Kertészeti lexikon címszavak - N

Lexikon címszavak N
 • Nadálytő Nadálytő (Symphytum, Boraginaceae). Évelő, nagy levelű növények. A fekete Nadálytő (S. officinale L.) vastag gyöktörzses, 30-100 cm magas növény, belül üres szára a lefutó lomblevelektől szárnyalt, felső részében ágas. Levelei lándzsás-tojásdadok.
 • Nadragulya Nadragulya (Atropa belladonna). Évelő, 1-2 m magas erdei növény, tojásdad, kihegyezett, ép szélű levelekkel. Harang alakú, Ibolyaszínű, kocsonyás virágai magánosak a levelek hónaljában
 • Nád Nád Phragmites communis Trin., Gramineae. Álló és lassan folyó vizeink állományképző évelő növénye. A vízpartok nádasaiból kitermelt Nád-at az építőipar és a háziipar használja fel. Megterem nedves réteken és nedves szántóföldeken is ..
 • Nagy aranka Nagy aranka (Cuscuta campestris Yuncker) gyakori élősködő gyom, mely több mint 80 növényen fordul elő hazánkban is. Hajtásai narancssárgák, a gazdanövényre tekerőzők. Virágai sárgás színűek, 2-3 mm nagyok, öttagúak
 • Nagy farágólepke     lepkék - Nagy farágólepke (Cossus cossus L.). Lepkéje barnásszürke, fekete rajzolatú, szárnytávolsága 6-10 cm. Máj.-tól júl.-ig rajzik. A kéregrepedésekbe helyezett és a levegőn megkeményedő váladékkal befedett tojásaiból kikelő húsvörös, kifejlődve barnásvörös hátoldalú, fekete fejű ...
 • Nagy téliaraszoló     lepkék
 • Nanizmus     rendellenes törpe alakok megjelenése
 • Napperzselés Napperzselés. Aszályos időben könnyű talajokon a tűző nap napperzselést okoz a levélzeten, de gyakrabban a termésen. Súlyossága attól függ, hogy mennyire képes a növény visszapótolni a hirtelen elveszített vizet, és hogy az agrotechnikai körülmények milyen mértékben segítik ezt elő
 • Napóra A napóra időmérő eszköz; elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza és iránya a Nap állása szerint alakul. A Napóra alkotó részei az árnyékot vető, az északi sarkcsillag irányába mutató, vagyis a föld forgástengelyével párhuzamos vékony pálca
 • Napraforgómoly     szárnyas rovarok - Napraforgómoly Homoeosoma nebulellum Hb. elülső szárnya hamuszürke, külső szegélye mellett és középen néhány nagyobb és sok apró fekete ponttal. A hátsó szárnyak fehéresszürkék
 • Narancs Narancs Citrus sinensis. Örökzöld, egylaki, hímnős virágú fa. Gyakran parthenocarp terem. Levéltövénél fejlett pótlevélkéje van, ami a citromtól megkülönbözteti.
 • Narancstermés Narancstermés (heperidium). Felső állású magházból alakult, húsos falú termés, amelynek bőrszerű, Illóolajat tartalmazó terméshéja van, belül hártyás választófalakkal (gerezdek), amelyeken a termés üregét kitöltő, nedvvel telt szőrök fejlődnek
 • Nappali lepkék     lepkék - Nappali lepkék (Rhopalocera) csoportja a lepkék (Lepidoptera) rendjébe tartozó közepes vagy nagy termetű lepkék, nappal repülnek és a virágokat látogatják. Csápjuk jellegzetes bunkós csáp
 • Nátrium Nátrium (Na) elemi állapotban nem fordul elő, vegyületei elterjedtek. Kovasavval oldhatatlan kőzetalkotó ásványokat (nátriumföldpát) ad. A tenger vizében kloridja alakjában fordul elő
 • Nátrium adszorpciója Nátrium adszorpciója. A talajok által adszorbeált ionok közül a talajok szerkezetére a nátriumionok gyakorolják a legnagyobb hatást. Ha a talaj által adszorbeált kationok 12-15%-a Na, akkor már erősen leromlik a talaj szerkezete
 • Nátrium talajok Nátrium talajok ( Szikes vagy -. Alkáli talajok) adszorpciós komplexusában a kicserélhető Na viszonylagosan, de gyakran abszolút mennyiségben is számottevő mértékben megnövekedett a Ca-mal szemben
 • Nedves talaj Nedvesnek akkor nevezzük a talajt, ha kb. a vízfoghatóságának megfelelő nedvességet tartalmaz. Ezen felüli nedvességtartalomnál a talaj már vizes.
