Részarányosság

Részarányosság. A növényi test alakulásában rendszerint szabályosságot találunk. A testrész Részarányosság-át az határozza meg, hogy az illető növényi szervezet hány radiális síkkal (szimmetriasíkkal) oszthatjuk két egyenlő szimmetrikus félre.

Az olyan testrészt, amelyet három vagy ennél több szimmetriasíkkal lehet két-két egyforma félre osztani, sugarasan vagy radiálisan szimmetrikusnak, virág esetében ezt aktinomorfnak nevezzük.
H a testen csak két szimmetriasík fektethető át, ez kétoldalasan vagy bilaterálisan szimmetrikus, virág esetén biszimmetrikus virágról beszélünk.

Olyan testrészt, melyet csak egyetlen szimmetriasíkkal oszthatunk két egyforma félre, monoszimmetrikusnak, virág esetén zigomorfnak nevezünk (pl. a legtöbb lomblevél, az Antirrhinum virágja). Részaránytalan vagy asszimmetrikus az a testrész, melyet nem lehet egyetlen síkkal sem két szimmetrikus félre osztani (pl. Begonia levele, a Canna virágja).

Részarányosság