Lexikon címszavak

Pinus - Fenyő

Frissítve: 2018-03-18

Lexikon címszavak - P

Pinus (fenyő, Abietaceae). Szabálytalan korona alakú, örökzöld fák v. cserjék. Kérgük vastag, érdes, mélyen barázdált, egyes fajoknál vékony foltokban felváló.

Az ágak örvösen állnak. Koronáját hosszú és rövid hajtások alkotják. A tűk 1-2-5-ös nyalábokban helyezkednek el és tövüket eleinte hártyás hüvely veszi körül. A tűk metszete háromszögű v. félkör alakú, hoszszuk 2-30 cm között változik.

A tobozpikkelyek csúcsa többé-kevésbé négyszögletes, lapos. A toboz általában a második évben érik, magérés után még tovább is a fán marad. A magvak többnyire szárnyasak. Fájuk puha, könnyű, gyantás, ipari feldolgozásra nagyon alkalmas. A többtűs fajokat főleg magról szaporítjuk. A magvakat tavasszal szabadföldbe vetjük, a nehezen kelőket rétegezve előcsíráztatjuk. Egyes esetekben oltással is szaporíthatók. A kéttűs fenyők alanya a Pinus silvestris v. Pinus nigra, az öttűsöké a Pinus strobus. Az oltás módja az oldalékezés v. oldallapozás.

Két-, három- és öttűs fajokat különböztetünk meg. Kéttűs fajok Banks-fenyő (Pinus banksiann Lamb.). É-amerikai eredetű, alacsonyabb fa, igénytelen, de a mi viszonyaink között rendszerint rossz, görbe növekedésű. Tűi görbülők, csavarodók. Toboza jellegzetesen görbült, 3-5 em hosszú. Bár több helyen előfordul nálunk, nagyobb példány alig akad köztük.

Páncél fenyő (Pinus heldrechii leucodernis Markgraf.). A Balkán-félsziget mészkőhegységein honos, lassú növekedésű, edzett fenyőfaj. Tűi merevek, sötétzöldek.
Törpe fenyő (Pinus mugo Turra.). Közép-Európa magas hegységeiben az erdő felső határát zárja le. Többnyire elfekvő ágú bokor v. kis fa. Tűi 3-6 cm hosszúak, kissé csavartak, az ág felé görbülők. Toboza fényes, 2-7 cm hosszú, tojásdad alakú. Nagyon változékony. A szárazságot is jól bírja. Nagyobb sziklacsoportokon a hegyi jelleg hangsúlyozására alkalmas. Parkokban, arborétumokban gyakori.

Feketefenyő (Pinus nigra Arnold.). D- és Közép-Európa hegyeitől Ny-Ázsiáig honos, 25-40 m magasra növő faj. Koronája fiatalon gúla alakú, később ernyőszerűen boltozott. Törzse szürkésfekete, mélyen barázdált. Tűi sötétzöldek, merevek, 8-15 cm hosszúak, szúrósak. Toboza 4-8 cm hosszú, csak a harmadik év nyarán hull le. Nálunk különösen mészkő és dolomit kopárainkon, az Alföld száraz homokján ültetik nagyobb mennyiségben.

Hazánkban területileg a fenyőfélék közt a második helyen áll, az összes erdők 1,8%-át jelenti. Fatermő-képessége általában gyengébb nálunk. Mégis megvan a létjogosultsága a szárazabb termőhelyeken, ahol az erdeifenyő már csak sínylődik és hamar kigyérül. Erdőgazdasági úttörő szerepét biztosítja, hogy bőséges tűhullásával meggátolja a gyomok felverődését, védi a talajt a további kiszáradástól, sőt a humuszarányt is javítja. Ilyen helyeken jól elegyíthető az akáccal. Fája kevésbé értékes, sok gyantát tartalmaz. Minthogy hazai fenyőink közül a legbőségesebb Gyantahozamot biztosítja, telepítése és nevelése a megfelelő termőhelyeken már csak ezért is indokolt. A faiparban kisebb a szerepe, mert fájának szöveti felépítése gyengébb, mint az erdeifenyőé, Még legjobban használható a Pinus nigra var, austriaca, amelynek minősége lehetővé teszi szélesebb körű felhasználását.

