciaországban, az INRA Angersi Állomásán Yves Lespinasse vezetésével a Jonathan és egy V, génnel megalapozott varasodás rezisztens hibrid (PRI szelekció) keresztezésével állították elő.
 • Redukált hajtás Redukált hajtás az életformához és az életmódhoz való alkalmazkodottság következtében részben v. egészen elcsökevényesedett hajtás. A kaktuszokon és az élősködő növényeken a lomblevelek redukálódnak.
 • Kis téliaraszoló   lepkék
 • Macskagyökér   Valeriana lágy szárú évelő - Macskagyökér vagy macskagyökérfű (növ., terjékfű, macskagyökönke, gyökénke vagy gyökönke, baldrián, bádián, baldiánfű, Valeriana L.) a róla nevezett család füve vagy kórója, 150 fajjal az óvilágban és Amerikában, hazánkban 10 faj. Szirmának tövén levő öblöcskéje s elvirágzás után soksugaru, pehelynemü bóbitája...
 • Diel vajkörte gyümölcsfa - Diel vajkörte. Belga származású téli körtefajta, amit Meuris talált 1805-ben Brüsszelben. Október-november-ben érik, gyümölcse középnagy, széles tojás alakú, éretten élénksárga, feltűnő barna pontozással.
 • Sirály Sirály sirályfélék (Laridae) a Lile alkatúak rendjének családja. Hosszú szárnyú, kitűnő repülő vízi Madarak, táplálékukat is repülve szerzik, a vizek felett szállogatva. Az elülső ujjaik között úszóhártya van. Társas életet élnek. Gyakoribb fajok: A kormos szerkő (Chlidonias niger niger) rigó nagyságú, hosszú hegyes szárnyú, villás farkú, az úszóhártyák az ujjak közepéig kikanyarítottak.
 • Mezoklíma Mezoklíma (helyi éghajlat), kisebb terület feletti légtérnek környezetétől lényegesen eltérő éghajlata.
 • Rokonság - Származási kapcsolat. Az egyes rendszertani egységek (taxonok) közötti rokonság fokát a genomok rokonságának mértéke is jelzi.
 • Oxalis - madársóska Oxalis (madársóska, Oxalidaceae). Hármas levelű, apró dísz-és gyomnövények. Oxalis sricta L., parlagi madársóska; évelő, rövidtarackos, felálló szárú, 15-40 cm magas gyomnövény
 • Puhatestűek
 • Aranyszemű fátyolka Aranyszemű fátyolka (Chrysopa perfa L.) a recésszárnyúak rendjébe tartozó 15-17 mm nagyságú, kékeszöld, átlátszó szárnyú hosszú csápú rovar. Szeme aranyosan ténylik
 • Hereméh - Hereméh, a mézelő méh hímje. Meg nem termékenyített petéből, szűznemzéssel (parthenogenezis) fejlődik a munkássejtnél tágasabb heresejtben. Fejlődési ideje a pete lerakásától számítva átlagosan 24 nap (3 napig pete, 6 napig fedetlen álca, azon túl fedett álca és báb).
 • Almasav Almasav (acidum malicum, oxiborostyánkősav, HOOC.CH2. CHOH.COOH) vízben oldható kristályos vegyület
 • Lápi mészföld Lápi mészföld (lápi mésziszap) a szénsavas meszet oldva tartalmazó lápi vizekből rakódik le. Ezenkívül a meszet testükön, ill. testükben kiválasztó állatok: puhatestűek, rákfélék stb. és meszet nagyobb mértékben
 • Hímnős - Hímnős (hermaphrodita) szervezet mind hím, mind női ivarszervekkel rendelkezik és mind hím-, mind női gaméták képzésére képes.
 • Almailonca lepkék - A lepke vörösessárga alapon, vörösesbarna sávokkal tarkázott. Este rajzik
 • Pázsitfélék - Pázsitfélék (növ., gramineae, graminaceae, szalmás füvek), az egyszíkü pelyvás füvek rendjébe tartozó növénycsalád. Füvek, ritkábban cserjék (bambusz); hengerded szalmájok (culmus) többnyire csöves és bütykök (csomó, térd, nodus) ízekre osztják. A tengeri szára tömött.
 • Takácsatka Takácsatka (Tetranychidae) a valódi atkák csoportjába tartozó 8 lábú, 0,5 mm körüli állatkák. Szúró-szívó szájszervük van, kivétel nélkül növénykárosítók. Színük az állat fejlettségétől, táplálkozási viszonyaiktól és az évszaktól függően sárgás-zöldes, barnás és vöröses lehet.
 • Ribiszkebor - Ribiszkebor. A ribiszke kipréselt levéből készített gyümölcsbor. Nagy savtartalma miatt a préslevet 1 : 1 arányban vízzel hígítják, majd literenként 20-30 dkg kevés lében feloldott cukrot adnak hozzá.
 • Nadragulya Nadragulya (Atropa belladonna). Évelő, 1-2 m magas erdei növény, tojásdad, kihegyezett, ép szélű levelekkel. Harang alakú, Ibolyaszínű, kocsonyás virágai magánosak a levelek hónaljában
 • A-vitamin vitaminok - A-vitamin a legismertebb tagja az A-vitamin hatású vegyület csoportnak. Neve retinol, molekulája nyolcizoprénrészletből épült, iongyűrűt, alkoholos hidroxilt és öt kettős kötést tartalmaz. Vízben oldhatatlan, zsírban és zsíroldó szerekben oldható olaj.
 • Kitin Kitin vázpoliszacharid, vízben, híg savban, hígban oldhatatlan. Tömény savval hidrolizál glükózaminra és ecetsavra.
 • Ragadozó poloska Ragadozó poloska (Perillus bioculatus, rabló poloska) hossza 0,7-1,3 mm, a káposzta poloskához hasonló. Fedőjének felső részén kevesebb sárga vagy vörös folt van. Észak-Amerikában honos. Az utóbbi években telepítették át Európába a Burgonyabogár ellen.
 • Hernyófogó öv - Az amerikai szövőlepke bábozódó hernyó; összegyűjtésére szept. elején a fákra 30-40 cm széles szalma- köteg-öveket helyezünk, és azokat a téli fatisztogatás során szedjük le és égetjük el.
 • Kapor   egyéves fűszernövény - Kapor (Anethum graveolens) Dél-Európából származó közismert, egyéves fűszernövény. Fiatal levélzetét és szárát ételek, savanyúságok ízesítésére használják. A zöld növény 0,3-0,5%, érett termése (magva) 2-3,5% Illóolajat (Anethi oleum) tartalmaz, mindkettőből illóolajat is gyártanak.
 • Szövőlepke - szövőlepke
 • Tömény oldatok
 • Szállítószövet-rendszer
 • Lakmusz Lakmusz (Lacca musci). Hollandiában és Dél-Franciaországban készített festék, az Azori- és Kanári-szigeteken gyűjtött különböző zuzmókból (Rocella tinctoria, R. fuciformis stb.) állítják elő ...
 • Magyar kajszi Magyar kajszi (Magyar legjobb, Kecskeméti kajszi, Ungarische Beste, Apricot hongrois). Világszerte sokra becsült barack fajtánk. A Pándy meggyel és a Besztercei szilvával együtt hazánkból terjedt el hódító útjára.
 • Nevelő metszés - A nevelő metszés feladata a koronaalakítás és a termőfelület kiképzése.
 • Freedom alma  gyümölcsfa - Származás és elterjedés. A Freedom alma fajtát Genevában (New York állam, USA) állították elő. 1958-ban végezték a keresztezést, 1965-ben emelték ki a magoncok közül, NY 58553-1 számjelzéssel tesztelték és 1985-ben minősítették.
 • Architektonikus kert Architektonikus kert (építészeti, geometrikus, mértani kert). Általában reprezentatív célú terek, épületek, monumentális szobrok esztétikai hatását fokozzák vele
 • Soproni borvidék - A Soproni borvidék magában foglalja Győr-Sopron megyéből Sopron városának, Balf, Fertőtoboz, Fertőrákos, Kópháza és Magyarfalva községeknek szőlőtermesztésre alkalmas területeit.
 • Káposztafélék   keresztesvirágúak, zöldségnövény - Káposztafélék a keresztesvirágúak (Cruciferae) családjába, a káposzta (Brassica) nemzetségébe tartoznak. Elsőéves alakjukat zöldségként használják. Magot a második évben hoznak. Becőtermésűek. Idegen-, rovarmegporzósak. Általában hidegtűrő növények
 • Neo darwinizmus Neo Darwinizmus. A darwinizmus továbbfejlesztése céljából kialakított, de azzal sok tekintetben ellentétes biológiai tanítás. Tagadja a szerzett tulajdonságok öröklődését, a környezeti tényezők öröklődés-megváltoztató szerepét
 • Szitakötők
 • Önmeddő Önmeddő a saját virágporával nem termékenyülő virág. Az Önmeddő-ség származhat a virág morfológiai sterilitásából vagy a sexuális incompatibilitásból
 • Rajnai törpe Rajnai törpe (Petit provencal) (povanszál). Alacsony, tömött levélzetű kifejtőborsó. Levélzete sötétzöld. Többnyire párosvirágú. Hüvelye középhosszú, kissé hajlott, hegyesedő, középzöld, 6-8 maggal.
 • Élősködő   parazita, élősdi - Élősködő - Olyan növény, amely egy másik növényen élve, annak szöveteibe behatolva saját létfenntartásához a növény tápanyagát használja fel.
 • Amorf anyagok - Amorf anyagok szerkezete a szimmetria teljes hiányát mutatja. Amorf szerkezetű anyagok a gázok.
 • Parthenocarpia - magnélküliség Parthenocarpia, mag nélküli termésképződés. Ehető termés esetében a magnélküliségnek nagy gyakorlati jelentősége van. A parthenocarpia igen elterjedt a növényvilágban (alma, körte, szőlő, Mandarin, narancs, citrom, füge stb.).
 • Virágok a kertben Virágok a kertben a kompozíció szempontjából döntően fontosak, mert a virágok élénk színüknél fogva a kerti látványnak erősen érvényesülő elemei. Éppen ezért alkalmasak a mindenféle művészi kompozícióban alapvető fontosságú hangsúly vagy súlypont képzésére.
 • Ragadozó gombák Ragadozó gombák. Sajátságos hurokszerű fogókészülékkel v. bunkós végű, ragadós hifa ággal élő fonálférgeket és amőbákat megfognak és táplálékul felhasználnak.
 • Hangafélék - Hangafélék (Ericaceae). Kétszikű növénycsalád. Általában fás növények (törpecserjék), változó, gyakran örökzöld vagy ún. erikoid (kicsiny tű v. pikkely alakú) levelekkel, többnyire forrtszirmú virágokkal.
 • Kétalakúság Kétalakúság dimorfizmus. Szűkebb értelemben az a jelenség, amikor a szervezetbenegy szerv V. szervkomplexum két alakban fordul elő (pl. növényekben kétféle hosszúságú porzó vagy két különböző alakú levél vagy virág van
 • Szűznemzés
 • Levegő fajták Levegő fajták akkor alakulnak ki, ha a levegő valamely terület felett hosszabb ideig nyugalomban marad, és felveszi az ott uralkodó légköri tulajdonságokat. Pl. a sarkvidéken erősen lehűl, az óceánok felett párával telítődik, a térítők vidékén erősen felmelegszik stb. Az egyes Levegőfajták szerzett tulajdonságaikat
 • Pacsirtafélék Pacsirtafélék (Alaudidae) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Zömök testű, erős csőrű, földszínű, barnásszürke, főleg mezei, pusztai Madarak. A földön táplálkoznak és költenek, röptükben énekelnek.
 • Öntéstalaj Öntéstalajok a folyóvizek ártéri lerakódásaiból keletkeznek. Ott, ahol a folyók energiája kisebb, mint amennyi a hordalék szállításához szükséges, az iszap- és homokszemcsék leülepednek és a medret feltöltik
 • Törköly
 • Oxalis - madársóska Oxalis (madársóska, Oxalidaceae). Hármas levelű, apró dísz-és gyomnövények. Oxalis sricta L., parlagi madársóska; évelő, rövidtarackos, felálló szárú, 15-40 cm magas gyomnövény
 • Salvia Zsálya Salvia (zsálya, Labiatae). Ötszáz faja honos a meleg, mérsékelt égövben. Egy- és kétnyáriak, évelők v. cserjék. Salvia splendens Sello (paprikavirág). Hazája Brazília, ahol 50-150 cm magas évelő v. félcserje.
 • Malaga bor   borászat Malaga bor. Andalúziában (Spanyolország) Malagától Antequeráig terjedő körzetben a Pedro Ximenes, Mantua, Rome szőlőfajtákból készül
 • Rozsdabarna erdőtalajok - Stremme meghatározása szerint jellemzőjük, hogy felhalmozódási szintjük szerkezet nélküli, tömött és nem diós v, sokszögű szerkezetű, mint általában az erdőtalajok.
 • Liebig Justus - Liebig Justus (1803-1873) német vegyész.Kutatásai jelentősek, különösen a szerves vegyületek terén. Ő foglalta össze először a modern trágyázástan tételeit. Minimum-törvénye (1840) szerint a termés nagyságát a rendelkezésre álló tápláló elemek közül a minimumban levő elem mennyisége szabja meg.
 • Kertművészet A kertművészet feladatának természete szerint a művészeti ágak közül elsősorban az építőművészettel rokon, de a közös vonások ellenére jelentékeny különbség választja el őket.
 • Szilva darazsak
 • Rozsdagombák - A bazidiumos gombák (Basidiomycetes) egyik sorozata. Virágos növények és páfrányok valódi élősködői.
 • Őzlábgombák Őzlábgombák (Lepiota) a lemezes gombák (Agaricaceae) nem. zetsége. A tönk gyűrűs (galléros), a kalap világos alapon sötétebb pikkelyes. A lemezek fehéresek. Lomberdőkben gyakori a nagy őzlábgomba (Lepiota procera). Kalapjának átmérője és a tönk hossza 30 cm-t is elérhet. Jóízű ehető gomba
 • Oltóvessző Oltóvessző. Törzsfáról vagy szaporításra kijelölt fáról származó ép, érett, egészséges, egyéves, lombtalan, oltásra felhasználható növényi szárrész. Szedése a továbbszaporításra kijelölt fa egyéves részeinek lombhullása után, a fagyok beállta előtt történik
 • Seregély Seregély az énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Nálunk két nembe tartozó faj fordul elő. A seregély (Sturnus vulgaris vulgaris) színe fehér pettyekkel tarkított zöldes fémfényű fekete. Seregekben járó közismert madár.
 • Rajnai törpe Rajnai törpe (Petit provencal) (povanszál). Alacsony, tömött levélzetű kifejtőborsó. Levélzete sötétzöld. Többnyire párosvirágú. Hüvelye középhosszú, kissé hajlott, hegyesedő, középzöld, 6-8 maggal.
 • Polyploidia - Polyploidia (szerelvény sokszorozódás). Biológiai jelenség, a sejt kromoszóma-alapszámának megsokszorozódása (2n +1n: triploida; 2n + 2n: tetraploida stb. 2n + Xn polyploida).
 • Rügy differenciálódás - Rügy differenciálódás az a folyamat, amelynek során a hajtásrügy tenyésző csúcsán a virágkezdemény-dudorok megjelennek.
 • Szőlő virág
 • Gyapjas   - Lágy tapintású, többnyire vastag réteget alkotó szőrzetű növényi rész, pl. levél vagy szár.
 • Négypettyes téliaraszoló     lepkék - Négypettyes téliaraszoló (Alsophila quadripunctaria Esp.) hímjei fehéres okkersárgák, csukott szárnyakkal 16-18 mm nagyok.
 • Öndifferenciálódás Öndifferenciálódás. Az egyedfejlődés során a fejlődő embrióban egyes sejtcsoportok képessége arra, hogy onnét kivéve mesterséges kultúrában is ugyanazzá fejlődjenek, mint eredeti helyükön
 • Szőlő gutaütés
 • Labirintus
 • Élősövény   azonos fajtájú cserjesor - Élő sövény az azonos fajtájú cserjesor kerítés, gyakran csak díszítés céljára. Alakítható nyírással vagy szabadon is nőhet.
 • Regeneráció Regeneráció (visszaszerző képesség, újraképződés). Az élő szervezetek alkalmszkodási képességének egyik megnyilvánulása, mely az elvesztett vagy károsodást ért szerveiknek, szervrészeiknek, funkcióiknak újbóli kifejlesztésére, helyreállítására irányul. Pl. a muskátliszár egy darabjából vagy a begónialevélből teljes növény alakul ki.
 • Válogatás Válogatás. (gyümölcs). Célja a forgalomba kerülő áru egy csomagolási egységen belüli azonos, egyenletes minőségének biztosítása. A Válogatás történet nagyság, alak, minőség, szín és érettség szerint. Nagyság szerinti Válogatás (osztályozás) a gyümölcs szélességi átmérője szerint történik ...
 • Petunia Petunia (Solanaceae). Mintegy huszonöt faja honos D-Amerikában. Egynyári vagy évelő dísznövények. Hajtásai mirigyszőrösek, levelei ép szélűek, virágai tölcséresek. Petunia x hybrida a Petunia axilláris és a petunia violacea keresztezéséből ...
 • Jasminum Jasminum (Oleaceae). Lombhullató v. örökzöld, kúszó v. felálló, többnyire szögletes, zöld vesszejű cserjék.
 • Populációs genetika - Populációs genetika a genetika egyik ága, amely a szervezetek kvantitatív jellegű tulajdonságai átörökölhetőségével és ennek törvényszerűségeivel foglalkozik.
 • Antibiotikum gyógyszer - Antibiotikum a mikroorganizmusok anyagcsere-termékeként keletkező olyan anyag, amely más mikrobák fejlődését, élettevékenységét serkenti, gátolja vagy esetleg el is pusztítja őket
 • Lantana Sétányrózsa A Lantana camara Lantana egynyári dísznövény. Virágzatában a középső és a szélső virágok pirosak, sárgák, fehérek. Túző napon cserépben, ablakban v. virágágyakban ültetve egész nyáron virit ...
 • Endospermium   magfehérje, táplálószövet - magfehérje vagy belső táplálószövet - A magban kisebb-nagyobb mennyiségben megtalálható különleges szövet.
 • Lemezes gombák Lemezes gombák( Agariaceae) a hártyagombák (Hymenomycetes) egyik családja. A termőtest tönkre és kalapra különül. A bazidiumokból álló himénium a kalap alsó részén küllőszerűen ...
 • Kúszó növények
 • Calycanthus - Calycanthus floridus - Fűszercserje. Hazája Észak-Amerika. Fűszeres illatú, lombhullató cserje. Átellenes, hegyes-tojásdad levelei fonákukon szürkészöldek.
 • Szisztemikus szerek
 • Öntözővíz Öntözővíz. A hiányzó csapadék pótlására, fil, a termesztett növények vízellátására felhasznált víz. Mennyiségén kívül igen fontos a víz minősége is. Az öntözhető terület nagyságát az Öntözővíz-et szolgáltató vízforrás hozamának nagysága szabja meg. Öntözésre felhasználható vizek ...
 • Öngyulladás Öngyulladás. Ha valamely anyag Hőmérséklete hőenergia bevitele nélkül, csupán belső biológiai, kémiai vagy más folyamat következtében éri el a gyulladási hőmérsékletet, akkor Öngyulladás következik be. A nedves szervesanyag-tömegek (széna, szalma, gyapot, tőzeg stb.) Öngyulladása mikroorganizmusok hőtermelésének következménye
 • Vajsav baktériumok Vajsav baktériumok. Ezzel a névvel számos spóraképző, anaerob baktériumfajt jelölnek (Clostridium butyricum, C. acetobutylicum, C. pasteurianum, C. beijerinckii stb.), amelyek cukorból, gyakran keményítőből is vajsavat, butilalkoholt képeznek, miközben ecetsav, széndioxid és hidrogéngáz keletkezik
 • Szentjánoskenyér fa
 • Pseudotsuga duglászfenyő
 • Kétlakiság Kétlakiság (dioecia). Az egyivarú virágoknak olyan ivarmegoszlása, amikor az egyik növényegyeden csupa porzós virág, a másikon csupa termős virág fejlődik
 • Levegő nyílások Levegőnyílások (gázcsere-nyílások, stomák) az átszellőztető-rendszernek az epidermiszben levő kivezető nyílásai, ezeken távozik a vízpára és bonyolódik le a gázcsere
 • Normafa
 • Őszi szőlőmetszés Őszi szőlőmetszés. A szokásos tavaszi metszéstől eltérve a szőlő metszhető ősszel is. Az Őszi szőlőmetszés legnagyobb hátránya a rügyek bizonytalan teleléséből adódik, mert ezek fagykárosodása terméskiesést idézhet elő.
 • Poszméhek - A Poszméhek (pöszméhek) a méhfélék családjába tartozó rovarok. Az ide tartozó fajok, zömök, sűrűn szőrözött testűek.
 • Ablaktálás, összenövesztés szaporítás, oltási mód - Olyan oltási mód, amelynél az összeillesztett nemest és az Alanyt egyaránt hagyjuk növekedni a saját gyökerén
 • Méhek itatása Méhek itatása. A méheknek - különösen a fiasítás felneveléséhez - vízre is szükségük van.
 • Áthidaló oltás szaporítási mód - Áthidalás (áthidaló oltás). Oltásmód, amellyel a nyúl, egér v. mechanikai sérülés által súlyosan károsított gyümölcs- vagy díszfa oltványokat megmenthetjük.
 • Kőrisbogár   - szárnyas rovarok - Kőrisbogár (Lytta vesicatoria L.) 1,5 cm hosszú élénkzöld színű, kellemetlen, émelyítő szagú bogár. Orgonabokron, kőrisfán májusban júniusban tömegesen található.
