Ioncsere, Ioncserélés

Ioncserélés olyan kémiai cserebomlás, amikor valamilyen oldatban levő ionokat aktív csoportokat tartalmazó anyaggal hozzuk érintkezésbe, amely képes az oldatban levő ionokat velük egyenértékű, de más ionokkal kicserélni.

Az Ioncseréléshez olyan műgyantákat használnak, amelyek aktív ioncsoportokat tartalmaznak, oldhatatlanságukat megfelelő számú térhálós kötés biztosítja emellett nedvesedöképesek, hogy az ioncserében résztvevő oldatban megduzzadjanak, és így az oldat ionjai érintkezhessenek az ioncserélő aktív csoportjaival.

Az ioncserélők anion- és kationeserélökre különülnek el.
Az anioneserélökbe aktív lúgos, a kationcserélőkbe aktív savas csoportok vannak beépítve, tehát oldhatatlan lúgoknak és savaknak tekinthetők, s olyan ionreakciókra képesek, amelyek egyébként csak oldott állapotban levő ionok között mehetnek végbe.

A borászatban az ioncserélőket főleg a savak szabályozására használják. Az ioncserélők a bor savtartalmát azáltal csökkentik, hogy a szabad savakat lekötik.

A kation cserélők alkalmazásával a lágy bor savtartalmát növelhetjük. A kationcserélő a kationokat hidrogénionokra cseréli, vagyis a borban levő sókból savat szabadít fel. Ezenkívül a bor fémtartalmát is csökkenti, fehérjeszerű anyagokat köt le, amivel az Ioncserélés a borok stabilizálását segíti elő.

Az ioncserélők helyes aIkalmazására, csak különleges kiképzésű szakember hivatott. Az Ioncserélést a vegyipar széles körben alkalmazza.