Szőlő rügy

Kizárólag a levél hónaljában keletkezik. E hónaljrügy tulajdonképpen két rügy. Az egyik, a nyári rügy még a keletkezés évében kihajt és hónaljhajtássá fejlődik, a másik, a téli rügy szabályos esetekben csak a következő tavaszon fejlődik hajtássá.

A lombhullás után ezt a téli rügyet nevezzük közönségesen szőlőrügynek, metszéskor pedig világos rügynek (világos szemnek).

A külföldi szakirodalomban latens rügynek, nálunk sokan áttelelő rügynek is nevezik. A téli rügy rendszerint összetett. A középső, a legfejlettebb a főrügy v. központi rügy.

A fürtkezdemények rendszerint ezen foglalnak helyet. Ehhez másodrendű v. mellékrügyek csatlakoznak, amelyeken további harmadrendű stb. rügyek ülnek. Az utóbbiakon fürtkezdemény alig fordul elő. Az egész rügykomplexumot kívülről két barna rügypikkely fedi.

A rügyből összetettsége ellenére fakadáskor többnyire egyetlen hajtás keletkezik, mert csak a főrügy fejlődik tovább. Ha a főrügy elpusztul v, elfagy, olyankor a másodrendű rügy is Hajtássá fejlődik. Erős szőlőkön a főrügy mellett a másodrendű rügy is kihajt, s ilyenkor ikerhajtások keletkeznek, amelyek közül a termőhajtást v. a fejlettebbet hagyjuk meg.

A vesszők alapján több fejletlen rügy foglal helyet. Ezeket alapi rügyeknek nevezzük; közülük a legfejlettebbnek sárszem, a neve. Ez utóbbi némely fajtánál termékeny, másoknál fürtkezdeményt nem tartalmaz.

A tőke öregebb részein találjuk a több évig alvó állapotban maradó rejtett rügyeket. Ezek többnyire alapi rügyekből származnak, s csak akkor hajtanak ki, ha a tőkék ereje ezekre koncentrálódik (pl. elfagyás, kis megterhelés esetén). A fattyúvesszők az ilyen rejtett rügyekből keletkeznek.

A szőlőrügy termékenysége a fajtától, a rügyek fejlettségétől és a tőkén való helyzetüktől függő tulajdonság. Legtermékenyebbek a termővesszőkön levő világos rügyek.

Ezek termékenysége is a vessző alapjától a közepe felé nő, majd ismét csökken. Számos fajtán a rügyek a vessző teljes hosszában termékenyek, másokon csak a vessző felső végén levő rügyekből fejlődik termés.

Egy jól fejlett rügyben rendszerint két fürtkezdemény foglal helyet. A sárszemek, az alapi rügyek, a fattyúvesszők világos rügyei és a rejtett rügyek a termővesszők rügyénél rendszerint kisebb termékenységet mutatnak.

Szőlő rügy