Gyümölcs - Pallas lexikon

  • Frissítve: 2021-07-14     Hagyma

Gyümölcs (növ.), a közéletbeli jelentése szerint általában a nyersen is megehető, jóizü és legtöbbször húsos vagy leves termés.
Gyümölcse ilyen értelemben csak a virágzóknak van, a kriptogramok szaporodó szerve egészen másnemü.

Botanikai értelemben nem tekintjük, ehető-e vagy sem, hanem gyümölcs-nek vagy termésnek (fructus) a virágzó növényeknek a teljesen kifejlődött és megérett magrejtőjét nevezzük, amely rendesen a petéknek foganatos termékenyülése után képződik s a magvakat, ez meg az új individuum csiráját zárja.
Ha a virágban csak egy magrejtő volt, akkor csak egy magános gyümölcs, a többes számú termőből pedig csoportos Gyümölcs (syncarpium) lesz.

A valóságos botanikai Gyümölcs mindig és csupán csak a magrejtőből lesz. ha ezenkivül a virágnak valamely más része is hozzájárul a gyümölcs képzéséhez, az ilyen képződmény álgyümölcs nevet visel.

Az igazi gyümölcs különböző bőrnemü, húsos, leves vagy kőkemény rétegekből állhat. A legkülső s a belső bőrréteg közt van a vastagabb bél. A külső bőr lehet sima v. viasszal takart, szőrös vagy tüskés. A középső réteg száraz, de gyakran husos vagy leves is.

A gyenge vagy kemény egész csontburkos belső réteg a gyümölcsnek azt az üregét zárja, mely a magrejtő rekeszeiből alakult, ezért a gyümölcs rekeszének mondjuk.

A gyümölcsnek rendesen annyi rekesze van, ahány rekeszü a termő volt, vagyis a Gy. egy, két vagy többrekeszü.
A magvak száma a gyümölcsben közönségesen valamivel kevesebb, min ahány pete volt, mert némelyik nem termékenyülvén vagy ezután valami baj folytán megsemmisülhet.

Érés idejében a gyümölcs belseje vagy nem nyilik föl, hanem zárva maradtan hull le s a gyümölcs fala tovább is a mag védelmezője marad, ez a zárt vagy fel nem nyiló gyümölcs; vagy széthasad és széthull, de a magvat magából ki nem bocsátja, ez a széthasadó gyümölcs.

Végre a gyümölcs fala éréskor bizonyos helyen és jellemző módon fel is reped, a rekeszek szétnyilnak és a magvak belőle kiszóródnak, a szétfeslett Gy. pedig közönségesen a növényen marad. Ilyen a tok, tüsző, hüvely meg a becő.
A fölrepedéskor bizonyos részek szövete elpusztul, ugy támad a hasadás v. likacs.
A felrepedést és a részek hátragörbülését elősegíti az, hogy a Gy. falának rétegei megszáradva egyenetlenül összehuzódnak.

Némelykor a gyümölcs falának feszessége lassanként annyira fokozódik, hogy a gyümölcs rugalmasan neki rugtatva pattan fel és magvak messzire elszóródnak. Ezek a gyümölcsök éréskor mind szárazak.
De vannak éréskor megpuhuló, szinesedő és ellevesedő gyümölcsök is. Ezek a húsos vagy leves gyümölcsök.

Ilyen a bogyó, a csonthéjas Gyümölcs, a citrom-Gy., meg a tök-Gy. Gyümölcsfák ismertetése >>> (alma, körte, cseresznye, meggy ...)

A gyümölcsöt teljesen vagy nem egészen érett állapotban szedjük le a fájáról, utóbbi esetekben a raktáron érik meg, mit utóérésnek nevezünk. Fáján a lágymaguakat kivéve minden Gy. megérik, a lágymaguak közül csak a nyári almák és nyári körték. Némely körte és alma sokkal izletesebb, ha nem a fán érik meg egészen, ellenben a fehér nyári alma a fáról leszedve legizletesebb.

