Nitrát

Nitrát táplálóanyag a legfontosabb nitrogénforrásul szolgál a mezőgazdasági növények nagy többsége, valamint egyes talaj-mikroorganizmusok részére. Utóbbi (a nitrogén biológiai adszorpciója) időleges nitrogénhiányt is okozhat a talajban ( Mikróbák káros nitrogén-asszimilációja).

Nitrát biológiai úton, a nitrogéntartalmú szerves vegyületek elbomlása folytán képződött ammóniumsók nitritté, majd nitráttá való oxidálása eredményeként halmozódik fel, főként a talajban és a szerves trágyában.

A nitrátok képződése a talajban tavasszal és ősszel a legintenzívebb; kedvező körülmények között a nitrát-nitrogén felhalmozódása évi 300 kg/ha-t is elérhet.

A nitrátok jó oldhatóságuknál fogva könnyen mozognak a talajban és a talajvízzel érintkezésbe jutva könnyen kimosódhatnak. Nitrogénveszteséget okozhat a denitrifikáció is.

Nitrát