Kertészeti lexikon címszavak - I

 • Iberis

    évelő virág - Iberis L. - Tatárvirág (növ.) a keresztesek egy- vagy többnyári füve, vagy félcserjéje; gyakran háladatos kerti virág. Levele hasítatlan vagy szárnyashasábu, kissé húsos.
 • Ibolya

    viola, ibolyafélék -Ibolya növény, bibolya vagy viola a balatonnál, ivola, Viola Tourn. a róla nevezett család egy-, két-, v. többnyári füve, ritkán félcserjéje, mintegy 250 (hazánkban mintegy 20, de sok eltérés) fajjal majdnem az egész földkerekségen.
 • Időjárás

    - A levegő mindenkori állapotát az időjárás szóval szoktuk kifejezni, s midőn száraz vagy nedves, meleg vagy hideg időjárásról beszélünk, a levegő állapotának egy-egy fontosabb tulajdonságát használjuk az időjárás jellemzésére, azon hatás szerint, melyet a szerves életre gyakorol.
 • Időjárás előrejelzése

    - Időjárás előrejelzése (prognosztika) rövidebb időre szinoptikus módszerrel történik, amikor is nagy területről egyidejű megfigyelésekből Időjárási térképet rajzolnak és ezeket elemzik.
 • Időjárási front

    - Időjárási front két különböző hőmérsékletű légtömeget elválasztó határfelület, amelyben felszálló Légáramlás van. A földfelszínt metsző vonalat frontvonalnak nevezzük.
 • Időjárási térkép

    - (szinoptikus térkép) igen nagy terület egy időben uralkodó időjárásáról tájékoztat.
 • Ifjítás

    erősebb visszametszés - Ifjítás a gyümölcsfák koronájának erősebb visszametszése. Célja a kiöregedett, értéktelen korona helyett új korona kinevelésével a korona életének meghosszabbítása, a termések minőségi és mennyiségi fokozása.
 • Iglice

    évelő - Iglice (Ononis L. Leguminosae). Fásodó szárú évelő növény. A tövises Iglice (iglic, gilice, gilicetövis. O. spinosa L.) 20-60 cm magas, többnyire erősen ágas felálló v. felemelkedő, kemény szárú növény, hármas levelekkel.
 • Illóolaj

    aromás olaj, zsírban oldódó vegyületek - Erősen aromás olaj, mely bizonyos növények különféle részeiben, például levelekben, virágszirmokban vagy termésekben (olajjáratokban vagy mirigyszőrökben) termelődik vagy gyantákkal keverve mint balzsam a növény felületére ürül. A legtöbb növény Illóolaja többféle tiszta olaj változó arányú keveréke.
 • Illóolaj növények

    - Illóolaj növények. Illó, erős illatú (éterikus) olajat tartalmazó növények, amelyek közül egyes fajok csak vadon teremnek, másokat kiterjedten termesztenek (pl. Menta, levendula).
 • Immunitás

    - Immunitás védettség az élő szervezet azon állapota, amelyben valamely kórokozó mikroszervezet, ill. terméke hatásával szemben védettnek bizonyul. Ilyenkor a kórokozó a szervezetben a betegséget kiváltani nem tudja, és elpusztul, v. egyensúlyi állapotban él vele.
 • Impregnálás

    - Impregnálás az a művelet, amellyel különböző anyagokat (szövetet, papírt, fát, bőrt stb.) külső behatások (víz, tűz, vegyszerek stb.) ellen előzetes kezeléssel igyekszünk megvédeni.
 • Inda

    - sarmentum. Heverő kapaszkodó, hosszú szártagú hajtás, melynek csomóiból vegetatív szaporodásra alkalmas gyökeres hajtások fejlődnek. Az Inda a növény vegetatív szaporodó szerve.
 • Indikátor

    szerves vegyületek - Indikátor olyan rendszerint bonyolult összetételű szerves vegyületek, melyek a kémiai rendszerben végbemenő változást színváltozással jelzik. Legismertebbek a sav-bázis Indikátorok, melyeknek működését kétféle elmélet magyarázza
 • Indol

    kristályos vegyület - Indol keletkezik pirrolgyűrűnek benzolgyűrűvel való kondenzációjakor. Fekália szagú, kristályos vegyület. Rendkívül nagy hígításban illatos anyagokkal keverve, kellemes illatot ad a keveréknek.
 • Indukció

    - Indukció 1. (fizika) A vezetőben a környezetében levő mágneses tér változásából származó jelenség.
 • Inhibitorok

