Méhek szerepe a kertészeti növények megporzásában

Méhek szerepe a kertészeti növények megporzásában.
A gyümölcsfák a mogyoró ás a dió kivételével, az olaj, gyógy és Fűszernövények, a pillangós takarmánynövények, a kobakosok, a magnak termelt zöldségfélék termése nagymértékben attól függ, hogy virágzásukkor elegendő méh legyen a közelükben. A mézelő méhek fontosságát növeli:

1. népes családokban telel, koratavasszal rögtön nagy számban látogathatja a virágokat;

2. hű a virághoz, vagyis egymásután ugyanazt a fajta növényt látogatja;

3. a megporzásra szoruló táblákboz tetszés szerinti számú méhcsaládot szállíthatunk;

4. a méheket irányítani is tudjuk;

5. a méh rátelepszik a virágra, közvetlenül érintkezik a porzókkal és a bibével, nem röptében lopja a nektárt, mint pl. a lepkék nagy része.

A méhek a virágporszemeket vagy rágóival szabadítja ki a portokokból, vagy a már felrepedt portokok között sürögve-forogva, hemperegve testének szőrözetére szedi fel.

Bolyhos szőrözete teli lesz virágporral, amit azután a másik virágra szállva átvisz annak a bibéjére.

Egy-egy méh szőrözetén 50 000-75 000 virágpor- szemecske tapad meg, a két lábán levő virágporcsomók pedig összesen 3-4 millió virágporszemet tartalmaznak.

A méhek többször is meglátogatják ugyanazt a virágot, némelyiket fejlődésének különböző szakaszaiban, a nap más és más órájában, amikor a virágpor és a bibe többé-kevésbé megváltoztatja tulajdonságait.

Bár a méhek általában ragaszkodnak egy bizonyos növény virágaihoz, virágpor rakományukban mindig akad más fajtájú ás féleségű növényekről származó virágpor is. Márpedig a rovarporozta növények sikeres megporzásához és megtermékenyítéséhez előnyös, hogy a bibére minél több és lehetőleg kevert virágpor kerüljön.

Egy termős dinnyevirágra átlagosan 36 méh száll, s mindegyik legalább 20 porzós virágot látogat meg közben.
Tehát egyetlen termő virágra átlag 720 porzós virágról szállítanak virágport.

A tök virágjának bibéjére kb. 50, az uborkavirágéra 200, a sárgadinnye virágjára 500 porzós virágról kerül virágpor akkor, ha elegendő méh van a közelükben.

Azok a dinnyevirágok, amelyeknek bibéjére 25-nél kevesebb virágporszemecske kerül, egyáltalában nem kötnek termést.

Szovjet kísérletek szerint a szamóca 100%-os megtermékenyüléséhez legalább 11-20 méhlátogatás szükséges.

A termés átlagos súlya egyik kísérletben 21-25, a másikban 61-70 méhlátogatás után lett a legnagyobb.
Vannak gyümölcsfák, amelyek csak más fajták virágporával termékenyülnek meg, az pedig csak a méhek közvetítésével juthat egyik virágról a másikra, mert a gyümölcsfák virágzásakor más megporzó rovar még alig van.

A virágpor-keverékkel való megporzás növeli a terméshozamot, javítja a termékenységet. Az ilyen módon termékenyült gyümölcsök nagyobbak, a magvak ás a belőlük fejlődő új növények erőteljesebbek és életképesebbek.

Sok növény megtermékenyülése biztosabb, ha a bibe a megporzáskor kisebb karcolást szenved. A növénynemesítés során végzett mesterséges megporzáskor ezt tűvel ejtik meg a bibén. A karcolás kb. megfelel annak a súrlódásnak, amelyet a méh kitinpáncélja, v. körmei a bibén okoznak. A méh eszerint nemcsak közvetíti, nemcsak szállítja a virágport, hanem közvetlenül is részt vesz a virágok megtermékenyítésében.

Ahol a virágzó gyümölcsösök és mg.-i táblák közelében virágzáskor elegendő méhcsalád van, ott nincs szükség a költséges mesterséges pótbeporzásra.

A tökéletes megporzáshoz szükséges méhcsaládok száma vidékenként, növényenként és esetenként változó. Erre vonatkozó hazai megfigyelésünk még kevés van. Szovjet és csehszlovák adatok szerint a gyümölcsösökben 1,5-2,5, a lucerna és a lóhere megporzásához 1,5-3, a fehér-, svéd- és bíborherére, a napraforgóra és a hüvelyesekre 1,5-2, a repcére és a mustárra 2, a kobakos és olaj-növényekre 0,5-1, a pohánka v. hajdinára 1,25, a baltacimra 1,25-2, a facéliára 2 méhcsalád kell kh-anként.

A méhcsalád szükségletet befolyásolja a családok erőssége, az időjárás, a virágzó tábla távolsága a méhektől, a megporzásra szoruló növény mézelése, végül az esetleges irányítás.

A Szovjetunióban az üvegházi uborkát is irányított méhekkel poroztatják meg; 1000 m2-enként számítanak egy népes méhcsaládot erre a célra. Méhek irányítása) >>>

Méhészettel kapcsolatos cikkek

Kaptár méhészet
Lépesméz méhészet
Méhek ellenségei méhészet
Méhek etetése méhészet
Méhek irányítása méhészet
Méhek itatása méhészet
Méhek nemesítése méhészet
Méhek szerepe méhészet
Méz méhészet
Mézelő növények
Pempő méhek, méhészet
Poszméhek
Pörgetés méhészet

Méhek szerepe a kertészeti növények megporzásában