Polygonum, Keserűfű

  • Frissítve: 2021-07-14  

Polygonum (keserűfű, Polygonaceae}. Változó megjelenésű és életmódú, egyéves v. évelő gyom-, gyógy-, ill. dísznövények. A Polygonum amphibium L., vidra keserűfű, az ártéri területek, réti agyagtalajok egyik leggyakoribb szántóföldi gyomnövénye. Tulajdonképpen vízinövény, a víz tetején úsznak bőrnemű levelei. Ha a víz beszárad, a szárazföldi életmódnak megfelelő felálló, kemény, csöves szárat és hosszúkás v. keskeny-lándzsás, hegyes csúcsú levelet fejleszt.

A Polygonum lapathifolium L., lapulevelű keserűfű, 20-60 cm-re megnövő, üde v. nedves helyeken gyakori nyárutói gyom. Terebélyesen bokros szára tövén gyakran lefekvő és gyökerező. Levelei nyelesek, lándzsásak és a levélnyél (éppen úgy, mint a többi keserűfűfajoknál is) hártyás pálhakürt aljából ered.

Fehér v. rózsaszín virágai vastag, hengeres füzérekben foglalnak helyet a szár v. az oldalágak csúcsán. Gyakori az egész országban mocsári és ártéri gyomtársulásokban, nedves v. jó vízellátású szántókon, kertekben. Tőzegtalajon egyike a legveszedelmesebb tömeges gyomnövényeknek. Irtása tarlóhántással eredményes.

A Polygonum persicaria L., baracklevelű keserűfű, a lapulevelű keserűfűhöz nagyon hasonló megjelenésű, azzal legtöbbször együtt élő, kisebb termetű gyom. Éppen olyan káros és irtása is hasonló. Hajtását gyógynövényként gyűjtik. A drog anikularin és evercitin glükozidát tartalmaz.

A Polygonum. hydropiper L., borsos keserűfű, laza, bókoló virágfüzérű, az előbbi fajokhoz nagyon hasonló, csípős ízű növény, mocsári és ártéri v. lápos helyeken, szántókon, kertekben, árkokban gyakori. Föld feletti hajtása drogot szolgáltat. Restin alkoloidát tartalmaz.

A Polygonum aviculare L., porcsin keserűfű, legelterjedtebb szántóföldi egyéves gyomnövény, igen változó megjelenésű, 50-60 cm hosszú, ágas szára többnyire lefekvő v. felemelkedő. Levele ugyancsak változó, kerekdedtől lándzsásig v. keskeny-lándzsásig.

Zöldesfehér, rózsaszín v. piros virágai a levelek hónaljában többesével ülnek. Taposott talajokon, így utakon, utcákon, kövek között, kertekben, házak körül, parlagokon és szántókon legtöbbször összefüggő alacsony pázsitot alkot. Igen jelentős kárt okozhat. Virágzó hajtásai (Polygoni avicularis herba) drogul szolgálnak. Gyomirtó szerekkel szemben ellenálló.

A Polygonum patulum M. B., Kitaibel keserűfű, nagyobb termetű, felálló szárú, nyúlánk növény. Homok- és szikes pusztákon, parlagokon, néha szántóföldeken is élő növény.
A Polygonum graminifolium Wierzb., pázsit. levelű keserűfű, apró termetű, szórványosan előforduló növény az ártereken, nedves iszap- v. homoktalajon.

A Polygonum arenarium W. et K., homoki keserűfű, a porcsin keserűfűhöz nagyon hasonló, terebélyes, bokros növény. Laza, sovány, száraz homokon nő, parlagok, szántók, szőlők ősszel virágzó tömeges gyomnövénye. A jól trágyázott területekről eltűnik. Rózsaszínű virágfüzéreit csokorba is szedik. Irtása ugyanúgy történik, mint a porcsin keserűfűé.

A Polygonum (Fagopyrum) convolvulus (L.) H. Gross., szulák keserűfű (szulák pohánka), egyéves, 1 m-re is megnövő, lefekvő v. csavarodva-akaszkodva más nö. vényre támaszkodó, dúsan ágas növény, szíves v. füles, hosszú nyelű, kihegyezett levelekkel. Apró, zöld virágai laza füzérekben állanak a levelek hónaljában.

Az egész országban mindenféle talajon növő, egyik leggyakoribb szántóföldi gyomnövényünk. Kártétele igen jelentős, mert a növényekre csavarodva elzárja őket a napfénytől. Tarlóhántással, kapálással irthatjuk.

Polygonum bistorta L., kígyó keserűfű. Magasabb hegyvidékek lápos rétjein terem. Évelő, 30-120 cm magas, szára gyéren leveles, kopasz. Levele hosszúkás tojás alakú, ép szélű. Virágai pirosak, máj.-tól aug.-ig nyílnak. A vékonyabb, leveles, virágos hajtás drog. Cseranyagot, tormentillsavat stb. tartalmaz. Dísznövényként is ültethető nedves helyekre.

Polygonum cuspidatum S. et Z. Hazája K-Ázsia. 2-3 m magas, üres, felálló szárú, évelő dísznövény. Levelei szív alakúak, tenyérnyiek. Fehér virágai lecsüngő fürtben nyílnak aug.?szept.-ben. A var. compactum hort. változata csak 50-100 cin Vízpartokon, facsoportok előtt, romtalajon és homokon igénytelen, gyors növésű évelő.

Polygonum sachalinense F. Schm. Hazája K-Azsia. Az előbbi fajhoz hasonló, de különbözik attól erőteljesebb növekedésével, hosszúkás-tojásdad, szürkészöld leveleivel. A dísznövényként termelt fajok magvetéssel, tőosztással szaporíthatók.

Polygonum baldschuanicum Reg. Hazája Bokhara. Csavarodva, 10-15 m-re kúszó, lombhullató cserje. Szórt állású, széles-tojásdad, kihegyezett, fényeszöld levelei szíves v. nyilas vállúak. A hajtásvégeken nyíló, apró, rózsaszín árnyalatú, fehér virágbugák júl.-tól őszig az egész növényt elborítják.

Termése háromszögletű, fényes fekete kaszat. Hasonló, de fiatalon pirosló levelű, oldalt álló, fehér virágbugájú faj a auberti L. Henry. Hazája Kína. Talajban nem válogató, napos, félárnyékos helyeken falak, romok, fatörzsek, kerítések befuttatására telepíthető, gyorsan növő fajok. Élő fára ne futtassuk őket, mert elpusztítják azt. Szaporítása: bujtással, fás dugványozással.

Polygonum keserűfű