Növények nedvességigénye

Növények nedvességigénye mutatja, hogy a növény vízigényét milyen nedvességű talajból tudja kielégíteni. Ez rendszerint arányos a növénynek a vegetációs idő alatt a talajból igényelt és felhasznált víz mennyiségével. - vagyis a növények vízigényével -, de lehet eltérő is.

Ennek alapján megkülönböztetünk:

1. Nagy vízfelhasználású és nagy nedvességigényű zöldségnövényeket. Ezek a növények tenyészidejük alatt a talajból nagy tömegű vizet vesznek fel, és a talaj nedvességtartalma iránt is igényesek. Ide tartoznak a káposztafélék,. a paprika, a zeller stb.

2. A nagy vízfelhasználású és kis nedvességigényű zöldségnövények csoportjába azok a növények tartoznak, amelyek a talajból nagy víztömeget vesznek fel, de, a talaj nedvességtartalmát jól ki tudják használni, tehát hoszszabb-rövidebb ideig kisebb talajnedvesség mellett is megfelelően növekednek.

E növények többnyire nagy gyökértömeget és finom eloszlású gyökérzetet fejlesztenek, és így biztosítják a megfelelő vízfelvételt. Ide tartoznak a dinnyefélék, a tök stb.

3. A kis vízfelhasználású és nagy nedvességigényű zöldségnövények vízfelhasználása kevés, de a talaj nedvességtartalma iránt igényesek.

E növénycsoport legjellemzőbb tagja, fejlődésének első felében a vörösHagyma. A Növények nedvességigénye rendszerint a fejlődés ideje alatt is változó, s az egyéb tényezők (pl. talajszerkezet, Hőmérséklet stb.) is befolyásolhatják.

Növények nedvességigénye