Homok

  • Frissítve: 2021-07-14       Homokkő

Homok. Durvább, 0,2-3 mm-es nagyságú részecskék lazább halmaza. Kőzetek felaprózódása, mállása és elszállítása útján keletkezik. Származására nézve lehet vízben ülepedett és szél által szállított, ill. e két tényező kölcsönhatásával települt Homok.

A folyami homok szemcsék szögletesek, a szélhordta Homok-szemek élei kopottak, gömbölyűek. Anyaga legnagyobb részben kvarc, amelyet csillám és kisebb mértékben földpátok kísérnek.

Homok - Pallas lexikon

Homok különféle kőzeteknek és ásványi anyagoknak apró szemü törmelése, melyet rendesen a viz, jég vagy szél messze elhordott eredeti képződési helyétől és alkalmas helyen lerakott.
A szemek nagysága szerint van durva szemü és finom szemü homok.

Egyike a legfinomabb szemü és nálunk az Alföldön igen fontos szerepet játszó Homoknak a futóhomok.

A Homok anyaga igen sokféle lehet, de mivelhogy a kvarc az összetett kőzetek ásványi elegyrészei között a legfontosabb szerepet játsza és legerősebben áll ellen a mállásnak, a törmelékek között a leggyakoribb és igy a Homok-nak is legközönségesebb anyaga a kvarc.

Az anyag szerint szokás a homokot megkülönböztetni: kvarchomok, ritkán egészen tiszta kvarc szemek tömege, rendesen van 2-20 % egyéb ásványi törmelék is, nevezetesen csillámföldpát, mész; mészhomok, csillámos Homok, sok csillámtartalmával; dolomithomok, glaukonit Homok, glaukonit-homok, glaukonit-szemek keveréke kvarc-cal; magnetit-homok., tulnyomóan titántartalmu magnetit-szemek keverve kvarc-, csillám-, angit-, olivin-szemekkel; arkoze-homok., gazdag földpáttartalommal.

A homokszemek rendesen gömbölyödettek, néha szögletesek, ritka esetben pedig apró, többé-kevésbé tökéletes kristályok.

A közönséges homoktól, mely mindig összetett kristályos kőzetek, esetleg pedig homokkövek elporlásának eredménye, megkülönböztetendő a vulkáni homok, mely csupa apró lávatörmelékek vagy a lávát összetevő kristályok törmelékeinek tömege és rendesen csakis működő vulkánok közelében található, gyakran hatalmas lerakodásokban.

A vulkán kitörése alkalmával a kraterből szóródott ki és a levegőből rakódott le a szomszédos területre. A legfinomabb vulkáni Homok a vulkáni hamu.

A Homok rendesen az alluvialis, diluvialis és még a harmadkori rétegeknek képezi anyagát, vagyis fiatalabb képződményü; ritkán azonban régebb koru rétegeknek is alkotja anyagát, például a kréta-szisztémabelieknek, sőt a szilurban is fellelhető.

Homok