Savanyú talajok javítása

Frissítve: 2023-09-24     Sejt

Savanyú talajok. A kilúgozásnak kedvező éghajlati, domborzati viszonyok között a feltalaj szénsavas mésztartalma csökken, a talajok javítása válik szükségessé.

A mész csökkenésével a kicserélő komplexusban lévő Ca-ra kerül sor, amelynek helyére Hidrogén-ionok kerülnek.

Ennek következtében a talaj erősen tömődötté, levegőtlenné és nehezen munkálhatóvá válik, vízáteresztő képessége leromlik és a hasznos talajbaktériumok tevékenysége (nitrifikáció, N-kötés) lanyhul.

A kilúgozás folytán a talaj kémhatása lecsökken: savanyú talaj keletkezik.

Ha a Hidrogén ionok belépése nagyobb mérvű, számottevő kicserélődési savanyúság észlelhető, ami már jó néhány gazdasági növényünk eredményes termesztését megakadályozza.

Az ilyen talajok feltétlenül javításra szorulnak, ennek leglátványosabb módja a meszezés.

Az alkalmazott mészanyagok hatására az adszorpciós komplexus Hidrogénje helyét Ca foglalja el s így a talaj ismét kedvező kémhatásúvá, jó szerkezetűvé, vízáteresztővé válik, termőképessége megjavul, sőt a mészhiányos növények eredményes termesztése is lehetővé válik.

A talajok javításhoz szükséges meszező anyag mennyiségét részletes talajfelvételek és a vett minták laboratóriumi vizsgálata alapján állapítják meg.

A talaj savanyúságától és kötöttségétől függően átlag 30-80 q/kh szénsavas mészre van szükség.

A mészszükséglet a talaj ún. hidrolitos savanyúságától, ill. kicserélődési savanyúságából számítjuk ki. Az alkalmazandó meszező anyag mennyiségét természetesen annak szénsavmész tartalmára figyelemmel számítjuk ki.

Ha a meszezéshez nem szénsavas meszet, hanem égetett meszet vagy oltott meszet használunk, akkor a táblázat alapján kapott szénsavas meszet égetett, ill. oltott mészre kell átszámítani

Talajjavítás

A meszezés hatékonyságát a mész egyenletes elosztása és talajba keverése biztosítja.

A talajba munkálás legjobb eszköze a tárcsa, amellyel többször hossz-keresztirányba járva, 15-18 cm mélyen, egyenletesen dolgozzuk be a meszet.

A tárcsázás talajba keverő hatását fokozza az utánna akasztott nehéz fogas munkája. Meszezés után elengedhetetlen a kiadós istállótrágyázás. A trágya bomlásánál keletkező széndioxid elősegíti a mész feloldását és így növeli hatékonyságát.

    Sós talajok