Asszimiláció, Kertészeti lexikon

Frissítve: 2018-03-18

Asszimiláció (anabolizmus) az a folyamat, amelynek során az élő szervezetek a környezetükből felvett anyagokból saját testük anyagait felépítik.

Ha a szervezet szervetlen anyagokból is fel tudja építeni testének sajátos szerves anyagait, akkor autotrófnak ( Autotróf életmód), ha kész szerves anyagokra van szüksége az asszimiláláshoz, heterotrófnak ( Heterotróf életmód) nevezzük.

Autotróf asszimiláció szénvegyület, szénlánc létrehozása elemeiből, C02-ből, H20- bóI és ásványi sókból energiafelvétel segítségével. Heterotróf asszimiláció kész szén vegyületek felvétele élő vagy élettelen anyagból.
Külön beszélünk a növényi sejt szén-asszimiláció-járól, a nitrogén-asszimilációjárói és az ásványos anyagok Asszimilációjárói.

Szén-asszimiláció a C02, a szénvegyületek felvétele, alkotása. Elsőrendű termékei a szénhidrátok.
A nitrogén-asszimiláció a nitrogén, a nitrogénvegyületek felvétele, alkotása. Elsőrendű termékei a fehérjék.

Ásványos anyagok Asszimiláció-ja a szén és nitrogén kivételével az összes elem felvétele és vegyületek alkotása.

A szén- és nitrogén-A.-ról korábban feltételezték, hogy azok egymástól független, időben egymást követő, a sejt különböző részeiben végbemenő folyamatok. Ezek szerint először nitrogénmentes szénvegyületek jönnek létre, majd ezek kellő mennyiségben felhalmozódva, később alakunak át nitrogénfelvétellel nitrogéntartalmú vegyületekké.

Ma ismeretes, hogy a szén- és nitrogén- asszimiláció együtt szorosan egymásba kapcsolódó, úgyszólván egyszerre, a sejtnek ugyanabban a részében végbemenő folyamat.
A zöld növényi szervezetek az asszimiláláshoz szükséges energiát a Nap sugárzásából merítik.

A baktériumoknak egy csoportja ásványi anyagok oxidálásából nyeri az asszimilálási energiát. A heterotróf szervezetek, növények és állatok egyaránt a más élőlények által készített szerves anyagokban rejlő energiát használják fel.

Az asszimiláció -s folyamatok termékeit gyűjtőnéven asszimilátáknak nevezzük. Az asszimilációval ellentétes folyamat a disszimiláció.

Kertészeti könyvek · Vetőmagok · Virágos cserjék · Tavi növények · Díszfüvek· Sövények· Gyümölcsfák· Sziklakerti évelők

Kertészeti webáruház

Kertészeti könyvek · Vetőmagok · Virágos cserjék · Tavi növények · Díszfüvek· Sövények· Gyümölcsfák· Sziklakerti évelők