Lexikon címszavak

Talajjavítás

Frissítve: 2018-06-01

A talajjavítás célja kedvezőtlen kémiai, fizikai és egyben biológiai tulajdonságaik miatt csökkent termőképességű vagy terméketlen talajok megjavítása, mezőgazdasági termelésbe vonásuk, ill. termőképességük nagymérvű emelése végett.

Tágabb értelemben talajjavítás -nak nevezhetők általában a mezőgazdaságban alkalmazott agrotechnikai eljárások, így a vetésforgó és talajjavító növények alkalmazása. (zöldtrágyázás), továbbá az ún. meliorációs munkák a fásítás, az erdősávok telepítése is. A talajjavítás szót azonban nem szoktuk ilyen tág értelemben alkalmazni.

Rendszerint csak akkor beszélünk talajjavításról, ha az egyszerű agrotechnikai termékenységfokozó eljárásokkal nem, vagy csak igen hosszú idő alatt megjavítható talajhibákat kémiai és fizikai beavatkozásokkal küszöbölhetünk ki, így a talaj összetételében gyökeres és állandó jellegű kémiai és fizikai változást idézünk elő. Így elsősorban talajjavításnak nevezhető a savanyú talajok meszezése és a különböző típusú szikesek különböző javító anyaggal és eljárásokkal végzett javítása.

Lúgos talaj
Magyarország talajai
Meszes talajok
Meszes szódás szikes talaj
Mezőségi talajok
Nátrium talajok
Nedves talaj
Oszlopos talajszerkezet
Öntéstalaj
Porszerű talajszerkezet
Repedéses talajszerkezet
Réti talajok
Réti csernozjom talaj
Réti szolonyec talaj
Rozsdabarna erdőtalajok
Rögös talaj
Savanyú talajok meszezése
Sós talajok
Száraz talaj
Szikes talaj
Talaj
Talajjavítás
Talajtan
Talajuntság
Talajvédelem