Liebig Justus

Liebig Justus

Liebig Justus (1803-1873) német vegyész.
Kutatásai jelentősek, különösen a szerves vegyületek terén.

Ő foglalta össze először a modern trágyázástan tételeit. Minimum-törvénye (1840) szerint a termés nagyságát a rendelkezésre álló tápláló elemek közül a minimumban levő elem mennyisége szabja meg.

Ennek az elemnek a mennyiségét növelve, egyenes arányban nő a termés mindaddig, míg valamely más elem nem válik a többihez és a növény szükségleteihez viszonyított ún. minimum-tényezővé. E törvény hibája, hogy nem számol az elemek kölcsönhatásával.

Másik híres elmélete a tápanyag visszapótlásról szól. Eszerint a talajba visszajuttatandó tápanyagok mennyiségét a terméssel kivont anyagok mennyisége határozza meg.

Mai ismereteink szerint azonban a visszapótlandó mennyiségeket nem lehet, ill. nem gazdaságos minden esetben a learatott termés tápanyagtartalma alapján kiszámítani, mivel ekkor nem vesszük tekintetbe a talaj tápanyag- szolgáltató, ill. tápanyagmegkötő képességét.
Feltalálta a szuperfoszfátot s a róla elnevezett húskivonatot.

Liebig Justus