Legyező alakú korona, koronaalakítás

legyező alakú korona

A fák koronaalakja leginkább gömb, gúla, sudaras v. lecsüngő (szomorú). A fáknál a legyező alakú korona mindig mesterséges alakítás útján jön létre.

Ezt a koronaformát főleg gyümölcsfáknál és alakfáknál alkalmazzuk, amikor egysíkú falhoz v. redélyhez simuló, legyező alakban alakítjuk ki a koronát.

Mesterséges legyezőnek vagy szárnyasnak hívjuk, ha a törzsból meghatározott magasságokban nevelt hajtásokból —megtartva a törzs folytatását neveljük a legyező egyes ágait; természetes legyezőnek v. szárnyasnak akkor, ha a törzset egyéves korában 30-50 cm-re visszavágjuk és az ezen részból előtörő hajtásokból arányosan elosztva neveljük a korona vázágait. legyező alakú koronat csak gyengén növő alanyokon nevelünk.

Legyező alakú korona,