Fajta

fajta

Saját fantázianévvel rendelkező termesztett változat. A fajtáról feltételezzük, hogy minősége állandó, és tulajdonságai a szaporítás során nem változnak.

A termesztett fák és cserjék fajtái majdnem mindig klónok, amelyeket egy faj egy bizonyos változatának, esetleg egy (két vagy több faj keresztezésével előállított) hibrid felszaporításával állítottak elő.

A modern (1951 után keletkezett) fajtáknak nem latin, hanem nemzeti nyelven írott fantázianevet kell adni. A fajtaneveket egyszerű aposztrófok között, nagy kezdőbetükkel írjuk, pl. 'Golden Delicious'.

Fajta - Pallas lexikon

Fajta (franc. race) vagy alfaj, rosszul képzett szóval válfaj (lat. subspecies, proles, varietas) fajváltozat (variatio), a rendszertanban az állatok vagy növények fajainak állandó eltérése; a faj-fogalom határán belül alkotott szisztematikai grádus.

Az állattenyésztő a fajból kiindulva, a következő osztályozást használja: faj, p. házijuh; fajta, p. merinó, alfajta, p. negretti; törzs, például ürményi; család, p. 10 számu; egyed, p. 5 számu, vagyis az 5 számu juh a 10 sz. családba, ez az ürményi törzshöz, utóbbi a negretti alfajtához tartozik stb.