 • Szikesedés
 • Levegőbujtás Levegőbujtás. Ha a meggyökereztetni kívánt vesszőt (hajtást) nem húzhatjuk le a talaj szintje alá, fenn a korona magasságában megfelelően behasított részét tőzeges komposztfölddel töltött Sphagnum-moha burkolattal ...
 • Virágzat - Virágzat (növ., inflorescentia, anthelmium, virágállás), a virágoknak a szár vagy az ágak hegyén, vagy a levél tövében fakadó, virágzó hajtásra való törvényszerü csoportosulása.
 • Oltóvessző Oltóvessző. Törzsfáról vagy szaporításra kijelölt fáról származó ép, érett, egészséges, egyéves, lombtalan, oltásra felhasználható növényi szárrész. Szedése a továbbszaporításra kijelölt fa egyéves részeinek lombhullása után, a fagyok beállta előtt történik
 • Leucojum tőzike Leacojum (tőzike Amaryllidaceae). Szálas levelű, hagymás évelők. Virágai harang alakúak, hóvirágszerűek, bókolók. Sarjhagymákról, érés után magvetéssel szaporítjuk. Leacojum aestivum L. Hazája Európa, Kisázsia
 • Nitrogénhiány - Nitrogénhiány. Nem okoz feltűnő életműködési zavarokat ill. súlyos tüneteket. A nitrogénhiánybán szenvedő növények termete kisebb, a termés is csökken.
 • Rózsa pajzstetű - A nőstény kerekded pajzsa fehér tok. Hajlamos a tömeges elszaporodásra, és ilyenkor sűrű rétegként lepi el a megtámadott vesszőket, amelyek a tetű szívásának hatása alatt száradásnak indulhatnak.
 • Sirály Sirály sirályfélék (Laridae) a Lile alkatúak rendjének családja. Hosszú szárnyú, kitűnő repülő vízi Madarak, táplálékukat is repülve szerzik, a vizek felett szállogatva. Az elülső ujjaik között úszóhártya van. Társas életet élnek. Gyakoribb fajok: A kormos szerkő (Chlidonias niger niger) rigó nagyságú, hosszú hegyes szárnyú, villás farkú, az úszóhártyák az ujjak közepéig kikanyarítottak.
 • Váltivarúság Váltivarúság (gonorchizmus) az az állapot, amidőn az eltérő ivarú csírasejtek külön egyedekben fejlődnek ki. A magasabb rendű állatokra jellemző a V. Növényeknél gyakori a-te (búza, borsó, rózsa stb.), de vannak olyan fajok, amelyeken csak egyivarú virágok találhatók: az ilyen növények lehetnek egylakiak (monoicus), melyeken a porzós és termős virágok ugyanazon ...
 • Csáp - Csáp (antenna) az ún. csápos ízeltlábúak (Antennafa) fején, a homloki részen, a szemek között elhelyezkedő, ízekből álló, érző- és szaglósejtekkel ellátott érzékszerv.
 • Taxisok - Az egysejtű szervezetek helyváltoztatással egybekötött ingerreakciói, amelyek az ingerforrás felé (pozitív taxis) vagy attól el (negatív taxis) irányulhatnak.
 • Regresszió Regresszió (biol.). Kezdetleges formába visszaalakulás, életműködésben visszaesés. Kedvezőtlen körülmények (pl. vízhiány) ellen némely élőlény úgy védekezik, hogy életműködését beszünteti pl. betokolódik és kitartó sejtté (spóra) válik.
 • Lepkék Lepkék (pikkelyesszárnyúak, Lepidoptera) rendje a rovarok (Insecta) osztályába tartozik. I. csoport: Nappali lepkék ( Rhopalocera), II. csoport: Szövők és Szenderek ( Bombyces, Sphinges), III. csoport: Bagoly-lepkék (Noctuiformes), IV. csoport: Araszolók (Geometriformes), V. csoport: Molylepkék ...
 • Ginosztémium   - Az orchideáknál a virág közepén, a bibe, a bibeszál és a porzók összenövéséből kialakuló húsos szerv.
 • Palántavész Nevezik palántadőlésnek, gyökérfekélynek, pitium-betegségnek stb. is. A melegágyi v. a szabadföldi vetés foltokban pusztul. A fertőzött talajba vetett magvak kelése hiányos, a gombák a csírákat, mielőtt azok a felszínre törnének, még a földben elrothasztják.
 • Lép - Lép (méh.) a mézelő méh viaszépítménye.A munkásméh potrohának hasán, a viasztükrön kiizzadt és apró, kis viaszpikkelyek formájában megszilárdult viaszból építik.
 • Kányazsázsa   - Kányazsázsa (Diplotaxis, Cruciferae). Sárga virágú, gyakori gyomnövények a keresztesvirágúak családjából.
 • Gaucher-féle-metszés   gyümölcstermesztés - Gaucher-féle metszés [e. gosé] vagy klasszikus metszés, a törpe alma- és körte-alakfák rendszeres metszési módszere. A stuttgarti Gaucher dolgozta ki.
 • Tojásgyümölcs Tojásgyümölcs (tojáscsucsor, törökparadicsom, padlizsán, Solanum melongena L., Solanaceae). K-Indiából terjedt el az egész földön. Európában a Földközi-tenger partvidékén termesztik nagyban, hazánkban csak különlegességként. A tojásgyümölcs egyéves növény, paprikához hasonló hajtásrendszere 60-80 cm magasra nő meg. Gyökérzete 8O-100 cm-ig hatol a talajba.
 • Növényi olajok
 • Barnatörés   borbetegségek, Barnatörés a fiatal borok gyakori megbetegedése. A levegővel érintkező bor színe a felületen sárgásbarna lesz
 • Pipacs - Pipacs Papaver rhoeas. Ősszel csírázva áttelelő, 15-90 cm magas, ágas szárú gyom-, gyógy, ill. dísznövény.
 • Szik javítás
 • Pasztinák - Pasztinák paszternák. Vad változata hazánkban is gyakori.Kétéves növény. Termesztésével már a középkorban is foglalkoztak.Elsősorban a nyugati országokban kedvelt levesízesítő.
 • pH-érték pH-érték a talajok kémiai jellemzésére is használatos. A növénytermesztés szempontjából igen fontos, mert a legtöbb gazdasági növényünk, valamint a talajban élő hasznos baktériumok a semleges körüli kémhatást (pH 6-8) kedvelik
 • Lapageria rosae Lapageria rosae Ruiz et Pav. (Liliaceae). Chile nemzeti virága. Kúszó, örökzöld cserje. Virágai nagyok, rózsaszínűek v. fehérek, harang alakúak ...
 • Növények kultúrába vétele - A történeti ókor hajnalán élő ősember, a szükségleteinek legmegfelelőbb növényeket környezetéből már nemcsak alkalomszerűen gyűjti be, hanem lakóhelye környékén, kezdetlegesen művelt földjébe el is veti.
 • Szamóca bimbólikasztó
 • Termőre fordulás - Termőre fordulás a gyümölcsfáknak az az életkora, illetve állapota, amikor első érdemes termését meghozza.
 • Tsuga canadensis - hemlock fenyő
 • Peribléma Peribléma a gyökér tenyészőcsúcsának az az osztódó szövettája, amely a dermatogén szövet és a pleroma között helyezkedik el. Plazmában gazdag, nagymagvú, vékonyfalú sejtjei ...
 • Mákfélék   Mákfélék (Papaveraceae részben Fumariaceae, Chelidoniaceae). Kétszikű növénycsalád. Tagjai lágyszárú növények, szórt állású levelekkel, nagy, színes virágtakarójú virágokkal
 • Aszúbor borászat - Az Aszúbor aszúsodott vagy nemesen rothadt szőlőbogyókból nyert és legalább 25 cukorfokos mustból szeszes erjedés útján származó bor, amely literenként legalább 30 g természetes szőlő- és gyümölcscukrot, továbbá legalább 22 g cukormentes vonadékanyagot (cukormentes extrakt), valamint valamely szőlő fajtára vagy borvidékre jellemző illat- és zamatanyagot tartalmaz
 • Pocok fajok - Pocok fajok az egyszerű metszőfogú rágcsálók (Simplicidentata) alrendjének egérfélék (Muridae) családjába tartoznak.
 • Trágya
 • Kavicsos talajok - Kavicsos talajok 25 %-nál több gömbölyűre koptatott kavicsot tartalmazó talajok, amelyek, völgyek öntésterületein, teraszokon és patkókon fordulnak elő.
 • Aminosavak - Szerves vegyületek, carboxil -C csoportot és amino (-NH2) csoportot találunk molekuláiban.
 • Aszú szőlő - Aszú szőlő. A teljes érés után a tőkén meghagyott és megtöppedt, megaszott egészséges szőlőfürt.
 • Tea - Tea (Thea sinensis). Távolkeleti örökzöld cserje; termesztett növény. Tojásdad-lándzsás leveleit évente négy ízben szedik, majd erjesztik, ezután kiszárítják.
 • Rhizobium - Rhizobium (Bacillus radicicola, Bacterium radicicola, gyökérgumó baktérium) a pillangós növények gyökérgumóiban élő és a levegő szabad N-jét megkötő baktérium nemzetség. Eleinte egy fajnak tartották a pillangósok gyökérgumóiban élő rhizobiumokat (először Beyerinck izolálta tiszta kultúrában 1888-ban).
 • Csigák - Csigák Gastropoda a puhatestűek törzsébe tartozó gerinctelen állatok.Jellemzőjük a conchyoliiiból és mészsókból álló csigaház, melyet mirigyes szerv, a köpeny választ ki.
 • Aranyos téliaraszoló lepkék - Aranyos téliaraszoló (Erannis aurantiaria Esp.) hímje szárnyas, elülső szárnya élénkebb sárgás, két vékony halvány sárgásbarna harántsávval, hátsó szárnya fakósárga
 • Rézmészpor - Rézmészpor 20 % rézhidroxidot tartalmazó növényvédelmi porzószer; vivőanyaga talkum. Kékesszürke színű, finom por.
 • Átalakulással fejlődő - Átalakulással fejlődés (holometabolia) egyes rovarfajokra, ízeltlábú fajokra és néhány kétéltűre jellemző fejlődési forma.
 • Sárgarigó Sárgarigó (aranymálinkó) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjébe, a Sárgarigó-félék (Oriolidae) családjának nálunk egyetlen képviselője.A hím aranysárga, kantárja, szárnya, farka nagyobbrészt fekete, hangja erőteljes, fuvolázó. Afrikai téli szállásáról április végén érkezik, szeptemberben távozik.
 • Sóska - A keserűfű-félék (Polygonaceae) családjába tartozik. A termesztésben három faja ismert: kerti sóska (Rumex acatosa L.), angol sóska (Rumex patientia L.), francia sóska (Rumex scututus L.), Európában őshonos.
 • Mezofita, mezofiták - (mesophyta). Közepes vízellátású és vízigényű növények.
 • Réti szolonyec talaj - Réti szolonyec olyan viszonyok között képződik, ahol a felszínhez közel (1-3 m) levő talajvizek közvetlen befolyást gyakorolnak a talajképződésre.
 • Talajtan - Talajtan a talajról, keletkezéséről, fejlődéséről, termékenységéről szóló tudomány. A talajtan foglalkozik a növényzet és talaj kölcsönhatásával és az élő, valamint élettelen folyamatok szerepével a talajok kilakulása és fejlődése során.
 • Növényápolás - Növényápolás. A legkedvezőbb termesztési viszonyok megteremtése és fenntartása termesztett növényeink számára. Körébe tartozik az időjárás okozta károk, pl. a felfagyás, a talaj kiszáradása elleni védekezés, a talaj tulajdonságainak
 • Növény
 • Ökörfarkkóró Ökörfarkkóró (Verbascum, Scrophulariaceae). Nagyobbrészt kétéves, nagy termetű, kórós gyom-, ill. dísznövények. A szöszös Ökörfarkkóró (V. phlomoides L.) kétéves, felálló szárú, minden részében nemezesen molyhos-gyapjas, sárgászöld növény, széles elliptikus v, tojásdad levelekkel
 • Odvasodás Odvasodás rendszerint helytelenül eltávolított nagyobb ágak sebhelyén át indul meg, innen korhad és revesedik a törzs. A fatestet pusztító gombák az odvasodás útegyengetői
 • Paraffin Paraffin. A telített, alifás, szilárd halmazállapotú szénhidrogének gyűjtőneve. Kémiai affinitásuk csekély. Homológ sort alkotnak, általános képletük CnH2n+2, ahol a szénatomok számát jelenti. A sorozat a következő: metán, etán, propán, bután, pentán, hexán stb
 • Kerti sóska sóska (Rumex acelosa L., Polygonaceae). Európában őshonos. Vad alakjai nálunk is megtalálhatók. Évelő, korai vitaminforrásként fogyasztják.Szaporítása tőosztásról és magvetéssel történik, 30-40 em sortávolságra
 • Kettősszelvényűek Kettősszelvényűek (Diplopoda, ikerszelvényesek) a gyűrűsférgekre emlékeztető gömbölyded, megnyúlt testű állatok.
 • Szőlőlevél
 • Toxinok
 • Télikert - Reprezentatív középületnek vagy nagyigényű magánlakásnak olyan átmeneti tartózkodásra szánt, lehetőleg déli tájolású helyisége, amely megfelelő párás mikroklímával kisebb és nagyobb szobanövények állandó életfeltételeit biztosítja.
 • Harasztok - A harasztok magok helyett spórákkal szaporodó növények, amelyeknek a szára jól differenciálódott szállítószövetet tartalmaz. A harasztokra a mai álláspont szerint úgy tekintünk, mint a szárazföldi növényi lét felé vezető fontos evolúciós lépésre, és nem úgy, mint egy elkülönült csoportra.
 • Gümő   - Apró kinövés a növény valamely szervén. Leginkább a pillangósokra jellemző, ahol a nitrogénmegkötő baktériumok gyökérgümőkben fejlődnek.
 • Magnolia, liliomfa   fa, cserje - Magnolia liliomfa, Magnoliaceae. Lombhullató v. örökzöld fák v. cserjék. Szórt állású, nyeles leveleik épek. Végálló, nagy virágaik magánosak, a Bimbót pálhalevélszerű buroklevél zárja körül. Uborkaszerű termésükben a magvaknak narancs színű magköpenye van. Szép parkfák v. nagy bokrok
 • Lebegő legyek Lebegő legyek (Syrphidae, zengő legyek) közepes v. nagy testű legyek. Csápjuk 3 ízű, fejük félgömbös, a hímek szemei nagyobbak, a fejtetőn többnyire összeérnek. Testük nyúlánk v. zömök, gyakran sárgás rajzolatú és méhekre, darazsakra emlékeztető alakú, mások fémfényűek. A lebegő legyek lárvái előrefelé ...
 • Baktériumok   bakteriológia, Apró, csak mikroszkóppal látható, Klorofillnélküli, típusos sejtmaggal rendelkező szervezetek, amelyek a növényország első törzsét (Schizomycetes; hasadó gombák) alkotják
 • Sortávolság - Sortávolság a vetett növények sorainak távolsága egymástól. A növények sortávolságát igényeik alapján az adott talajtól (táperejetől és kultúrállapotától stb.), az éghajlattól és a művelés módjától függően állapítjuk meg.
 • Tulipán
 • Őszi szőlőoltás   szaporítási mód - Őszi szőlőoltás. Olaszország, Franciaország, Észak-Afrika és Ausztrália, szőlőtermő vidékein alkalmazott helybenoltási mód. Legismertebb formái a Cadillac- és a Mayorquine-oltás.
 • Bioszféra   minden élet - és földtudomány - Az élővilág szférája. A Föld szilárd kérge (litoszféra), a vízburok (hidroszféra) és a légkör (atmoszféra) érintkezésénél, a Föld felszínén vagy közelében (a talaj szférájában, a pedoszférában) alakul ki.
 • Púpos szú
 • Indukció   - Indukció 1. (fizika) A vezetőben a környezetében levő mágneses tér változásából származó jelenség.
 • Kárkép A kártétel szabad szemmel is látható nyoma a növényen. A kárkép bizonyos kártevőkre annyira jellemző, hogy arról a kártevő biztosan megállapítható. A Kárképek csoportosítása: 1. kóros elváltozások
 • Méz
 • Százlábúak
 • Talajjavítás A Talajjavítás célja kedvezőtlen kémiai, fizikai és egyben biológiai tulajdonságaik miatt csökkent termőképességű vagy terméketlen talajok megjavítása, mezőgazdasági termelésbe vonásuk, ill. termőképességük nagymérvű emelése végett. Tágabb értelemben talajjavítás-nak nevezhetők általában a mezőgazdaságban alkalmazott agrotechnikai eljárások, így a vetésforgó és talajjavító növények alkalmazása. (zöldtrágyázás), továbbá az ún. meliorációs munkák a fásítás, az erdősávok telepítése is.
 • Öntéstalaj Öntéstalajok a folyóvizek ártéri lerakódásaiból keletkeznek. Ott, ahol a folyók energiája kisebb, mint amennyi a hordalék szállításához szükséges, az iszap- és homokszemcsék leülepednek és a medret feltöltik
 • Hagymamoly - Hagymamoly (Acrolepia assectella Zell). Az elülső szárnyak sötétbarna alapon világos pettyesek, a hátulsók ezüstszürkék. A Hagymafélék leveleire vagy gyökérnyakára lerakott tojásokból kikelő sárgás vagy piszkoszöld hernyók eleinte a levelekben aknáznak, majd a csöves leveleket belülről rágják.
 • Oxigén Oxigén (O) a legelterjedtebb elem a föld felszínén. Színtelen, szagtalan gáz. Vízben kevéssé oldódik, erősen lehűtve folyadékká sűríthető. Iparilag cseppfolyós levegőből állítják elő. Vegyületeiben két vegyértékű, negatív elem.
 • Száradás
 • Picea - Lucfenyő Picea (lucfenyő, Abietaceae). Az északi féltekén Amerikától K-Ázsiáig előforduló, örökzöld tűlevelű fa. Koronája kúp alakú, magasba törő. Sekély gyökérzetű. Koronáját örvösen, szabályosan elhelyezkedő ágak alkotják. Kérge pikkelyesedő. Hegyes, szúrós tűi a hajtást rendszerint teljesen körbefogják. Toboza nem széthulló, csüngő, az őszi maghullás után is még a fán marad. Magja szárnyalt.
 • Pathogén anyagok - Pathogén anyagok az élősködő (parazita) baktériumok és gombák termelte mérgező (toxikus) anyagok, melyek behatolásukat (fertőzés), a gazdaszervezetben való megtelepedésüket és elterjedésüket (megbetegítés) elősegítik.
 • Szőlő bogyó
 • Rence Rence (Utricularia). Mintegy kétszáz faja él a meleg és mérsékelt övben. Vízben lebegő, rovarfogó növények, a víz felszínére emelkedő sárga virágokkal. A közönséges Rence (Utricularia vulgaris) levelei hajszálvékony sallangokra szeldeltek, a sallangok között az apró vízi állatok megfogására alkalmas varsaszerű tömlők vannak.
 • Rajzás A rajzás rendszerint élénkebb fajfenntartó tevékenységgel kapcsolatos, és ezért szokták e kifejezést ennek megjelölésére is használni. A rajzás olyan rovarfajok esetében, amelyek összeverődésre, csapatosodásra hajlamosak, rendszerint feltűnő jelenség (pl. tiszavirág).
 • Varasodás Varasodás - növényi betegségek. Varasodásnak nevezzük azokat a gomba, baktérium, sőt rovar okozta növényi betegségeket, melyek a gazdanövény felületén az epidermisz felszakadása következtében varas, fekélyes, esetleg megparásodott foltokat okoznak. Leggyakrabban a fák betegségei közt találkozunk velük
 • Obeliszk Négyélű, felfelé enyhén keskenyedő, karcsú, magas kőemlékmű, amely fent alacsony gúlában végződik. Egyiptomi eredetű. Sírkő gyanánt gyakran használt forma
 • Kis vörösrügysodró Kis vörösrügysodró (Recurvaria nanella Hb.) szürkésfekete, kiterjesztett szárnyakkal 7-9 mm nagy lepke. Hernyója barnáspiros, a fej, nyakpajzs fekete. Kikelés után augusztus szeptemberben a levelekben vékony áttetsző barnás elágazó aknákat készít.
 • Korcsosodás Az idegentermékenyülő növények kényszerített önmegporzása esetén az utódoknál korcsosodás, leromlás jelentkezik. Ennek oka az utódnemzedék egyedeinek nem kielégítóő életrevalósága.
 • Cellulóz - Összetett szénhidrát, kémiai szempontból szőlőcukorból felépülő poliszacharid, mely a növények sejtfalának legnagyobb részét teszi ki.
 • Palántavész Nevezik palántadőlésnek, gyökérfekélynek, pitium-betegségnek stb. is. A melegágyi v. a szabadföldi vetés foltokban pusztul. A fertőzött talajba vetett magvak kelése hiányos, a gombák a csírákat, mielőtt azok a felszínre törnének, még a földben elrothasztják.
 • Ökörszem Ökörszem (Troglodytes troglodytes troglodytes) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjében az ökörszemfélék (Troglodytidae) családjának egyetlen képviselője. Egyik legkisebb madarunk, alig nagyobb a királykánál
 • Szerves trágyák
 • Mezei poloska A poloskák több mint egyharmada ide tartozik. Nagyságuk 2-15 mm között változik, túlnyomó többségük 6 mm-nél kisebb.
 • Párosítás - Párosítás olyan oltási mód, amelyet azonos vastagságú alannyal és nemes vesszővel nyugalmi időszakban végezhetünk.
 • Ivarszervek   - Ivarszervek (gametangiumok) az Ivarsejtek képzésére alakult szaporodó szervek (generatív szervek).
 • Porszerű talajszerkezet - A vizet rosszul tárolja, nehezen veszi be és gyorsan elveszti. Felszínén ún, kisebb csapóesők hatására vastag cserépréteg képződik.
