Növénytan, botanika

növénytan (Botanika, fitológia, phytologia) a növényekkel foglalkozó tudomány. Több ágra oszlik.

A növények közös tulajdonságait foglalja össze az általános Növénytan. A rendszeres Növénytan a növényvilágot csoportosítja úgy, hogy az a növények fejlődését és rokonságát is tükrözze, és ezek alapján áttekintést ad a növényvilágról.

A növények földrajzi elterjedésével a Növényföldrajz, a kihalt növények kövületeivel pedig a alkalmazott Növénytan foglalkozik. A kutatás célja szerint: a minden növény megismerését célzó tudomány az elméleti Növénytan, az embernek hasznos vagy káros növények megismerését pedig az alkalmazott Növénytan kutatja.

A növények életmódjával a növényélettan, a növény környezetviszonyaival és a növény és a környezet kölcsönhatásával a növényökológia foglalkozik.

Növénytan