Micélium

Frissítve: 2023-12-22       Michelini őszibarack     Mikroelemek     Micrococcus     Mikroklíma     Mohák     Mohák kártétele     Móri borvidék

Micélum (gombafonál-szövedék) a gombafonalak (hifák)összessége, ill. szövedéke. Mint tenyész-, ill. teleptest igen változatos kifejlődésű és szerkezetű lehet.

A moszatgombák micéluma, egysejtű, el nem ágazó v. többé-kevésbé elágazó, sok sejt-magvú (ún. cönocitikus micélum).

A tömlős, bazidiumos és konídiumos gombák tenyészteste jelentékeny lehet, mert pl. a talajlakó nagygombák micéluma több m hosszúságot is elérhet.

Valódi szövetet nem képez.
A gombaszövedék (plektenchima) a hifanyalábok hosszúsági és szélességi növekedése következtében alakul meg és többféle hifasejtből áll.

A csíramicélum mindig haploid és nincs benne sejtmagpác (ún. primer micélum).

A moszat-és tömlős gombák teste ilyen primer micélumból áll. A sejtegyesülésen átment és sejtmagpáros micélum a másodlagos (ún. secunder) micélum A bazidiumos gombák tenyészteste ilyen micélumból áll.

Micélum