 • Suháng
 • Gumós gyökér   - A gyökéren gumóra emlékeztető képződmények fejlődnek, amelyek csupán megvastagodott gyökérrészek, nem valódi gumók. A Dahliának van például gumós gyökere.
 • Trypetidae - fúrólegyek
 • Szerv
 • Szerbtövis
 • Tornádó
 • Termő - Termő (pistillum). A zárvatermők virágának női ivarszerve.Részei: legalul a termőlevél v. termőlevelek összenövéséből keletkezett Magház (ovarium)
 • Kaszat - Kaszat (achaenium). Alsó állású magházból (Magház) keletkezett egymagvú, száraz, fel nem nyíló, magános, termés, melynek terméshéja részben v. egészben a vacokból keletkezett tehát tulajdonképpen áltermés.
 • Növények szaporodása
 • Magbél Magbél a héjas gyümölcsök fogyasztásra kerülő, tulajdonképpeni magja (dióbél, mandulabél). Az elnevezés onnan ered, hogy tévesen a csonthéjas tremés...
 • Rák Rák nemcsak gyümölcsfákon, hanem erdei fákon is előfordul. Lehet nyílt és zárt, mindkettő keletkezési feltétele azonban sérülés, némelykor csak szemmel alig látható kéregrepedés. Ebben telepedik meg a Nectriagalligena Bres. gomba.
 • Méhek szerepe Méhek szerepe a kertészeti növények megporzásában. A gyümölcsfák a mogyoró ás a dió kivételével, az olaj, gyógy és Fűszernövények, a pillangós takarmánynövények, a kobakosok, a magnak termelt zöldségfélék termése nagymértékben attól függ, hogy virágzásukkor elegendő méh legyen a közelükben.
 • Paraffin Paraffin. A telített, alifás, szilárd halmazállapotú szénhidrogének gyűjtőneve. Kémiai affinitásuk csekély. Homológ sort alkotnak, általános képletük CnH2n+2, ahol a szénatomok számát jelenti. A sorozat a következő: metán, etán, propán, bután, pentán, hexán stb
 • Növényföldrajz
 • Nagy téliaraszoló     lepkék
 • Pericyclus Pericyclus a központi henger legkülső, egy v. több sejtsoros rétege. A gyökérben sokáig megtartja osztódóképességét. Itt alakul ki a phellogen, részt vesz a hullámos kambium kialakításában ...
 • Mikroflóra
 • Narancs Narancs Citrus sinensis. Örökzöld, egylaki, hímnős virágú fa. Gyakran parthenocarp terem. Levéltövénél fejlett pótlevélkéje van, ami a citromtól megkülönbözteti.
 • Indikátor   szerves vegyületek - Indikátor olyan rendszerint bonyolult összetételű szerves vegyületek, melyek a kémiai rendszerben végbemenő változást színváltozással jelzik. Legismertebbek a sav-bázis Indikátorok, melyeknek működését kétféle elmélet magyarázza
 • Sejt Sejt (cellula). Az élőlények legkisebb, önálló alaki és élettani egysége. Az alacsonyabbrendű ún, egysejtű élőlények testét egyetlen ilyen önálló sejt alkotja, és ez végzi az összes életfunkciókat.
 • Rendellenes fejlődés Rendellenes fejlődés (teratoma). Amikor a növény egész teste v. valamely testrésze a szokásostól eltérően fejlődik, megváltozik (eltorzul), teratomás jelenségről (rendellenes fejlődésről) beszélünk. A rendellenes fejlődéssel a teratologia tudománya foglalkozik
 • Klór Klór (Cl) zöldessárga színű, fojtó szagú gáz. Könnyen cseppfolyósítható, vashengerekben szállítják. A klór vízben oldódik, ez a klórosvíz, melyben sósavra és hipoklórsavra bomlik. A levegőnél nehezebb.
 • Mohák kártétele
 • Petunia Petunia (Solanaceae). Mintegy huszonöt faja honos D-Amerikában. Egynyári vagy évelő dísznövények. Hajtásai mirigyszőrösek, levelei ép szélűek, virágai tölcséresek. Petunia x hybrida a Petunia axilláris és a petunia violacea keresztezéséből ...
 • Pinus - Fenyő Pinus (fenyő, Abietaceae). Szabálytalan korona alakú, örökzöld fák v. cserjék. Kérgük vastag, érdes, mélyen barázdált, egyes fajoknál vékony foltokban felváló. Az ágak örvösen állnak. Koronáját hosszú és rövid hajtások alkotják. A tűk 1-2-5-ös nyalábokban helyezkednek el és tövüket eleinte hártyás hüvely veszi körül.
 • Kukac
 • Változékonyság Változékonyság (variabilitás). Valamely élőlénynek új tulajdonságokkal rendelkező formák kialakítására, a meglevő tulajdonságoknak különböző mértékű kifejlesztésére való képessége.
 • Kórokozók - Kórokozók pathogén szervezetek különböző élőszervezeteken élősködő megbetegedést előidéző élőlények. A növényi kórokozókat (phytopathogén szervezetek) élettani tekintetben a következő tulajdonságok jellemzik
 • Pándy üvegmeggy - Pándy üvegmeggy külföldi elnevezései: Griotte de Pándy, Pándy's Glas-weichsel, Köröser Weichsel. Hasonnevei: Pándy meggy, Kőrösi meggy, Kecskeméti-, Szentesi meggy, Spanyol meggy, Oltott meggy stb.
 • Káposzta liszteske   molytetvek - Káposzta liszteske (Aleurodes proletella L.) a káposzta apró fehér szívókártevője, leveleit erősen fodrosítja, mézgásodást okoz
 • Sárgarigó Sárgarigó (aranymálinkó) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjébe, a Sárgarigó-félék (Oriolidae) családjának nálunk egyetlen képviselője. A hím aranysárga, kantárja, szárnya, farka nagyobbrészt fekete, hangja erőteljes, fuvolázó. Afrikai téli szállásáról április végén érkezik, szeptemberben távozik.
 • Család - A nemzetség fölött következő nagyobb rendszertani egység (taxon).
 • Limonium Sóvirág - Limonium sóvirág (Plumbaginaceae). Mintegy kétszáz faja az egész földön elterjedt. Limonium sinuatum Mill, (sóvirág, sziksaláta, Statice sinuata Limonium).
 • Növények párologtatása - A Növények párologtatása sokkal bonyolultabb, mint a tisztán fizikai párolgás (evaporáció); különleges gázcsere-nyílások (sztómák) szabályozzák, amelyek teljes zárulásakor csak a kutikulán keresztül történik átlag tizedrésznyire csökkent transzspiráció.
 • Kardi   évelő zöldségnövény - Kárdi (Cynara cardunculus). A Földközi-tenger környékén őshonos, évelő zöldségnövény. Főként a nyugati országokban termesztik. Levelei 1-1,5 m hosszúak, keskenyek, erősen szeldeltek, hosszú éles tüskékkel.
 • Növények nyugalmi állapota - Vannak olyan növények, amelyeknek életműködése egész éven át tart, pl, a melegebb égövek növényfajai; vannak olyanok, amelyek életműködésüket csak bizonyos időszakban fejtik ki, s ezt rövidebb-hosszabb ideig tartó nyugalmi állapot követi, pl. a mérsékelt vagy hideg égövek növényei.
 • Fajta - Saját fantázianévvel rendelkező termesztett változat. A fajtáról feltételezzük, hogy minősége állandó, és tulajdonságai a szaporítás során nem változnak.
 • Sótűrés - Sótűrés, a növények azon képessége, amely lehetővé teszi, hogy viszonylag nagyobb sókoncentrációjú (főleg nátriumsókat tartalmazó) talajokon is tenyésszenek.
 • Korhadéklakó növények - Korhadéklakó növények (szaprofiton-ok, saprophyta). Olyan növényi szervezetek, amelyek elhalt szerves anyagokon, legtöbbnyire az erdők humuszában élnek, s ezekból merítik szervesanyag-szükségletüket.
 • Koldustetű Koldustetű parlagi mizsót, Lappula myosotis Mönch., Boraginaceae). Egyéves, 10-40 cm magas, felső részében ágas szárú nyárutói gyomnövény, mely ősszel csírázva gyakran áttelel.
 • Káposztabarkó
 • Káposzta bagolypille   rovarok, lepkék, károsítók - Évente 2 nemzedék fejlődik. Az I. nemzedék hernyói tavasszal, a II. nemzedékéi a nyár második felében károsítanak. Különösen utóbbiak veszedelmesek, mert a káposztafejben és a karfiol virágzatában járatokat rágnak
 • Pásztortáska - Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris Medik., Cruciferae). A trópusok kivételével az egész földkerekségen igen elterjedt gyom.Hazánkban is a legközönségesebb és a legismertebb gyomok egyike. 10-70 cm magas, tőlevélrózsás növény, változatos, szárnyasan hasogatott v. szeldelt v. kacoros, néha ép levelekkel.
 • Rókagomba - Rókagomba (csirkegomba, Cantharellus cibarius) a lemezes gombák (Agaricaceae) családjába tartozó jóízű, ehető gomba.
 • Lappangás A mikroszervezetek szaporodásának egyik kezdeti szakasza. A tápoldatban a sejtek száma nem növekszik, viszont az életfolyamatok erősödnek, és ...
 • Rák Rák nemcsak gyümölcsfákon, hanem erdei fákon is előfordul. Lehet nyílt és zárt, mindkettő keletkezési feltétele azonban sérülés, némelykor csak szemmel alig látható kéregrepedés. Ebben telepedik meg a Nectriagalligena Bres. gomba.
 • Továbberjesztés - áterjesztés
 • Szőlő virág
 • Barna gyümölcs takácsatka   kártevők, Barna gyümölcstakácsatka (Bryobia praetiosa Koch.) a gyümölcsfákon élő 0,5-0,6 mm nagyságú atka. Testét legyezőszerű serték szegélyezik
 • Marrubium, pemetefű   Marrubium (pemetefű, Labiatae). Évelő gyom-, gyógy- ill. dísznövények. A Marrubium vulgare L. orvosi pemetefű, 40-50 cm magas, bokros növény
 • Erdei humusz   szerves anyag - Erdei humusz az alomtakaróból a parányszervezetek tevékenysége folytán alakul ki.
 • Sündisznó
 • Nanizmus     rendellenes törpe alakok megjelenése
 • Alföldi borvidék borászat - Főképpen Bács-Kiskun megye és részint Heves, Pest, Szolnok megye szőlőtermesztésre kijelölt immúnis homoktatajú területét foglalja magában
 • Időjárási térkép   - (szinoptikus térkép) igen nagy terület egy időben uralkodó időjárásáról tájékoztat.
 • Narancstermés Narancstermés (heperidium). Felső állású magházból alakult, húsos falú termés, amelynek bőrszerű, Illóolajat tartalmazó terméshéja van, belül hártyás választófalakkal (gerezdek), amelyeken a termés üregét kitöltő, nedvvel telt szőrök fejlődnek
 • Piramis alakú fák - Piramis alakú fák az egyes növényfajok metszés nélkül is oszlop alakúra növő változatai. Nevelésük során sudarukat az aljuktól kezdve elágaztatják.
 • Méhfélék - a hártyásszárnyúak (Hymenoptera) rendjébe tartozó rovarcsalád. Testüket néhány kivételtől eltekintve ritkás v, sűrű, sokszor többszínű szőrbunda, néha pikkely v, molyhosszőr borítja.
 • Levéllemez Levéllemez (lamina) a levél lapos része. Benne mint hálózat tűnik fel a levélerezet. Részei a levéllemez csúcsa (apex), ezzel szemben a levélnyélhez csatlakozó rész a levéllemez válla (bacis), a csúcsot a vállal összekötő vonal a levéllemez éle (acies), e kettőt összekötő szegély, pászta a levéllemez széle (margo).
 • Edényes-növények   - A hajtásaikban szállítószövetek alakulnak ki. Az edényes növények közé soroljuk a páfrányokat, a nyitvatermőket és a virágos növényeket.
 • Tokaji borvidék Tokaji borvidék (tokaji, hegyaljai borvidék. A Tokaji borvidék szőlői a Zempléni hegysor (Eperjes-Tokaji hegylánc) legdélibb részén levő vulkánkúpok napsütésnek kitett lejtőin terülnek el. A borvidék magában foglalja Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Abaújszántó. Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogolaszi, Bodrogszegi, Erclőbenye, Erdőhorvát, Golop, Hercegkút, Károlyfalva, Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Ond ...
 • Rügypattanás - Megfelelő környezeti körülmények és élettani okok hatására a rügyek fejlődésnek indulnak és belőlük hajtások alakulnak ki.
 • Nyers foszfátok
 • Látonya Látonya (Elatine, Elatinaceae). Kétéltű, egyéves gyomnövények vízi és szárazföldi alakkal. A pocsolya látonya ((Elatine alsinastrum L.) 2-10 cm magas vízi- v. mocsári növény, örvösen álló levelekkel. Víz alatti levelei fonalasak ...
 • Tarkalevelűség - A lomblevelek általában zöld színűek, vannak azonban olyan esetek, hogy ezt a színt szőrözet vagy viaszbevonat a levél egész felületén vagy annak egy részén (pl. a fonákon v, az erek mentén) megváltoztatja.
 • Repcedarázs Repcedarázs (Athalia rosae L.) 6-8 mm nagyságú rovar, a hártyásszárnyúak közé tartozik. Feje fekete, tora részben sárgásvörös, részben fekete, potroha egyszínű, szárnyai víztiszták.
 • Tömött talajszerkezet
 • Pinus - Fenyő Pinus (fenyő, Abietaceae). Szabálytalan korona alakú, örökzöld fák v. cserjék. Kérgük vastag, érdes, mélyen barázdált, egyes fajoknál vékony foltokban felváló. Az ágak örvösen állnak. Koronáját hosszú és rövid hajtások alkotják. A tűk 1-2-5-ös nyalábokban helyezkednek el és tövüket eleinte hártyás hüvely veszi körül.
 • Akác moly szárnyas rovarok - moly (Etiella zinckenella Tr., hüvelymoly). Elülső szárnyai sárgásak vagy barnásszürkék, elöl fehér csíkkal szegettek; tövükön narancsszínű folttal, fesztávolságuk 22-26 mm
 • Virágos élősködők - Virágos élősködők. Az élősködő (parazita) növények vagy kizárólag a gazdanövényből táplálkoznak (holoparazita), vagy zöld leveleikkel asszimilálnak és csak a táplálék egy részét (többnyire vizet és tápsókat) veszik a gazdanövénytől (hemi-parazita).
 • Párolgás - A Párolgáshoz hő kell, melyet a párolgó anyagok részben önmaguktól, részben környezetüktől vonnak el, ezért a Párolgás a környezet lehűlésével jár.
 • Charles Robert Darwin természettudós (evolúcióelmélet) - Charles Robert Darwin (1809-1882) világhírű angol természettudós, a modern biológia megalapozója. Atyja orvosnak, később papnak szánja.
 • Meteorológia meteorológia légkörtan a légkör fizikai folyamataival foglalkozó tudomány. Tárgyát és módszereit tekintve a fizikai, közelebbről a geofizikai tudományok csoportjába tartozik. Igen sok alkalmazott résztudomány-ág
 • Magnéziumhiány Magnéziumhiány. Az alsó levelek klorotikusak, sárgák lesznek. A főér zöld marad, az érközök barna foltosak és hirtelen elszáradnak. A gyökerek elnyálkásodnak, megsárgulnak. Előfordulása savanyú talajokon gyakoribb
 • Szimmetria
 • komló   - Komló ( növény, Humulus Lupus ), a kenderfélék kétlaki iszalagfüve, két faja az északi földgömb mérsékelt vidékein nő. Tőkéje többnyaras, szára jobbra csavaródzó, levele szívforma és ujjashasábu, keményszőrü.
 • Csonthéjas - gy vagy több termőlevélből kialakuló, eleve együregű, vagy másodlagosan együregűvé váló, rendesen egymagvú, húsos termés, melynek belső termésfala (endokarpium) csontárrá alakult (megfásodott).
 • Talaj mikrobiológiája - A talaj, különösen a kultúrtalajok kiváló tenyészközegül szolgálnak a legkülönbözőbb mikroszervezetek (baktériumok, gombák, moszatok, ostoros és csillósvéglények, kerekes férgek, fonalférgek stb.) számára.
 • Toxicitás
 • Káposztamoly   szárnyas rovarok, lepkék - Káposztamoly (Plutella maculipennis Curt.). Összecsukott szárnyakkal 15 mm hosszú; barna alapszínű elülső szárnyain elöl zegzúgos vonallal határolt fehéres sáv húzódik.
 • Szárazságtűrés
 • Madárvédelem   biológiai védekezés egyik formája - Madárvédelem a biológiai védekezés egyik formája mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szempontból. A hasznos madarak ez általános védelmét biztosító, főleg oktalan pusztításukat meggátolni hivatott törvényes védelmen (passzív védelem) felül, a madárvédelem legfejlettebb formája
 • Olajnövények Olajnövények azok a növények, amelyeknek magja jelentős mennyiségű olajat tartalmaz, és amelyeket elsősorban olajnyerés céljából termelnek. Nem tartoznak az Olajnövények közé a nagy olajtartalmú gyümölcsnemek (dió, mandula, mogyoró stb.)
 • Örökölhetőség Örökölhetőség (h2, hereditabilitás, örökölhetőségi értékszám) a mennyiségi tulajdonságok öröklődésének valószínűsége, mértéke, amely 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Szokták százalékban is kifejezni
 • Mezőségi talajok Mezőségi talajok (csernozjomok) elnevezés a XX. sz. elejére, a talajgenetikai szemlélet elterjedésének kezdeti időszakára nyúlik vissza.
 • Lencse A lencse a Földközi-tenger környékéről származó, régóta termesztett növény. Közép-Európában már a kőkorszakban is ismerték, egyéves, dudvaszárú növény. Fajtái a mag nagyságában és színében különböznek egymástól. A 68,5 mm átmérőjű és 5060 g ezermagsúlyú fajtákat nagymagvú v. tányérlencsének, a 4,5-6 mm átmérőjű és 40-50 g ezermagsúlyúakat ...
 • Tömlős gombák
 • Koriander - Koriander (zergefű, Coriandrum sativum L., Umbelliferae). Hazája a Földközi-tenger környéke, nálunk sok helyen régóta termesztett egyéves fűszernövény.
 • Pillangósvirágúak
 • Őszibarack - Fayette   csonthéjas gyümölcsök
 • Linné Carolus - Linné Carolus (Károly. 1707-1778). Svéd természettudós, a tudományos növényrendszertan világhírű magalapozója. Fő műve, a Systema naturae A természet rendszere az állatokat, a növényeket és az ásványokat foglalja rendszerbe (1735).
 • Keserűgyökér (Picris hieracioides L., Compositae). Kétéves, felálló szárú, 30-150 cm magas, horgas serteszőrös gyomnövény, hosszúkás-tojásdad v. lándzsás, öblösen fogas szélú levelekkel.
 • Nyitvatermők
 • Diploid két homológ kromoszóma készlet
 • Rügycsoport - Rügycsoport a rügyek elhelyezkedésének az a formája, amelyben egy nóduson (csomón) kollaterálisan több rügy található.
 • Szerzett tulajdonságok
 • Sövény - Sövény (spalier) védelem v. elhatárolás céljából létesített keskeny, összefüggő, aljától ágas ültetvény. Lehet természetes v. nyírott. Méretei a cél szerint különböznek.
 • Szemzőhajtás
 • Kerti építmények   szárnyas rovarok
 • Kórfejlődés - Kórfejlődés (pathogenezis) a kórokozó, mint Betegséget előidéző ok és a gazdanövény közötti kétoldalú viszony kialakulása. Ide tartozik a betegség v. kórelőzmény (anamnezis), a betegség keletkezése, terjedése és lefolyása.
 • Kerti cserebogár   szárnyas rovarok - Kerti cserebogár (Phylloperta horticola L.) sárgásbarna szárny fedőjű és zöldeskék nyakpajzsú állat. Júniustól augusztusig repül délben a föld felszínéhez közel, rendszerint ...
 • Poszátafélék - Poszátafélék (Sylviidae) az énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Kis termetű, finom alkotású madarak, csőrük árszerű. Hasznos rovarevők, ősszel bogyókkal is táplálkoznak.
 • Önmagára oltás   szaporítási mód - Önmagára oltás (szőlő). Régi, ma már alig alkalmazott agrotechnikai eljárás, amelynek során az erősen fejlődő, rugós, keveset termő szőlőtőkéket saját vesszejével oltották át. Célja az volt, hogy a nedvkeringés gátlása révén az oltásforradás a gyűrűzéshez hasonló hatást fejtsen ki, és így a szőlőtőke jobban teremjen.
 • Betegség   növénybetegség - A növénykórtanban Sorauer szerint betegségnek tekintjük a növény minden olyan életműködési zavarát és fejlődésbeli rendellenességét, melyek a növényre nézve vagy a termelési cél szempontjából károsak.
 • Tok Tok (növ.) (capsula). Két v. több termőlevelű magházból keletkezett, száraz és felnyíló, többnyire sokmagvú, igen változatos kialakulású magános termés. Kovadása történhet fogakkal (pl. szegfűfélék), lyukakkal (pl.mák), kupakkal (ezt hívjuk csalmatoknak, pl, beléndek), kopácsokkal (pl: maszlag) stb., v. lehet szabálytalanul felrepedő (pl. libatop).
 • Mediterrán éghajlat Mediterrán éghajlat a Földközi-tenger vidékének jellegzetes éghajlata.
 • Kókuszdió Kókuszdió (Cocos nucifera L., Palmaeeae). A tropikus tengerpartok legfontosabb termesztett pálmája.
 • Faj - A növények rendszerezésének alapegysége. Rendszerint olyan egyedekből áll, amelyek megjelenésükben egységesek, egymás között szabadon szaporodnak anélkül, hogy jelentős változás jelei mutatkoznának az utódokon.
