Likacsos gombák hártyagombák

Likacsos gombák Polyporaceae a hártyagombák Hymenomycetes egyik családja.

Gyakran taplógombáknak is nevezik a Polyporaceae családot, és likacsos gombák alatt a Polyporus nemzetséget értik. A termőtest lehet kéregszerűen az aljazatra fekvő, félkör alakú és elálló, lópata alakú v. tönkre és kalapra tagolt. Állománya ritkán puha húsos, rendesen bőrnemű vagy parás-fás. A himénium a függőlegesen egymás mellett álló csövecskék belsó felületét béleli ki. A csövecskék nyílásai apró likacsok alakjában látszanak, innen származik a család neve. Élő vagy elhalt fán élnek.

A feldolgozott, beépített faanyag korhasztói a Farontó gombák. Egyesek növénykórtani szempontból jelentősek.

A likacsos gombák családját újabban több családra és nemzetségeit számos újabb nemzetségre osztották fel.
A legfontosabb nemzetségek és fajok

Házigomba v. könnyező házigomba (Merulius lacrymans). Épületekben, bányákban, pincékben a beépített faanyag legnagyobb kártevője. Termőteste eleinte puha, később szívós, barna, széle fehér. Himéniuma szabálytalan, ráncos, inkább üreges, nem szabályos csöves.

Zsemlyegomba

Puha-húsos állományú, ehető gomba a zsemlyegomba Polyporus ovinus. A termőtest tönkre és kalapra különül. Hegyi erdők talaján él.

Pisztric gomba

Puha, késóbb szívós állományű az élő és elhalt fatörzseken gyakori pisztric gomba Polyporus squamosus. A kalap félkör alakú, oldalt álló nyéllel. A kalap 5-30 cm átmérőjű, barna pikkelyekkel borított.

Erdei homokos talajon él a barna, bőrnemű állományú, tölcséres termőtestű Xanthochrous, régebben Polystictus perennis.
Cserfák veszedelmes kártevője a fekete csertapló (Xantho-chrous obluquus). Tölgyfán, gyakran beépített fán (pl. hidakon, kerítésoszlopokon él a labirintus tapló Daedalea quercina. Himéniuma lemezekből összefolyó labirintus.

Különbözó fák törzsén élősködik a kénsárga tapló vagy sárga gévagomba Polyporus sulphureus. Termőteste kénsárga; több emeletben egymás felett helyezkednek el.

Vékony, bőrnemű, kérges bevonatot alkotnak a fák kérgén és feldolgozott fán a kéreggombák (Poria-fajok).

Erősen farontó a házi kéreggomba Porig vaporaria. Nedves fán épületekben, bányákban él. Félkörös termőtestű, kemény állományú farontó gombák a Trametes-fajok. Nagy termetű, pata alakú évelő taplók a Fomes-fajok.

A bükkfatapló vagy igazi tűztapló Fomes fomentarius termőteste 50 cm-t is elér. Belsejéből sapkákat, dísztárgyakat készítenek. Bükkfán, diófán él. Főleg fűz- , tölgy- és almafán él a hamis túztapló (Fomes v. Phellinus igniarius). Jellegzetes, anasztomizáló lemezes himéniumú gombák a lemezes taplók (Lenzites-fajok). Legfontosabb a fenyőfát korhasztó Lenzites abietina.

Fényes, barna, kemény kéreg borítja a pecsétviasz gombát (Ganoderma lucidum). Erdőkben, fatönkök körül, a talajon fejlődnek féloldalas kalapra és hosszú tönkre különüló termótestei.
A tinóru gombákat (vargányák, Boletus-fajok) újabban a lemezgombákhoz sorolják. Termőtestük húsos-puha, a himénium csöves.

Botrytis gomba, fertőzés, nemes rothadás
Erdei-rozsdagombák gombák, élősködők
Galóca gombák gombák
Gombamérgezés
Gombák gombák
Külső élősködő gombák gombák
Lemezes gombák gombák
Likacsos gombák gombák
Őzlábgombák gombák
Penészgombák gombák
Pereszkegombák gombák
Ragadozó gombák gombák
Rókagomba
Rozsdagombák gombák
Szarvasgomba
Tinorú gombák gombák
Tömlős gombák gombák