Kertészeti lexikon címszavak - R

Lexikon címszavak R
 • Ragadozó emlősök Ragadozó emlősök (Carnivora) méhlepényes emlősök alosztályába tartozó, többnyire húsevő állatok. Agyvelejük fejlett, testük arányos, erős, fejük gömbölyű, orruk hegye kopasz, füleik felfelé állnak, szájuk körül tapogató serték vannak. Ujjaik karmokkal ellátottak
 • Ragadozó gombák Ragadozó gombák. Sajátságos hurokszerű fogókészülékkel v. bunkós végű, ragadós hifa ággal élő fonálférgeket és amőbákat megfognak és táplálékul felhasználnak.
 • Ragadozó poloska Ragadozó poloska (Perillus bioculatus, rabló poloska) hossza 0,7-1,3 mm, a káposzta poloskához hasonló. Fedőjének felső részén kevesebb sárga vagy vörös folt van. Észak-Amerikában honos. Az utóbbi években telepítették át Európába a Burgonyabogár ellen.
 • Rajnai fürtös Rajnai fürtös rövid tenyészidejű uborkafajta. Levele középnagy, középzöld színű, felső csúcsa jól fejlett. Termése rövid (10-12 cm), keskeny, majdnem nyaknélküli, a bibepont felé fokozatosan keskenyedő.
 • Rajnai törpe Rajnai törpe (Petit provencal) (povanszál). Alacsony, tömött levélzetű kifejtőborsó. Levélzete sötétzöld. Többnyire párosvirágú. Hüvelye középhosszú, kissé hajlott, hegyesedő, középzöld, 6-8 maggal.
 • Rajzás A rajzás rendszerint élénkebb fajfenntartó tevékenységgel kapcsolatos, és ezért szokták e kifejezést ennek megjelölésére is használni. A rajzás olyan rovarfajok esetében, amelyek összeverődésre, csapatosodásra hajlamosak, rendszerint feltűnő jelenség (pl. tiszavirág).
 • Rák Rák nemcsak gyümölcsfákon, hanem erdei fákon is előfordul. Lehet nyílt és zárt, mindkettő keletkezési feltétele azonban sérülés, némelykor csak szemmel alig látható kéregrepedés. Ebben telepedik meg a Nectriagalligena Bres. gomba.
 • Rákok Rákok (Crustacea) túlnyomórészt vízben élő, változatos alakú és testnagyságú, ízeltlábú állatok. Legtöbbjük bőre a lerakódott mészsóktól többé-kevésbé kemény. A fej és tor sokszor fejtorrá nőtt össze. Testük szelvényezett.
 • Recés poloska Recés poloska (Stephanitis piai F., recés levélpoloska) 6-8 mm hosszú, szinte csipkeszerűen finom rajzolatú, sárgásfehér, átlátszószárnyú, barnaerű poloska. Teste rendkívül lapos. Csoportosan találhatók különböző gyümölcsfák (alma, körte, meggy, birs, cseresznye) leveleinek fonáki részén, ahol szívogatnak.
 • Recésszárnyúak Recésszárnyúak (Neuroptera) változatos testalkatú rovarok. Két pár szárnyuk recés erezetű, kb. egyenlő alakú és nagyságú. Teljes átalakulással fejlődnek. Fürge kampodeoid (ragadozó) lárváiknak 3 pár torlábuk és megnyúlt állkapcsuk van
 • Redhaven őszibarack Származás és elterjedés. S. Johnston a Halehaven és Kalhaven keresztezésével South Havenben (Michigan, USA) állította elő, 1940-től kezdődően a világ valamennyi őszibarack-termesztő országában elterjedt.
 • Redukált hajtás Redukált hajtás az életformához és az életmódhoz való alkalmazkodottság következtében részben v. egészen elcsökevényesedett hajtás. A kaktuszokon és az élősködő növényeken a lomblevelek redukálódnak.
 • Regeneráció Regeneráció (visszaszerző képesség, újraképződés). Az élő szervezetek alkalmszkodási képességének egyik megnyilvánulása, mely az elvesztett vagy károsodást ért szerveiknek, szervrészeiknek, funkcióiknak újbóli kifejlesztésére, helyreállítására irányul. Pl. a muskátliszár egy darabjából vagy a begónialevélből teljes növény alakul ki.
 • Regresszió Regresszió (biol.). Kezdetleges formába visszaalakulás, életműködésben visszaesés. Kedvezőtlen körülmények (pl. vízhiány) ellen némely élőlény úgy védekezik, hogy életműködését beszünteti pl. betokolódik és kitartó sejtté (spóra) válik.
 • Relatív szexualitás Relatív szexualitás (viszonylagos nemiség) az a biológiai jelenség, amikor alaktanilag egymástól nem különböző, de nemiség tekintetében egymással ellentétes egyedek kopulációs képessége nem magától az ivartól függ, hanem kizárólag az ivari erősségtől.