 • Klorózis Klorózis (sárgaság). Növényeink élettani megbetegedése; közvetlen oka a zöld növényi részek zöld festékanyagának hiányos képződése, ami elsősorban a Mg-hiány (a Mg a klorofillmolekula alkotórésze), továbbá a Fe, Mn, Cu, sőt a N-vegyületek elégtelen volta is.
 • Peechi Lukach - Peechi Lukach. A XVI. században élt. Az első botanikus kert létesítője hazánkban.
 • Rákok Rákok (Crustacea) túlnyomórészt vízben élő, változatos alakú és testnagyságú, ízeltlábú állatok. Legtöbbjük bőre a lerakódott mészsóktól többé-kevésbé kemény. A fej és tor sokszor fejtorrá nőtt össze. Testük szelvényezett.
 • Sós talajok - Ha a talajban az oldható sók nagy mennyiségben halmozódnak fel a felső szintekben, ez sós talajok képződésehez vezet.
 • Hagymalégy - Hagymalégy (Phorbia (-Hylemyia, Chortophila] antiqua Mg.). Alakja a kis házilégyre emlékeztet, de nagyobb, hamuszürke. Nyűve fehér, lefejletten 6-8 mm hosszú. A sötétvörös tonnabáb telel a talajban.
 • Szamóca fonálféreg
 • Kolloidok   Kolloidok szubmikroszkópos határfelületű, ill. szubmikroszkópos szerkezetű anyagrendszerek, melyek a heterogén és homogén rendszerek között foglalnak helyet.
 • Párta - Párta (corolla) a különnemű virágtakaró belső köre, mely szirmokból áll. A párta lehet szabadszirmú (pl. pipacs) és lehet összenőtt szirmú (forrtszirmú, pl. szulák).
 • Nitrogénkötő baktériumok     bakteriológia - Nitrogénkötő baktériumok (nitrogéngyűjtő baktériumok) a levegő gáz alakú, szabad nitrogénjét tudják megkötni és fehérjéikbe beépíteni, amire a virágos növények nem képesek.
 • Nekrózis Nekrózis (elhalás) növényekben élettelen tényezők (abiotikus) és élő szervezetek (biotikus tényezők) kiváltotta kórfolyamatok hatására keletkezik. A Nekrózis a szervek, szövetek és sejtekben létrejött olyan elváltozásokat jelenti, amelyek egyes szövetelemek és sejtek elhalásához vezetnek
 • Lythrum - (füzény, Lythraceae). Nedves termőhelyeken növő, évelő v. egyéves növények.
 • Coli baktérium - Coli baktérium (Escherichia, vagy Bacterium coli) a talajban és a magasabb rendű állatok, valamint az ember bélcsatornájában mindig jelenlévő rendkívül változékony, pálcika alakú, spórátlan baktérium.
 • Nitrogén műtrágyák - Nitrogén műtrágyák. A növényi tápanyagok közül a nitrogén a legfontosabb (helyesebben: a leggyakrabban hiányzó), mert a növények testük felépítéséhez a nitrogénből használnak fel a legtöbbet.
 • Lépesméz - Lépesméz, a léppel együtt fogyasztható csemege méz. Rendszerint apró keretkékben, kivételesen üvegdobozokban (box), szabad építményű, fiasításra nem használt (szűz) lépekben termelik.
 • Nukleinsavak
 • Talajkeverék Talajkeverék (földkeverék) a kertészeti, főleg a dísznövény termesztésben használt különböző talajnemek meghatározott arányú, az egyes növények talajigényéhez alkalmazkodó kombinációja.
 • Padkásodás Padkásodás a szikes gyepek felső rétegeinek különböző alakban és mérvben előállott lehordása, eróziója, amit a víz okoz. Mindazon szikes gyepeknél, ahol a kilúgzás a talajvíz magas állása v. rossz vízáteresztő képessége miatt nem mehet végbe
 • Ókori kertek Ókori kertek. Egyiptomban (i. e. XXXIII.-I. sz.) a termékeny Nílus-völgyben főleg csak egynyári növényeket termesztettek. Fákat, cserjéket magasabban fekvő, mesterségesen öntözött területre telepítettek.
 • Opuntia - Medvetalp Opuntia Mill. (medvetalp, Cactaceae). Fa v. cserje alakú kaktuszféle, mintegy százötven faja Amerikában Kanadától Patagóniáig honos. A tüskecsomók tövében horgas szőrképletek vannak, a virágok többnyire nagyok, selymes fényűek. A magvak kemények. A Földközi-tenger mentén és Ausztráliában néhány faj elvadult. Sok faja változatos növekedésű.
 • Szőlő rügy
 • Méhek irányítása Méhek irányítása (szoktatása). A méhek az egy időben virágzó növények közül azokat részesítik előnyben, amelyekben több v. édesebb, esetleg könnyebben elérhető nektárt találnak.
 • Marokkói sáska   Marokkói sáska (Dociostaurus [=Stauronotus] maroccanus Thunbg.). Okkersárga, barna pontokkal és foltokkal; a nyakpajzson világos X" alakú folt van; 20-38 mm hosszú; a szárnyfedők a potrohot és a térdvégeket túlérik
 • Féltelt virág - Olyan virág, amelyben több szirom fejlődik, mint a természetben előforduló változatnál.
 • Bazsalikom - Bazsalikom vagy bazsalicska, bisziokfű, büziok (növ.), Ocimum Rivin., Ocymum Aut., Basilicum Moench, az ajakosoknak fehér virágú, jószagú füve, félcserje vagy apró cserje, mintegy 45 fajjal a meleg éghajlat vidékén.
 • Hangyák - Hangyák (Formicidae) a hártyásszárnyúak rendjébe tartozó rovarok. Tökéletes átalakulással fejlődnek. Rágó szájszerveik erősen fejlettek. Csoportosan, rovarállamot alkotva élnek.
 • Mutációs arány
 • Parásodás A parásodás folyamata, amelynek során a sejtek sejtfalanyaga vízhatlan, zsírsavakban igen gazdag szuberin-sejtfallá alakul. A parásodás jelentkezhet pataszemölcsök (lenticellák) alakjában a Hajtásokon, vesszőkön, gyümölcsökön és, mint parakéreg, a fás részeken.
 • Rügysodró moly - Rügysodró moly gyűjtőnév alatt több, rendszertanilag más családba tartozó, de tavaszi kártételük kárképében hasonló molylepkefajt értünk.
 • Pókok - Pókok (Araneidea) rendje a szelvényezetlen potrohúak alosztályába, a pókszabásúak osztályába tartozó ízeltlábú állatok. A fej és a tor fejtorrá nőtt össze. Hat-nyolc pontszemük van. Elülső végtagjaik csáprágóvá alakultak méregmiriggyel vannak ellátva.
 • Szöcske - szöcske
 • Általános légkörzés Általános légkörzés, cirkuláció, a földfelszíni egyenlőtlen napenergia-eloszlás kiegyenlítésére törekvő légköri áramlások többé-kevésbé szabályszerű rendszere
 • Manna   mannakőris nedve, Manna. A Földközi-tenger vidékén, főleg Szicília, Palermo környékén termő kőrisfának kifolyó, beszáradt , édes nedve. Különböző hosszúságú és vastagságú lapos vagy hengeres darabkák
 • Homok - Homok. Durvább, 0,2-3 mm-es nagyságú részecskék lazább halmaza. Kőzetek felaprózódása, mállása és elszállítása útján keletkezik. Származására nézve lehet vízben ülepedett és szél által szállított, ill. e két tényező kölcsönhatásával települt Homok.
 • Nitrát - Nitrát táplálóanyag a legfontosabb nitrogénforrásul szolgál a mezőgazdasági növények nagy többsége, valamint egyes talaj-mikroorganizmusok részére.
 • Rügysodró moly - Rügysodró moly gyűjtőnév alatt több, rendszertanilag más családba tartozó, de tavaszi kártételük kárképében hasonló molylepkefajt értünk.
 • Ökotípus Ökotípus. Egy fajnak megszabott élethelyen található, egységes jellegű alakja, melynek sajátosságát az élethely környezeti tényezői biztosítják. Rendszerint a tájfajta is ökotípus.
 • Tagetes büdöske Tagetes büdöske, Compositae. Harminc faja Közép- és D-Ameríkában honos. Egynyári és évelő dísznövények. Száruk elágazó, a leveleik szárnyaltak, jellegzetes illatúak.Tagetes erecta L. Hazája Mexikó. 50-100 cm magas, erős növekedésű, egynyári növény. Júl.-tól a fagyokig nyílnak világos- v. narancssárga virágai.
 • Tereprendezés - Általános értelemben olyan földmunka, mely a terep többnyire szabálytalan felületét valamely műszaki vagy mezőgazdasági cél érdekében tervszerűen szabályos felületté alakítja.
 • Havasi-növények - Magashegységi környezethez alkalmazkodott növények, melyeket télen általában hó takar, nagyon kemény, hótakaró nélküli teleken károsodhatnak, ezért a hideg égövön üveg alatt - alpesi házban - tartják őket.
 • Penészgombák
 • Káposztalepke   lepkék - Káposztalepke (Pieris brassicae L.). A szárnyak fehéresek. fesztávolságuk 5,5-6,5 cm, elülső szögleteik feketék. A hernyó kékeszöld alapon sárga és fekete pontokkal tarkázott, kifejletten 4-4,5 cm hosszú.
 • Sétány Sétányok (fasorok). A sétány közterületen fasorokkal, gyepsávokkal, virágágyakkal jellegzetesen hosszirányban kialakított sétaút. A fasorok utakat, utcákat kísérő, azokat beárnyékoló, portól, zajtól védő ültetvények.
 • Rügypattanás - Megfelelő környezeti körülmények és élettani okok hatására a rügyek fejlődésnek indulnak és belőlük hajtások alakulnak ki.
 • Gyökér   - Gyökér - A vízet és az ásványi anyagot felvevő növényi szerv, emellett támasztó, rögzítő feladatot is ellát, különösen a magasabb termetű növények esetében.
 • Tetőkert - Tetőkert. Jól szigetelt, lapos háztetőn létesített kert. Talaja 10 cm vízvezető réteg (Kavics, zúzott kő), ezen termőföld; gyepnek, virágoknak 25 cm, cserjéknek
 • Konyhakömény (Cetrum carvi L., Umbelliferae). Ernyős virágzatú, kétéves növény, nálunk vadon él.
 • Mendelizmus Mendelizmus. Az eltérő tulajdonságú szülők keresztezésével kapcsolatos öröklődési folyamatokkal, e folyamatok törvényszerűségeivel foglalkozó genetikai módszer. A mendelizmus a formális genetika alapja. Mendel dolgozta ...
 • Rigófélék - Rigó. Rigófélék (Turdidae) az Énekesmadár alkatúak családja. Középtermetű, a legarányosabb testalkatú Madarak, egy részük kiváló énekes. Rovarokkal, férgekkel, csigákkal élnek, s azokat főleg az erdő talaján, a lombtakaró alól keresik elő. Hasznosságuk különösen erdővédelmi szempontból jelentős. Ősszel, télen bogyókkal táplálkoznak.
 • Ivókút   - Ivókút. Nagy forgalmú zöldterületek, különösen gyermekjátszóterek nélkülözhetetlen berendezési tárgya.
 • Relatív szexualitás Relatív szexualitás (viszonylagos nemiség) az a biológiai jelenség, amikor alaktanilag egymástól nem különböző, de nemiség tekintetében egymással ellentétes egyedek kopulációs képessége nem magától az ivartól függ, hanem kizárólag az ivari erősségtől.
 • Phototaxia Phototaxia (phototaxis) némelyik mikroorganizmusnak olyan helyváltoztató mozgása, amelyet a fény irányít. Az Euglena pl. a fényforrás irányába úszik (poritív Phototaxia). A jelenség vizsgálatakor kiderült, hogy valahányszor árnyékot vet a színes "szemfolt" a sejtből kinyúló ostor ...
 • Szentjánoskenyér fa
 • Páratartalom - A levegőben levő nedvességnek, a párának nagy jelentősége van a növénytermesztésben. A relatív és abszolút páratartalom közül az előbbinek fontosabb a szerepe.
 • Rézkénpor - Sárgászöld színű, szagtalan finom por, mely 20 % rézhidroxidot és 70 % kénport tartalmaz. Szőlővédelemben jó eredménnyel használják fürtperonoszpóra ellen, különösen csapadékosabb vidékeken.
 • Jávorka Sándor Jávorka Sándor (1883-1961). Kiváló botanikus, Kossuth-díjas akadémikus, a magyar flórakutatás kiváló képviselője. Mint a magyar flórakutatás egyik legkiválóbb képviselője, különösen a florisztika, szisztematika, tudománytörténet és népszerűsítés területein alkotott
 • Növekedési vessző - Növekedési vessző a fakorona szélességi, hosszanti fejlődését biztosítja. A növekedési vesszők szoros értelemben egyúttal termővesszők is és fordítva.
 • Pázsitfűfélék - Pázsitfűfélék - (Gramineae). Egyszikű növénycsalád. Tagjai lágyszárú, csak néha fásodó növények (bambusz). Száruk belül rendszerint üres, rajta csomókkal. Levelük többnyire szálas lemezből és oldalt végighasított levélhüvelyből áll, a kettő találkozásánál gyakran a nyelvecske (ligula) és a fülecskék (auricula) találhatók.
 • Tokaji borok - Tokaji borok (hegyaljai borok) a Tokajhegyalja zárt borvidék hegyi szőlőiben termett Furmint, Hárslevelű és Muskotály szőlőfajták valamelyikéböl vagy ezek keverékéből készített fajborok.
 • Egyszikű   sziklevéllel csírázó - Az egyszikűek közé javarészt lágyszárú növények tartoznak, de vannak fa és cserjetermésű növények is, például a pálmák, az Aloe, a Yucca, a Dracaena és a Cordyline.
 • Szilicium dioxid
 • Pitypang - Pitypang. Tőkocsányos, sárga virágú, fehér tejnedvet tartalmazó gyom-, ill. gyógynövény. A pongyola pitypang, gyermekláncfű évelő, függőleges gyöktörzsű növény. Levélrózsát képező levelei visszás-tojásdadok, kacurosak vagy öblösen fogasak.
 • Köles - ( Panicum miliaceum L., Gramineae). Magját helyenként emberi táplálkozásra, főként azonban takarmánynak termesztik. Rövid tenyészideje miatt gyakran másodvetésbe v. kipusztult, kiszántott növények helyére kerül, Zölden is etetik.
 • Sziklanövények
 • Erdei-cserebogár   szárnyas rovarok - Erdei cserebogár (Melolontha hippocastani F.).A májusi cserebogárhoz nagyon hasonló, 30-35 mm hosszú bogár.
 • Poszméhek - A Poszméhek (pöszméhek) a méhfélék családjába tartozó rovarok. Az ide tartozó fajok, zömök, sűrűn szőrözött testűek.
 • Rézérzékenység Rézérzékenység. Egyes gyümölcsfajták és dísznövények az összes rézvegyületekkel szemben annyira érzékenyek, hogy azok kis mennyisége is súlyos perzselést és levélhullást idéz elő
 • Télállóság - Télállóság a növényi ellenállóképesség egyik megnyilvánulása, amely az időjárás komplex tényezői ellenéban az áttelelést biztosítja.
 • Tűrőképesség - tolerancia
 • Reverzió Reverzió (atavizmus, visszaütés) az a genetikai jelenség, amikor az utód egyes tulajdonságaiban nem közvetlen szülőire hasonlít, hanem valamelyik távolabbi ősére.Reverzió a tulajdonságok rejtett öröklődése nemzedékek során.
 • Levendula levendula (Lavandula, Labiatae). 40-80 cm magas félcserje, levelei megnyúlt lándzsásak, virágzata álfüzér, pártája ibolyáskék, jellegzetes levendulakék. Közismert finom illatú termesztett növény.
 • Szalmabor
 • Szállítósejtek
 • Tufa
 • Pókok - Pókok (Araneidea) rendje a szelvényezetlen potrohúak alosztályába, a pókszabásúak osztályába tartozó ízeltlábú állatok. A fej és a tor fejtorrá nőtt össze. Hat-nyolc pontszemük van. Elülső végtagjaik csáprágóvá alakultak méregmiriggyel vannak ellátva.
 • Őszi szőlőmetszés Őszi szőlőmetszés. A szokásos tavaszi metszéstől eltérve a szőlő metszhető ősszel is. Az Őszi szőlőmetszés legnagyobb hátránya a rügyek bizonytalan teleléséből adódik, mert ezek fagykárosodása terméskiesést idézhet elő.
 • Vírusok - Vírusok (Virales, Virophyta) közönséges fénymikroszkóppal nem látható obligát paraziták. Nagyságuk 20-450 m, között váltakozik. Régebben minden, fertőző anyag gyűjtőneve vírus volt (a lein vírus szó eredetileg egyszerűen mérget jelentett).
 • Szikes talaj Azokat a talajtípusokat, amelyek képződésénél az oldható, főképp Na-sók fontos szerepet játszanak, a szikes talajokhoz soroljuk.
 • Bogyós gyümölcs
 • Szegfűszeg
 • Gipsz   ásvány - Vizet tartalmazó kalcium-szulfát, mely a sivatagos területeken természetes módon megtalálható a talajban.
 • Laburnum (aranyeső, Leguminosae). Lombhullató cserjék v. fák, szórt állású hármas levelekkel, majdnem ülő levélkékkel. Sárga virágaik végálló, csüngő fürtökben nyílnak. Termésük későn felnyíló, lapított, szálas hüvely ...
 • Bambusz   A pázsitfűfélék(Poaceae) családjának bambuszfélék (Bambusoides) alcsaládjába tartozó tagja, hosszú életú, üreges nádszárral és fűnemű levelekkel.
 • Populáció - Populáció. 1. (biológia) A természetes biológiai populáció egy bizonyos helyen élő és egymás közt párosodó, ill, egymás közötti párosodási lehetőséggel bíró szervezetek csoportja. E szervezetek között számos kölcsönös vonatkozás van térben és időben.
 • Alisma hídőr vízinövény - Levelei mély vízben keskeny-szálasak, a vízből kiállók széles-lándzsásak, hosszúnyelűek. Virágai aprók, halvány rózsaszínűek
 • Oltóviasz Oltóviasz oltások kenésére használt tapadó anyag. Az oltás sebeit vékonyan kell oltóviaszszal bekenni. Az oltóviasz a kenés után rövidesen megszilárdul és a sebfelületeket légmentesen elzárja
 • Légykapó félék Légykapófélék (Muscicapidae) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Veréb nagyságú v. annál kisebb, de finomabb alkatú, hegyes, tőben széles csőrű Madarak tartoznak ide.
 • Pellikula - Az ostoros és csillangós véglényeknek külső, a plazmánál sűrűbb állományú vastagabb, kevésbé rugalmas bőre, amely megszabja az állat állandó alakját.
 • Villámhárító Villámhárító olyan berendezés, amely a villámcsapás alkalmával a villámot a talajba vezeti. Régen a Franklin-féle Villámhárító-t használták, ami az épület tetején elhelyezett fémrúdból és a hozzá csatlakozó földelő vezetékből állott.
 • Gén   nukleinsav szakaszok - A gén az öröklődés minden élő szervezetben megtalálható legkisebb egysége. A magasabb rendű növényekben és állatok sejtjeinek sejtmagjában kromoszómákon helyezkednek el.
 • Békaszőlő   vízinövény - Békaszőlő ( Potamogeton, Potamogetonaceae ). Az egész földkerekségen elterjedt, évelő vízi gyom, ill. dísznövények, melyek vagy a vízben lebegnek, és csak víz alatti leveleik vannak, v. víz alatti és a víz felszínén úszó levelekkel rendelkeznek.
 • Pempő - Pempő (méhtej); helytelen elnevezéssel tápnyál. A munkás méhek garatmirigyének váladéka, amellyel a fiatal álcákat és az anyát etetik.
 • Levélalap
 • Túlérzékenység
 • Epifita   fák ágain élő - Természetes körülmények között rendesen fák ágain, jóval a föld felszíne fölött élő növényfaj.
 • Adszorbeált bázisok vegyületek - Adszorbeált bázisok vagy kicserélhető bázisok, ill. kationok, amelyek az adszorpciós komplexushoz vannak kötve és amelyek. más kationokkal kicserélhető
 • Lórom - Lórom (Rumex, Polygonaceae). Évelő v. egyéves, kórós növények, nagyobbrészt gyomok.
 • Embrió   - Hajtásos növényeknél a zigótából fejlődő ivartalan (sporofiton) nemzedék fejletlen alakja, mely a Harasztoknál az előtelepen alakul ki és nincsen gyököcskéje ...
 • Káposzta levéltetű   rovarok, károsítók - Káposztalevéltetű (Brachycolus [Brevicoryne] brassicae L.) káposztán, repcén, mustáron és egyéb keresztesvirágú növényeken károsít.
 • Másodvirágzás   Másodvirágzás virágoknak rendellenes megjelenése a normális virágzás utáni időszakban. A másodvirágzás az alma- és körtefán a rendes tavaszi virágzást követően egy-két hét múlva következik be
 • Rókagomba - Rókagomba (csirkegomba, Cantharellus cibarius) a lemezes gombák (Agaricaceae) családjába tartozó jóízű, ehető gomba.
 • Suncrest őszibarack - Suncrest őszibarackfa - Származás és elterjedés. J. H. Weinberger a kaliforniai Fresno-ban (USA) az Alamar és Gold Dust keresztezéséből nyerte. 1959-től kezdve terjed. Idény és típus. Érése 18 nappal későbbi, mint a Redhaven-é.
 • Rügy A rügyek belső központi része a rügytengely, amelynek csúcsa a hajtástenyészőcsúcs.
 • Öröklődés Öröklődés (öröklés, átöröklés). biológiai folyamat, amelynek során a szülők magukhoz hasonló utódokat hoznak létre, és - Liszenko szerint - a saját életükhöz, fejlődésükhöz meghatározott életfeltételeket igényelnek, és a különböző életkörülményekre meghatározott módon reagálnak.