Tengerparti fenyő (Pinus pinaster Ait.). Hazája a Földközi-tenger partvidéke.Gyorsan növő faj. Merev, vastag tűi 12-20 em hosszúak. Toboza 10-20 em. Fagyérzékeny, mészkerülő.

Erdeifenyő (Pinus silvestris L.). Európában és Ázsiában nagy állományokat alkot, 25-40 m magas, idősebb korban jellegzetes, ernyőszerű koronájú fa. Kérge a koronában fénylő, vöröslő, a törzs alsóbb részein szürkésbarna színű, foltokban felváló. Tűi 4-6 cm hosszúak, kékeszöldelv, kissé szúrósak. Toboza fénytelen, 3-4 cm hosszú, tavaszi felnyílása után azonnal lehull. Párásabb, hűvösebb klímában Ny-Dunántúlon, D-Somogyban és a Bakonyban nálunk is erdőt alkotó fa. Nagyon alkalmazkodó; fiatal korában gyorsan nő, mélyen gyökerező. Fényigényes, fagyálló, több ökotípusa terjedt el. Legfontosabb fenyőfajunk, összes hazai erdőségeink területének és fatömegének is 4,3-4,4%-át, képviseli. Elsőrendű értékes ipari fa. Használják a magas- és mélyépítésben, a bútorgyártásban, valamint talpfának és vezetékoszlopnak is, mert jól telíthető. A kereskedelemben borovi fenyő néven kerül forgalomba. A fa, fiatalabb hajtásai (turiones) drogul szolgálnak. A fa törzsének sebzése folytán nyerjük a terpentin-balzsamot, ebből készül a terpentin-olaj. Az olaj elpárologtatása után kapjuk a gyantát, mely a kereskedelemben hegedűgyanta néven (kolofonium) ismert.

Háromtűs fajok

Pinus jeffreyi Balf. Amerikából származik, 30-60 m magasra is megnő. Tűi halvány kékeszöldek, merevek, 12-25 cm hoszszúak, toboza 15-20 cm hosszú, 10 cm széles, világosbarna.
Sárga fenyő (Pinus ponderosa Dougl.). Az előbbi fajhoz hasonló, hatalmas méretűre növő fenyő. Hosszú, sötétzöld tűi és nagy koronája miatt tetszetős. Szurkos fenyő (Pinus rigida Mill.). É-amerikai faj, amely eredeti termőhelyén 10-20 m magasra nő meg. Törzsén gyakoriak a járulékos hajtások. Koronája szabálytalan.
Öttűs fafok

Cirbolya fenyő (Pinus cembra L.). Hazája Európa magas hegyvidéke, de K-Szibériáig sík területen is nagyobb erdőségeket alkot. 20 m-nél nagyobb magasságot ritkán ér el. Koronája fiatalon piramis alakú, később szabálytalanul elterebélyesedik. Tűi 5-9 cm hosszúak, tömött csomókban az ágakhoz simulók, merevek. Toboza 6-8 cm hosszú, gömbös, tojásdad alakú. Magvai nagyok, nem szárnyasak, ehetők, egyenlőtlenül csíráznak. Lassú növekedésű.
Selyem fenyő (Pinus griffithii Me. Clelland.). A Himalája vidékéről származó, 30-50 m magasságot is elérő, széles piramis alakú fenyő. Tűi kékeszöldek, 12-20 cm hosszúak, kezdetben felfelé állnak, később lecsüngők. Toboza 15-27 cm hosszú, a hajtásvégeken lelógó, gyantás. Fája értékes.

Sima fenyő (Pinus strobus L.). Kanadában honos, 25-40 m ma, gas, finom lombozatú faj. Koronája fiatalon keskeny piramis alakú, idősebb korban szélesen kiterebélyesedő. Kérge sokáig sima marad, fénylő szürkészöld színű. Fiatal hajtása vékony, tűi 7-10 cm hosszúak, puhák, finomak, szélük kissé fogas. Toboza a hajtásvégeken rövid nyélen csüngő, 10-15 cm hoszszú. A mag kora ősszel érik. Általában kevés jó magot hoz. Fája puha, könnyű, nagyon gyantás.

Kertészeti lexikon P

Kertészeti Webáruház

Vásároljon kényelmesen, nézzen körül áruházas oldalainkon.

Kertészeti webáruház