Örökölhetőség

Örökölhetőség (h2, hereditabilitás, örökölhetőségi értékszám) a mennyiségi tulajdonságok öröklődésének valószínűsége, mértéke, amely 0 és 1 közötti értéket vehet fel.

Szokták százalékban is kifejezni. Annak a tulajdonságnak a szelekciója hatásosabb, amelynek h2 értéke nagyobb, mivel a h2 a genotípus (örökletes alap) és a fenotípus (megjelenési forma) közötti korreláció négyzete.

A h2 értékének megállapítására vonatkozó képletek igen különbözőek lehetnek aszerint, hogy milyen rokonságban vannak azok a csoportok, amelyek között korrelációt számítunk. A h2 értékét a növénynemesítésben a variancia-analízis segítségével számítjuk ki. Ekkor az örökölhetőség az észlelt összes (fenotípusos) variancia (Sf2) és genetikai variancia (Sg2) hányadosa: h2 = Sg2/Sf2.

Az örökölhetőséget a körülmények változása befolyásolja, ezért a h2 csak gyakorlatilag változatlan viszonyok között értékelhető, és a kapott érték általában csak az egyes populációkon belül érvényes.

A rokontenyésztés, vagyis a genetikai változatosság csökkenése pedig a h2 csökkenését vonja maga után. Az örökölhetőség jelentősége az egyes tulajdonságok fejlesztése céljából.

Nagy örökölhetőségi érték esetén tehát a fenotípus is kellő biztonságot nyújt a kiválasztás eredményességére. Szükséges a h2 ismerete szelekciós indexek felállításához is. Az örökölhetőség felső határa az ismétlő képesség.

Örökölhetőség