 • Vadrepce Vadrepce (repce, Sinapis arvensis L., Cruciferae). 30-100 cm magas, igen gyakori szántóföldi gyom. Felálló, terpedten ágas szárán a levelek lantosan szeldeltek, tojásdadok v. hosszúkásak, széleik egyenetlenül fogasak
 • Aerobacter baktériumok bakteriológia - Aerobacter, az Enterobacteriaecae családba tartozó, rövid pálcikaalakú, Gram-negatív, fakultatív anaerob baktériumok nemzetsége
 • Micélum
 • Tokos molyok - Tokos molyok (Coleophoridae) kistermetű molylepkék. Hernyóik a fajra jellemző alakú, a gazdanövény kirágott darabjából összeszőtt tokokban fejlődnek és bábozódnak.
 • Származástan
 • Penicillium, ecsetpenész Penicillium (ecsetpenész) a tömlős gombák Plectascales sorozatának nemzetsége. Élelmiszereken, szerves anyagokon a leggyakoribb penész. A különböző, leggyakrabban kékeszöld (penészzöld) színű penésztelepekből nagy számban emelkednek a levegőbe a konidium-tartók, melyek ecsetszerűen elágaznak
 • Vírusok elleni védekezés - Vírusok elleni védekezés az ember és állatorvoslás terén gyógyszerekkel, valamint aktív és passzív immunizálással történik, a növényvilágban a helyzet lényegesen nehezebb.
 • Citromsav - Citromsav (acidum, citricum) színtelen, kristályos vegyület. Az éretlen citromban nagy mennyiségben találjuk. A növényvilágban igen elterjedt. Sói a citrátok.
 • Oltóviasz Oltóviasz oltások kenésére használt tapadó anyag. Az oltás sebeit vékonyan kell oltóviaszszal bekenni. Az oltóviasz a kenés után rövidesen megszilárdul és a sebfelületeket légmentesen elzárja
 • Növények téli színeződése
 • Nektár Nektár a növények nektármirigyei által kiválasztott édes, cukortartalmú folyadék, amelyet a mézelő méhek begyűjtenek és mézet készítenek belőle. A rovarporozta növények virágaiba rendszerint nektáriumokat (mézfejtő, mézválasztó, nektármirigy) is találunk
 • Early-Redhaven-őszi   őszibarack gyümölcsfa - 1961-től kezdve terjed a termesztésben. Idény és típus. A Redhaven őszibarack előtt 12-14 nappal érik. Gyümölcs és áruérték. Gyümölcse közepes méretű, 130 g tömegű. Alakja kissé megnyúlt.
 • Ivartalan szaporodás   - Ivartalan szaporodás vegetatív szaporodás. Utódok létrehozása megtermékenyítés nélkül, bizonyos speciálisan alakult ivartalan szervekkel. Az Ivartalan szaporosás különféle módjaival találkozhatunk a növényvilágban. Bizonyos egysejtű szervezetek (hasadó gombák) megfelelő állapotba kerülve egyszerűen kettéosztódva hozzák létre utódaikat.
 • Savanyú talajok meszezése A kilúgozásnak kedvező éghajlati, domborzati viszonyok között a feltalaj szénsavasmésztartalma csökken. Elfogyásával a kicserélő komplexusban lévő Ca-ra kerül sor, amelynek helyére Hidrogén-ionok kerülnek. Ennek következtében a talaj erősen tömődötté, levegőtlenné és nehezen munkálhatóvá válik, vízáteresztő képessége leromlik és a hasznos talajbaktériumok tevékenysége (nitrifikáció, N-kötés) lanyhul
 • Húsevő növények - A harmatfű ragadós - tentaculumaival, a Vénusz légycsapója élénk mozgással, a kancsóka kancsószerű leveleivel fogja meg a rovarokat, s a kiválasztott fehérjebontó enzimek segítségével szívják fel a fehérjetartalmukat.
 • Levél A levél a hajtás különnemű, korlátolt növekedésű, exogén eredetű oldalképlete, amely az asszimilációt és a felesleges vízelpárologtatását, a transzspirációt végzi. A homológia szerint a hajtásos növények ivartalan nemzedékének
 • Mellékgyökér rendszer Mellékgyökér-rendszer (homorrhizás gyökérrendszer). Ha a főgyökér csak a fejlődés kezdetén van meg és szerepét rövidesen több, viszonylag egyforma hosszúságú tengely veszi át, mellékgyökér- v. bojtos gyökér-rendszer alakul ki...
 • Rózsafélék - Kétszikű növénycsalád. Tagjai fás vagy lágy szárú növények, többnyire szórt, egyszerű vagy összetett levelekkel. Virágaik aktinomorfok, öttagúak, kétivarúak.
 • Rózsafélék - Kétszikű növénycsalád. Tagjai fás vagy lágy szárú növények, többnyire szórt, egyszerű vagy összetett levelekkel. Virágaik aktinomorfok, öttagúak, kétivarúak.
 • Kámforfa   - (Cinnamomum camphora Sieb., Lauraceae). DK-Ázsiában elterjedt, hatalmas, 50 m magasra is megnövő, hosszú életű fafaj.
 • Nemiség öröklődése Nemiség öröklődése, az ivari v. nemi jelleg átöröklése. A nemiségnek az élők világában két határértéke van: női és hím nemiség. Mind a két nemiség jellemző ivari jellegekkel kapcsolatos.
 • Szukcesszió növénytársulás
 • Peento barack - Peento, Kínai lapos őszibarack, hazájában penton a kiejtése. Dél-kínai eredetű, augusztus közepétől érő őszibarackfajta.
 • Atomszerkezet - Atomszerkezet. Pozitív elektromos töltésű atommag körül negatív elektromos töltésű elektronok keringenek. Az atommag alkotórészei a pozitív töltésű protonok és a semleges neutronok.
 • Mézbor   borászat
 • Tápkocka - Tápkocka földkocka, préselt földkocka, tápcserép. Préseléssel nedves földkeverékből készített kocka, henger, csonka kúp vagy hatszögletű csonka gúla.
 • Parakambium Parakambium (paraosztódószövet, phellogen) a másodlagos bőrszövet-rendszert (peridermát) létrehozó másodlagos osztódószövet, amely többnyire két irányban fűzi le az új sejteket. Kifelé szorosan záródó pataszövetet és helyenként lazán összefüggő, ún. töltősejteket hoz
 • Pálma - Pálma (Palmae), a torzsás virágzatú egysziküeknek rendesen elágazatlan karcsú szárú fás családja. Csupán a tébai dumpálma ágas; egyes Pálma szárának töve vagy dereka megdagad.
 • Lombtalanítás - Lombtalanítás a lomb eltávolítása mechanikai úton v. vegyszeres kezeléssel különböző termesztési okokból.
 • Parlagfű A Parlagfű 20-150 cm magas, terebélyes, egyéves nyárutói gyom. Tompán négyélű szára rányomottan szőrös vagy érdes. Levelei egyszer-kétszer szárnyasan szeldeltek, tojásdad szeletekkel. Apró porzós virágfészkei füzérekben állnak, a termős virágok levélhónaljiak.
 • Botrytis   gomba, fertőzés, nemes rothadás
 • Parthenocissus P.- borostyánszőlő - Parthenocissus Planch. (borostyánszőlő, Vitaceae). Lombhullató, tapadó korongokkal v. kacsokkal kapaszkodva, kúszó cserjék. A vesszők kérge paraszemölcsös, a bél fehér. Hosszú nyelű leveleik ujjasan osztottak, ritkán háromkaréjúak.
 • Százlábúak
 • Pelargonium - muskátli - Sivatagi v. félsivatagi cserjék, félcserjék, évelők, D-Afrikából a múlt század elején sok pelargoniumfajt hoztak Európába, itt indult meg nemesítésük.
 • Felmagzás - Amikor ehető levélű vagy hajtású növények virágzati szárat fejlesztenek, még mielőtt leveleiket vagy hajtásaikat leszednénk, okozhatja késői ültetés, valamint az öntözés és a tápanyagellátás akadozása
 • Repcedarázs Repcedarázs (Athalia rosae L.) 6-8 mm nagyságú rovar, a hártyásszárnyúak közé tartozik. Feje fekete, tora részben sárgásvörös, részben fekete, potroha egyszínű, szárnyai víztiszták.
 • Stachys - tisztesfű
 • Lizinka - Alacsony, legyökerező szárú v. magasabb, felálló szárú évelők; leveleik átellenesen v. örvökben állnak.
 • Kétszárnyúak Kétszárnyúak (Diptera) a rovarok egyik rendjét alkotják. Jellemzőjük, hogy a többi szárnyas rovartól eltérően csak egy pár kártyás szárnyuk van. A szárnyak mögött, a hátsó szárnynak megfelelő helyen kis nyúlvány: a rezgő v. billér található.
 • Mohák
 • Vírusok szaporodása
 • Visegrádi palotakert - Visegrádi palotakert. Mátyás királynak a XV. sz. utolsó harmadában épített 360 szobás palotája a magyarországi reneszánsz művészet nagyszerű alkotása volt. Az ásatások igazolják Oláh érsek 1536-ban készült, főleg hagyományokon alapuló leírását, amelyből kitűnik, hogy a palota tetőin és pincegádorain pompás függőkertek díszlettek, elsők az akkori Európában.
 • Pázsitfélék - Pázsitfélék (növ., gramineae, graminaceae, szalmás füvek), az egyszíkü pelyvás füvek rendjébe tartozó növénycsalád. Füvek, ritkábban cserjék (bambusz); hengerded szalmájok (culmus) többnyire csöves és bütykök (csomó, térd, nodus) ízekre osztják. A tengeri szára tömött.
 • Iskolázás   - iskolázás a csemete átültetése abból a célból, hogy további gondos kezeléssel és dúsabb gyökerekket fejlesszen, valamint, hogy szárának növekedése bizonyos mértékig visszamaradjon.
 • Pázsitfűfélék - Pázsitfűfélék - (Gramineae). Egyszikű növénycsalád. Tagjai lágyszárú, csak néha fásodó növények (bambusz). Száruk belül rendszerint üres, rajta csomókkal. Levelük többnyire szálas lemezből és oldalt végighasított levélhüvelyből áll, a kettő találkozásánál gyakran a nyelvecske (ligula) és a fülecskék (auricula) találhatók.
 • Árvácska - Árvácska császárszakáll, császárvirág, Szt. Háromság-virágja vagy violája, háromszínü Ibolya, isten szakálla), a kedvelt kerti háromszínü ibolyafaj, a franciák pensée-je, a németek Stiefmütterchen-je.
 • Örökzöldek Örökzöldek az olyan állandóan lombos növények, amelyeknek levelei egy évbél hosszabb időközben fokozatosan hullanak le. A félörökzöldek lombja kedvező körülmények között egész télen megmarad és csak az új lomb megjelenésekor hull le. (pl. ligustrum ovalifolium, Viburnum rhytidophyllum)
 • Konkoly Konkoly (Agrostemma githago L., Caryophyllaceae). 50-100 cm magas, villásan, dúsan ágas szárú, szálas levelű, rásimuló szőröktól szürkén selymes kalászos gyom. 3 cm átmérőjű virágai a levelek hónaljában jelennek meg, hosszú kocsányokon, magánosan, Sziromlevelei szennyes pirosak.
 • Szőlő bogyó
 • növénytan
 • Szárított szőlő
 • Lathyrus lednek Lathyrus (Leguminosae). Évelő v. egyéves, többéves, többnyire heverő, v. kapaszkodó dísz-, ill. gyomnövények. Kb. száz faja honos az északi mérsékelt övben és D-Amerikában. A Lathyrus tuberosus L. (mogyorós lednek) 30-100 cm hosszú, vékony, lefekvő v. kacsaival kapaszkodó szárú ...
 • Mandarin   örökzöld fa, (Citrus nobilis). Örökzöld, egylaki, hímnős virágú fa. Parthenocarp is terem. Lapított gömb alakú gyümölcsében a gerezdek könnyen szétválnak
 • Természetfilozófia - A természetnek, a természet jelenségeinek nem tapasztalatokon alapuló, hanem spekulatív elvekre épülő magyarázata. Gyökereiben az ógörög filozófusokhoz nyúlik vissza, akik a természet magyarázatában ...
 • Héj alá oltás Héj alá oltás. A rügyek pattanása idején az alany csúcsi részén készíthető, amikor már adja a héját az alany.
 • Szilvamoly
 • Pektinek - Pektinek a növényvilágban igen elterjedt poliszacharidek. A sejtfal alkotórészei kocsonyás természetűek vagy könnyen alakulnak ilyenekké.
 • Rózsaolaj - A rózsaolaj egyike a legdrágább Illóolajoknak, amelyet különböző, leginkább teltvirágú (sokszirmú) rózsafajták szirmaiból vízgőzzel való lepárlás útján állítanak elő. Kb. 3000-4000 kg virágból nyernek 1 kg olajat.
 • Sziklanövények
 • Borbírálat   borászat, Borbírálat főképpen az érzékszerveink segítségével végzett borminősítés. A szakszerű Borbírálat egyrészt a kémiai, másrészt a mikrobiológiai vizsgálat adataira támaszkodik
 • Rovarok hőmérséklete - Rovarok hőmérséklete az embrionális fejlődést erősen befolyásolja. A rovarok hőmérsékletenek alsó hőhatára nagyjából a közeg fagyáspontjával azonos.
 • Szemzés
 • Pathogén anyagok - Pathogén anyagok az élősködő (parazita) baktériumok és gombák termelte mérgező (toxikus) anyagok, melyek behatolásukat (fertőzés), a gazdaszervezetben való megtelepedésüket és elterjedésüket (megbetegítés) elősegítik.
 • Őszibarack - Redhaven   csonthéjas gyümölcsök
 • Fagytűrő - Olyan növényfaj vagy fajta, amely (bármely része, pl. levél, hajtás) károsodás nélkül elviseli a fagyot.
 • Sündisznó
 • Pocok fajok - Pocok fajok az egyszerű metszőfogú rágcsálók (Simplicidentata) alrendjének egérfélék (Muridae) családjába tartoznak.
 • Herbicid - Gyomirtó hatású készítmények. Manapság ezek olyan vegyszerek, amelyek az emberre nézve a korábbiaknál mérsékeltebben veszélyesek.
 • Őszi szőlőoltás   szaporítási mód - Őszi szőlőoltás. Olaszország, Franciaország, Észak-Afrika és Ausztrália, szőlőtermő vidékein alkalmazott helybenoltási mód. Legismertebb formái a Cadillac- és a Mayorquine-oltás.
 • Tél - Tél a leghidegebb évszakunk, a legkisebb delelési magassággal (Bp. dec. 22. 19`), A csillagászati Tél december 22 - március 21-ig, a meteorológiai Tél december 1 - február 28-ig tart.
 • Mételykóró
 • Geszt   fatest belső része - A fatestnek már nem működő, rendszerint sötétebb szinezetű belső rétege, amit a világosabb színű, vizet szállító szíjács vesz körül körkörösen.
 • Kupacs
 • Tőosztás
 • Oszlopos talajszerkezet Oszlopos talajszerkezet rendszerint a szolonyec típusú szikes talajokban fordul elő, amelyeknek B-szintje megszáradás után jól elhatárolt oszlopokra reped. Ezek az oszlopok igen tömörek, kemények
 • Iberis   évelő virág - Iberis L. - Tatárvirág (növ.) a keresztesek egy- vagy többnyári füve, vagy félcserjéje; gyakran háladatos kerti virág. Levele hasítatlan vagy szárnyashasábu, kissé húsos.
 • Ligeterdők - Ligeterdők (Populetalia albae). Folyóvizek mentén, oxigénben gazdag, friss vízzel elárasztott talajon kialakult buja növényzetű erdőtípusok, ahol a felhalmozódó iszapot a lehulló lomb humifikálja és rajta buja növényzetú erdők fejlődnek.
 • Téralakítás - A Kertművészet alapvető feladata. A céltudatos téralakítás a növényanyag szépségét is jobban érvényre juttatja, mint a rendezetlen halmaz.
 • Borvidék   borászat
 • Megporzás, beporzás Megporzás (beporzás) az a folyamat, melynek során a virágporszem (pollen) a nyitvatermők magkezdeményére, ill. a zárvatermők bibéjére jut. A pollen odajutási módja szerint beszélünk szélporozta v. anemofil Szélbeporzás ...
 • Esőerdő   erdőtársulások - Növényfajokban gazdag erdő teljesen zárt lombkoronaszinttel, - erdőtársulás. Rendszeresen bőséges csapadékhoz jutó helyeken fejlődik ki.
 • Bazídium - Bazídium a bazídiumos gombák ivaros folyamat eredményeképpen keletkező hifa vége, amelynek felületén kívül, rövid nyelecskéken (sterigmákon) fejlődnek a bazidiospórák.
 • Rhizobium - Rhizobium (Bacillus radicicola, Bacterium radicicola, gyökérgumó baktérium) a pillangós növények gyökérgumóiban élő és a levegő szabad N-jét megkötő baktérium nemzetség. Eleinte egy fajnak tartották a pillangósok gyökérgumóiban élő rhizobiumokat (először Beyerinck izolálta tiszta kultúrában 1888-ban).
 • Nyugalmi állapot
 • Ribiszkebor - Ribiszkebor. A ribiszke kipréselt levéből készített gyümölcsbor. Nagy savtartalma miatt a préslevet 1 : 1 arányban vízzel hígítják, majd literenként 20-30 dkg kevés lében feloldott cukrot adnak hozzá.
 • Nikotin - Nikotin a Nicotiana nemzettség dohány, kapadohány jellemző fő alkaloidája. A nikotin színtelen, jellemző szagú, gyengén lúgos folyadék. Mesterségesen is előállítható.
 • Barackmoly   szárnyas rovarok, Őszi-, kajszibarack-, mandula-, szilvafákon károsít két-három nemzedékben
 • Magnézium   kémiai elem - Magnézium (Mg) a természetben kovasavval és szénsavval vegyülve sűrűn előfordul. A tenger vizében szintén találunk Magnézium-vegyületeket, a növényvilágban a Klorofillban. Fehér, könnyű fém, levegőn lassan oxidálódik ...
 • Paraziták Paraziták (élősködők) a növénykórtanban azok a szervezetek, amelyek más növényeken élősködnek, azaz tápanyagaikat készen veszik fel a gazdaszervezetekből. Lehetnek: 1. valódi élősködők (obligát paraziták), melyek teljes kifejlődésükhöz életük egy részében parazita életmódot kivánnak
 • Méhviasz - Méhviasz a mézelő méh viaszmirigye által termelt és viasztükrén kivált anyagból épült lépekből, fedelezésből, zugépítményekből, az ún. sonkolyból nyert termék.
 • Méhek ellenségei Méhek ellenségei kártevői. A mézelő méhnek számos kártevője és ellensége van. Az emlősök közül a legveszedelmesebbek az egerek. Nyáron alig okoznak kárt, mert a méhek védekezni tudnak ellenük.
 • Penészedés - Szerves anyagok romlása különböző penészgombák hatására. A penészedés rendszerint magasabb Hőmérsékleten és főleg páratelt környezetben (85-100 % relatív páratartalom) következik be.
 • Kakascímer - Kakascímer (Rhinanthus, Scrophulariaceae). Félélősködő növények.
 • Agyag ásvány - A talaj legfinomabb részecskéit alkotó ásványi anyag, vízzel érintkezve megduzzad, és ragadóssá válik
 • Szamárbogáncs
 • Mutáció
 • Adszorpció megkötődés
 • Suncrest őszibarack - Suncrest őszibarackfa - Származás és elterjedés. J. H. Weinberger a kaliforniai Fresno-ban (USA) az Alamar és Gold Dust keresztezéséből nyerte. 1959-től kezdve terjed. Idény és típus. Érése 18 nappal későbbi, mint a Redhaven-é.
 • Somlói borvidék - A Somlói borvidék magába foglalja Veszprém megyéből Somlóvásárhelynek és három községnek (Doba, Somlójenő és Somlószőllős) szőlőtermelésre kijelölt területeit. Területe 760 kh.
 • Csalétek - Csalogató hatású vivő- és töltőanyaghoz (melasz, cukorszörp, étolaj, korpa, szárított répaszelet, lucernaliszt stb.) kevert, gyomorméregként ható növényvédőszer a nagy tömegben fellépő rovar- v. rágcsáló kártevők ellen.
 • Podzolosodás - Podzolosodás a talajképződési folyamat jellegzetes iránya, amely savanyú talajokat eredményez. Lényege a kilúgzással egy időben végbemenő ásványi bomlás.
 • Szerecsendió
 • Piramis alakú fák - Piramis alakú fák az egyes növényfajok metszés nélkül is oszlop alakúra növő változatai. Nevelésük során sudarukat az aljuktól kezdve elágaztatják.
 • Villámcsapás Villámcsapás főként fákat károsít. Mivel a kambiális vezetőképesség döntő, ezért pl. a dió kevésbé veszélyeztetett Villámcsapás-tól a szövetek olajtartalma miatt, mint pl. a keményítős juhar vagy hárs.A villámcsapás elektromos hője robbanásszerűen felforralja a szöveti vizet.
 • Hiánybetegségek - A növényeken táplálkozásukhoz szükséges, nélkülözhetetlen elemek hiánya miatt keletkező különféle betegségek. A N, P, K, Mg hiánya miatt léphet fel az öregedő alsó levelek sárgulása, sápadása, foltosodása, elszáradása, a szár elvékonyodása.
 • Galambfélék   - Galambfélék Columbidae a Galamb alkatúak Columbiformes rendjének családja.Közepes nagyságú, gyors röptű, csaknem kizárólag magvakkal táplálkozó Madarak.
 • Rovarok - Az állatvilágnak, de az ízeltlábú állatoknak is leggazdagabb csoportját alkotják.
