Pörgetés (méhészet)

Pörgetés a méhek gyűjtötte méznek különválasztása a lépekből az e célra készült géppel, a centrifugális erőn alapuló mézpörgetővel. Ideje akkor érkezik el, amikor a mézkamra lépjei jórészt megteltek s a méhek a mézeslépeknek legalább felét, kétharmadát viasszal befödték.

A korai Pörgetés eredménye a híg, éretlen méz.
A Pörgetést olyan helyiségben kell végezni, ahová méhek nem hatolhatnak be, nehogy kutatás, rablás törjön ki.

Szabadban csak kivételesen jó hordáskor lehet pörgetni.
A kiszedett mézes keretekről a méheket lesöprik vagy karbollal átitatott borítóval hajtják le. A viasszal fedett sejteket késsel, sejtnyitó villával, lépgyaluvalgyobb méhészekekben géppel felnyitják, hogy a méz kicsapható legyen.

Fiasítást is tartalmazó lépeket pörgetni nem szabad. A kiürített lépeket hordástalan időben csak este tanácsos visszaadni a családoknak. Vizezni fölösleges. Tilos a kiöregedett lépeket a szabadban kinyalatásra szétrakni.