Barokk kert

barokk kert

Frissítve: 2021-07-14       Batul alma

Barokk kert. Európai kertstílus a XVI. sz. közepétől a XVIII. sz. közepéig.
Első példái Olaszországban lelhetők fel, iskolapéldája azonban a Le Nótre (e.: lönótr) által XIV. Lajos részére tervezett versailles i (e.: verszáji) kastélykert (francia kert).

A hatalmas méretű, lenyűgöző kompozíciójú kert feladata a reprezentáció. Épület- ős kertépítészeti gondolatból fakadó egység.

Le Nótre több km hosszú, impozáns növényfalakat vágott az erdős tájba. A kastélytól sugárszerűen szétágazó - hatalmas energiájú - vonalak, vue-k [e.: vü] a messzi tájat is bekapcsolták a kerti képbe.
Minden vue tengelye - látható kerítés nélkül - építészeti létesítménnyel hangsúlyozott távoli tájképpel zárult. A hatalmas méretek, az óriás növényfalak lenyűgöző térérzetet keltettek a nézőkben.

A terek alapsíkját a korábbi elaprózás helyett nagy felületen egybefogott, gazdag rajzú virág ültetések (parterre en broderie, [e.: parter an brodöri]), szobrok sorozatai, hatalmas vízfelületek töltötték meg élettel.

A renaissance [e.: röneszánsz]-szökőkút vonalrajzos, vékony sugarai helyett itt a víz széles kévék, vízilépcsőkről lehömpölygő tömegek, km-es víz felületek formájában jelentkezik. Le Nőtre szabályozottságra ős változatosságra törekedett. A korábbi, ún. renaissance. kerttel ellentétben a magasabbfokú szabályozottságot - az arányok játékát erősen érvényesítő - alárendelő jellegű kompozíció adta. A változatosságot a merev formarendszertől független, az egyes boszkékban kialakított, külön-külön egységű, egymástól lehető legnagyobb mértékben elütő kertrészletek fejezték ki.
Magyarországon Kismartonban (Eisenstadt, Ausztria), Eszterházán (Fertődön) épültek híres Barokk kert-ek. Esterházy kert, Cseklészi kert
Kertművészet

Kertművészeti kompozíció

Barok - Pallas lexikon

(eszt., ol. barocco, franc. baroque), a művészi stilusnak ama múlt századbeli elváltozása, némelykor elfajulása, mely mindenben a túlzott méreteket és a szokatlan ellentéteknek megdöbbentő összehozatalát hajhássza, az egyszerü fenséges és harmonikus helyett.
Amennyiben a Barok a rococo nyomába lépett és a kicsinyt, gyengédedecskét, cicomást, cifrát kiszorította, jó ellenhatást képviselt és lelki emelkedéssel van összekötve.

Barok, festő a mai korban p. a svájci Böcklin.
Egyáltalában a Barok az építészetben újra divatossá lesz. Barok-nak nevezik különben az irodalomban a meglépő, ugyszólván megdöbbentő ötleteket, fordulatokat, melyek a fenségest utánozzák, de melyek csupán az alanyi szeszélyből származnak, és melyeknek kevés logikai vagy természeti alapjuk van.