Asszimiláció, Kertészeti lexikon

asszimiláció

Frissítve: 2019-09-08

Asszimiláció (anabolizmus) az a folyamat, amelynek során az élő szervezetek a környezetükből felvett anyagokból saját testük anyagait felépítik.

Ha a szervezet szervetlen anyagokból is fel tudja építeni testének sajátos szerves anyagait, akkor autotrófnak ( Autotróf életmód), ha kész szerves anyagokra van szüksége az asszimiláláshoz, heterotrófnak ( Heterotróf életmód) nevezzük.

Autotróf asszimiláció szénvegyület, szénlánc létrehozása elemeiből, C02-ből, H20- bóI és ásványi sókból energiafelvétel segítségével.

Heterotróf asszimiláció kész szén vegyületek felvétele élő vagy élettelen anyagból.

Külön beszélünk a növényi sejt szén-asszimilációjáról, a nitrogén-asszimilációjárói és az ásványos anyagok Asszimilációjárói.

Szén-asszimiláció a C02, a szénvegyületek felvétele, alkotása. Elsőrendű termékei a szénhidrátok.

A nitrogén-asszimiláció a nitrogén, a nitrogénvegyületek felvétele, alkotása. Elsőrendű termékei a fehérjék.

Ásványos anyagok Asszimilációja a szén és nitrogén kivételével az összes elem felvétele és vegyületek alkotása.

A szén- és nitrogén-asszimilációról korábban feltételezték, hogy azok egymástól független, időben egymást követő, a sejt különböző részeiben végbemenő folyamatok.

Ezek szerint először nitrogénmentes szénvegyületek jönnek létre, majd ezek kellő mennyiségben felhalmozódva, később alakunak át nitrogénfelvétellel nitrogén tartalmú vegyületekké.

Ma ismeretes, hogy a szén- és nitrogén- asszimiláció együtt szorosan egymásba kapcsolódó, úgyszólván egyszerre, a sejtnek ugyanabban a részében végbemenő folyamat.

A zöld növényi szervezetek az asszimiláláshoz szükséges energiát a Nap sugárzásából merítik.

A baktériumoknak egy csoportja ásványi anyagok oxidálásából nyeri az asszimilálási energiát.

A heterotróf szervezetek, növények és állatok egyaránt a más élőlények által készített szerves anyagokban rejlő energiát használják fel.

Az asszimilációs folyamatok termékeit gyűjtőnéven asszimilátáknak nevezzük.

Az asszimilációval ellentétes folyamat a disszimiláció.