A sárgabarack és őszi barack lédúsabb és izletesebb, ha néhány nappal teljes megérése előtt szedjük le a fáról. A szilva legjobb és legizletesebb, ha a fáján érik meg.

A téli Gyümölcs-öt addig hagyjuk a fán, amig csak lehet. Gy.-öt, különösen azt, melyet nem használunk el azonnal, nagyon gondosan kell leszedni a fáról.
Gyümölcsszedésre lehetőleg a száraz napokat használjuk fel s a leszedett Gy.-öt azonnal osztályozzuk s rakjuk el a gyümölcskamrában v. pincében, a nem száraz napokon szedett gyümölcsnek elrakás előtt meg kell száradnia.

Száraz pincében a kevésbé finom almát halomra önthetjük vagy hordóban és ládában is tarthatjuk.
A Gyümölcs-kamrát vagy pinczét nem szabad nagyon gyakran szellőztetni, mert a sokszor szellőztetett Gyümölcs hamar elfonnyad. Minthogy a világosság is rossz hatással van a Gy.-re, a helyiségeket lehetőleg sötétítsük el. Kemény almát egyszerüen ládába vagy hordókba rakhatunk; fagymentes helyen homokban is sokáig eláll a kemény alma. Szalmát na rakjunk alája, mert ez a rothadást mozdítja elő.
A szállításra való gyümölcsöt papirosba, fagyapotba vagy puha szalma közé rajuk: hacsak rövid távolságra szállítjuk, zöld levelek közé is rakhatjuk.

A finomabb gyümölcsöt egyenkint hártyapapirosba burkoljuk. A kajszin- és őszi barackot lapos ládákban szállítjuk, legfölebb három sort rakva egymás fölé.
A Gyümölcs-öt többféleképen értékesíthetjük: nyersen fogyaszthatjuk, izeket, pásztákat, konzerveket, bort, likőröket és ecetet csinálhatunk belőle s megaszalhatjuk.

Gyümölcs a jogban, a növedéktől (acessio) és a tartozéktól (pertinentia) lényegileg különböző mellékdolog.
Jogilag gyümölcsök mindazok a szerves v. nem szerves termények, amelyeknek gazdászati rendeltetése az, hogy a termő dologtól elválasztassanak s önálló egészekké legyenek. A természeti s a jogi gyümölcs tehát egymást nem fedik, s az utóbbi nevezetesen amannál hol szükebb, hol tágabb fogalom.
Igy például az ásványi termékek nem gyümölcsök a szó természeti, de igen is a szónak jogi értelmében: viszont az erdei fák feltétlenül gyümölcsök, - a földnek gyümölcsei - a szó természeti értelmében, jogilag ellenben csak annyiban, amennyiben vágásra rendelvék.
A jogi értelemben gyümölcsöknek tekintendő terményeket természeti gyümölcsöknek (fructus naturales) nevezzük.

A Gyümölcsöknek másik osztályát képezik a jogi v. polgári gyümölcsök vagy haszonvételek (fructus civiles), vagyis valamely dologból nem gyümölcsözés folytán nyert vagyonbeli hasznok, p. a kamat, a bér, a haszonbér. Amelyek tehát nem -termények-, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa sunt.
A természeti gyümölcsöket, mig a termő dologtól (fődolog, res principalis) elválasztva nincsenek, függő Gy.-öknek (frusctus pendentes), elválasztásuk után elválasztott Gy.-öknek (fructus separati), tényleges birtokba vételök után beszedett gyümölcsöknek (fructus percepti) nevezzük.

Beszedendő gyümölcsök (fructus percipiendi) azok, melyeket már be lehetett volna szedni, de melyeket a birtokos beszedni elmulasztott (qui culpa possessoris percepti non sunt). A még természetben meglevő gyümölcsök fructus extentes, melyeknek ellentéte a fructus consumti.

Gyümölcs