Biológia, növényélettan

biológia
  • 2023-12-22  

biológia. A Biológia az élet tudománya. Az élő világ tagolódása szerint a Biológia-nak három iránya van: növényélettan , álattan (zoológia) és embertan (antropológia).

Az élőlények megismerésével foglalkozó biológiai tudományok: alaktan (morfológia), az élettan (fiziológia), a környezettan (ökológia), az örökléstan (genetika), a származástan (filogenetika) és a rendszertan (szisztematika) összessége az egyetemes Biológia.

Az általános Biológia a minden élőlényre jellemző közös életjelenségek tanulmányozásával, az élő természet összefüggéseivel foglalkozik.

A zoológia, a Botanika és az antropológia törvényszerűségeinek dialektikus szintézisét adja, és ezzel egyetemes törvényszerűségeket állapít meg, amelyek lehetővé teszik az élet keletkezésének és történeti fejlődésének megértését és kutatását.

Biológia - Pallas lexikon

A biológia tágabb értelemben az élő lényekkel foglalkozó tudományok összesége; szükebb értelemben az állatoknak a környező természethez való viszonyát, életmódját, szokásait, műösztönét stb. tárgyaló tudomány: ez utóbbi szükebb értelemben vett Biologia-t az ujabb szerzők, Haeckelt követve, oekologiának, azaz háztartástannak nevezik.