Parkosítás

A parkosítás célja városban vagy épület mellett a levegő tisztítása, üdülési, pihenési lehetőségek megteremtése és a város ill. a környezet szépségének fokozása.

A parkok tervezésekor figyelembe veszik a táj természeti adottságait, a domborzati és a meteorológiai viszonyokat.
A Parkosítás területét oly módon állapítják meg, hogy mind kiterjedés, mind a település területén való eloszlás szempontjából kielégítse a lakosság igényeit.

Városban a lakóépületek környezetében, ill. a szomszédsági egységen belül maximum 5-8 perc - 500 méter - távolságban egy lakosra 4 négyzetméter parkot számítanak, ami a fasorok, forgalomszabályozó területek, terek, körzeti parkok felületébők adódik.

Új települések, városok a benapozás, átszellőzés biztosítása végett úgy épülnek, hogy a lakóépületekkel kapcsolatban egy főre számítva 14-15 négyzetméter zöldterület létesíthető.

Ezen kívül kultúrparkok, játszóterek, sportterületek, temetők céljára körzetenként szétosztva egy városi lakosra 16 négyzetméter zöldterületet, a városok peremén 20-22 négyzetméter/fő erdőt kell telepíteni.

Parkosítás