Obeliszk

Négyélű, felfelé enyhén keskenyedő, karcsú, magas kőemlékmű, amely fent alacsony gúlában végződik. Egyiptomi eredetű. Sírkő gyanánt gyakran használt forma.

A kertművészetben kedvelt motívum; tengelyek lezárására, centrális szimmetriájú terek középpontjának kiemelésére jól használható.

Hatását fokozhatjuk, ha környezetében vízszintes vonalrajzú részleteket alakítunk ki (sövényeket, támfalakat).
Ha egy darab kőből készült monolit a neve.

Obeliszk