Növénykórtan

Növénykórtan (phytopathologia) a fertőző és nem fertőző jellegű növénybetegségekre vonatkozó ismereteket felölelő és összefoglaló biológiai tudományág. Megkülönböztetünk általános növénykórtant és rendszeres v. részletes növénykórtant.

Az általános növénykórtan a kórtani alapfogalmakat és a különböző növénybetegségek összehasonlító vizsgálatával megállapítható általános törvényszerűséget ismerteti.

Leírja és értelmezi a különféle betegségek megnyilvánulási módját, vagyis tüneteit (kórtünettan: symptomatológia), ill. azokat egységesíti és azonosítja (identifikáció: diagnostica).

Vizsgálja a betegség okait, feltételeit és okozóit (kóroktan: aethiológia), továbbá a betegségek kialakulásának és lefolyásának sajátságait és törvényszerűségeit ( Kórfolyamatok, pathologia).

A betegségeket kórokozók, tünetek v. növénycsoportok alapján osztályozza a szisztematika.
Végül tárgyalja a betegségek elleni korszerű védekezés eljárásainak és eszközeinek ismeretét is (tulajdonképpeni növényvédelem).

A rendszeres növénykórtan rendszertanilag v. gazdanövényenként csoportosítja a kórokozó szervezeteket.

Növénykórtan