Kristály Kristályok

Kristály jellegzetes geometriai formákat mutató, sík lapok által határolt szilárd test. A Kristály-t felépítő atomok, ionok, molekulák szabályszerű periodikusan ismétlődő módon helyezkednek el és térrácsot vagy Kristály rácsot alkotnak.

A Kristály fizikai tulajdonságai (keménység, fényelnyelő képesség stb.) melyek a Kristály rácsszerkezetétől függnek a Kristály-tani tengelyek irányában különbözők, ezért a Kristály fizikai tekintetben anizotorp.

A Kristályokat szimmetria elemeik (szimmetria sík, szimmetria tengely, szimmetria centrum) alapján 32 osztályba osztják.

A Kristály osztályok tengelykeresztjeik alapján 6 Kristály-rendszerbe foglalhatók: triklin, monoklin, rombos, tetragonális, hexagonális-trigonális és szabályos Kristály-rendszerek.

A Kristály-ok összes lehetséges térrácsai 14 típusra vezethetők vissza. A térrács-szerkezetet 1912-ben Laue bionyította be röntgensugarak interferenciájával.

Címszavak: gén, hagyma, méz, ásványi sók

Kristály