Ivartalan szaporodás

ivartalan szaporodás

Frissítve: 2023-10-28     Ivartalanítás

Ivartalan szaporodás vegetatív szaporodás. Utódok létrehozása megtermékenyítés nélkül, bizonyos speciálisan alakult ivartalan szervekkel. Az Ivartalan szaporosás különféle módjaival találkozhatunk a növényvilágban. Bizonyos egysejtű szervezetek (hasadó gombák) megfelelő állapotba kerülve egyszerűen kettéosztódva hozzák létre utódaikat.

Más, alacsonyabb rendű növények utódai a sejtfonalak feldarabolódása révén jönnek létre.

A magasabb rendű Ivartalan szaporodással szaporodó növényeknél az egyedfejlődés során speciális szaporodó sejtek (spórák) vagy szervek (hagymák, gyöktörzsek, tarackok, gumók, sarjak, indák stb.) jönnek létre.

Az Ivartalan szaporodásnak a törzsfejlődésben és a gyakorlati nemesítésben igen nagy a jelentősége, mivel ezáltal a szervezetek (szőlő, gyümölcs, burgonya stb.) genetikailag viszonylag konstans állapotban tarthatók fenn.

Ugyanis a vegetatív szervekkel elkülönült önálló életre kész növényi részek az anyanövénynek olyan tulajdonságait őrzik meg, melyek ivaros szaporodás révén nem volnának fenntarthatók.

Sok kertészeti növényünk pl. szőlő és gyümölcsfajtáink fajtaazonosságát csak Ivartalan szaporodás különféle módjai (dugványozás, bujtás, tőosztás, oltás stb.) révén tudjuk fenntartani, és azonos minőségben elszaporítani.

Ivartalan szaporodás - Pallas lexikon

Ivartalan szaporodás (növ., asexualis, agamusi reproductio asexualis), azon mód, midőn az uj növény ugyanegy sejtből ered, ez a sejt külön képződik s azon tulajdonsága van, hogy minden más sejtnek ráhatása, illetőleg fogantatása nélkül lesz belőle az új ivadék.

Az Ivartalan szaporodás azonban ivarszerves szaporodással is párosulhat.