Megporzás Beporzás

Megporzás ( beporzás ) az a folyamat, melynek során a virágporszem (pollen) a nyitvatermők magkezdeményére, ill. a zárvatermők bibéjére jut.

A pollen odajutási módja szerint beszélünk szélporozta vagy anemofil ( Szél beporzás ), vízporozta v. hidrofil ( Vízzel porozódó növények), rovarporozta v. entomofil Rovarmegporzás) s egyéb állatokkal porozódó (pl. csiga=malacofil, madár = ornithofil) ún. zoofil növényekről.

Előfordul, hogy a virág bibéjét saját virágpora termékenyíti meg.
Ez az önmegporzás (autogamia) jelensége (pl. árpa).
A legtöbb növény virágát azonban más virágokból származó pollen termékenyíti meg.

Ez a kölcsönös megporzás jelensége (allogamia). Ez v. ugyanazon növényegyed virágai között következik be (szomszéd-megporzás, geitonogamia, pl. tök, alma stb.), v. pedig másik növényegyed pollenje kerül a bibére (idegen megporzás, xenogamia, pl. rozs, kankalin, kender stb.).

A megporzásnak azt a módját pedig amikor nem ugyanazon faj egyedei között, hanem különböző fajok, fajták, esetleg nemzetségek egyedei között megy végbe a megporzás és a megtermékenyítés, kereszteződésnek (bastardogamia) nevezzük.

A kölcsönös alkalmazkodás révén a virágon számos különféle berendezés alakult ki, amelyek elősegítik a tökéletesebb megporzást.

A csalogató berendezések közé soroljuk azokat, amelyek a rovarnak táplálékul szolgálnak (nektár, viasz, pollen stb.), a virágok feltűnő színét (foltosság, csíkoltság), illatát, de elősegítik a Megporzás a különböző „kelepcék", a virág olyan alakulása, hogy csak a megporzást végző (legitim) rovar tud a mézhez jutni, az illegitim látogatót távoltartja.

A virágos növények legnagyobb része, a hazai fajoknak kb. 82%-a állatok révén porozódik meg. Az állatok közül a virágpor átvitelére a repülő állatok alkalmasak.

A forró földövön madarak ős denevérek is szerepelnek a Megporzás-ban nálunk csak a rovarok (kivételesen a csiga is végezhet megporzást).

A rovarporozta növények megporzását kb. 80%-ban a -o- mézelő méhek végzik. (a Méhek szerepe a kerti növények megporzásában)