Paraszövet

Paraszövet (periderma). A száras testű hajtásos növények szárán, gyökerén kialakuló másodlagos bőrszövet-rendszer, amelyet a parakambium hoz létre.

A paraszövet rendszerint három szövettájra tagolódik, kívül többrétegű, holt sejtekből álló paraszövet,alatta egy-két soros osztódó szövet: a parakambium, ezen belül a paraalapszövet: a phelloderma építi fel. A paraszövetet parásodott falú, szorosan egymáshoz simuló, gyakran sugárirányú sorokban rendezett élettelen sejtek építik fel.

A növény védelmét szolgálja, amennyiben kitűnő hőszigetelő, gázok és víz számára impermeabilis szövetrész. A paraszövetben elszórtan kisebb-nagyobb, laza, ún. töltősejtekből álló szellőző nyílások (para-szemölcsök, lenticellák) alakulnak.

A paraszövet a legtöbb fás növényben nem hosszú életű, mert a belsőbb szövetgyarapodást (gyökér, szárvastagodását) nem tudja követni, ezért leszakadozik és helyette az alatta levő szövettájban újabb parakambium képződik, amely újabb pararéteget fűz le.

Paraszövet