Lepkék

lepkék

Lepkék (pikkelyesszárnyúak, Lepidoptera) rendje a rovarok (Insecta) osztályába tartozik.

I. csoport: Nappali lepkék ( Rhopalocera),
II. csoport: Szövők és Szenderek ( Bombyces, Sphinges),
III. csoport: Bagoly-lepkék (Noctuiformes),
IV. csoport: Araszolók (Geometriformes),
V. csoport: Molylepkék (Microlepidoptera).

Mozaikszemeik jól fejlettek s néha a homlokon a pontszemek is kifejlődtek. Szájszervük a páratlan szívóka v. pödörnyelv.

Csápjuk fonalas, fésűs, bunkós, sörtés v. tollas. Torszelvényeik közül a közép- és utótor a fejlettebb. Két pár hártyás szárnyuk pompás színezetű pikkelyekkel fedett (hímpor).

Testüket apró szőrözet borítja. Potrohuk hátrafelé keskenyedő, legfeljebb 10 szelvényből áll.

Átalakulással fejlődnek. Lárváikat hernyóknak (3 torláb, 4 potrohláb, 1 pár tolóláb) v. araszolóhernyóknak (4 párnái kevesebb potrohláb) nevezzük. A hernyók egy részének szövőmirigye van (szövőlepkék), mellyel gubót (cocon) szőnek.

Báb alakjuk a fedett v.mumiabáb, melynek végtagjait vékony bábbőr fedi. Ezek néha erősen tapadnak a tárgyakhoz. A kikelő imágók másodlagosan szárnycsökevényesek is lehetnek (pl. araszolólepkék nőstényei), v. repülésre alkalmatlanok (selyemhernyó lepkéi).

A hernyók növény vagy korhadékevők, mezőgazdasági szempontból általában károsak (amerikai szövőlepke hernyója, bagolylepkék mocskospajorja, araszolólepkék hernyói, molylepkék hernyói).

A selyemlepke hernyójának a szövedéke értékes selyemtextiliák alapanyaga s ezért tenyésztik is.

A nőstények néha igen nagyszámú petét tojnak s azt szövedékkel vonják be, v, jellegzetes alakban helyezik el (pl. gyűrűslepke).

A petéből kikelő hernyók néha igen szép színűek (libériás hernyók), egyesek teljesen szőrtelenek (káposztalepke hernyói), némelyek pedig teljesen szőrrel borítottak (pl. medvelepkék hernyói).

Legismertebb kártevő lepkék: galagonyapille (Aporig crataegi), káposztalepke (Pieris brassicae), gyűrűspille (Malacosoma neustria), amerikai fehér szövóőepke (Hyphantria cunea), vetési bagolypille (Agrotis segetum).


Labdarózsa levélbogár szárnyas rovarok
Levélmoly szárnyas rovarok