Kertészeti lexikon címszavak - N

Lexikon címszavak N
 • Nadálytő

  Nadálytő (Symphytum, Boraginaceae). Évelő, nagy levelű növények. A fekete Nadálytő (S. officinale L.) vastag gyöktörzses, 30-100 cm magas növény, belül üres szára a lefutó lomblevelektől szárnyalt, felső részében ágas. Levelei lándzsás-tojásdadok.
 • Nadragulya

  Nadragulya (Atropa belladonna). Évelő, 1-2 m magas erdei növény, tojásdad, kihegyezett, ép szélű levelekkel. Harang alakú, Ibolyaszínű, kocsonyás virágai magánosak a levelek hónaljában
 • Nád

  Nád Phragmites communis Trin., Gramineae. Álló és lassan folyó vizeink állományképző évelő növénye. A vízpartok nádasaiból kitermelt Nád-at az építőipar és a háziipar használja fel. Megterem nedves réteken és nedves szántóföldeken is ..
 • Nagy aranka

  Nagy aranka (Cuscuta campestris Yuncker) gyakori élősködő gyom, mely több mint 80 növényen fordul elő hazánkban is. Hajtásai narancssárgák, a gazdanövényre tekerőzők. Virágai sárgás színűek, 2-3 mm nagyok, öttagúak
 • Nagy farágólepke

      lepkék - Nagy farágólepke (Cossus cossus L.). Lepkéje barnásszürke, fekete rajzolatú, szárnytávolsága 6-10 cm. Máj.-tól júl.-ig rajzik. A kéregrepedésekbe helyezett és a levegőn megkeményedő váladékkal befedett tojásaiból kikelő húsvörös, kifejlődve barnásvörös hátoldalú, fekete fejű ...
 • Nanizmus

      rendellenes törpe alakok megjelenése
 • Napperzselés

  Napperzselés. Aszályos időben könnyű talajokon a tűző nap napperzselést okoz a levélzeten, de gyakrabban a termésen. Súlyossága attól függ, hogy mennyire képes a növény visszapótolni a hirtelen elveszített vizet, és hogy az agrotechnikai körülmények milyen mértékben segítik ezt elő
 • Napóra

  A napóra időmérő eszköz; elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza és iránya a Nap állása szerint alakul. A Napóra alkotó részei az árnyékot vető, az északi sarkcsillag irányába mutató, vagyis a föld forgástengelyével párhuzamos vékony pálca
 • Napraforgómoly

      szárnyas rovarok - Napraforgómoly Homoeosoma nebulellum Hb. elülső szárnya hamuszürke, külső szegélye mellett és középen néhány nagyobb és sok apró fekete ponttal. A hátsó szárnyak fehéresszürkék
 • Narancs

  Narancs Citrus sinensis. Örökzöld, egylaki, hímnős virágú fa. Gyakran parthenocarp terem. Levéltövénél fejlett pótlevélkéje van, ami a citromtól megkülönbözteti.
 • Narancstermés

  Narancstermés (heperidium). Felső állású magházból alakult, húsos falú termés, amelynek bőrszerű, Illóolajat tartalmazó terméshéja van, belül hártyás választófalakkal (gerezdek), amelyeken a termés üregét kitöltő, nedvvel telt szőrök fejlődnek
 • Nappali lepkék

      lepkék - Nappali lepkék (Rhopalocera) csoportja a lepkék (Lepidoptera) rendjébe tartozó közepes vagy nagy termetű lepkék, nappal repülnek és a virágokat látogatják. Csápjuk jellegzetes bunkós csáp
 • Nátrium

  Nátrium (Na) elemi állapotban nem fordul elő, vegyületei elterjedtek. Kovasavval oldhatatlan kőzetalkotó ásványokat (nátriumföldpát) ad. A tenger vizében kloridja alakjában fordul elő
 • Nátrium adszorpciója

  Nátrium adszorpciója. A talajok által adszorbeált ionok közül a talajok szerkezetére a nátriumionok gyakorolják a legnagyobb hatást. Ha a talaj által adszorbeált kationok 12-15%-a Na, akkor már erősen leromlik a talaj szerkezete
 • Nátrium talajok

  Nátrium talajok ( Szikes vagy -. Alkáli talajok) adszorpciós komplexusában a kicserélhető Na viszonylagosan, de gyakran abszolút mennyiségben is számottevő mértékben megnövekedett a Ca-mal szemben
 • Nedves talaj

  Nedvesnek akkor nevezzük a talajt, ha kb. a vízfoghatóságának megfelelő nedvességet tartalmaz. Ezen felüli nedvességtartalomnál a talaj már vizes.
 • Nedvesítőszerek

  Nedvesítőszerek. A vízzel készült permetlevek a növények viaszos rétegéről könnyen leperegnek, hasonló a helyzet sok rovarkártevő esetében is. Ezért szükséges olyan segédanyagokat tenni a növényvédőszerekbe, amelyek a permetlé nedvesítőképességét lényegesen fokozzák
 • Nedvkeringés

