Ivar, nemiség

Ivar, nemiség. Egyes élőlények elsődleges nemi jellegét jenti, tehát azt, hogy az utódok létrehozására milyen Ivar-szervekkel rendelkeznek. A fajfejlődés során a hím- és a női Ivar különült el, és eszerint beszélünk hím-, és nő Ivarú szervezetekről.

A két fő típus között számos átmeneti forma (intersex) van. Az élővilágban a nemi jellegek megoszlásának sok formájával találkozunk. Az Ivar fontosabb típusai: a hímnős szervezetek és a vált ivarú szervezetek.

Ivar - Pallas lexikon

Ivar v. ivarszerv, a nemző szervek (him, nő) közös neve. - Ivar-érettségen a női, illetve a férfiui ivarszervek oly fokú fejlettségét értjük, amelyben azok már a fogamzásra, illetve nemzésre képesek.

Nőknél az ivarérettség biztos jelét egy teljesen kifejlődött pete eltávozása, azaz az első havi tisztulás képezi; férfiaknál teljesen kifejlődött ondószálcsák megjelenése az ondóban, esetleg az első magömlések.
Az ivarérettség beálltával rendesen egyéb feltünő jelenségek is mutatkoznak mindkét nemnél, amelyek szintén elég biztos jeleknek tekinthetők.

Igy a nőknél a fan- és hónaljszőrök növése, a külső és belső nemzőszervek nagyobbodása, az emlők hirtelen fejlődése, a csipő, combok és lábszárak bőralatti kötőszövete zsirdusabb, az idomok kerekdedebbek lesznek.

Férfiaknál hasonlóképen fan- és hónaljszőrök, esetleg a szakáll és bajusz növése, aztán a hangnak hirtelen mélyebbé változása, ami a gége nagyobbodásának következménye, s az ivarszervek hirtelen fejlődése jelzik az ivarérettség beköszöntét.

Az ivarérettség nem minden embernél áll be ugyanazon korban.
Befolyással birnak e tekintetben az életmód, az éghajlat és a népfaj. Rendesen előbb lesz nemileg éretté az, aki kevés, vagy semmi munka mellett jól táplálkozik (vagyonosak), mint aki rossz táplálkozási viszonyok mellett is erős testi munkát kénytelen végezni (munkás-osztály).

Városiaknál is, kiknél a nemi ösztön felébresztésére több alkalom kinálkozik, hamarabb ál az be.
A meleg éghajlat, de még inkább az ily vidékek lakóinak velükszületett tunyasága, szintén siettetik az ivarérettség beálltát, mig az északi népeknél későbben áll be.

Nálunk a nő rendesen 14-17. életévében, a férfi 15-18. évében lesz nemileg éretté, az olasz nők 12-15 éves korukban, az amerikai indián nők 9-10 éves korukban, a férfiak 1-2 évvel később.

A faj befolyását az mutatja, hogy az amerikai benszülött nőnél jóval előbb áll be a hószám, mint például a vele egy viszonyok közt élő néger nőnél.