Városliget

Frissítve: 2023-09-17     Vetés     Villámcsapás

Városliget. Budapest egyik legnagyobb parkja. A középkorban Ökör dűlő néven Pest város legelője volt, míg a rákosi országgyűlések nagy forgalma következtében tönkre nem ment. Ekkor pusztultak el erdői, vadállománya, vizeinek halállománya.

Bonfini és Taurinus leírásai alapján egyes történetíróink úgy vélik, hogy ezen a területen Mátyás királynak vadaskertje és nyaralója volt.

A török uralom alatt pusztasággá változott. 1755-57-ben kezdődött meg a mocsaras részeknek beilltetése fűzfákkal. Ettől az időtől kezdve beszélhetünk Városliget-ről, amelyet a hirtelen fejlődő város iparosai és polgárai kirándulóhelyül használtak, és Város erdejének (Stadtwald) neveztek. 1785-ben kezdődött meg a futóhomokos részek megkötése akácfákkal és eperfákkal.

A XVII. szd. végén bérbe-adták Batthyány József hercegprímásnak 24 évre, amely idő alatt parkosításának is meg kellett volna történnie. Witsch Rudolf mérnök tervei alapján kialakították a tavat és a mai Gorkij-fasort.

Batthyány halálával (1799) azonban a munkák abbamaradtak.
A József nádor által irányított Szépítő Bizottság karolta fel ismét a Városliget ügyét. Pályázatot írtak ki a Városliget rendezésére, amelyet Nebien Henrik francia származású kertművész nyert meg nagyvonalú tervével.

Ennek a tervnek köszönhetjük a rondo és néhány szépvonalú sétaút létesítését. Néhány évi működés után a Szépítő Bizottság megszűnt és a Városlsliget ismét gazdátlan maradt.

A parkosítás helyett a mutatványos és a szórakozóhely jelleg került előtérbe. A múlt század folyamán sok kiválóság foglalkozott a Városliget fejlesztési tervével vagy írt róla.

Területéből 1865-ben kiszakadt a - Fővárosi Állat és Növénykert. 1869-ben a Rákos patak vizét bevezették a tóba, vizének állandó frissítésére.

Zsigmondi Vilmos mélyfúrási munkái eredményeképpen a feltörő melegforrások vizének felhasználására 1877-ben gyógyfürdő létesült (Széchényi-fürdő).

1885-ben és 1896-ban a Városliget kiállítások színhelye. Ezeknek sok szép fa áldozatul esik. Viszont épületekkel, szobrokkal, szökőkutakkal gyarapodik.

A felszabadulás után megindult a Városliget tervszerű és gyors ütemű fejlődése. Azóta újabb épületekkel és szobrokkal gazdagodott.

Városliget