Kertészeti lexikon címszavak - V

Lexikon címszavak V
 • Vadrepce Vadrepce (repce, Sinapis arvensis L., Cruciferae). 30-100 cm magas, igen gyakori szántóföldi gyom. Felálló, terpedten ágas szárán a levelek lantosan szeldeltek, tojásdadok v. hosszúkásak, széleik egyenetlenül fogasak
 • Vajsavas erjedés Vajsavas erjedés az az erjedési folyamat, amelyben anaerob baktériumok a szénhidrátokat széndioxid és hidrogén fejlődése közben vajsavvá (acidum butyricum, CH3-CH2-CH2 = COOH) bontják.
 • Vajsav baktériumok Vajsav baktériumok. Ezzel a névvel számos spóraképző, anaerob baktériumfajt jelölnek (Clostridium butyricum, C. acetobutylicum, C. pasteurianum, C. beijerinckii stb.), amelyek cukorból, gyakran keményítőből is vajsavat, butilalkoholt képeznek, miközben ecetsav, széndioxid és hidrogéngáz keletkezik
 • Varasodás Varasodás - növényi betegségek. Varasodásnak nevezzük azokat a gomba, baktérium, sőt rovar okozta növényi betegségeket, melyek a gazdanövény felületén az epidermisz felszakadása következtében varas, fekélyes, esetleg megparásodott foltokat okoznak. Leggyakrabban a fák betegségei közt találkozunk velük
 • Válogatás Válogatás. (gyümölcs). Célja a forgalomba kerülő áru egy csomagolási egységen belüli azonos, egyenletes minőségének biztosítása. A Válogatás történet nagyság, alak, minőség, szín és érettség szerint. Nagyság szerinti Válogatás (osztályozás) a gyümölcs szélességi átmérője szerint történik ...
 • Váltivarúság Váltivarúság (gonorchizmus) az az állapot, amidőn az eltérő ivarú csírasejtek külön egyedekben fejlődnek ki. A magasabb rendű állatokra jellemző a V. Növényeknél gyakori a-te (búza, borsó, rózsa stb.), de vannak olyan fajok, amelyeken csak egyivarú virágok találhatók: az ilyen növények lehetnek egylakiak (monoicus), melyeken a porzós és termős virágok ugyanazon ...
 • Változatosság Változatosság. Az élőlények sokfélesége, ami egyben a természet szépségének legfőbb oka. Megnyilvánul ez a földet benépesítő növény- és állatfajok nagy számában, továbbá a fajokon, a fajtákon, a változatokon belül az egyedek különbözőségében is.
 • Változékonyság Változékonyság (variabilitás). Valamely élőlénynek új tulajdonságokkal rendelkező formák kialakítására, a meglevő tulajdonságoknak különböző mértékű kifejlesztésére való képessége.
 • Városliget Városliget. Budapest egyik legnagyobb parkja. A középkorban Ökör dűlő néven Pest város legelője volt, míg a rákosi országgyűlések nagy forgalma következtében tönkre nem ment. Ekkor pusztultak el erdői, vadállománya, vizeinek halállománya. Bonfini és Taurinus leírásai alapján egyes történetíróink úgy vélik, hogy ezen a területen Mátyás királynak vadaskertje és nyaralója volt.
 • Vetés Vetés (magvetés) a mag elhelyezése az előkészített talajba vagy egyéb közegbe azzal a céllal, hogy ott termő növénnyé (helybevetés) vagy átültethető palántává fejlődjék. A kézi Vetést a szabadföldi csaknem teljesen kiszorította a gépi vetés, amely egyenletesebb magelosztást, Vetés mélységet, gyorsabb és olcsóbb munkát eredményez. Kézzel vetnek még kis Vetésterületen, részben melegágyba, szaporító ládába, szaporító asztalra vagy ha a talaj állapota nem teszi lehetővé a gépi Vetést.
 • Villámcsapás Villámcsapás főként fákat károsít. Mivel a kambiális vezetőképesség döntő, ezért pl. a dió kevésbé veszélyeztetett Villámcsapás-tól a szövetek olajtartalma miatt, mint pl. a keményítős juhar vagy hárs. A villámcsapás elektromos hője robbanásszerűen felforralja a szöveti vizet.
 • Villámhárító Villámhárító olyan berendezés, amely a villámcsapás alkalmával a villámot a talajba vezeti. Régen a Franklin-féle Villámhárító-t használták, ami az épület tetején elhelyezett fémrúdból és a hozzá csatlakozó földelő vezetékből állott.
 • Vilmos körte Vilmos körte a világ legelterjedtebb körtefajtája; Angliában már 1770-ben ismerték. Williams terjesztette el. Innen vette eredeti nevét: Williams, Bon-chrétien Williams, Williams Christbirne, de Amerikában, ahol a legelterjedtebb, Bartlett néven ismerik.
 • Vinca meténg Alacsony évelők vagy félcserjék, átellenes állású levelekkel. Tölcséres virágaik a levelek hónaljában állnak. Tőosztással szaporítjuk. Vinca (meténg) herbaceae W. et K. Hazája DK-Európa, Kisázsia. Elhajló, gyökeresedő hajtású, lombhullató, szálas, lándzsás levelű faj. Május júniusban nyílnak sötétkék vagy fehér virágai. Sziklakertbe, száraz virágos gyepbe való.
 • Viola Viola (Ibolya, árvácska, Violaeeae). Alacsony, többnyire indás évelő dísznövények, részben illatos virágokkal. Tavaszi tő-osztással, érés után magvetéssel, esetleg Dugványozással szaporítjuk. Viola alba Bess. Hazája Európa, Kisázsia. Indás évelő.
 • Virág Virág (flos) a magasabbrendű növények (nyitva- és zárvatermők) hajtásrendszerén fejlődő, és az ivaros szaporodás ( Növények szaporodása) céljára módosult hajtás. A zárvatermők Virág-a a Virág-tengely csúcsán ( Vacok) fejlődő takarólevelekből (ez lehet egy nemű Lepel, vagy csészére és pártára különülő), valamint ivarlevelekből ( Porzó és Termő) áll. A nyitvatermők Virágai csak egyivarúak (diclin), a zárvatermők virágai nagyrészt hímnősek, azaz kétivarúak (monoclin).
 • Virágok a kertben Virágok a kertben a kompozíció szempontjából döntően fontosak, mert a virágok élénk színüknél fogva a kerti látványnak erősen érvényesülő elemei. Éppen ezért alkalmasak a mindenféle művészi kompozícióban alapvető fontosságú hangsúly vagy súlypont képzésére.
 • Virágkötészet Virágkötészet (kötészet). A dísznövények felhasználásának egyik módja. Általában vágott virágok és levélzöld, ritkábban élőnövények feldolgozásával foglalkozik. A vágott virágok elrendezésének művészetével sok évszázad óta foglalkoznak elsősorban K-Ázsiában, ahol a virágok elhelyezésére szolgáló művészi kivitelű edények, vázák készítése is nagy múltra tekint vissza.
 • Virágos élősködők
 • Virágosodás
 • Virágzat
 • Vírus nómenklatúra
 • Vírus nukleinsav
 • Vírusok
 • Vírusok elleni védekezés
 • Vírusok szaporodása
 • Vírusok változékonysága
 • Vírus rezisztencia
 • Visegrádi palotakert
 • Vitaminok
 • Víz
 • Vízáteresztő képesség
 • Vízben oldható sók
 • Vízkultúra