Madárvédelem

madárvédelem
  • Frissítve: 2019-09-11       Mag

Madárvédelem a biológiai védekezés egyik formája mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szempontból.

A hasznos madarak általános védelmét biztosító, főleg oktalan pusztításukat meggátolni hivatott törvényes védelmen (passzív védelem) felül, a madárvédelem legfejlettebb formája a tevőleges (aktív) vagy gyakorlati Madárvédelem.

A gyakorlati madárvédelem a leghasznosabb madárfajokat fészkelési lehetőségek ( mesterséges fészekodúk kihelyezése, fészkelésre alkalmas bokrok, cserjék ültetés e, azok nyesése, vadmenedékek, ún. remizek létesítése stb. ) biztosításával, nyáron vízszegény vidéken madáritatók, télen pedig a téli etetés rendszeresítésével az erdő, gazdaság, park vagy gyümölcsös területén megtelepíti s helyhezkötésükkel, elszaporításukkal céltudatosan a többtermelés szolgálatába állítja.

A madártelepítés legfontosabb eszközei a mesterséges fészekodúk, amelyek elsősorban a természetes harkályodúk utánzatai.

A különböző odúlakók testnagyságának és fészkelési igényeinek megfelelően, különféle nagyságban és formában fatönkből, újabban eternitből, gyári úton készülnek.
Deszkából házilag is könnyen előállíthatók. Kihelyezésükkel, majd időszakos ellenőrzésükkel a rovarirtó hasznos fajok megtelepíthetők és elszaporított állományuk állandósításával a rovarkárok meg. előzhetők.

A telepített állomány állandósításához nélkülözhetetlen a rendszeres téli etetés is, amely a legfontosabb fajokat (cinegék) mentesíti a táplálék utáni téli kóborlás pusztító hatásától, egyben biztosítja e fajok legértékesebb téli tisztogató munkáját, amely ilyenkor főleg a rovarok petéire, bábjaira korlátozódik.

Téli etetésre legalkalmasabbak kertekben az ablaketetők, nagyobb gyümölcsösökben, parkokban, erdők. ben pedig a dúcetető. Az etetőket szélárnyékos helyen, sűrűbb növényzet közelében helyezzük ki, hogy a Madarak a ragadozók elől menedéket találjanak.

Már a hideg idők beálltával kezdjük meg az etetést, amelyet a nagy hidegek és a hótakaró teljes megszűntéig folytatunk.

A madáreleség magas kalória tartalmú legyen, tehát olajos magvak (tökmag, napraforgó), bőrös, sótlan szalonnahulladék, marhafaggyú, v. ún. madárkalács (olajos magvak és olvasztott faggyú keveréke).
kertben kendermaggal és lisztes magvakkal ne etessünk, mert az a verebeket szaporítja.

Fekete rigónak, vörösbegynek konyhahulladékot adunk (főtt hús, zöldség, krumpli stb.), a maradékokat hótól tisztán tartott helyre, a földre szórjuk. Kenyeret, egyéb tésztafélét csak annyit adjunk, amennyi egy nap alatt elfogy, mert megsavanyodva bélhurutot okoz.

Madárvédelem - Pallas lexikon

Madárvédelem ama törvények és szabályrendeletek gyüjteménye, melyek a hasznos madarak üldözését és irtását tiltják el.

A madárvédelmet a xx. század elején az angolok hangsúlyozták először, hozzánk a mozgalom a németektől származott át, kik az ötvenes évek végén már a törvényhozás figyelmét is felhivták a madárvédelemre.

Monárkiánk és Olaszország 1875. egyezségre léptek az éneklő madarak kölcsönös védelmére; 1884-ben pedig a bécsi ornitologiai egyesület, Rudolf trónörökös kezdeményezésére és védnöksége alatt, nemzetközi kongresszust hivott össze a madárvédelem tárgyában, amelyben Európa minden kulturális állama részt vett, de sem ez, sem az 1891. Budapesten megtartott második nemzetközi ornitologiai kongresszus nem vezetett gyakorlati eredményre.

Nálunk a madárvédelmet leglelkesebben Herman Ottó képviselő karolta fel, aki egyúttal a magyar ornitologiai központ igazgatója is; őképviselte a magyar kormányt a legutolsó párisi nemzetközi ornitologiai kongresszuson.

A magyar törvényhozás a Madárvédelem-ről csak közvetve és hézagosan intézkedett az új vadászati (1872 febr. 18.) és a kihágásokról szóló (1879 jun. 19.) büntető törvényben; ezért eddig a madárvédelmet nálunk csak az országos Állatvédő egyesület gyakorolja, melynek IV., V. és VI. osztálya ügyel fel arra, hogy a madarak kellő védelemben részesüljenek.