Élősködő növény

Élősködő - Olyan növény, amely egy másik növényen élve, annak szöveteibe behatolva saját létfenntartásához a növény tápanyagát használja fel.

Amennyiben csak vizet, illetve vízben oldott tápelemeket von el, félélősködőnek hívjuk pl. fagyöngy, de ha kész asszimilátumot von el a növénytől akkor valódi élősködőnek nevezzük pl. aranka.

Élősködő - Pallas lexikon

Élősködő a botanikában, az olyan növény, mely más növényen él és onnan veszi a táplálékát, azért többé-kevésbbé kártevő. A növényeket és állatokat bántó élősködő gombák nagy raját nem tekintve, a magasabb rangú virágzó élősködők száma aránylag kevés; mindössze körülbelül 1400.

Az élősködők a televénynövényekkel (saprophyta), valamint a tehernövényekkel (epiphyta) is közel viszonyban vannak. Mint az elsőbbek, legalább részben, szerves, már kész átsajátított táplálékból élnek, de azért különbözők tőlük, mert a táplálékukat nem az élettelen szervi anyagok bomlástermékéből, hanem élő növenyekből merítik.

A tehernövényektől pedig, melyek szintén növényeken telepednek meg, sőt velök össze is függenek, az élősködők szintén a táplálkozás módjára nézve különböznek, mert a táplálékot nem egyesegyedül a levegőből, légi csapadékból vagy elhalt televénytalajból merítik, hanem gazdájok (dajka) vagy gazdanövényök belső szövetéből is.

Erre a célra kivétel nélkül sajátszerü szervök van a hozzáerősödésre meg a kiszivásra, de majd mindegyiké különböző, azért más-más neve is van (szivó, kéregszivó v. fogódzkodó gyökér, tapadó- vagy szivókorong, szivószemölcs v. haustorium; szivócsap, szivóka, szivó fonál v. telepfonál).

Az élősködőknek nagyon változatos s részben bonyolódott életviszonyai vannak, s az élősködésnek különböző fokából a közönséges zöldlevelü formáktól a teljesen elformálódott, gyökértelen, levéltelen és száratlan növényekig egész sorozat alakul.

Egyik vége az élősködésnek s pedig mintegy alacsonyabb foka az, midőn az Élősködő még mint rendes zöld növény a levegő szénsavát a napsugár hatásával fel tudja bontani és a gazdája szerves nedvéből csak ugy mellékesen táplálkozik.