Savanyú talajok javítása

Frissítve: 2018-11-22 Lexikon címszavak S, Savanyú talajok

Savanyú talajok. A kilúgozásnak kedvező éghajlati, domborzati viszonyok között a feltalaj szénsavas mésztartalma csökken, a talajok javítása válik szükségessé.

A mész csökkenésével a kicserélő komplexusban lévő Ca-ra kerül sor, amelynek helyére Hidrogén-ionok kerülnek.

Ennek következtében a talaj erősen tömődötté, levegőtlenné és nehezen munkálhatóvá válik, vízáteresztő képessége leromlik és a hasznos talajbaktériumok tevékenysége (nitrifikáció, N-kötés) lanyhul.

A kilúgozás folytán a talaj kémhatása lecsökken: savanyú talaj keletkezik.

Ha a Hidrogén ionok belépése nagyobb mérvű, számottevő kicserélődési savanyúság észlelhető, ami már jó néhány gazdasági növényünk eredményes termesztését megakadályozza.

Az ilyen talajok feltétlenül javításra szorulnak, ennek leglátványosabb módja a meszezés.

Az alkalmazott mészanyagok hatására az adszorpciós komplexus Hidrogénje helyét Ca foglalja el s így a talaj ismét kedvező kémhatásúvá, jó szerkezetűvé, vízáteresztővé válik, termőképessége megjavul, sőt a mészhiányos növények eredményes termesztése is lehetővé válik.

A talajok javításhoz szükséges meszező anyag mennyiségét részletes talajfelvételek és a vett minták laboratóriumi vizsgálata alapján állapítják meg.

A talaj savanyúságától és kötöttségétől függően átlag 30-80 q/kh szénsavas mészre van szükség.

A mészszükséglet a talaj ún. hidrolitos savanyúságától, ill. kicserélődési savanyúságából számítjuk ki. Az alkalmazandó meszező anyag mennyiségét természetesen annak szénsavmész tartalmára figyelemmel számítjuk ki.

Ha a meszezéshez nem szénsavas meszet, hanem égetett meszet vagy oltott meszet használunk, akkor a táblázat alapján kapott szénsavas meszet égetett, ill. oltott mészre kell átszámítani

Talajjavítás

A meszezés hatékonyságát a mész egyenletes elosztása és talajba keverése biztosítja.

A talajba munkálás legjobb eszköze a tárcsa, amellyel többször hossz-keresztirányba járva, 15-18 cm mélyen, egyenletesen dolgozzuk be a meszet.

A tárcsázás talajba keverő hatását fokozza az utánna akasztott nehéz fogas munkája. Meszezés után elengedhetetlen a kiadós istállótrágyázás. A trágya bomlásánál keletkező széndioxid elősegíti a mész feloldását és így növeli hatékonyságát.

Lúgos talaj
Magyarország talajai
Meszes talajok
Meszes szódás szikes talaj
Mezőségi talajok
Nátrium talajok
Nedves talaj
Oszlopos talajszerkezet
Öntéstalaj
Porszerű talajszerkezet
Repedéses talajszerkezet
Réti talajok
Réti csernozjom talaj
Réti szolonyec talaj
Rozsdabarna erdőtalajok
Rögös talaj
Savanyú talajok meszezése

Kapcsolódó oldalak