Padkásodás

Padkásodás a szikes gyepek felső rétegeinek különböző alakban és mérvben előállott lehordása, eróziója, amit a víz okoz.

Mindazon szikes gyepeknél, ahol a kilúgzás a talajvíz magas állása v. rossz vízáteresztő képessége miatt nem mehet végbe, a szikes felszínének eróziója megindul.

A rossz vízáteresztő képességű, hiányos gyepezetű talajon a csapadékvíz megáll. A víz elpárolgása után nagy repedések keletkeznek, amelyekbe a feltalaj kolloidjai lemosódnak, s ily módon a feltalaj elmosása és egyben a növényzet nélküli terület állandóan nő. Amidőn már a kolloidok repedésekben nem távozhatnak, elszállítja azokat az elfolyó víz és a szél is.

A növekedő tócsák hatására az elmosás a tócsák szélein is állandóan terjed: padkák keletkeznek, mégpedig a szikes típusa, a terület hasznosítási módja, az erózió mérve szerint különböző, ún. padkásodási formák alakulnak ki, így padkás szik, kézzel, marokkal rakott szik stb.

A padkásodás megakadályozása nagyon fontos teendő. Az erózió megakadályozása a terület szintek szerinti skatulyázásával, megjavításuk, jobb hasznosításuk pedig rendszerint csak feltörés és talajjavítás együttes alkalmazásával végzett gyeptelepítéssel lehetséges.