Rajzás

  • Frissítve: 2021-07-14       Rák     Rákok

Rajzás
1. (zool.)-Az a rovarbiológiai jelenség, amikor egy rovarfaj új nemzedékének kifejlődött alakjai (imágói) megjelennek. Helytelenül más fejlődési alakok tömeges megjelenésére is használják ezt a kifejezést (pl. pajzstetű rajzás, amelyen a szabadon mozgó lárvaalakok megjelenését értik).

A rajzás rendszerint élénkebb fajfenntartó tevékenységgel kapcsolatos, és ezért szokták e kifejezést ennek megjelölésére is használni. A rajzás olyan rovarfajok esetében, amelyek összeverődésre, csapatosodásra hajlamosak, rendszerint feltűnő jelenség (pl. tiszavirág).

2. (méh.) (eresztés) a méhcsaládoknak a család megoszlása útján való szaporodása.
A rajzás a méhek öröklött tulajdonsága; egyik család hajlamosabb rá, mint a másik. Közvetlen oka a méhlakás zsúfoltsága. A Lépek megtelnek fiasítással, mézzel, virágporral. a fiatal méheknek sem építésre, sem dajkálásra nincs alkalmuk, felébred bennük a rajzási hajlam v. ösztön.

A rajzásra készülő család sok anyabölcsőt épít, néha 20-40-et is. Ezeket az ún. rajbölcsőket az anya fokozatosan bepetézi. Az első bölcsők befedése után a család egy része a régi anyával együtt kivonul a Kaptárból v. kasból.

A méhek erős zúgással, nagy körökben kóvályognak a levegőben, majd az anya megtelepedésének helyén, egy-egy faágon v. bokorban egymásba kapaszkodva, sűrű rajfürtbe tömörülnek. Ez az első raj v. előraj.

Kedvező időjárásban és jó hordáskor a lerajzott család 7-10 nap múlva, az első új anya kikelése után újabb rajt ereszt, majd néhány napos időközökben többet is. Ezeket második, harmadik, negyedik stb. v. utórajoknak nevezik. Kivonulásukat a fiatal anyák feleselése előzi meg; fiatal, nem párzott anyjuk van, több anya is lehet egyben-egyben.

Ha a rajzásra érett család időközben anyátlanná válik, akkor már az első raj is így vonul ki (éneklő első raj). Ha a család az első eresztés után lemond a további rajzásról, akkor az első anya kikelése után a többi anyabölcsőt lerombolja, a fölösleges anyákat megöli.

A Rajzás ideje nálunk rendszerint az akácvirágzás vége v. a közvetlenül utána következő időszak. Gazdag nyarakon megesik, hogy ősz felé ismét rajzásra készülnek a családok, sőt az azévi rajok is megrajozhatnak (unokaraj).

Siettethetjük a rajzást a méhcsaládok népesedésének az előmozdításával (serkentő etetés, meleg takarás, kijárónyílás szűkítése) és a fészeknek 9-10 nagy keretre korlátozásával. Azonban a korszerű méhészetben a természetes rajzás nem kívánatos, sőt a rajzásra kevésbé hajlamos törzseket igyekeznek elszaporítani mesterséges rajoztatással.

A rajzó ösztön felébredését késlelteti: a nagy Kaptár, az idejében végzett fészekbővítés, a mézkamra mielőbbi megnyitása, a nagyobb arányú építtetés, a fiasításos lépek egy részének átfüggesztése a mézkamrába, a bőséges szellőztetés, a fészek megtűzdelése közberakott műlépekkel, végül a túl népes család megosztása v. megcsapolása mesterséges rajjal.