Ragadozó gombák

Ragadozó gombák. Sajátságos hurokszerű fogókészülékkel v. bunkós végű, ragadós hifa ággal élő fonálférgeket és amőbákat megfognak és táplálékul felhasználnak.

Ivartalanul, végálló v. oldalágakon keletkező konidiumokkal szaporodnak. Egy részük ivarosan, zigospórákkal is szaporodik.

Az egysejtű gombák (Phycomycetes) egyik - rendszertanilag még nem eléggé tisztázott - sorozatába, a Zoopagales sorozatba tartoznak (Zoopage, Stylopage stb. fajok).

A csak konidiumokkal szaporodó ragadozó gombákat a Fungi imperfecti közé sorolják (Arthrobotrys, Dactylaria stb. fajok). Mezőgazdaságilag káros fonálférgek elpusztítására, a biológiai védekezésben felhasználhatók.

Gombamérgezés

Ragadozó gombák