Méhek szerepe a kertészeti növények megporzásában

Méhek szerepe a kertészeti növények megporzásában.
A gyümölcsfák a mogyoró ás a dió kivételével, az olaj, gyógy és Fűszernövények, a pillangós takarmánynövények, a kobakosok, a magnak termelt zöldségfélék termése nagymértékben attól függ, hogy virágzásukkor elegendő méh legyen a közelükben. A mézelő méhek fontosságát növeli:

1. népes családokban telel, koratavasszal rögtön nagy számban látogathatja a virágokat;

2. hű a virághoz, vagyis egymásután ugyanazt a fajta növényt látogatja;

3. a megporzásra szoruló táblákboz tetszés szerinti számú méhcsaládot szállíthatunk;

4. a méheket irányítani is tudjuk;

5. a méh rátelepszik a virágra, közvetlenül érintkezik a porzókkal és a bibével, nem röptében lopja a nektárt, mint pl. a lepkék nagy része.

A méhek a virágporszemeket vagy rágóival szabadítja ki a portokokból, vagy a már felrepedt portokok között sürögve-forogva, hemperegve testének szőrözetére szedi fel.

Bolyhos szőrözete teli lesz virágporral, amit azután a másik virágra szállva átvisz annak a bibéjére.

Egy-egy méh szőrözetén 50 000-75 000 virágpor- szemecske tapad meg, a két lábán levő virágporcsomók pedig összesen 3-4 millió virágporszemet tartalmaznak.

A méhek többször is meglátogatják ugyanazt a virágot, némelyiket fejlődésének különböző szakaszaiban, a nap más és más órájában, amikor a virágpor és a bibe többé-kevésbé megváltoztatja tulajdonságait.

Bár a méhek általában ragaszkodnak egy bizonyos növény virágaihoz, virágpor rakományukban mindig akad más fajtájú ás féleségű növényekről származó virágpor is. Márpedig a rovarporozta növények sikeres megporzásához és megtermékenyítéséhez előnyös, hogy a bibére minél több és lehetőleg kevert virágpor kerüljön.

Egy termős dinnyevirágra átlagosan 36 méh száll, s mindegyik legalább 20 porzós virágot látogat meg közben.
Tehát egyetlen termő virágra átlag 720 porzós virágról szállítanak virágport.

A tök virágjának bibéjére kb. 50, az uborkavirágéra 200, a sárgadinnye virágjára 500 porzós virágról kerül virágpor akkor, ha elegendő méh van a közelükben.

Azok a dinnyevirágok, amelyeknek bibéjére 25-nél kevesebb virágporszemecske kerül, egyáltalában nem kötnek termést.

Szovjet kísérletek szerint a szamóca 100%-os megtermékenyüléséhez legalább 11-20 méhlátogatás szükséges.

A termés átlagos súlya egyik kísérletben 21-25, a másikban 61-70 méhlátogatás után lett a legnagyobb.
Vannak gyümölcsfák, amelyek csak más fajták virágporával termékenyülnek meg, az pedig csak a méhek közvetítésével juthat egyik virágról a másikra, mert a gyümölcsfák virágzásakor más megporzó rovar még alig van.

A virágpor-keverékkel való megporzás növeli a terméshozamot, javítja a termékenységet. Az ilyen módon termékenyült gyümölcsök nagyobbak, a magvak ás a belőlük fejlődő új növények erőteljesebbek és életképesebbek.

Sok növény megtermékenyülése biztosabb, ha a bibe a megporzáskor kisebb karcolást szenved. A növénynemesítés során végzett mesterséges megporzáskor ezt tűvel ejtik meg a bibén. A karcolás kb. megfelel annak a súrlódásnak, amelyet a méh kitinpáncélja, v. körmei a bibén okoznak. A méh eszerint nemcsak közvetíti, nemcsak szállítja a virágport, hanem közvetlenül is részt vesz a virágok megtermékenyítésében.

Ahol a virágzó gyümölcsösök és mg.-i táblák közelében virágzáskor elegendő méhcsalád van, ott nincs szükség a költséges mesterséges pótbeporzásra.

A tökéletes megporzáshoz szükséges méhcsaládok száma vidékenként, növényenként és esetenként változó. Erre vonatkozó hazai megfigyelésünk még kevés van. Szovjet és csehszlovák adatok szerint a gyümölcsösökben 1,5-2,5, a lucerna és a lóhere megporzásához 1,5-3, a fehér-, svéd- és bíborherére, a napraforgóra és a hüvelyesekre 1,5-2, a repcére és a mustárra 2, a kobakos és olaj-növényekre 0,5-1, a pohánka v. hajdinára 1,25, a baltacimra 1,25-2, a facéliára 2 méhcsalád kell kh-anként.

A méhcsalád szükségletet befolyásolja a családok erőssége, az időjárás, a virágzó tábla távolsága a méhektől, a megporzásra szoruló növény mézelése, végül az esetleges irányítás.

A Szovjetunióban az üvegházi uborkát is irányított méhekkel poroztatják meg; 1000 m2-enként számítanak egy népes méhcsaládot erre a célra. Méhek irányítása) >>>

Méhek szerepe a kertészeti növények megporzásában