Kertművészeti kompozíció

Kertművészeti kompozíció. Az a művészeti munka, amellyel a kert részeit, részleteit, a kerti kép elemeit elrendezzük, szerves egésszé fűzzük össze. A Kertművészeti kompozíció-ban nagy jelentősége van a kertben álló építménynek, az épületnek is; sok esetben ez a kiindulópontja a Kertművészeti kompozíció-nak, s annak jellegét meghatározza, legalábbis közvetlen környezetére vonatkozólag.

A Kertművészeti kompozíciónak kiérezhető belső rend kialakítására kell törekednie. Szükség van ugyan a részek közti szoros kapcsolatra, bizonyos zökkenésmentes egymásból való következésre, amelyet a legközvetlenebb formai eszközökkel érzékeltethetünk, de mégis elsősorban a kert tartalmának, lényegének (a természetet jelentő növénynek és a kert használati céljának) érvényesítését kell szem előtt tartanunk.

A kert összhangja környezetével nem csekély mértékben a választott növényanyagnak a táj növényképébe való beillőségétől függ. Formai kapcsolatokat a tér, a test, a felületek és a vonalak alakításával dolgozhatunk ki. Építészeti jellegű kertekben az egybefűzés vonalegyezések folytán igen közvetlen lehet; festő] elrendezéseknél az összefüggések inkább csak kiérezhetők.

A részek egymáshoz való viszonya lehet mellérendelő (koordináció), amikor az egyes részletek formájuk szerint magukban is megállhatnának, és alárendelő (szubordináció), amikor egy részlet jobb kiemelése érdekében adunk formát a környező részleteknek