Osztódó szövetek

Osztódó szövetek (merisztémák) a fejlődésben levő növényi testrészek mindazon szövetei, amelyek sejtjeik osztódása és növekedése által elősegítik a test hosszanti gyarapodását, vastagodását, ill. új szervek keletkezését.

E szövetek sejtjeire jellemző, hogy vékonyfalúak, bőséges plazmatartalmúak, nagy sejtmagvúak, s a szomszédos sejtekhez többnyire szorosan kapcsolódnak.

Az Osztódó szövetek működésük, elhelyezkedésük, és keletkezésük szerint különfélék lehetnek.

1. Az ősmerisztéma teljesen differenciálatlan sejtekből áll. Ez alkotja a csírát, s ez helyezkedik el a gyökér és a hajtás tenyészőkúpjának
csúcsi részén.

2. Elsődleges merisztémák az ösmerisztémából differenciálódnak. Ilyenek alkotják a tenyészőkúpot. A szártenyészökúp legkülső egysejtrétege a protoderma, amelyből a hajtás elsődleges bőrszövete differenciálódik.

Az alatta levő többsejtrétegű alapmerisztémából a hajtás elsődleges kérge keletkezik. A procambiumból a hajtás szállítószövetei differenciálódnak.

Elsődleges merisztéma még a nyalábok háncs- és farésze közt található és a nyalábok másodlagos vastagodását lehetővé tevő nyaláb-cambium (fascicularis cambium), valamint az egyszikűek, főleg gabonafélék szárának erős megnyúlálását, intercalaris növekedését elősegítő intercalaris merisztéma is.

3. Másodlagos merisztémának az olyan Osztódó szövetek-et nevezzük, amelyek élő állandósult szövetekből jönnek létre oly módon, hogy újból visszanyerik osztódó képességüket.
Ilyen pl. a kétszikűek és a nyitvatermők szárában keletkező nyalábközti (interfascicularis) kambium, amely a körben álló nyalábokban levő kambiumot kiegészíti kambiumgyűrűvé, s így lehetővé teszi a második évtől kezdve azt, hogy a másodlagos szövetek gyűrű alakban jönnek létre.

Ilyen a gyökerek középponti hengerének (stele) legkülső sejtrétege: a pericyclus is, amelyet perikambiumnak nevezünk, mert ez hozza létre a gyökér belső keletkezésű oldalágait.
Ilyen az egyszikűek szárát vastagító kambium, a másodlagos bőrszövetet létrehozó parakambium vagy phellogen, és a megsérült szövetek alatti sejtrétegekből létrejövő és a seb behegesedését lehetővé tevő sebkambium is.

A gyökér elsődleges merisztémái a következők: a dermatogén a gyökértenyészőkúp legkülső sejtrétege, melyből a gyökér bőrszövete alakul ki; a gyökér elsődleges kérge fejlődik; a pleroma a gyökértenyészőkúp központi hengerét: a stelet fűzi le; a calyprogen-szövet a gyökértenyészőkúp kerületén alakuló elsődleges merisztéma, amely a gyökérsüveget, a calyptrát hozza létre.

Osztódó szövetek