  A gyökerek a talajból elsősorban vizet és ásványi anyagokat vesznek fel. Eu utóbbiakat részben már szerves vegyületekké alakítva, részben változatlanul szállítódnak a gyökér és a szár farészében a levelek felé
 • Nekrózis

  Nekrózis (elhalás) növényekben élettelen tényezők (abiotikus) és élő szervezetek (biotikus tényezők) kiváltotta kórfolyamatok hatására keletkezik. A Nekrózis a szervek, szövetek és sejtekben létrejött olyan elváltozásokat jelenti, amelyek egyes szövetelemek és sejtek elhalásához vezetnek
 • Nektár

  Nektár a növények nektármirigyei által kiválasztott édes, cukortartalmú folyadék, amelyet a mézelő méhek begyűjtenek és mézet készítenek belőle. A rovarporozta növények virágaiba rendszerint nektáriumokat (mézfejtő, mézválasztó, nektármirigy) is találunk
 • Nemhez kapcsolt öröklődés

      Nemhez kapcsolt öröklődés testi tulajdonságoknak a nemi jellegekkel együtt történő öröklődése. A nemhez kapcsolt öröklődést a génelmélet az ivari kromoszómákban (gonoszómákban - heterokromoszomák) a nemiséggel kapcsolatos tulajdonságok génjei mellett együtt letéteményezett testi tulajdonságokat kialakító gének együttes öröklődésével magyarázza
 • Nemiség öröklődése

  Nemiség öröklődése, az ivari v. nemi jelleg átöröklése. A nemiségnek az élők világában két határértéke van: női és hím nemiség. Mind a két nemiség jellemző ivari jellegekkel kapcsolatos.
 • Neo darwinizmus

  Neo Darwinizmus. A darwinizmus továbbfejlesztése céljából kialakított, de azzal sok tekintetben ellentétes biológiai tanítás. Tagadja a szerzett tulajdonságok öröklődését, a környezeti tényezők öröklődés-megváltoztató szerepét
 • Nevelő metszés

  - A nevelő metszés feladata a koronaalakítás és a termőfelület kiképzése.
 • Négypettyes téliaraszoló

      lepkék - Négypettyes téliaraszoló (Alsophila quadripunctaria Esp.) hímjei fehéres okkersárgák, csukott szárnyakkal 16-18 mm nagyok.
 • Nikotin

  - Nikotin a Nicotiana nemzettség dohány, kapadohány jellemző fő alkaloidája. A nikotin színtelen, jellemző szagú, gyengén lúgos folyadék. Mesterségesen is előállítható.
 • Nitrogén

  - Nitrogén (N) szabad állapotban a levegő fő alkotórésze, egyetlen ásványa a chilei salétrom. Színtelen, szagtalan gáz.
 • Nitrogénbőség

  - Nitrogénbőség. A túladagolt v. a későn alkalmazott trágyázás következménye. A nitrogénbőségben szenvedő növények buján fejlődnek és laza szövetű, fertőzésekkel szemben fogékony egyedek lesznek.
 • Nitrogénhiány

  - Nitrogénhiány. Nem okoz feltűnő életműködési zavarokat ill. súlyos tüneteket. A nitrogénhiánybán szenvedő növények termete kisebb, a termés is csökken.
 • Nitrogénkedvelő növények

  - Nitrogénkedvelő növények (nitrophyta). Olyan helyeken élnek, amelyeknek talaja szerves hulladékokban gazdag. Ezek közt sok a gyom, az emberi lakások körül, kertekben, trágyadombok körül, komposzttelepeken élő növény, mint pl. a csalán (Urtica), a libatop (Chenopodium), a laboda (Atriplex), a disznóparéj (Amaranthus)fajainaknagy része, több sóska- (Rumex)- faj.
 • Nitrogénkötő baktériumok

      bakteriológia - Nitrogénkötő baktériumok (nitrogéngyűjtő baktériumok) a levegő gáz alakú, szabad nitrogénjét tudják megkötni és fehérjéikbe beépíteni, amire a virágos növények nem képesek.
 • Nitrogén műtrágyák

  - Nitrogén műtrágyák. A növényi tápanyagok közül a nitrogén a legfontosabb (helyesebben: a leggyakrabban hiányzó), mert a növények testük felépítéséhez a nitrogénből használnak fel a legtöbbet.
 • Nitrogénveszteség

    - Nitrogénveszteség az istállótrágya erjesztésekor fellépő veszteség, amely főleg Ammónia alakjában hagyja el a trágyakazlat.
 • Nitrát

  - Nitrát táplálóanyag a legfontosabb nitrogénforrásul szolgál a mezőgazdasági növények nagy többsége, valamint egyes talaj-mikroorganizmusok részére.
 • Növekedés

  - Növekedés. Az élőlények életműködésének egyik fontos megnyilvánulása, amely méreteik megnagyobbodását, tömegük gyarapodását, új sejtek, szövetek és szervek képződését vonja maga után.