    - Inhibitorok a fejlődést serkentő anyagokkal ellentétesen ható , fejlődést gátló anyagok.
 • Inkubációs idő

    - Inkubációs idő (Lappangási idő). Valamely növénykórokozó eredményes fertőzésétől a spóra, ill. szaporítóképletek képződéséig v. a gazdaszervezetben az első látható kórtünetek megjelenéséig v, a Betegség tünettanilag felismerhető formájáig eltelt idő.
 • Introdukció

    - Introdukció. Külföldi fajták áttelepítése, hazai viszonyhoz való alkalmazása. Magában foglalja mind a fajtagyűjteményben való elhelyezést, mind a termesztésbevételt.
 • Inula Peremizs

    - Inula (peremus, Compositae). Változatos megjelenésű dísz-, ill. gyógynövények. Fészekvirágzataik egyenként, ernyőszerű fürtben v. füzérben jelennek meg, sárgák. Tőosztással, őszi magvetéssel szaporítjuk.
 • Inulin

    - Inulin a fészkes virágúak (Compositae) tartalék tápanyaga, poliszacharid. Hidrolizálva d-fruktózmolekulát ad. Meleg vízben jól oldható, a Jód sárgára színezi.
 • Ioncserélés Ioncsere

    - Ioncserélés olyan kémiai cserebomlás, amikor valamilyen oldatban levő ionokat aktív csoportokat tartalmazó anyaggal hozzuk érintkezésbe, amely képes az oldatban levő ionokat velük egyenértékű, de más ionokkal kicserélni.
 • Iris nőszirom

    - Iris nőszirom, Iridaceae. Rhizomás v. Hagymagumós évelő dísz-, ill. gyógynövények. Leveleik kard alakúak, száruk egy v. több virágú. Nyár végén tőosztással, érés után magvetéssel szaporítjuk.
 • Iskolázás

    - iskolázás a csemete átültetése abból a célból, hogy további gondos kezeléssel és dúsabb gyökerekket fejlesszen, valamint, hogy szárának növekedése bizonyos mértékig visszamaradjon.
 • Ivar

    - Ivar, nemiség. Egyes élőlények elsődleges nemi jellegét jenti, tehát azt, hogy az utódok létrehozására milyen Ivar-szervekkel rendelkeznek. A fajfejlődés során a hím- és a női Ivar különült el, és eszerint beszélünk hím-, és nő Ivarú szervezetekről.
 • Ivari kiválogatódás

    - Ivari kiválogatódás. A Darwini evolúciós elmélet szerinti fejlődési folyamat egyik tényezője, amely a magasabb rendű állatok életében a párért való küzdelmen alapszik.
 • Ivaros szaporodás

    - Ivaros szaporodás (generatív szaporodás, szexuális szaporodás) esetén az utódok két különbözőképpen differenciálódott ivarsejt (hím és női gaméta) egyesülése (megtermékenyülés) útján jönnek létre. Ivarosan szaporodik a legtöbb magasabb rendű állat és növény.
 • Ivarsejt

    - Ivarsejt gaméta, csírasejt. Új utód létrehozására, a szaporodásra megfelelően differenciálódott sejt. Vannak olyan élő szervezetek, amelyekben a gaméták egyformák: izogaméták, de legtöbbszőr különbözők: heterogaméták, anizogaméták.
 • Ivarszervek

    - Ivarszervek (gametangiumok) az Ivarsejtek képzésére alakult szaporodó szervek (generatív szervek).
 • Ivartalan szaporodás

    - Ivartalan szaporodás vegetatív szaporodás. Utódok létrehozása megtermékenyítés nélkül, bizonyos speciálisan alakult ivartalan szervekkel. Az Ivartalan szaporosás különféle módjaival találkozhatunk a növényvilágban. Bizonyos egysejtű szervezetek (hasadó gombák) megfelelő állapotba kerülve egyszerűen kettéosztódva hozzák létre utódaikat.
 • Ivókút

    - Ivókút. Nagy forgalmú zöldterületek, különösen gyermekjátszóterek nélkülözhetetlen berendezési tárgya.
 • Ízeltlábúak

    - Ízeltlábúak (Arthropoda), Az állatvilág XII. törzse. Al altörzs: Csáposok (Antennator). a) ágazat: Kopoltyúsok (Broenchiata). I. osztály: Rákok (Crustacea). b) ágazat: Légcsövesek (Tracheata). 1. ág: Elöl ivarnyílásosak (Progoneata).