 • Jód Jód (J) fekete, fémfényű kristályokat alkot, melegítve szublimál. Vízben oldhatatlan, alkoholban jól oldható. Alkoholos oldatát Jód tinktúra néven a gyógyászatban használják. Hidrogénvegyülete, a jódhidrogén (HJ) színtelen gáz, vízes oldata a jódhidrogénsav, erős sav, ennek sói a jodidok
 • Mézgásodás
 • Penészfélék
 • Kajszi-gutaütés   sárgabarack betegségei gutaütés, a kajszi gutaütés rendszerint csak tünete több egymással összekapcsolódó bajnak gutaütés
 • Repedéses talajszerkezet
 • Talajvizsgálat - Valamely terület talajviszonyai egyrészt helyszíni megfigyelésekkel és vizsgálatokkal (helyszíni talajfelvételek és vizsgálat), másrészt laboratóriumi vizsgálatok alapján ismerhetők meg. A Talajvizsgálatok célja különböző lehet, mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, kultúrtechnikai, építészeti stb.
 • Csalán - Csalán Urtica, Urticaceae. Évelő v. egyéves fullánk-szőrös növények. A nagy Csalán Utrica dioica I. másfél méterre is megnövő tarackos gyomnövény, felálló, belül üres, négyszögletes szárral.
 • Alkalmazkodás Alkalmazkodás (adaptáció, alkklimatizáció). Az élő szervezetek alapvető életjelensége
 • Szenna levél
 • Rozsdagombák - A bazidiumos gombák (Basidiomycetes) egyik sorozata. Virágos növények és páfrányok valódi élősködői.
 • Szárazságtűrés
 • Pajzsos poloskák Pajzsos poloskák v. címeres poloskák (Heteroptera; Pentatomidae) 0,5-15 mm nagyságú élénk színű állatok. Fejük a tor alá rejtett. Két pontszemük van. Csápjaik négy-ötízűek.
 • Légáramlás Légáramlás a levegő mozgása. Iránya szerint lehet 1. vízszintes, ekkor advekciónak is nevezzük, 2, függőleges fel- v. leszálló (konvekció), 3. ferde fel- v. lesikló légáramlás.
 • Rozsdabarna erdőtalajok - Stremme meghatározása szerint jellemzőjük, hogy felhalmozódási szintjük szerkezet nélküli, tömött és nem diós v, sokszögű szerkezetű, mint általában az erdőtalajok.
 • Magház Magház (ovarium). A Magház a termőnek alsó duzzadt, belül üreges, zárt része, mely a termőlevél vagy termőlevelek összenövéséből jön létre, és a magkezdeményeket tartalmazza. Az egy termőlevélből (monocarpicus és apocarpicus gynoeceumból; termőtáj) alakult egytagú (monomer)
 • Palánta A palántanevelő ágyban, ritkábban növényházban nevelt fiatal növény, szikleveles kortól az állandó helyre ültetésre alkalmas korig. A jó palánta edzett, szára nem megnyúlt. hanem zömök, vaskos, gyökérzete fejlett, egészséges
 • Salvia Zsálya Salvia (zsálya, Labiatae). Ötszáz faja honos a meleg, mérsékelt égövben. Egy- és kétnyáriak, évelők v. cserjék. Salvia splendens Sello (paprikavirág). Hazája Brazília, ahol 50-150 cm magas évelő v. félcserje.
 • Datolya pálmafélék, szobanövény - Datolya, Datolyapálma Phoenix dactylifera. É-Afrikában és Ázsia délnyugati részében honos, a világkereskedelemben általánosan ismert csonthéjas gyümölcs.
 • Korhadékevő állatok Korhadékevő állatok (saprophaga) bomló növényi v. állati eredetű szerves anyagokkal táplálkoznak.
 • Felhőszakadás  időjárás, csapadék - Nagy erősségű záporeső, amelyben a csapadék mennyisége rövid idő alatt aa 30-50 mm-t is meghaladja.
 • Ivar   - Ivar, nemiség. Egyes élőlények elsődleges nemi jellegét jenti, tehát azt, hogy az utódok létrehozására milyen Ivar-szervekkel rendelkeznek. A fajfejlődés során a hím- és a női Ivar különült el, és eszerint beszélünk hím-, és nő Ivarú szervezetekről.
 • Lombhullató növények - A lombhullató növények a tenyészeti időszak végén lehullatják lombleveleiket, s a következő vegetációs időszak kezdetén a levelek hónaljában fejlődött rügyekből hajtanak ki az új levelek.
 • Renaissance kert Renaissance kert. A XIV. sz. elején kialakuló humanista szellem képviselői feltámasztották a római házikeri-kultúrát is, s középkori hagyományokkal bővítve, az épületekkel szoros architektonikus egységben megoldott méretű felületdekorációvá tették.
 • Növények elterjedése - Növények elterjedése. Gyakorlatilag csak növénytársulásokróI beszélhetünk, mert a növények magányosan alig fordulnak elő.
 • Rendellenes fejlődés Rendellenes fejlődés (teratoma). Amikor a növény egész teste v. valamely testrésze a szokásostól eltérően fejlődik, megváltozik (eltorzul), teratomás jelenségről (rendellenes fejlődésről) beszélünk. A rendellenes fejlődéssel a teratologia tudománya foglalkozik
 • Nagy farágólepke     lepkék - Nagy farágólepke (Cossus cossus L.). Lepkéje barnásszürke, fekete rajzolatú, szárnytávolsága 6-10 cm. Máj.-tól júl.-ig rajzik. A kéregrepedésekbe helyezett és a levegőn megkeményedő váladékkal befedett tojásaiból kikelő húsvörös, kifejlődve barnásvörös hátoldalú, fekete fejű ...
 • Banán, banánfélék   Banán (Musa sapientum). Öt-hat méter magasságúra megnövő, pálmaszerűen alakult törzsű és levélkoszorújú trópusi gyümölcstermő növény
 • Viola Viola (Ibolya, árvácska, Violaeeae). Alacsony, többnyire indás évelő dísznövények, részben illatos virágokkal. Tavaszi tő-osztással, érés után magvetéssel, esetleg Dugványozással szaporítjuk. Viola alba Bess. Hazája Európa, Kisázsia. Indás évelő.
 • Pipacs - Pipacs Papaver rhoeas. Ősszel csírázva áttelelő, 15-90 cm magas, ágas szárú gyom-, gyógy, ill. dísznövény.
 • Thujopsis
 • Maradvány fajok
 • Indol   kristályos vegyület - Indol keletkezik pirrolgyűrűnek benzolgyűrűvel való kondenzációjakor. Fekália szagú, kristályos vegyület. Rendkívül nagy hígításban illatos anyagokkal keverve, kellemes illatot ad a keveréknek.
 • Sejt Sejt (cellula). Az élőlények legkisebb, önálló alaki és élettani egysége. Az alacsonyabbrendű ún, egysejtű élőlények testét egyetlen ilyen önálló sejt alkotja, és ez végzi az összes életfunkciókat.
 • Ókori kertek Ókori kertek. Egyiptomban (i. e. XXXIII.-I. sz.) a termékeny Nílus-völgyben főleg csak egynyári növényeket termesztettek. Fákat, cserjéket magasabban fekvő, mesterségesen öntözött területre telepítettek.
 • Gesztenyefa   - Castanea nemzettség 13 faja a Föld északi mérsékelt övében él. Az európai gesztenye (Castanea sativa Mill.) Nyugat- és Dél Európában, valamint a Kaukázusban őshonos.
 • Ernyővirágzat   fák, lágyszárú növények - Fák, lágyszárú növények tartoznak ebbe a csoportba. Olyan virágzat, amelyben a virágkocsányok a virágzati tengely csúcsából, látszólag egy pontból erednek.
 • Pacsirtafélék Pacsirtafélék (Alaudidae) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Zömök testű, erős csőrű, földszínű, barnásszürke, főleg mezei, pusztai Madarak. A földön táplálkoznak és költenek, röptükben énekelnek.
 • Alak, forma - A növényrendszertanban a faj, az alfaj és a fajta alatt álló rendszertani egység . Általában egy bizonyos megváltozott tulajdonságra utal, ami visszamutathat az alapfaj jellegére.
 • Mandragora   mérgező növény, (Mandragora officinarum). Keleten vadon termő, mérgező hatású növény. A gyökere (Mandragoae radiz) hyoscyamin, atropin, scopolamin alkaloidát tartalmaz
 • Almamoly szárnyas rovarok - Almamoly (Cydia [Carpocapsa] pomonella L.) az almatermesztés világszerte legismertebb és egyik legnagyobb korlátozója
 • Sütőtök
 • Cefre - Cefre a zúzott szőlőfürtök szilárd részeit is tartalmazó anyag. Helyesebb neve törkölyös must. A Cefre - a pálinkafőzés, szeszgyártás és sőrgyártás céljára felaprított, megzúzott keményítőtartalmú anyagok esetén fel is tárt és elcukrosított, élesztővel kierjesztett anyag.
 • Florina alma gyümölcsfa
 • Helianthemum napvirág - Helianthemum Adans. (napvirág, Cistaceae). örökzöld v. félig örökzöld félcserjék v, lágy szárú növények. Apró leveleik átellenesek, ritkán szórtak. Sárga, vörös, fehér, telt v, egyszerű virágaik végálló álfürtökben nyílnak. Termésük háromkopácsú tok.
 • Kaktusz   pozsgás növények - Kaktuszfélék (Cactaoceae) Kétszikű növénycsalád, amelybe nagyrészt levél nélküli, meghúsosodott szárú pozsgás növények tartoznak.
 • Napperzselés Napperzselés. Aszályos időben könnyű talajokon a tűző nap napperzselést okoz a levélzeten, de gyakrabban a termésen. Súlyossága attól függ, hogy mennyire képes a növény visszapótolni a hirtelen elveszített vizet, és hogy az agrotechnikai körülmények milyen mértékben segítik ezt elő
 • Taxisok - Az egysejtű szervezetek helyváltoztatással egybekötött ingerreakciói, amelyek az ingerforrás felé (pozitív taxis) vagy attól el (negatív taxis) irányulhatnak.
 • Nadálytő Nadálytő (Symphytum, Boraginaceae). Évelő, nagy levelű növények. A fekete Nadálytő (S. officinale L.) vastag gyöktörzses, 30-100 cm magas növény, belül üres szára a lefutó lomblevelektől szárnyalt, felső részében ágas. Levelei lándzsás-tojásdadok.
 • Rügycsoport - Rügycsoport a rügyek elhelyezkedésének az a formája, amelyben egy nóduson (csomón) kollaterálisan több rügy található.
 • Mag   szaporítószerv - Mag a megtermékenyített magkezdeményből fejlődik. Részei: a) Mag-héj (testa), b) táplálószövet (az ún. Mag-fehérja, albumen), c) a csíra (embrio), és néha a Mag-függelékek.
 • Harmat - Harmat a kisugárzás útján lehűlt felszínekre kicsapódó apró vízcseppek. Nem igazi csapadék. A növények számára jól hasznosítható nedvességet ad főleg a derült időszakokban.
 • Kendermagbogár   szárnyas rovarok
 • Talaj Talaj a szilárd földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója. Talaj és termékenység egymástól el nem választható fogalmak. Tehát a termékenység a talaj minőségi bélyege. Ez különbözteti meg az alapkőzettől. A termékenység azt jelenti, hogy a Talaj egy időben ellátja a növényzetet vízzel, levegővel és tápanyagokkal. A kőzetekből a Talaj mállás és biológiai talajképződés útján keletkezik. A mállás átjárhatóvá alakítja a kőzeteket és felszabadítja a növényi tápanyagokat.
 • Pásztortáska - Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris Medik., Cruciferae). A trópusok kivételével az egész földkerekségen igen elterjedt gyom.Hazánkban is a legközönségesebb és a legismertebb gyomok egyike. 10-70 cm magas, tőlevélrózsás növény, változatos, szárnyasan hasogatott v. szeldelt v. kacoros, néha ép levelekkel.
 • Tojás - ovum Tojás (ovum) a Madarak sokszínű petesejtje, amely köré a petevezetőben és a tojástartóban védőrétegek rakódnak, ezek egyben a fejlődő embrió tápanyagai (fehérjék, zsírok, cukor, ásványi és festékanyagok, vitaminok).
 • Rügy differenciálódás - Rügy differenciálódás az a folyamat, amelynek során a hajtásrügy tenyésző csúcsán a virágkezdemény-dudorok megjelennek.
 • Pillangók
 • Szarvasgomba
 • Szárított szőlő
 • Karalábé   Karalábé termesztés Ápolási munkái: talajporhanyítás, öntözés és fejtrágyázás. Ha a gumók a tyúktojás nagyságot elérték (koraiak), értékesíthetők. A korai karalábé fajták kifejlődésének ideje egy-két hónap, míg a késeieké 3-4 hónap. A korai fajták szedésének kezdete május végére
 • Szipókás rovarok
 • Terasz - Terasz a lejtőn kialakított lépcsőszerű felszíni forma, amely a lejtőre merőlegesen, a szintvonallal közel párhuzamosan helyezkedik el. Két részből áll: aszélesebb, enyhe lejtésű szakaszból ...
 • Orchidea Orchideák. 20.000-nél több fajuk az egész földkerekségen előfordul. Megkülönböztetünk meleg, mérsékelt, hidegházi és szabadföldi Orcideák-at. Szaporításuk magról, tőosztással, sarjakról és dugványozással lehetséges.
 • Talaj mikrobiológiája - A talaj, különösen a kultúrtalajok kiváló tenyészközegül szolgálnak a legkülönbözőbb mikroszervezetek (baktériumok, gombák, moszatok, ostoros és csillósvéglények, kerekes férgek, fonalférgek stb.) számára.
 • Statikus kompozíció
 • Statikus kompozíció
 • Laurus nobilis babér Laurus nobilis L. (babér, Lauraceae). A Földközi-tenger vidékén élő örökzöld fa. Kétlaki virágai álernyőben nyílnak. Termése egymagvú bogyó. Bokor v. kis fa. Bőrnemű levele illatos.
 • Levéldarázs Levéldarazsak (Tenthredinidae) a hártyásszárnyú, s ezen belül a levéldarázs alkatú rovarok egyik igen népes családja. Az imágók egyéb hártyásszárnyúakhoz viszonyítva lassú mozgású nappali állatok. Általában virágokon találhatók nektár és pollenevők, de ragadozók is
 • Kóroktan - Kóroktan (acthiologia) a növényi kóros folyamatok, a kórjelenségek keletkezéséhez vezető különböző tényezőív tanulmányozásával foglalkozó tudományág.
 • Hibrid fajta - Olyan fajta, amelyet valamilyen szempont szerint a keresztezésből származó utódok közül választottak ki. A hibrid utódok között nagyobb változékonyság tapasztalható, mint a természetes fajok között, ezért több fajta kiválasztására van lehetőség.
 • Larix Vörösfenyő Larix (vörösfenyő, Abietaceae). 25-30 m magas, lombhullató, laza koronájú tűlevelű fák, durva, cserepes kéreggel. Tűi a hosszú hajtásokon egyesével, a rövid hajtásokon csomóban állnak, színük világoszöld, ősszel sárgára színeződnek ...
 • Őszibarack - Suncrest   csonthéjas gyümölcsök
 • Tűzelhalás
 • Talajmenti fagy Talajmenti fagy a föld felszínétől:5 cm-re levő levegőrétegben fellépőfagy,amelygyakran nem is terjed ki a magasabb levegőszintekre. A talajmenti fagy mindig erősebb és gyakoribb, mint a 2 m-es magasságban is jelentkező fagy. A talajmenti fagyot az ún. radiációs minimum hőmérővel mérik. A talajmenti fagy veszélyes az alacsony növényzetre, ezért ellene fűtéssel, füstöléssel, takarással és öntözéssel védekeznek.
 • Staphylea hólyagfa
 • Parthenocissus P.- borostyánszőlő - Parthenocissus Planch. (borostyánszőlő, Vitaceae). Lombhullató, tapadó korongokkal v. kacsokkal kapaszkodva, kúszó cserjék. A vesszők kérge paraszemölcsös, a bél fehér. Hosszú nyelű leveleik ujjasan osztottak, ritkán háromkaréjúak.
 • Must erjedése
 • Rögös talaj - Szerkezet nélküli talajokon v. nem megfelelő időben végzett szántásnál a barázda nem omlik szét, hanem 1-10 cm átmérőjű rögök és ennél is nagyobb hantok keletkeznek.
 • Szilicium dioxid
 • Margit-sziget   Hazánk egyik legrégibb természetes parkja, ill. vadaskertje. A Duna óbudai szakaszán fekvő sziget. Területe 160 kh, hosszúsága két és fél kilóméter, legnagyobb szélessége 500 méter
 • Podzol - Podzol a hűvös, nedves éghajlatú területek szélsőséges erdőtalajának elnevezése, ezeken érvényesül legnagyobb mértékben a kilúgzás hatása.
 • Rovarok - Az állatvilágnak, de az ízeltlábú állatoknak is leggazdagabb csoportját alkotják.
 • Sambucus - Bodza Sambucus L. (bodza, Caprifoliaceae). Lombhullató cserjék v. kis fák, ritkán lágy szárúak, vastag belű hajtásokkal. Átellenes leveleik páratlanul szárnyaltak, a levélkék fűrészes élűek. Apró, fehér virágaik végálló, összetett bogernyőben v. bugában nyílnak. Termésük leveses bogyó. Virág- és termésdíszükért ültetett növények.
 • Iris nőszirom   - Iris nőszirom, Iridaceae. Rhizomás v. Hagymagumós évelő dísz-, ill. gyógynövények. Leveleik kard alakúak, száruk egy v. több virágú. Nyár végén tőosztással, érés után magvetéssel szaporítjuk.
 • Szalmabor
 • Kosbor - Kosbor (Orchis, Orchidaceae). Füves helyeken, magasabb hegyvidékek nedves rétjein termő növény.
 • Öregedés Öregedés. Az élő szervezetek egyedfejlődési ciklusának a főbb életfunkciók hanyatlásával járó szakasza, amely a teljes kifejlettség, az érettség, a szaporodási szervek funkcionálása és az utódok létrehozása után következik be.
 • Peronoszpóra Peronospora arborescens, Peronospora brassicae, Peronoszpóra brassicae retek peronoszpórája, Peronospora (plasmopara) pimpinellae Savul. ánizs peronoszpóra, Peronoszpóra rumicis Corda sóskafélék peronoszpóra, Peronoszpóra schleideni Ung.
 • Rovarevők - (Insectivora) rendje az emlősök (Mammalia) osztályához tartozik. Kisebb termetű, félig v. egészen talponjáró állatok.
 • Kerti házatlancsiga Kerti házatlancsiga (Anion hortensis Fer.) merev bőrű állat, kinyúlva 30-50 mm hosszú. Alapszíne kékesszürke, barnás vagy szürkésfekete. Mindkét oldalán egy-egy feketés hosszanti sáv
 • Padkásodás Padkásodás a szikes gyepek felső rétegeinek különböző alakban és mérvben előállott lehordása, eróziója, amit a víz okoz. Mindazon szikes gyepeknél, ahol a kilúgzás a talajvíz magas állása v. rossz vízáteresztő képessége miatt nem mehet végbe
 • Introdukció   - Introdukció. Külföldi fajták áttelepítése, hazai viszonyhoz való alkalmazása. Magában foglalja mind a fajtagyűjteményben való elhelyezést, mind a termesztésbevételt.
 • Helleborus hunyor - Helleborus L. (hunyor, Ranunculaceae). Tenyeresen osztott levelű, alacsony évelő dísz., ill, gyógynövények. Virágtakaróik színes csészelevelekből állnak, terméséréskor is megmaradnak. Érés után magvetéssel, tőosztással szaporítjuk.
 • Ribiszkeszörp - A ribiszkeszörp zúzott és kisajtolt ribiszke gyümölcsléből cukor hozzáadásával készül. Előállítható friss vagy konzervált léből meleg és hideg úton.
 • Soproni borvidék - A Soproni borvidék magában foglalja Győr-Sopron megyéből Sopron városának, Balf, Fertőtoboz, Fertőrákos, Kópháza és Magyarfalva községeknek szőlőtermesztésre alkalmas területeit.
 • Cserebogár - A Cserebogár esetében mind a bogár, mind a lárva kártételével számolni kell a faiskolában. A cserebogarak közül leginkább a májusi cserebogár Melolontha melolontha és az erdei cserebogár (Melolontha hippocastani) imágójának kártétele veszélyes, mert április végi-május elejei rajzáskor a megtámadott fák fiatal leveleit megrágják, tarra rágják, amivel a fa gyengülését idézik elő.
 • Kristály
 • Jerikói rózsa Jerikói rózsa vagy szüz Mária rózsája (növ.), most az Anastatica L., apró, egynyári, keresztesvirágú fű, egyetlenegy faja (A. hierochontica L.) Egyiptom, Sziria és Arábia homokos mezein nő
 • Összetett virágzat Összetett virágzatok az elágazó virágzati főtengely első-, másod-, harmad- stb. rendű ágain elhelyezkedő virágok öszszessége, mely egyszerű virágzatokból van felépítve
 • Vajsavas erjedés Vajsavas erjedés az az erjedési folyamat, amelyben anaerob baktériumok a szénhidrátokat széndioxid és hidrogén fejlődése közben vajsavvá (acidum butyricum, CH3-CH2-CH2 = COOH) bontják.
 • Szamóca eszelény
 • Palánta A palántanevelő ágyban, ritkábban növényházban nevelt fiatal növény, szikleveles kortól az állandó helyre ültetésre alkalmas korig. A jó palánta edzett, szára nem megnyúlt. hanem zömök, vaskos, gyökérzete fejlett, egészséges
 • Őszibarack - Suncrest   csonthéjas gyümölcsök
 • Természetfilozófia - A természetnek, a természet jelenségeinek nem tapasztalatokon alapuló, hanem spekulatív elvekre épülő magyarázata. Gyökereiben az ógörög filozófusokhoz nyúlik vissza, akik a természet magyarázatában ...
