Kilúgozott szikesek

A szikes talajok nagy részénél, különösen a szolonyeceknél az oldható sók, a szénsavas mész és egyéb anyagok a felső szintekben kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint egyes alsóbb szintekben. Ilyen alapon nevezzük ezeket kilúgozott szikeseknek.

Attól függően, hogy milyen anyagra értjük e fogalmat, megkülönböztetünk pl. sótól, szénsavas mésztől stb. kilúgozott szikeseket.

Alföldi szolonyec-típusú szikeseinkben pl. az oldható sók kb. 40-80, a szénsavas mész kb. 30-70 cm mélységig vannak kilúgozódva. 'Sigmond, Gedrojc és mások a szolonyec-típust általában kilúgozottnak tekintik, ui. az A-szint e talajoknál kilúgozódási, a B-szint pedig felhalmozódási szint.
Ezen elmélet szerint a fenti szintek a szoloncsáktól való kilúgozódás során jöttek létre.

A B-szintben a másfélszeres oxidok, valamint a kolloidrészecskék felhalmozódása észlelhető, az oldható sók és mész, helyenként a Gipsz pedig e szint alján halmozódnak fel.

A kilúgozott szikesek javítása általában könnyebb, mint egyéb szikeseké, mivel a kilúgzódási folyamat állandó lefelé irányuló nedvességmozgást tételez fel, amely a javítást elősegíti. Alföldi szolonyeceink a fenti szempontból nem tekinthetők teljes mértékben kilúgozott szikeseknek, mivel rajtuk gyakoribb a szologyosodás.