 • Nedvesítőszerek Nedvesítőszerek. A vízzel készült permetlevek a növények viaszos rétegéről könnyen leperegnek, hasonló a helyzet sok rovarkártevő esetében is. Ezért szükséges olyan segédanyagokat tenni a növényvédőszerekbe, amelyek a permetlé nedvesítőképességét lényegesen fokozzák
 • Nedvkeringés A gyökerek a talajból elsősorban vizet és ásványi anyagokat vesznek fel. Eu utóbbiakat részben már szerves vegyületekké alakítva, részben változatlanul szállítódnak a gyökér és a szár farészében a levelek felé
 • Nekrózis Nekrózis (elhalás) növényekben élettelen tényezők (abiotikus) és élő szervezetek (biotikus tényezők) kiváltotta kórfolyamatok hatására keletkezik. A Nekrózis a szervek, szövetek és sejtekben létrejött olyan elváltozásokat jelenti, amelyek egyes szövetelemek és sejtek elhalásához vezetnek
 • Nektár Nektár a növények nektármirigyei által kiválasztott édes, cukortartalmú folyadék, amelyet a mézelő méhek begyűjtenek és mézet készítenek belőle. A rovarporozta növények virágaiba rendszerint nektáriumokat (mézfejtő, mézválasztó, nektármirigy) is találunk
 • Nemhez kapcsolt öröklődés     Nemhez kapcsolt öröklődés testi tulajdonságoknak a nemi jellegekkel együtt történő öröklődése. A nemhez kapcsolt öröklődést a génelmélet az ivari kromoszómákban (gonoszómákban - heterokromoszomák) a nemiséggel kapcsolatos tulajdonságok génjei mellett együtt letéteményezett testi tulajdonságokat kialakító gének együttes öröklődésével magyarázza
 • Nemiség öröklődése Nemiség öröklődése, az ivari v. nemi jelleg átöröklése. A nemiségnek az élők világában két határértéke van: női és hím nemiség. Mind a két nemiség jellemző ivari jellegekkel kapcsolatos.
 • Neo darwinizmus Neo Darwinizmus. A darwinizmus továbbfejlesztése céljából kialakított, de azzal sok tekintetben ellentétes biológiai tanítás. Tagadja a szerzett tulajdonságok öröklődését, a környezeti tényezők öröklődés-megváltoztató szerepét
 • Nevelő metszés
 • Négypettyes téliaraszoló     lepkék
 • Nikotin
 • Nitrogén
 • Nitrogénbőség
 • Nitrogénhiány
 • Nitrogénkedvelő növények
 • Nitrogénkötő baktériumok     bakteriológia
 • Nitrogén műtrágyák
 • Nitrogénveszteség     istállótrágya erjesztésekor fellépő veszteség
 • Nitrát
 • Normafa
 • Női előtelep
 • Növekedés
 • Növekedési periódus
 • Növekedési rendellenességek
 • Növekedési vessző
 • Növény
 • Növényápolás
 • Növénybetegségek
 • Növények elterjedése
 • Növények fényigénye
 • Növények hőigénye
 • Növények kiválasztó rendszere
 • Növények kultúrába vétele
 • Növények mozgása
 • Növények nedvességigénye
 • Növények nevelése
 • Növények nyugalmi állapota
 • Növények párologtatása
 • Növények szaporodása
 • Növények téli színeződése
 • Növények vízháztartása
 • Növények vízigénye
 • Növényföldrajz
 • Növényi festékek
 • Növényi hormonok
 • Növényi olajok
 • Növényi sebszövetképződés
 • Növényi viaszok
 • Növényi zsírok
 • Növénykórtan
 • növénytan
 • Nukleinsavak
 • Nyári zöldmetszés
 • Nyerges szőlőmoly     szárnyas rovarok
 • Nyers foszfátok
 • Nyers humusz
 • Nyesedék
 • Nyitvatermők
 • Nyugalmi állapot