Nátrium talajok, szikes talajok

Nátrium talajok ( Szikes vagy Alkáli talajok) adszorpciós
komplexusában a kicserélhető Na viszonylagosan, de gyakran abszolút mennyiségben is számottevő mértékben megnövekedett a Ca-mal szemben.

Nehéz határvonalat adni arra, hogy hol kezdődik a szikesedésnek az a mértéke, amely a Nátrium-talajokat a H-talajoktól, avagy a Ca-talajoktól elválasztja.

Igen sok az átmenet mindkét talajtípushoz. Általában, ha a kicserélhető Na 5%-om felül van, már bizonyos szikes tulajdonságok észlelhetők, s ezek a kicserélhető Na növekedésével tovább fokozódnak.

Minél több Na lép az adszorpciós komplexusba a Ca helyébe, annál inkább csökken a Ca-talaj kedvező tulajdonsága és helyébe a szikes kedvezőtlen tulajdonságai lépnek.

A talaj nedvesen pépszerű, majd szétfolyó, kiszáradva megrepedezik, kőkemény, igen nehezen megmunkálható A morzsák a víz hatására szétiszaposodnak, víz- és légjárhatóságuk rossz lesz.
E kedvezőtlen tulajdonságok mind a talajban élő hasznos mikroorganizmusok, mind a rajtuk élő növényzet életlehetőségeit erősen csökkentik.

Nátrium talajok, szikes talajok

    Nedves talaj     Oszlopos talajszerkezet