Hajtás

Növekedésben lévő leveles szár. Hajtás (cormus). A levelet és a szárat együtt Hajtásnak nevezzük. A szár vagy Hajtás tengely - csomókra (nodus) és szártagokra különül el. A szártagok hosszúsága alapján megkülönböztetünk hosszú Hajtást, rövid Hajtást és törpe hajtást, amely korlátolt növekedésű rövid

Hajtás (fenyők levelénél). A Hajtás az embrionális rügyből (plumula) fejlődik. A hajtás tenyészőkúp oldalán levél és ágdudorok jönnek létre, melyekből levelek, ill. oldalágak (oldalhajtások) fejlődnek akropetális sorrendben.

A hajtás tenyészőkúp korlátlan növekedésű.
A csúcsnövekedésű hajtás csúcsi osztódó rétege alatt nyúlik meg (növekedik), míg az interkalárisan növekedő hajtás alsó tájain is maradnak osztódó és megnyúló szövetek pl. (szalmaszár csomói felett).
A Hajtás korlátolt növekedésű, ha a csúcsán virágok fejlődnek. Elhelyezkedése szerint lehet: törzshajtás, vezérhajtás; a talaj szintjéhez viszonyítva lehet: földfeletti Hajtás, földbeli Hajtás.
A gyökérrel ellentétben a Hajtás-on az oldalképletek exogén módon keletkeznek, azaz a tengelynek csak a felületi szöveteiből erednek.

Hajtás - Pallas lexikon

Hajtás (növ.), fás növényeknek rügyből fakadó, fiatal, még nem egy esztendős ága.
Keletkezésekor a rügy tengelye megnyulik, a fiatal levelek meg a rügypikkelyek egymástól eltávolodnak, emezek végre lehullanak, amazok pedig tovább növekednek.
A fás növények szára, gallya és ágazata több egymás után következő esztendőben keletkező Hajtás-ok sorozatából áll.

Az uj Hajtás az évnek egyik részét mint rügy éli át s tavaszkor kezd kifakadni. Van megnyult és kurta Hajtás (ramulus macroblatus és r. brachyblastus).

A megnyúlt Hajtás rügytengelye annyira kiterjeszkedik, hogy a levél, levélpár vagy levélörv, valamint a tövében levő rügy is egymástól többé- kevésbé eltávolodik, amelynek tengelyét kifejlődött cikkek alkotják.
A kurta hajtást fejletlen cikkek alkotják, azért nagyon rövid s közelmaradó levelek sürüen, sőt sindelyszerüen is borítják. Ilyen a rozmafenyő és a cédrusfa bokros levele, v. a sóskafa tövise tövében a levélbokor.
A kurta hajtás fajtája a törpe hajtás, mely a levelének kifejlődése után többé nem növekszik. például az erdei fenyő párostűjének az alapja.

A megnyúlt hajtás mindig karcsu, sőt egész vesszőnemű is lehet; levéltelen állapotában oldalrügyeket visel. A kurta hajtás ellenben vastag, csomónemü, gyakran gyürüzött, de csak egy tetőrügye van. Ebből keletkezik a kurta H. ujabb darabja.

A gyümölcsfák és más fák megnyult Hajtásain kivül, gyümölcsöző korukban, kurta H. is keletkezik s a virágot s azután a gyümölcsöt ez viseli (cseresznyefa, almafa, általában az almafafélék meg a mandolafélék), azért a pomologus termő- v. gyümölcsöző ágnak nevezi.

A megnyúlt hajtás tulajdonképen a fás növények megifjodó ága, a fák és cserjék tengelyrésze, levelekkel megrakva pedig az átsajátító szerve. A kurta hajtást a megnyult táplálja, enélkül elhal, azután leesik.

A kurta H. gyümölcsözés után, sőt enélkül is, néhány esztendő mulva elhal, hacsak tetemes táplálkozás folytán a tetőrügyre tovább nyult hajtása nem növeszti. Nem ritkán mielőtt elszáradna, teljes lombjával lehull.

A Hajtás növekedése
1. korlátolt, ha a teteje vagy tövissel v. rüggyel végződik (varjutövis, ezüsttövis),
2. korláttalan, midőn egész nyáron és őszön át növekszik, mig végre késő ősszel a növekedését vagy a fagy vagy a táplálékhiány meg nem akasztja (füz, éger, sóskafa, hárs stb.)

A rüggyel végződő Hajtás jövő esztendőre természetesen tovább növekedhetik. Gyakran a Hajtás mint megelőző sarj jelenik meg, t. i. a jövő tavasz helyett még azon a nyáron kifejlődik. Ez a másodhajtás, Jánosnapi v. Szt. Ivánnapi H. (Johannistrieb) nyári rügyből lesz, mely az idei vagyis tavaszkor keletkező megnyult hajtás tető- v. oldalrügyéből még annak a nyárnak derekán részint bő táplálkozás (tőhajtás), részint belső ismeretlen ok folytán keletkezik (a tölgy vénebb fáin is).

E nyári hajtás levele gyakran másforma, mint a tavaszié.
A Hajtás alvó és járulékos rügyből is támad, ekkor nincs határozott helyzete. nagy számmal fejlődik ilyen a kivágott fatörzsek tuskóin (tuskóhajtás), Ilyen a tőhajtás és fattyu-Hajtás, ide számítják a fünemüek indáit és tarackjait is

Rügy