Neodarwinizmus

Neodarwinizmus. A darwinizmus továbbfejlesztése céljából kialakított, de azzal sok tekintetben ellentétes biológiai tanítás.

Tagadja a szerzett tulajdonságok öröklődését, a környezeti tényezők öröklődés-megváltoztató szerepét.

A szerves világ fejlődésének tényét azzal magyarázza, hogy az idioplazma a környezettől függetlenül a legkülönbözőbb változatokat adja, és ezekből a kiválogatás a legalkalmasabbakat tartja meg.

A kiválogatásnak mindenhatóságot tulajdonít. A létért folyó küzdelmet a csírasejtekbe helyezi az idioplazmának legkisebb részecskéi, a determinánsok közé. Ezt nevezi germinális szelekciónak.

Egy másik irányzata viszont a kiválasztás tehetetlenségét bizonyítja. A fajkeletkezést kizárólag a mutációkra alapozza, a kivállogatódásnak szerinte csak alkalmas mutációkat fenntartó, a károsakat pedig kiküszöbölő szerepe van.

Neodarwinizmus