 • Gyökérnyak   - A szár alapi része, ahonnan a gyökerek erednek. Főleg fás szárú növényeknél egyes oltási és szemzési eljárásoknál a nemes részeket ide kell behelyezni.
 • Méhek nemesítése Méhek nemesítése a jó tulajdonságok rögzítését és elterjesztését, ugyanakkor a nem kívánatosak kiküszöbölését célzó tenyésztési eljárás.
 • Inhibitorok   - Inhibitorok a fejlődést serkentő anyagokkal ellentétesen ható , fejlődést gátló anyagok.
 • Jonathán Jonathán alma a legelterjedtebb, legkiválóbb téli almafajtánk, amely novembertől januárig érik, de már szedéskor ízletes és az új termésig is eltartható kedvező tárolási körülmények között
 • Poszátafélék - Poszátafélék (Sylviidae) az énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Kis termetű, finom alkotású madarak, csőrük árszerű. Hasznos rovarevők, ősszel bogyókkal is táplálkoznak.
 • Hengeres férgek - Hengeres férgek (Nemathelminthes) állattörzsébe a fonálférgek (Nematoidea), a hazánkban kis fajszámban előforduló húrférgek (Nematomorpha) és a buzogányfejű-férgek (Aconthocephala) osztályai tartoznak.
 • Növények vízigénye
 • Komló levéltetű   - Komló levéltetű (Phorodon humuli Sehrk.) zöld színű, tojásalakban a szilva, kökény, sajmeggy ágain telel át.
 • Napraforgómoly     szárnyas rovarok - Napraforgómoly Homoeosoma nebulellum Hb. elülső szárnya hamuszürke, külső szegélye mellett és középen néhány nagyobb és sok apró fekete ponttal. A hátsó szárnyak fehéresszürkék
 • Talajlakó állatok Szűkebb értelemben azokaz igazi talajlakó állatok, amelyek egész életüket a talajban töltik. llyenek elsősorban a talaj mikroszkópikus egysejtű és alacsonyabbrendű többsejtű állatai (talajlakó véglények, fonalférgek, kerekesférgek stb.).
 • Atrazin szerves vegyületek - Atrazin. 50% 2-Klór-4-etilamino-6-izopropilamino-s-triazin ha tóanyagot tartalmazó gyomirtószer. A hatóanyag 173 C°-on olvadó kristályos fehér por.
 • Szikesedés
 • Jerseyland őszibarack erseland őszibarack - Származás és elterjedés. M. A. Blake állította elő New Brunswickban a J. H. Hale szabadmegporzású magonca x (Slappey x Admiral Dewey) keresztezésével.
 • Csalánszőr, fullánkszőr - A csalánfajok szárán, levelén kiemelkedő szövetpárnán (emergencián) elhelyezkedő, részben meszesedett, részben kovásodott falú, egysejtű, hosszúkás szőr.
 • Városliget Városliget. Budapest egyik legnagyobb parkja. A középkorban Ökör dűlő néven Pest város legelője volt, míg a rákosi országgyűlések nagy forgalma következtében tönkre nem ment. Ekkor pusztultak el erdői, vadállománya, vizeinek halállománya. Bonfini és Taurinus leírásai alapján egyes történetíróink úgy vélik, hogy ezen a területen Mátyás királynak vadaskertje és nyaralója volt.
 • Mézelő növények
 • Mezei pocok Mezei pocok (Microtus arvalis Pall.). Helytelenül mezei egér", a legkártékonyabb mezei rágcsáló.
 • Kerítés - kerítések készülhetnek telekhatárok jelzésére (s ezzel bizonyos jogok biztosítására), illetéktelen behatolások, kártételek elleni védelem céljából, a kertészetben gyakran szélfogónak, helyük, rendeltetésük szerint egyszerűbb vagy igényesebb kivitelben.
 • Kert, díszkert A Kert létesítése ipari jellegű tevékenység, Kert-építés. A gyakorlatban főként díszkertek, közületi zöldterületek létesítését értik rajta. Egyesíti a lényeget jelentő kertészeti jellegű munkákat az inkább járulékos, szorosabb értelemben vett építő (főként mély- és némileg magasépítő) munkával.
 • Száradás
 • Csemete - Csemete, facsemete. Gyümölcsösök létesítésére, erdők telepítésére vagy újratelepítésére (felújítására) mesterséges magvetéssel előállított (nevelt) fiatal, 1-3 éves fa vagy cserje.
 • Thymus, kakukkfű
 • Csipkebogyó - A rózsafélékre jellemző alsó állású magházból , egy termőlevélből keletkező aszmagos terméscsoport, amelyen belül szőrös aszmagok a megvastagodott, húsos vacok belsejébe vannak bezárva.
 • Kórtan Kóroktan (acthiologia) a növényi kóros folyamatok, a kórjelenségek keletkezéséhez vezető különböző tényezőív tanulmányozásával foglalkozó tudományág.
 • Akácfa - Akácfa, akácia vagy mézgafa (Acacia Willd., növ.), az érzőkefélék (Mimosaceae) génusza; cserje vagy fa, ritkán fű, levele váltakozó, kétszer szárnyalt, sok apró levélkéből összetett.
 • Hajtás - Növekedésben lévő leveles szár. Hajtás (cormus). A levelet és a szárat együtt Hajtásnak nevezzük. A szár vagy Hajtás tengely - csomókra (nodus) és szártagokra különül el. A szártagok hosszúsága alapján megkülönböztetünk hosszú Hajtást, rövid Hajtást és törpe hajtást, amely korlátolt növekedésű rövid
 • Pereszkegombák Pereszke gombák (Tricholoma) a lemezes gombák (Agaricaceae) nemzetsége. Nagy v. középtermetű, vastag húsú gombák. A kalap domború, ritkábban középen kissé bemélyedő. A lemezek fehérek v. világossárgák. Jóízű ehető gomba a ...
 • Öndifferenciálódás Öndifferenciálódás. Az egyedfejlődés során a fejlődő embrióban egyes sejtcsoportok képessége arra, hogy onnét kivéve mesterséges kultúrában is ugyanazzá fejlődjenek, mint eredeti helyükön
 • Rence Rence (Utricularia). Mintegy kétszáz faja él a meleg és mérsékelt övben. Vízben lebegő, rovarfogó növények, a víz felszínére emelkedő sárga virágokkal. A közönséges Rence (Utricularia vulgaris) levelei hajszálvékony sallangokra szeldeltek, a sallangok között az apró vízi állatok megfogására alkalmas varsaszerű tömlők vannak.
 • Rózsaolaj - A rózsaolaj egyike a legdrágább Illóolajoknak, amelyet különböző, leginkább teltvirágú (sokszirmú) rózsafajták szirmaiból vízgőzzel való lepárlás útján állítanak elő. Kb. 3000-4000 kg virágból nyernek 1 kg olajat.
 • Asszimiláció - Asszimiláció (anabolizmus) az a folyamat, amelynek során az élő szervezetek a környezetükből felvett anyagokból saját testük anyagait felépítik.
 • Galóca gombák   gombák - Galóca gombák (Amanita). A Galóca gombák a lemezes gombákhoz tartoznak. A tönk alján elálló szélű bocskor van vagy pedig a tönk alja gumósan megvastagodott, és ezen foszlányok, pikkelyek találhatók.
 • Aromás - Leginkábba levelek és termések fűszeres, gyantás vagy muskotályos illata, szemben a virágok édes illatával, melyet általánosan csak "illatos"-nak nevezzük.
 • Aszparaginsav szerves vegyület - Aszparaginsav (amino-borostyánkősav) hideg vízben rosszul oldódó kristályos aminosav. A növényekben szabadon és fehérjékben egyaránt sűrűn, nagy mennyiségben fordul elő.
 • Kénsav Kénsav (acidum sulfuricum H2SO4) színtelen, szagtalan, olajszerű folyadék. Régi neve vitriololaj. A tiszta Kénsav erősen higroszkópos, ezért mint szárító anyagot alkalmazzák.
 • Ászok - Ászka ászkák (Isopoda) a rákok (Crustacea) osztályához tartozó rendet alkotják.Legtöbbnyire vízben v. nedves helyen élnek.
 • Lappangó-fertőzöttség Lappangó fertőzöttség (latens infekció). Olyan fel nem ismerhetó fertőzöttségi állapot, amelynek során a gazdanövény a fertőzésen ugyan átesett, de sem a fertőzöttség, sem a betegség tüneteiben nem ismerhető fel. Az ilyen fertőzött növényben ...
 • Revesedés - korhadás Revesedés (korhadás). A fás növények sejtfalának gombák okozta bomlása, korhadása. Két típusa van: 1, destrukciós korhadás, ebben az esetben főleg a faanyag cellulóztartalma tűnik el, a lignin megmarad; 2. korróziós revesedésnél főleg a lignin bontódik le.
 • Hagymaaknázó-légy - Hagymaaknázó légy (Dizygomyza cepae Her.). Népies neve, Hagyma érlelő nyű. Az 1,8-2,5 mm hosszú legyecske feje sárga, tora és potroha fekete alapon szürkén futtatott. Nyüve sárgásfehér, kifejletten 4-5 mm hosszú.
 • Katlan alakú korona - Katlan alakú korona az a gyümölcsfa-korona, melynek sudarát eltávolították, s a korona belül üres. Nem valósítja meg a legnagyobb koronafelületet és a teherbírás követelményeit, viszont levegőssége, megvilágítottsága tökéletes.
 • Mésztartalom
 • Staphylea hólyagfa
 • Balatonfüred-csopaki borvidék   borászat, Balatonfüred-csopaki borvidék. Ez a borvidék az új bortörvény megjelenéséig a badacsony-balatonfüred-csopaki borvidékhez tartozott. A termelési körülmények különbözősége indokolttá tette a Balatonfüred-csopaki borvidék elkülönítését
 • Karantén   növényegészségügyi zárlat A közigazgatási hatóságok a veszélyes kártevőkre vonatkozó bejelentések végleges kivizsgálásáig ideiglenes, a fertőzés megállapítása után pedig rendes zárlat alá helyezik a veszélyes kártevőkkel fertőzött területeket.
 • Kacs - Kacs (cirrhus). 1. (bot.) Kapaszkodó szerv; fejlődhet szárból: szár-Kacs (pl. szőlő), ág-Kacs (pl. tök), levélből: levél-Kacs (pl. borsó), levélcsúcsból (pl. Gloriosa), pálhalevélből (pl. Smilax), levélnyélből (pl. iszalag).
 • Réti csernozjom talaj - Réti csernozjom talaj (réti jellegű csernozjom, réti mezőségi talaj) szelvényén a mezőségi talaj jellemző bélyegei mellett réti talajra jellemző bélyegek is előfordulnak.
 • Ibolya   viola, ibolyafélék -Ibolya növény, bibolya vagy viola a balatonnál, ivola, Viola Tourn. a róla nevezett család egy-, két-, v. többnyári füve, ritkán félcserjéje, mintegy 250 (hazánkban mintegy 20, de sok eltérés) fajjal majdnem az egész földkerekségen.
 • Mézharmat
 • Levélbolha (Psylloidea) a szipókás rovarok közé tartozó apró, Kabócaszerű rovarok. Szárnyuk átlátszó, egyszerű erezetű; hátsó lábaikkal jól ugranak. A lárvák, nimfák lapított testűek, kevésbé mozgékonyak, mint az imágók. Az ősszel megtermékenyített, kifejlett nőstények telelnek át, kora tavasszal sárgás
 • Tőhervadás, hervadás
 • Asszociáció - Asszociáció (botanika) (növénytársulás, phytocoenosis). A növénytakaró egysége.
 • Hőmérséklet - A növénytermesztésben a legalapvetőbb éghajlati elem. Ez határozza meg, hogy az adott területen mi termeszthető, hiszen a hőmérsékletet a szabadföldön nem, vagy alig lehet befolyásolni.Igen fontos, hogy a hőmérséklet kedvezően alakul-e az év folyamán.
 • Mészhiány - Elegendő mész hiányában mérgezéses tünetek mutatkoznak a növényeken (levelek sárgulása stb.). A mészhiány-ban szenvedő növény nem képes a vasat felvenni.
 • Meszes, szódás, szikes talaj Meszes-szódás szikes talaj (szoloncsák). Ha a meszes talaj adszorpciós komplexusában (az agyag részében) a Na felszaporodik, akkor meszes szikes talaj keletkezik. Ez rendesen több-kevesebb szódát is tartalmaz, azért meszes-szódás szikesnek is nevezik. Az egész talajszelvény meszes és erősen lúgos. A pH-érték ...
 • Kakaófa   örökzöld fa - Kakaófa (Theobroma cacao L., Sterculiaceae).Hazája a tropikus Amerika; forró égövi vidékeken termesztik. 8-12 m magas, örökzöld fa.
 • Talajvíz - A Föld felszíne alatt elhelyezkedő vizek származása többféle lehet. A felszínről beszivárgó vagy infiltrációs vizekből keletkezik a talajvíz, mely a felszínhez legközelebb eső vízzáró réteg fölött helyezkedik el, és a talaj hézagait teljesen kitölti.
 • Gyökereztető-por   - A gyökereztető por mesterséges Auxinokat , vagy más néven növényi hormonokat tartalmazó por.
 • Savanyú talajok meszezése A kilúgozásnak kedvező éghajlati, domborzati viszonyok között a feltalaj szénsavasmésztartalma csökken. Elfogyásával a kicserélő komplexusban lévő Ca-ra kerül sor, amelynek helyére Hidrogén-ionok kerülnek. Ennek következtében a talaj erősen tömődötté, levegőtlenné és nehezen munkálhatóvá válik, vízáteresztő képessége leromlik és a hasznos talajbaktériumok tevékenysége (nitrifikáció, N-kötés) lanyhul
 • Hibrid - A hibridek leszármazottai is hibridek lesznek. A tudományos névben a hibrid származást kétféleképpen jelölik. Amennyiben nincs bevezetett hibrid fajnév, úgy a két szülő faj neve közé a x jelet tesznek. pl. Freesia alba x F. leichtlinii.
 • Biológiai növényvédelem - Az agrotechnikai, mechanikai és kémiai védekezésen kívül újabban egyre nagyobb teret nyer a biocönológiai és ökológiai módszerekkel dolgozó bio-ökológiai, ill. Biológiai növényvédelem.
 • Oltvány Oltvány. Olyan növényegyed, amelyben két vagy több oltási alkotóelem tartósan úgy él együtt, hogy a tápanyag-felvételt és az asszimilációt más-más alkotóelem végzi. Szóhasználatunkban általában az alany és a nemes együttélése az oltvány
 • Szaporítás
 • Citrom olaj - A citrom héjában található illó olaj, melyet sajtolással vagy desztillálással vonnak ki.
 • Szilva pajzstetű
 • Lótücsök - Lótücsök (Gryllotalpa gryllotalpa L., vakondtücsök, lótetű). Az egyenesszárnyú rovarok közé tartozó 3,5-5 cm hosszúságú rovar.
 • Szerves trágyák
 • Michelini őszibarack   csonthéjas gyümölcsök
 • Marcipán   cukrászati alapanyag, Cukrászipari alapanyag, két rész pirított, hámozott és nedvesen eldörzsölt édes mandulából és egy rész cukorból áll. A keveréket rövid ideig melegítik, majd lehűtik
 • Növények nedvességigénye - Növények nedvességigénye mutatja, hogy a növény vízigényét milyen nedvességű talajból tudja kielégíteni. Ez rendszerint arányos a növénynek a vegetációs idő alatt a talajból igényelt és felhasznált víz mennyiségével. - vagyis a növények vízigényével -, de lehet eltérő is.
 • Dimorf - Kétalakú: leginkább levelek, például vizinövények leveleinek jellemzésére használják, ahol a víz szintén úszó vagy a vízből kiemelkedő levelek teljesen más alakúak lehetnek, mint az alámerült levelek. Ilyen a békalencsefélék (Hydrocharitaceae) családjába tartozó Ottelia ovalifolia.
 • Csemegekukorica - A csemegekukorica általában hosszabb ideig tejes marad, éppen a kis keményítőtartalom miatt. Fiatal, éretlen, puha csöveit megfőzve fogyasztják. újabban a mélyhűtés egész évi fogyaszthatóságát is lehetővé teszi.
 • Önmegporzás Önmegporzás (autogamia, magamegporzás) a megporzásnak az a módja, mely ugyanannak a virágnak az ivarszervei között folyik le.Az Önmegporzás lehet közvetlen, ha a hímnős virágban a bibe és a portok helyzete olyan, hogy a virágpora portok felnyílásakor közvetlenül a bibére jut, (autogamia) vagy közvetett, amikor a portok és a bibe között nincs érintkező felület
 • Borecet
 • C-vitamin - Rendkívül fontos vitamin, vízben oldható lévén, a szervezetnek naponta kell a szükséges mennyiséget - mely eltérően a többi vitamintól, nagy 50-100 mg-ot felvennie, mert a felesleg kiürül a vizelettel.
 • Lombhullás - A fás növények téli, nyugalmi szakaszának bevezetése. A Lombhullás aktív életfolyamat, hormonhatás eredménye.
 • Réti talajok Réti talajok a lágy szárú növények és túlnyomóan anaerob mikroszervezetek sajátos társulása az ún. réti növényi formáció hatására jönnek létre. Elterjedtek a mély fekvésű, magas talajvízszintű területeken, ill. mindenütt, ahol az éghajlati, domborzati, hidrológiai vagy más tényezők biztosítják a nedvesség bőségét és általában a réti növényi formáció életfeltételeit.
 • Okra (gumó v. bámjo, Hybiscus esculentus L., Malvaceae). Hazánkban kevésbé ismert fűszer-, ill. zöldségnövény, inkább csak a bulgár kertészek termesztik; termesztése a Balkánon Bulgáriában, Romániában, Albániában terjedt el. Termése zöld hegyespaprika alakú; levesnek, főzeléknek, magját pedig fűszerként használják.
 • Párta - Párta (corolla) a különnemű virágtakaró belső köre, mely szirmokból áll. A párta lehet szabadszirmú (pl. pipacs) és lehet összenőtt szirmú (forrtszirmú, pl. szulák).
 • Obeliszk Négyélű, felfelé enyhén keskenyedő, karcsú, magas kőemlékmű, amely fent alacsony gúlában végződik. Egyiptomi eredetű. Sírkő gyanánt gyakran használt forma
 • Lonicera lonc - Lombhullató, ritkán félig örökzöld v. örökzöld, felálló v. kúszó törzsű cserjék.
 • Kisugárzás Kisugárzás (radiáció) a hőenergia távozása adott felszínről, hosszúhullámú, láthatatlan sugárzással. A földfelszín kisugárzása okozza az alsó légrétegek éjszakai lehűlését.
 • Kagylók - Kagylók a lágytestü állatok egyik osztálya, amelyeket az állatrendszertanban lemezkopoltyúsak név alatt foglalnak össze. Kétoldali részarányos, összenyomott testü és fejnélküli állatok; állkapcsuk és nyelvük nincs.
 • Kétszikűek Kétszikűek Dicotyledones. A zárvatermők első osztálya. Magvaikban két sziklevél van. Gyökérrendszerük főgyökérből és az ebből kiágazó oldalgyökerekből áll.
 • Paradicsom gyümölcscsúcsfoltosság Élettani betegség. A zöld v. piros termés csúcsán barna, kissé besüppedt folt támad amelyre később másodlagosan rothasztó gombák, baktériumok, telepednek. Oka lehet káli- v. mészhiány, ill. egyenlőtlen víz ellátás.
 • Korpafű Korpafű (Lycopodium clavatum L. kapcsos korpafű, Lycopodia-ceae). Kozmopolita faj. Hegyvidéki, savanyú talajokon, fenyvesekben, nyíresekben él; hazánk nyugati határszélein fordul elő.
 • Salátamoly Salátamoly (Semasia conterminanta HS.). Szárnyai okkersárga v. barna alapon vörösesbarna rajzolattal, fesztávolságuk 17 -18 mm. Hernyója 13 mm-re nő meg, zömök testű, hátoldala vörösesszürke, hátoldala sárgásfehér.
 • Levélfonálféreg Két fajnak van jelentősége: Aphelenchosides fragarieae, R. B., A. Ritzema Bosi. Schwartz. Előbbi üvegházi páfrányokon és Lorraine-Begonia-n, utóbbi Chrysanthemum-on okoz gyakori megbetegedést
 • Lespedeza bokorhere Lespedeza (Leguminosae). Lombhullató cserjék, félcserjék v. lágy szárúak. Leveleik hármasak; a leginkább lilás rózsaszín virágok levélhónalji fürtökben v. fejecskékben nyílnak.
 • Lignin - Lignin a sejtek öregedésekor a sejtfalakban rakódik le. A Lignin-t színreakciókkal mutatják ki.
 • Lencse zsizsik Lencsezsizsik ( Bruchus Laria lentis Fröhl.) 3-3,5 mm hosszú, a borsózsizsiknél kisebb és nyúlánkabb testű bogár, színe hasonló hozzá. Szárnyfedői és nyakpajzsa nagyon sűrűn, szürkén szőrözött. Tojásait a kinyílt lencsevirágba rakja ...
 • Vetés Vetés (magvetés) a mag elhelyezése az előkészített talajba vagy egyéb közegbe azzal a céllal, hogy ott termő növénnyé (helybevetés) vagy átültethető palántává fejlődjék. A kézi Vetést a szabadföldi csaknem teljesen kiszorította a gépi vetés, amely egyenletesebb magelosztást, Vetés mélységet, gyorsabb és olcsóbb munkát eredményez. Kézzel vetnek még kis Vetésterületen, részben melegágyba, szaporító ládába, szaporító asztalra vagy ha a talaj állapota nem teszi lehetővé a gépi Vetést.