 • Renaissance kert Renaissance kert. A XIV. sz. elején kialakuló humanista szellem képviselői feltámasztották a római házikeri-kultúrát is, s középkori hagyományokkal bővítve, az épületekkel szoros architektonikus egységben megoldott méretű felületdekorációvá tették.
 • Rence Rence (Utricularia). Mintegy kétszáz faja él a meleg és mérsékelt övben. Vízben lebegő, rovarfogó növények, a víz felszínére emelkedő sárga virágokkal. A közönséges Rence (Utricularia vulgaris) levelei hajszálvékony sallangokra szeldeltek, a sallangok között az apró vízi állatok megfogására alkalmas varsaszerű tömlők vannak.
 • Rendellenes fejlődés Rendellenes fejlődés (teratoma). Amikor a növény egész teste v. valamely testrésze a szokásostól eltérően fejlődik, megváltozik (eltorzul), teratomás jelenségről (rendellenes fejlődésről) beszélünk. A rendellenes fejlődéssel a teratologia tudománya foglalkozik
 • Repcedarázs Repcedarázs (Athalia rosae L.) 6-8 mm nagyságú rovar, a hártyásszárnyúak közé tartozik. Feje fekete, tora részben sárgásvörös, részben fekete, potroha egyszínű, szárnyai víztiszták.
 • Repce fénybogár Repcefénybogár (Meligethes aeneus F.) 2-3 mm hosszú, zöldes. fém fényű, szárnyfedőjén finom pontokat viselő bogár. Lárvája kifejlett állapotban 4 mm hosszú sárgásfehér, nyakpajzsán 2 nagyobb, testének többi szelvényén 3-3, ill. 4-4 vörösbarna folttal.
 • Repedés
 • Repedéses talajszerkezet
 • Reseda Reseda (rezeda, Resedaceae). Ismert dísz- és gyomnövények. A Reseda lutea, vadrezeda évelő vagy kétéves, terpedten ágas, 30-60 cm magas gyomnövény. Alsó levelei épek,, hosszúkás ék alakúak, a felsők kétszeresen háromosztatúak vagy szárnyasan szeldeltek.
 • Retek Retek (Raphanus sativus). A nyári és téli Retek a Raphanus raphanistrum-ból származik. Őshazája valószínűleg Elő-Ázsia.A Retek termesztését az egyiptomiak, rómaiak és görögök már nagyon régen megkezdték. Hazai termesztése szintén nagyon régi keletű. Lippai János a "Posoni kert" című munkájában a Retek melegágyi termesztését is leírta.
 • Részarányosság
 • Réti talajok Réti talajok a lágy szárú növények és túlnyomóan anaerob mikroszervezetek sajátos társulása az ún. réti növényi formáció hatására jönnek létre. Elterjedtek a mély fekvésű, magas talajvízszintű területeken, ill. mindenütt, ahol az éghajlati, domborzati, hidrológiai vagy más tényezők biztosítják a nedvesség bőségét és általában a réti növényi formáció életfeltételeit.
 • Reverzió Reverzió (atavizmus, visszaütés) az a genetikai jelenség, amikor az utód egyes tulajdonságaiban nem közvetlen szülőire hasonlít, hanem valamelyik távolabbi ősére. Reverzió a tulajdonságok rejtett öröklődése nemzedékek során.
 • Revesedés - korhadás Revesedés (korhadás). A fás növények sejtfalának gombák okozta bomlása, korhadása. Két típusa van: 1, destrukciós korhadás, ebben az esetben főleg a faanyag cellulóztartalma tűnik el, a lignin megmarad; 2. korróziós revesedésnél főleg a lignin bontódik le.
 • Réz Réz Cu, cuprum elemi állapotban és szulfidjaiban fordul elő. Vörös színű, nehéz fém. Fajsúlya 8,92, olvadáspontja 1083 fok. Jól munkálható, hőt és elektromos áramot igen jól vezet. Ötvözetei könnyen megmunkálhatók és kitűnően önthetők.
 • Rézérzékenység Rézérzékenység. Egyes gyümölcsfajták és dísznövények az összes rézvegyületekkel szemben annyira érzékenyek, hogy azok kis mennyisége is súlyos perzselést és levélhullást idéz elő
 • Rezisztencia
 • Réti csernozjom talaj
 • Réti szolonyec talaj
 • Rézkénpor
 • Rézmészpor
 • Ribiszkeszörp
 • Ricinus communis
 • Rhizobium
 • Ribiszkebor
 • Rigófélék
 • Rókagomba
 • Rokokó kertek
 • Rokonság
 • Rovarevők
 • Rovarok
 • Rovarmegporzás
 • Rovarok hőmérséklete
 • Rózsafélék
 • Rózsaolaj
 • Rózsa pajzstetű
 • Rózsa sodrómoly
 • Rozsdabarna erdőtalajok
 • Rozsdagombák
 • Rögös talaj
 • Rövidcsapos metszés
 • Rügy
 • Rügycsoport
 • Rügy differenciálódás
 • Rügypattanás
 • Rügysodrómoly