Növények elterjedése

Növények elterjedése. Gyakorlatilag csak növénytársulásokróI beszélhetünk, mert a növények magányosan alig fordulnak elő.

A társulások terjedése többféleképp történhet a társulás típusa szerint. A zárt növénytársulásokban élő fajok rendszerint frontálisan terjednek, a többiek magános pionírok (előörsök) útján.

A terjedés módja mindkét esetben a növény jellemző szaporodásmódjától függ. Termesztett növényeink zöme magvai, pontosabban termése segítségével szaporodik, amelyet rendszerint valamely külső tényező segít eljutni a távolabbi helyekre.

A leggyakoribb közvetítő tényezők: a víz (hydrochoria), a szél (anemochoria), az állatvilág (zoochoria) és az ember (anthropochoria). Termesztett növényeink vonatkozásában ez a leggyakoribb.

Ritkábban előfordul még, hogy a növény önerejével terjeszti (parittyázza) messzebbre termését (dinamochoria).

Így terjednek pl. a hüvelyesek. A nem folyamatos elterjedés magyarázható a polytopia jelenségével is. Ez azt jelenti, hogy valamely faj más-más ponton is kialakulhatott, hasonló környezeti hatások következtében.

A polytopiának azonban gyakorlatilag inkább a fajon belüli ökotípusok kialakulásában van nagyobb szerepe, ill. gyakorlatilag inkább csak ily vonatkozásban van jelentősége.

Növények elterjedése