 • Atka, atkák - Atka, atkák Acaridea pókszerű ízeltlábú, apró 1 mm-nél kisebb, szabad szemmel nem vagy csak alig látható állatok.
 • Kardamom   gyógynövény - Kardamom (Elettaria cardamomum). Elő-India nyugati partvidékének erdős hegyeiben termő, 2-3 m magas fűszer, illetve gyógynövény
 • Inkubációs idő   - Inkubációs idő (Lappangási idő). Valamely növénykórokozó eredményes fertőzésétől a spóra, ill. szaporítóképletek képződéséig v. a gazdaszervezetben az első látható kórtünetek megjelenéséig v, a Betegség tünettanilag felismerhető formájáig eltelt idő.
 • Szerzett tulajdonságok
 • Nyers humusz
 • Szú bogarak
 • Inula Peremizs   - Inula (peremus, Compositae). Változatos megjelenésű dísz-, ill. gyógynövények. Fészekvirágzataik egyenként, ernyőszerű fürtben v. füzérben jelennek meg, sárgák. Tőosztással, őszi magvetéssel szaporítjuk.
 • Terpének - Terpének izoprénmolekulákból felépült vegyületek. Lehetnek nyílt és zárt láncúak. A növényvilágban igen elterjedtek.
 • Kertművészet története A Kertművészet története vázlatos történeti áttekintése során azt vizsgáljuk, hogy a különböző korok társadalmi viszonyai között 1. mit vártak az emberek a kerttől, mi volt a céljuk vele, milyen érzelmekkel viseltettek a kert, s általában a természet iránt; 2. milyen szempontok szerint, milyen társadalmi erők hatására alakították a kertet ...
 • Rövidcsapos metszés - Rendszerint két- , ritkábban egyrügyes csapra metszés. Kétrügyes metszéskor a keletkezett két vessző közül a következő évben a felsőt tőből eltávolítjuk, az alsót pedig újra két rügyre metszük. Egyrügyes csap meghagyásakor a keletkezett egy vesszőt metszük ismét egy rügyre.
 • Kakukkméh   élősködő méh, áldongó, Psithyrus fajok
 • Öntermékenyülő fajta Öntermékenyülő fajta. Olyan fajta, amelynek virágai saját virágporukkal termékenyülnek, aminek eredményeként a gyümölcsökben csíraképes magvak fejlődnek
 • Levélfúró eszelény Levélfúró eszelény (Coenorrhinus-Rhynchites-pauxillus Germ.) fémesen csillogó, sötétkék, 2-4 mm-es ormányos bogár. Tavasszal az almatermésű és csonthéjas gyümölcsfák, a kökény, galagonya stb. rügyeit, bimbóit és virágkocsányait rágva táplálkozik
 • Nátrium adszorpciója Nátrium adszorpciója. A talajok által adszorbeált ionok közül a talajok szerkezetére a nátriumionok gyakorolják a legnagyobb hatást. Ha a talaj által adszorbeált kationok 12-15%-a Na, akkor már erősen leromlik a talaj szerkezete
 • Hőkezelés - Hőkezelés. A konzervipar egyik legismertebb tartósítási módja. A romlást okozó mikroorganizmusokat -- vagy legalábbis vegetatív alakjukat -- megfelelő hőfokon, megfelelő ideig tartó hevítéssel pusztítják el.
 • Peronoszpóra Peronospora arborescens, Peronospora brassicae, Peronoszpóra brassicae retek peronoszpórája, Peronospora (plasmopara) pimpinellae Savul. ánizs peronoszpóra, Peronoszpóra rumicis Corda sóskafélék peronoszpóra, Peronoszpóra schleideni Ung.
 • Pörgetés - Pörgetés a méhek gyűjtötte méznek különválasztása a lépekből az e célra készült géppel, a centrifugális erőn alapuló mézpörgetővel. Ideje akkor érkezik el, amikor a mézkamra lépjei jórészt megteltek s a méhek a mézeslépeknek legalább felét, kétharmadát viasszal befödték.
 • Talajmorfológia - Talajmorfológia a talaj alaki tulajdonságainak ismerete, amint a talajszelvényben megjelenik. Szelvény (profil) a talaj függőleges metszete, a felszíntől az el nem változott anyakőzetig. Megismerésére a talajba gödröt ásnak s a gödör falán leolvassák a talaj sajátságait.
 • Kórelőzmény Kórelőzmény anamnezis a növényi vagy állati megbetegedés körülményeire, a fertőzés előtti viszonyokra, az észlelt tünetekre, a megbetegedett szervezet addigi életére ill. a tenyésztés viszonyaira vonatkozó adatok összessége.
 • Gabona   perjeféle - A gabona elsősorban pázsitfűfélék szántóföldi kultúrában, nagy mennyiségben termesztett szemtermése. Fontosabb gabonanövények a búza (Triticum), az árpa (Hordeum), a zab (Avena), a rozs (Secale), a kukorica (Zea) és a köles (Setaria, Panicum).
 • Oxigén Oxigén (O) a legelterjedtebb elem a föld felszínén. Színtelen, szagtalan gáz. Vízben kevéssé oldódik, erősen lehűtve folyadékká sűríthető. Iparilag cseppfolyós levegőből állítják elő. Vegyületeiben két vegyértékű, negatív elem.
 • Önmegporzás Önmegporzás (autogamia, magamegporzás) a megporzásnak az a módja, mely ugyanannak a virágnak az ivarszervei között folyik le.Az Önmegporzás lehet közvetlen, ha a hímnős virágban a bibe és a portok helyzete olyan, hogy a virágpora portok felnyílásakor közvetlenül a bibére jut, (autogamia) vagy közvetett, amikor a portok és a bibe között nincs érintkező felület
 • Perzselés Perzselés. A zöld növényi részeken nem kórokozók hatására keletkező elhalásos foltok megjelenése. Perzselés-t okozhat a növényvédőszer, ha abból egy rész bejut a növény szervezetébe és a bejutott anyagok a növényi anyagcserére káros hatásúak.
 • Pezsgőbor Pezsgőbor (Vin de Champagne, e. vert dö sampány) olyan szénsavdús bor, melyben a szénsav a könnyű, vékony, üde, savanyú, előzően kikezelt alapborhoz hozzáadott cukorból alkoholos erjedés útján képződött s melyet a borban visszafojtottak. Pezsgőbor készítése. A Pezsgőbor-hoz hasonló italok készítése igen régi keletű
 • Toboztermők Toboztermők (Coniferae). A nyitvatermők osztálya. Tű v. pikkely alakú levelű, többnyire örökzöld fák. Viráguk mindig egyivarú, széllel porzódó, egy- v. kétlaki. A termőlevelek többnyire spirálisan tobozokba rendezettek, néha magánosak v. átellenesek.
 • Kakukk   - Kakukk (Cuculus canorus canorus) a Kakukk alkatúak (Cuculiformes) rendjében a Kakukkfélék (Cuculidae) családjának nálunk egyetlen képviselője.
 • Sortávolság - Sortávolság a vetett növények sorainak távolsága egymástól. A növények sortávolságát igényeik alapján az adott talajtól (táperejetől és kultúrállapotától stb.), az éghajlattól és a művelés módjától függően állapítjuk meg.
 • Rajzás A rajzás rendszerint élénkebb fajfenntartó tevékenységgel kapcsolatos, és ezért szokták e kifejezést ennek megjelölésére is használni. A rajzás olyan rovarfajok esetében, amelyek összeverődésre, csapatosodásra hajlamosak, rendszerint feltűnő jelenség (pl. tiszavirág).
 • Paradicsom gyümölcscsúcsfoltosság Élettani betegség. A zöld v. piros termés csúcsán barna, kissé besüppedt folt támad amelyre később másodlagosan rothasztó gombák, baktériumok, telepednek. Oka lehet káli- v. mészhiány, ill. egyenlőtlen víz ellátás.
 • Árvacsalán évelő - Árvacsalán (holtcsalán, Lamium, Labiatae). Egyéves v. évelő ajakos gyom-, gyógy-, ill. dísznövény. A bársonyos Árvacsalán (L. amplexicaule L.J ősszel csírázva áttelelő, 10-20 cm magas, egyéves növény.
 • Orchidea Orchideák. 20.000-nél több fajuk az egész földkerekségen előfordul. Megkülönböztetünk meleg, mérsékelt, hidegházi és szabadföldi Orcideák-at. Szaporításuk magról, tőosztással, sarjakról és dugványozással lehetséges.
 • Batul alma   Erdélyből a Maros mentéről származó téli alma fajta. Novembertől márciusig érik
 • Must elválasztás   borászat
 • Réti talajok Réti talajok a lágy szárú növények és túlnyomóan anaerob mikroszervezetek sajátos társulása az ún. réti növényi formáció hatására jönnek létre. Elterjedtek a mély fekvésű, magas talajvízszintű területeken, ill. mindenütt, ahol az éghajlati, domborzati, hidrológiai vagy más tényezők biztosítják a nedvesség bőségét és általában a réti növényi formáció életfeltételeit.
 • Porszerű talajszerkezet - A vizet rosszul tárolja, nehezen veszi be és gyorsan elveszti. Felszínén ún, kisebb csapóesők hatására vastag cserépréteg képződik.
 • Kéregmoly   szárnyas rovarok - Kéregmoly (Enarmonia [Laspeyresia] woeberiana Schiff.) pirosas árnyalatú, szürkésfehér hernyója idősebb csonthéjas és almatermésű fák alsó törzsrészeiben, a vastag kéregrészekben rág járatokat
 • Nitrogén - Nitrogén (N) szabad állapotban a levegő fő alkotórésze, egyetlen ásványa a chilei salétrom. Színtelen, szagtalan gáz.
 • Ragadozó emlősök Ragadozó emlősök (Carnivora) méhlepényes emlősök alosztályába tartozó, többnyire húsevő állatok. Agyvelejük fejlett, testük arányos, erős, fejük gömbölyű, orruk hegye kopasz, füleik felfelé állnak, szájuk körül tapogató serték vannak. Ujjaik karmokkal ellátottak
 • Méhsejt - A méhek építményeit, a lépeket alkotó többé-kevésbé szabályos, hatszögletű cella. Kétféle sejtből épülnek összefüggő lépek: munkás- és heresejtekből.
 • Reseda Reseda (rezeda, Resedaceae). Ismert dísz- és gyomnövények. A Reseda lutea, vadrezeda évelő vagy kétéves, terpedten ágas, 30-60 cm magas gyomnövény. Alsó levelei épek,, hosszúkás ék alakúak, a felsők kétszeresen háromosztatúak vagy szárnyasan szeldeltek.
 • Regeneráció Regeneráció (visszaszerző képesség, újraképződés). Az élő szervezetek alkalmszkodási képességének egyik megnyilvánulása, mely az elvesztett vagy károsodást ért szerveiknek, szervrészeiknek, funkcióiknak újbóli kifejlesztésére, helyreállítására irányul. Pl. a muskátliszár egy darabjából vagy a begónialevélből teljes növény alakul ki.
 • Sótűrés - Sótűrés, a növények azon képessége, amely lehetővé teszi, hogy viszonylag nagyobb sókoncentrációjú (főleg nátriumsókat tartalmazó) talajokon is tenyésszenek.
 • Sarlófű Sarlófű (Falcaria vulgaris). Évelő vagy kétéves, 50-100 cm magas, félgömb alakúan terpedt-ágas, kemény szárú, kopasz növény. Levelei egy-kétszeresen hármasak, a levélszeletek szalag formájúak, porcosan szálkás fűrészesek.
 • Gombák   gombák - Többnyire a növények közé sorolt gombák azok és növények országa között helyet foglaló rendszertani kategória.
 • Gombamérgezés   - Gombamérgezés A mindennapi életben gyakran előforduló alakja a mérgezéseknek, mely igen általános elnevezés alá fogva, tulajdonképen ma már nem mondható szigorúan tudományosnak.
 • Növényi sebszövetképződés
 • Melica, Gyöngyperje Melica (gyöngyperje, Gramineae). Mintegy harminc faja ismert az egész föld mérsékelt területein. Évelő füvek, a füzérke két-három virágú, a legfelső virág csökevényes. Toklásza szálkátlan. Melica ciliata L. (prémes gyöngyperje...
 • Perzselés Perzselés. A zöld növényi részeken nem kórokozók hatására keletkező elhalásos foltok megjelenése. Perzselés-t okozhat a növényvédőszer, ha abból egy rész bejut a növény szervezetébe és a bejutott anyagok a növényi anyagcserére káros hatásúak.
 • Növénybetegségek - Növénybetegség. Rendszerint jellemző, általában látható külső tünetek alapján ismerhető fel. A Növénybetegségeket kísérő külső elváltozás a kórtünet (szimptóma), a külső kórtünetek összessége a kórkép.
 • Szerecsendió
 • Levéldugvány Levéldugvány általában kifejlett levél, kis levélnyél darabbal, kivételesen a levéllemez olyan háromszögletűre vágott része
 • pH-érték pH-érték a talajok kémiai jellemzésére is használatos. A növénytermesztés szempontjából igen fontos, mert a legtöbb gazdasági növényünk, valamint a talajban élő hasznos baktériumok a semleges körüli kémhatást (pH 6-8) kedvelik
 • Maycrest őszibarack   csonthéjas gyümölcsök, Származás és elterjedés. N. Y. Minami állította elő a kaliforniai (USA) Fresno-ban a Springerest rügymutációjaként.
 • Csicsóka - Csicsóka (Helianthus tuberosus L., Compositae). Magas növésű, dudvás szárú, gumós évelő növény. Gumóját ipari és takarmányozási célra használják.
 • Réz Réz Cu, cuprum elemi állapotban és szulfidjaiban fordul elő. Vörös színű, nehéz fém. Fajsúlya 8,92, olvadáspontja 1083 fok. Jól munkálható, hőt és elektromos áramot igen jól vezet. Ötvözetei könnyen megmunkálhatók és kitűnően önthetők.
 • Vízben oldható sók - A Vízben oldható sók valóságos konceatrációját a talajoldatban a kioldásos módszerek csak megközelítőleg mutatják. A vízben oldott talajsók közül azok, amelyeket a talajrászecskék nem kötnek le, .a vízzel vándorolnak a talajba.
 • Lisztes répabarkó - ( Bothynodere [Cleomus] punctiventria Germ.). Cukor-, takarmány- és céklarépa tavaszi kártevője. Az éppen csírázó v. néhány leveles növényt szinte a föld színéig lerágja. Ez a kártevő különösen száraz, meleg tavaszok sorozata után szaporodik el.
 • Pálmaház - Európában leghíresebb a párizsi, bécsi, berlini, londoni és a majna-frankfurti Pálmaház Budapesten az első kisebb méretű Pálmaház-at az Egyetemi Botanikus kertben létesítették. A a Fővárosi Állat- és Növénykert Pálmaházát az 1912-ben újjáépített Állatkertben építették.
 • Meleg okozta károk Meleg okozta károk (hőkárok). A növények anyagcsere folyamatai egymástól eltérő hőmennyiséget igényelnek. Egy bizonyos hőmérsékleti határ fölött a növényi ...
 • Kovászos uborka - Biológiai, tejsavas erjedéssel készített és konzervált termék. Erre a célra közepes nagyságú uborkát használnak. Mosás után megszurkálják, hogy ezáltal a sós felöntőlé és az uborka cukortartalmú leve minél előbb kicserélődjék.
 • Olajnyerés Olajnyerés a zsíros olajú magvakból (ricinus, napraforgó, mustár) sajtolással történik. Hideg sajtolással tiszta, világos olaj állítható elő, de hátránya, hogy sok olaj marad a pogácsában
 • Bodza   cserje - Bodza vagy bodzafa, borzafa, boz, boc és bodzafa (Sambucus L.), a bodzafafélék (Caprifoliaceae) fái vagy cserjéi, kórói, kiváló bélképződéssel.
 • Fagy - Időjárási körülmény, amikor a hőmérséklet a víz fagyáspontja alá csökken, és a levegő páratartalam jégkristályokká szilárdul.
 • Kitettség Kitettség valamely terület fekvése égtáj, lejtviszonyok és széljárás szempontjából. A kiettség főleg a nap besugárzó hatásának mértéke, valamint a szélviszonyok tekintetében jellemző.
 • Tájképi kert - A Tájképi kert Angliában alakult ki a XVIII. században (angol kert). Naturalizmussal indult, mert Addison szerint a kertet olyannak kívánták látni, mintha magától nőtt volna festői kert.
 • Adszorpciós komplexus talajtan - Adszorpciós komplexus vagy humusz-zeolit, ill. Agyag-humusz-komplexus, a talajnak azon, részben ásványi eredetű kolloid mállástermékeiből (alumíniumoxid, vasoxid és kovasav stb.), agyagásványokból, részben szerves összetételű kolloid anyagokból képződött
 • Kelkáposzta   zöldségnövény
 • Japán kert A Japán kert kínai hatás alatt fejlődött idealizált tájkert. Mindig szimbolikus jelentőségű, festőien, de hagyományos szabályok szerint elrendezett elemekkel.A kerti képet mindig egy-egy nézőpontra számítva, a tornácon álló számára alkotják meg
 • Ászka ászkák - Ásványi sók fémek és nem fémes elemek vegyületei. Vízben oldva elektromos töltésű részecskékre, ionokra esnek szét. A növény gyökerei elektromos töltésű felületükön ezeket az ionokat megkötik, testükbe beépítik.
 • Hajtószemzés - Hajtószemzés ősszel megszedett oltóvesszővel történik április-májusban, amikor a beszemezendő fa már adja a héját, vagy júniusban, amikor az új hajtások már alkalmasak szemzőhajtásnak.
 • Szaporító sejtek
 • Kínai kert A kínaiak a kertet a tájképfestés, tájképrögzítés egy sajátos módjának tekintették, és úgy helyeznék el szobáik ablaka verandáik előtt, mint Európában a tájképeket a szobák falán.
 • Tokképzés - Bizonyos baktériumoknak megvan az a képessége, hogy a sejtfalon kívül, attól jól elkülöníthetően nyálkás, többé-kevésbé vastag, olykor polipeptid, de legtöbbször szénhidrát természetű anyagból álló tokot képezzen.
 • Időjárás előrejelzése   - Időjárás előrejelzése (prognosztika) rövidebb időre szinoptikus módszerrel történik, amikor is nagy területről egyidejű megfigyelésekből Időjárási térképet rajzolnak és ezeket elemzik.
 • Lombszíneződés - Lombszíneződés. A levelek színét a zöld (Klorofill), sárga (karotin, yantofill) és a vörös (antociánok) színanyagok egymáshoz viszonyított aránya és a levél egyes szövetei között való megoszlása szabja meg.
 • Részarányosság - A testrész Részarányosság-át az határozza meg, hogy az illető növényi szervezet hány radiális síkkal (szimmetriasíkkal) oszthatjuk két egyenlő szimmetrikus félre.
 • Fekvés - A talaj lejtése, ami meghatározza, hogy az mikor (reggel, este vagy napközben) és mennyi napfényt kap
 • Auxinok növényi hormonok - Auxinok - Növényi hormonok csoportja, természetes körülmények között a növényi szövetekben nagyon kis mennyiségben fordulnak elő.
 • Sétány Sétányok (fasorok). A sétány közterületen fasorokkal, gyepsávokkal, virágágyakkal jellegzetesen hosszirányban kialakított sétaút. A fasorok utakat, utcákat kísérő, azokat beárnyékoló, portól, zajtól védő ültetvények.
 • Rövidcsapos metszés - Rendszerint két- , ritkábban egyrügyes csapra metszés. Kétrügyes metszéskor a keletkezett két vessző közül a következő évben a felsőt tőből eltávolítjuk, az alsót pedig újra két rügyre metszük. Egyrügyes csap meghagyásakor a keletkezett egy vesszőt metszük ismét egy rügyre.
 • Megtermékenyülés Megtermékenyülés (fecundatio). Az ivaros szaporodásnak az a szakasza, melyben két különböző ivart képviselő sejt és haploid sejtmagjuk egy közös diploid zigóta sejtté egyesül
 • Szoliter
 • Dárda - Dárda a 4-5 cm-nél rövidebb, termőrügyben (esetleg átmeneti rügyben) végződő termővessző, az alma és körtefák jellemző termőrésze.
 • Méhszurok, propolisz - Méhszurok (propolisz) a méhek által a fák rügyeiről (nyárfa, vadgesztenye) gyűjtött, Gyantaszerű anyag.
 • Klorofill Klorofill alapvázként négy -CH- csoporttal összekötött pirrolgyűrűt (porfirin-váz) tartalmaz molekulájában. Több hasonló szerkezetű Klorofill-t ismerünk. Legfontosabb közülük a klorofill-a, ez rögzíti a fényenergiát az asszimilációnál.
 • Szárféreg
 • Talajlakó állatok Szűkebb értelemben azokaz igazi talajlakó állatok, amelyek egész életüket a talajban töltik. llyenek elsősorban a talaj mikroszkópikus egysejtű és alacsonyabbrendű többsejtű állatai (talajlakó véglények, fonalférgek, kerekesférgek stb.).
 • Kilúgozás Kilúgzás a talajból egyes oldható v, oldhatatlan anyagok eltávozása lefelé haladó vízáramlás segítségével.
 • Hóhatár - Megkülönböztetünk a földrajziszélességtől és magasságtól függő Hóhatár-t. Beszélünk időszakos Hóhatár-ról is, amikor egy-egy télen bizonyos területen állandó hóval borítottság alakul ki.
 • Pajzsos poloskák Pajzsos poloskák v. címeres poloskák (Heteroptera; Pentatomidae) 0,5-15 mm nagyságú élénk színű állatok. Fejük a tor alá rejtett. Két pontszemük van. Csápjaik négy-ötízűek.
 • Leveleskel Leveles kel (marhakáposzta, Brassica oleracea L. var. acephala D., Cruciferae). Kétéves, nagyra növő, fejet nem fejlesztő káposztaféle.